SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter

baner

SUGESTYWNOŚĆ SŁOWA PISANEGO W SIECI
Cybersemantyka kreowania opinii i wygaszania hejtu

Warszawa, 13 września 2018 r. BRAK WOLNYCH MIEJSC!
Warszawa, 16 listopada 2018 r.

Cele treningu:

 • Poznanie technik z zakresu tworzenia sugestywnych, wiarygodnych argumentów, opinii i informacji o firmie, produkcie czy osobie, w przestrzeni internetowej. Handlowe wykorzystanie specyfiki percepcji e-komunikatów. Rozwinięcie inżynierii słowa pisanego, w prezentacji produktu (marki) w sieci.

 • Opanowanie praktycznej umiejętności w sterowaniu zarówno incydentalnym, jak też zmasowanym antagonizmem internetowym (hejt, trollowanie, dissowanie), poprzez metody cyber-syntaktyczne i cyber-erystyczne. Rozbijanie negatywnej siły opiniotwórczej w portalach i forach tematycznych.

 • Udoskonalenie metod kontroli e-agresji, w praktyczne umiejętności diagnozy płci, cech mentalnych i intencji, anonimowego autora komunikatów oszczerczych, na podstawie analizy lingwistycznej ( profilowanie leksykalne).

 • Wywołanie wyższej efektywności handlowej, zwiększenie udziału w rynku i wzmocnienie przewagi konkurencyjnej podmiotu, poprzez zarządzanie słowem pisanym w redagowaniu treści e-informacyjnych o produkcie oraz w wygaszaniu zorganizowanych, antagonistycznych ataków hejterskich.

Komentarz autora:

Treścią treningu jest pozyskanie rzadkich i niestereotypowych e-kwalifikacji inżynierii słowa pisanego. Współcześnie nauka udokumentowała wiele anatomicznych zależności wpływu słów na system nerwowy, emocje i postawy odbiorcy. Siła sugestywności zależy nie tylko od samej treści argumentu, ale też od wielu czynników gramatycznych i leksykalnych. Na procesy motywacyjne odbiorcy oddziałuje nawet sama architektura zdania, jego konstrukcja składniowa, strona bierna lub czynna, a nawet typ fonemów i morfemów słowa pisanego, ilość samogłosek w relacji do spółgłosek itp. Dziedziny nauki, zawierające powyższe kwalifikacje, to semantyka i syntaktyka. Zaś nauka o słowie pisanym w sieci, to cyber-semantyka. W treningu jest mocno wyeksponowana problematyka reagowania na tzw. czarny PR internetowy, dlatego koniecznością było też wykorzystanie erystyki internetowej ( cyber-erystyka), czyli sztuka kontroli e-konfliktu. Uzupełnieniem programu, jest praktyka diagnozowania niektórych cech tożsamości autora anonimowych oszczerstw. Celem jest wykorzystanie rozpoznanych danych tego hejtera w treści riposty i w wygaszaniu jego siły opiniotwórczej. Jest to tzw. analiza lingwistyczna, wykorzystywana m.in. w kryminalistyce ( profilowanie leksykalne).


O wartości inwestycyjnej tego treningu, przesądza fakt, że efektywność proponowanych tu instrumentów wpływu, jest udokumentowana empirycznie, acz nie jest powszechna. Przewaga konkurencyjna wynika nie tylko z samego produktu, lecz także z komunikatu o tym produkcie. Zatem warto umieć coś więcej, niż inni.

Trening adresowany jest do:

moderatorów sprzedaży internetowej, dla marketingu, PR, także dla menedżerskiej kadry zainteresowanej tematem oraz pozostałego personelu, dla którego przydatność powyższych kwalifikacji jest niekwestionowana.

Program:

 1. Metody oddziaływania słowem pisanym – specyfika percepcji internautów

  • wpływ składni, strony zdania i fonetycznych cech leksykalnych
  • wpływ typu spójników na układ nerwowy odbiorcy
  • leksemy dominacyjne: deontyczne, aletyczne i kwantyfikacyjne
  • wpływ typu czcionki i grafiki tekstu na system nerwowy odbiorcy
  • ćwiczenia adaptacyjne „ in vivo” ( w realnym przekazie w sieci )

 2. Strategie wiarygodnej e-informacji o produkcie ( firmie, osobie itp.)

  • strategia argumentacji SIP ( tzw. implanty psychodynamiczne)
  • e-retoryka wiarygodnych opinii
  • słowa „ parzące”- leksemy indukujące nieufność odbiorcy
  • ćwiczenia adaptacyjne „ in vivo”

 3. Taktyki wygaszania konfliktu, kontrola agresji, oszczerstw i eskalacji hejtu

  • diagnoza ukrytej krytyki, prowokacji i inicjacji spirali konfliktu
  • buforowanie neurodynamiki autora (autorów) otwartego hejtu
  • analiza lingwistyczna (diagnoza tożsamości anonimowego hejtera)
  • ćwiczenia adaptacyjne „ in vivo”

 4. Sterowanie nastrojem dialogu, postawami i opinią dużej grupy internautów

  • algorytmy wyłaniania liderów opiniotwórczych
  • budowanie więzi - pozyskiwanie sojuszników
  • leksykalne kody afiliacyjne- zasada homogenii sieciowej
  • kontrola dominacji liderów opiniotwórczych
  • cybersemantyczna ekspresja totalnej wiarygodności
  • ćwiczenia adaptacyjne

 5. Synteza treningu

  • syntetyczne streszczenie całego rytmu treningu
  • instruktaż samodzielnego wykorzystania skryptów i materiałów
  • moduł konsultacyjny

Pomimo zaawansowanego poziomu i wielu cech, z punktu widzenia rozwojowego, innowacyjnych, trening ten jest prowadzony językiem całkowicie zrozumiałym dla każdego uczestnika, bez względu na jego zawodową specjalność i wykształcenie.


Czas treningu: 8 godzin dydaktycznych

Trener:


Jakub Spyra - meta-trener (trener trenerów wewnętrznych) w podmiotach medycznych oraz koncernach farmaceutycznych. Legitymuje się akademickim dyplomem gerontologa i kwalifikacjami z zakresu psychopatologii. Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku , Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Doctor Doctrine z zakresu andragogiki. Autor i inicjator nowych ścieżek rozwoju personalnego. Na drodze 25 letniego stażu, twórca ponad 80 programów szkoleniowych o wartości innowacyjnej i pionierskiej. Najwyżej oceniany trener w kategoriach: czynnik inspirujący, innowacyjność metod dydaktycznych oraz efektywność po- szkoleniowa. Pracował m.in. dla: Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, SGH , Bayer, Sanofi, Polfa, Boston Scientific, Luxmed, Roche Diagnostic, Reckitt Benckiser, DMS Nutritional, Polpharma, Bombardier Tranportation, ZF TRW, Johnson & Johnson i wiele innych.


Koszt uczestnictwa:

1.380 PLN + VAT 


Cena szkolenia bez VAT dla osób opłacających szkolenie w 70% lub w całości ze środków publicznych. 

Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność nadesłanych kart zgłoszenia.

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • organizację szkolenia i poprowadzenie zajęć przez trenera;
 • materiały szkoleniowe;
 • certyfikat ukończenia szkolenia;
 • nielimitowany serwis kawowy podczas szkolenia oraz obiady

Warunkiem uczestnictwa:

jest wysłanie załączonej karty zgłoszenia w formie skanu karty mailem: szkolenia@enbloc.pl

Warunki rezygnacji:

W przypadku rezygnacji, po wysłaniu zgłoszenia, Uczestnik ponosi  50% kosztu szkolenia. Rezygnacja w terminie krótszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia,  wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Uczestnika od uiszczenia pełnej kwoty należności za udział w szkoleniu. W przypadku sytuacji losowych, Istnieje zamiana Uczestnika na inną osobę, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w formie pisemnej, najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia się szkolenia.

Prawa Autorskie Copyright © 2018 GRUPA EN BLOC

Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące portal www.mayagency.pl są własnością GRUPY EN BLOC.

Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że są oznaczone jako "COPY FREE" lub "BEZ OGRANICZEŃ". Zawartość stron, oraz innych publikacji autorstwa Grupy En Bloc podlega ochronie prawa autorskiego.

Prawa autorskie programów szkoleniowych należą do ich autorów. GRUPA EN BLOC zezwala na kopiowanie dokumentów publikowanych na stronie www.mayagency.com.pl tylko w celach prywatnych. Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Radcą Prawnym GRUPY EN BLOC (tel. (22) 201 28 22).

Pojedyncze dokumenty publikowane przez GRUPĘ EN BLOC w internecie mogą zawierać inne notki z prawami autorskimi związane z tymi dokumentami.


Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


GRUPA EN BLOC © 2018 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3