SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter

baner

 

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ – PROGRAM KOMPLEKSOWY

 

„Wszystko przemija oprócz zmiany”                        

                                            Heraklit                 


Szanowni Państwo,

 

Anonsujemy Państwu kompleksowy program z zarządzania zmianą, w którym May Agency Training specjalizuje się od kilku lat.

Poniższy program zawiera zestaw modułów obejmujących zakresem tematycznym pełne spectrum niezbędne w zaplanowaniu, wprowadzaniu i przeprowadzeniu zmiany w Organizacji.

 

Zmiana, fuzja, reorganizacja to stały element życia i zarządzenia. Rozumienie przyczyn zmiany, sposobów jej wprowadzenia, zaangażowania uczestników i samych interesariuszy zmiany to konieczność w dobie nieustających zmian. Na każdym etapie zmiany u większości uczestników potrzebna jest wiedza a często i wsparcie.

Kompleksowy program z zarządzania zmianą pozwoli zarówno zaplanować proces zmian, stworzyć harmonogram wdrożenia i harmonogram komunikacji zmiany i jej etapów, jak i z sukcesem przebrnąć przez niełatwy czas oporu i trudności w integracji oraz jak najszybciej dojść do fazy pełnej akceptacji i efektywnego działania.


W zależności od potrzeb Państwa Organizacji można wybrać wszystkie moduły / szkolenia lub dowolnie wybrane, które są dla Państwa najważniejsze/ najbardziej potrzebne. Wybór powinien opierać się na tym czy Państwa Organizacja planuje zmianę, czy już w niej jest a jeśli tak to w której fazie.


Poniższe moduły/ szkolenia z zarządzania zmianą realizuje specjalnie dedykowana grupa Trenerów z ponad 10-cio letnim doświadczeniem. Przeprowadzili oni z sukcesem proces zmian w największych Organizacjach w Polsce. Nasi trenerzy oprócz certyfikatów trenerskich prestiżowych szkół posiadają także certyfikat Trenera Zarządzania Zmianą.

 

Moduł / Szkolenie 1:

Proponowany moduł szkoleniowy to kompendium niezbędnej wiedzy dotyczące powodów podejmowania decyzji o zmianie oraz o jej planowaniu. Daje przegląd modeli, propozycje planów zmiany, a co za tym idzie harmonogramów, jakie wówczas należy przygotować.
W zaplanowaniu zmiany ważnym jest też aspekt biznesowy, jaki towarzyszy kolejnym fazom przechodzenia przez proces zmian.


Lider i Menedżer wobec zmiany.

 1. Powody decyzji o zmianie.
  • Środowisko i otoczenie biznesowe, a decyzja o zmianie.
   • Firma w dynamicznym otoczeniu
   • Zmiana: szansa, czy konieczność?
   • Model "rozmrażanie - zmiana - zamrożenie".
  • Trzy filary sukcesu każdej firmy: produktywność (zdefiniowane cele, określone zadania, ukierunkowanie czasu, energii i zasobów na realizacje), relacje wzajemne (stosunki wewnątrz firmy oraz firmy z światem zewnętrznym), jakość (indywidualna, zespołu, produktu, obsługi, firmy).
  • Zmiana inicjowana oddolnie.
  • Cztery filary osobistego potencjału: duch (wartości i samoświadomość), ciało (odczucia), umysł (myślenie, przekonania, misja i intuicja), emocje (przeżywanie).
 2. Strategia i kierunki wprowadzania zmian.
  • Model wprowadzania zmian.
  • Metodologia realizacji zmian.
  • Rozwijanie nowych kierunków w działaniach firmy.
  • Modele zmian w czasie.
  • 4 fazy zmiany czyli tzw. krzywa zmian.
  • Wprowadzenie zmiany.
   • Plan i harmonogram zmian.
   • Kosztorys zmiany.
  • Jak ustrzec się popełnienia błędów?
 3. Program i realizacja zmian.
  • Etapy realizacji zmian.
  • Koszty zmian.
  • Struktura działań.

 

Moduł / Szkolenie 2: 

W czasie tego dwudniowego warsztatu uczestnik pozna mechanizmy reakcji pracowników na zmianę, niektóre schematy postępowania zależnie od typu osobowości . Dowie się jak zapobiegać negatywnym emocjom, a także jak sobie z nimi radzić. Dzięki zrozumieniu mechanizmów łatwiej będzie uczestnikom zrozumieć siebie i innych oraz wesprzeć się wzajemnie w przechodzeniu przez ten trudny proces.


Psychologia zmiany. Zmiana - niełatwy okres przejściowy.

 1. Psychologiczne i biznesowe aspekty zmiany w organizacji:
  • Człowiek w obliczu zmiany.
   • Jak reagujemy w różnych sytuacjach?
   • Stres w obliczu zmian.
   • Pytania "odważnego" a pytania "ofiary".
  • Postawy zespołu wobec: nowego szefa, nowych kolegów, postawa zespołu o stałej strukturze wobec nadchodzących "nowych rządów".
  • Opór w zmianie, jego rodzaje oraz narzędzia radzenia sobie z nim.
   • Trzy rodzaje oporu wobec zmian: logiczny, psychologiczny i socjologiczny.
   • Korzyści wynikające z oporu.
  • Proces modyfikacji postaw uczestników zmian - dbałość o: element poznawczy, element emocjonalny, element czynnościowy.
 2. Uczestnicy zmian a typologia osobowości.
  • Postawy osób wobec zmian (przeciwnicy, logiczni umniejszacze, zwolennicy, pionierzy).
   • Reorientacja z przeszłości ku przyszłości.
   • Reorientacja z samego siebie ku otoczeniu.
   • Temporalność uczestników i interesariuszy zamiany, a ich podejście do samego zjawiska.
  • Agitator zmiany - jak go znaleźć i utrzymać w dobrej kondycji.
   • Skłonność do ryzyka.
   • Poszukiwanie nowości i wyzwań.
  • Eksperymentatorzy prekursorami zmian.
  • Co zrobić z hamulcowym?
  • Szukanie i/lub kreowanie odważnych.
   • Odwaga to suma: zaufania, do siebie, ryzyka, decyzji i zaangażowania.
 3. Biznesowy aspekt zachowań uczestników zmiany.
  • Fazy zmiany, a efektywność jej uczestników i Organizacji.

 

Moduł / Szkolenie 3:

W procesie zmian prawidłowe zaplanowanie komunikacji, momentów przekazywania wiadomości i ich treści, a następnie precyzja w ich przekazie jest niezwykle ważna. Zachowania ludzi są idealnym barometrem i sprawdzianem na ile prawidłowo komunikujemy się wówczas z podwładnymi i współpracownikami.


Komunikacja na usługach menedżera w zmianie.

 1. Rola informacji w procesie zmiany.
 2. Zasady i terminarz dystrybuowania informacji.
 3. Elementy komunikacji interpersonalnej szczególnie potrzebne w procesie zmiany.
  • Język pozytywny.
  • Konstruktywna informacja zwrotna.
  • Struktury wypowiedzi pomocne w osiąganiu zrozumienia i porozumienia.
 4. Umiejętność radzenia sobie z niełatwą informacją i przekazaniem jej w dół.
  • Jak przekazać trudne do przyjęcia przez słuchacza informacje?
   • Rozmowy na temat planowanych zmian stanowisk i zakresu obowiązków.
   • Rozmowy separacyjne: przygotowanie, struktura.
   • Propozycje wsparcia i pomocy zaplanowane przez organizacje - jak o nich mówić, pokazać korzyści?
  • Nieformalne kanały komunikacji wewnątrz organizacji. Jak sobie z nimi radzić?
  • Skuteczne i efektywne zebrania.
   • Jak powinny przebiegać? Informacja, zaproszenie, struktura.
   • Zasady prowadzenia.
 5. Komunikaty niewerbalne i ich znaczenie.
  • Repetytorium z kodów języka ciała i gestów oraz mimiki.
   • W jaki sposób pomóc i ułatwić przyjęcie i zrozumienie naszego przekazu werbalnego.
  • Werbalne i pozawerbalne metody budowania poczucia bezpieczeństwa.
   • Co mówi nam o rozmówcy jego komunikacja niewerbalna?
   • Metody niwelowania wpływu mowy ciała rozmówcy na jego na samopoczucie i możliwość percepcji przekazu.

 

Moduł / Szkolenie 4: 

Aby móc porwać ludzi za sobą potrzebna jest duża dawka leadership’u. Nie każdy z nas posiada pełen zestaw naturalnych cech przywódczych i umiejętności charyzmatycznego porywania za sobą ludzi. W czasie wprowadzania zmiany niezwykle pomocne jest posiadanie w zespole osób reprezentujących dwie postawy: przywódcy zmiany i agitatora zmiany. Zarówno jeden jak i drugi swoją postawą wspiera proces zmian i stanowi wzorzec dla innych. Dobrze jest kiedy liderem zmiany jest menedżer. W celu utrwalenia zmiany i wdrożeniu nowych sposobów działań, warto korzystać z wielu metod, które w trakcie warsztatu będą omawiane i projektowane.


Rola i zadania menedżera oraz lidera zmiany wobec siebie, organizacji i ludzi.

 1. Uświadomienie ról i zadań jakie stoją przed liderem zmiany:
  • przeprowadzanie innych przez fazy zmiany,
  • diagnostyczna rola menedżera i lidera,
  • wspierająca rola lidera zmiany.
 2. Przywódca zmiany, czyli jak być liderem / agitatorem zmiany dla swoich współpracowników, kolegów, podwładnych?
  • Zachowania przywódcze (idealny lider zmian).
  • 10 przykazań przywódcy.
  • 10 zasad Peters'a "Jak pokochać zmianę".
  • 6 działań kierownika pomagających zagwarantować skuteczność zmiany.
  • Obszary odpowiedzialności menedżera w procesie zmiany.
  • Jak budować poczucie ważności zmian, poczucie bezpieczeństwa i akceptacji.
 3. Metody wsparcia i utrwalenia (zamrożenia) zmiany.
  • Tworzenie planów pomocy w tym szkoleń i coachingów dedykowanych uczestnikom i interesariuszom zmiany.
   • Jakimi metodami należy wspierać ludzi w procesie zmian?
   • Jak zastosować metodę wsparcia adekwatną do fazy w jakiej się znajdują uczestnicy zmiany i ich potrzeb?
   • Narzędzia wdrażania i prowadzenia procesu zmiany?
  • Organizacja ucząca się a wsparcie zmiany.
   • Cechy organizacji uczącej się: myślenie systemowe (widzenie procesów i ich wzajemnych relacji a nie odrębnych zdarzeń), modele myślowe, wspólna wizja, zespołowe uczenie się, mistrzostwo osobiste.
   • Istota myślenia systemowego w procesie zmian w Organizacji.
   • Prawa myślenia systemowego - dlaczego dzisiejsze problemy wynikają z wczorajszych "rozwiązań".

 

Moduł / Szkolenie 5: 

Faza transformacji organizacji jest czasem, w którym warto czerpać ze wszystkich możliwych zasobów. Pracownicy starsi stażem lub młodzi ludzie często są niedoceniani.

Zrozumienie potencjału, a także różnic i pokazanie jak z nich korzystać w okresie transformacji jest celem tego szkolenia.


Zmiana a Age Management - nowe wyzwanie dla organizacji w sytuacji zmiany.

 1. Zarządzanie wiekiem i różnorodnością we współczesnej organizacji.
  • Kształtowanie środowiska pracy w oparciu o różnorodność (także wiekową), jako przejaw budowania nowej kultury w firmie.
  • Psychologia osób "45+" a "25+" (ich potencjał rozwojowy i silne strony m.in. budowanie dobrej atmosfery, całościowe spojrzenie na działanie organizacji oraz wzmacnianie wiarygodności i zaufania w oczach klientów).
  • Różnorodność jako nowa wartość zwiększająca wrażliwość na wzajemne potrzeby pracowników.
  • Elastyczne dopasowanie pracy (zadań, ról, celów) do predyspozycji wiekowych i osobowościowych osób "45+" i osób "25+"
 2. Efektywna komunikacja międzypokoleniowa w organizacji w okresie transformacji.
  • Trudności i bariery w komunikacji międzypokoleniowej (próba diagnozy).
  • Radzenie sobie z barierami (pomocne metody i techniki).
  • Kształtowanie postaw otwartości, elastyczności, zrozumienia, akceptacji i tolerancji niezbędnych w budowaniu nowej kultury różnorodności.
  • Świadomość pułapek i zagrożeń (czego nie robić, na co uważać, aby nie generować konfliktów międzypokoleniowych).
 3. Budowanie zespołów międzypokoleniowych.
  • Pozytywy takiego podejścia.
  • Role i zadania poszczególnych osób w nowo powstałym zespole.
   • Planowanie zadań i wspólnych projektów.

 

Moduł / Szkolenie 6:

Szkolenie przedstawia nowe podejście do sposobu zarzadzania, w tym motywowania i inspirowania ludzi. Przegląd różnych stylów zarzadzania i różnych koncepcji ma na celu pokazanie stylu zarzadzania na tzw. dobrostan pracowników. Ten z kolei ma bezpośredni wpływ na efektywność pracy, pełne zaangażowanie i lojalność pracowników, To moment, kiedy po zmianie Organizacja oczekuje zwiększenia zysków, dla których zmiana była przeprowadzana.


Transformacyjny styl kierowania w tworzeniu nowej pozytywnej Organizacji.

 1. Zmiana atrakcyjności Organizacji dla pracowników a kultura Organizacji.
  • Rola menedżera w nadawaniu kierunku działaniom podwładnych.
  • Rola lidera w procesie motywowania, inspirowania.
 2. Dobrostan pracowników.
  • Dobrostan a produktywność.
  • Dobrostan a efektywność.
  • Emocjonalny aspekty pracy zawodowej:
   • emocje negatywne (strach, złość) oraz chroniczny stres i zapobieganie im: zapobieganie: wypaleniu zawodowemu, agresji i depresji,
   • pozytywne emocje a funkcjonowanie zawodowe człowieka,
   • efekty pozytywnych emocji w pracy: lojalność pracowników, zaangażowanie w wykonywane zadania, poczucie odpowiedzialności za wyniki, efektywność i kreatywność w dobie zmian.
 3. Zmiana transformacyjna - model zmiany a praktyka.
 4. Style kierowania, jako kluczowe narzędzie zarządzania transformacyjnego.
  • Dyktatorzy i wizjonerzy - style przywództwa emocjonalnego w czasie transformacji firmy.
  • Kierowanie transformacyjne.
   • Charyzma lub oddziaływanie ideowe.
   • Inspirujące motywowanie.
   • Stymulowanie intelektualne.
   • Indywidualne podejście.
   • Utrzymanie zmiany - konsekwencja.
  • Szczególna odpowiedzialność liderów za prowadzenie konsekwentnej polityki pro lub anty- motywacyjnej.
   • Koncepcja inteligencji emocjonalnej, a badania Daniela Goleman'a, Richarda Boyatzis'a i Annie McKee.
   • Style pracy: wizjonerski, trenerski, afiliacyjny, styl demokratyczny, lider - poganiacz, dyktator a motywacyjna skuteczność każdego z nich.
   • Wpływ indywidualnych stylów kierowania na efektywność, powiązanie stylu z motywowaniem, motywacyjna skuteczność poszczególnych stylów w kontekście zmian.
  • Konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań do procesów zarządzania ludźmi.
   • Zmiana koncepcji tradycyjnych ról kierowniczych.
   • Zmiana podejścia do orientacji rynkowej.
  • Wyzwania nowego otoczenia biznesowego.

 

Moduł / Szkolenie 7:

Moduł dedykowany trenerom wewnętrznym. Celem proponowanego warsztatu jest poznanie i rozumienie wszelkich aspektów procesu zmiany oraz roli Trenera Zmiany przez Dyrektorów działów szkoleń i trenerów wewnętrznych. Szkolenie pozwoli trenerom na całościowe spojrzenie na takie aspekty procesu zmiany jak: komunikacja, aspekty biznesowe i ludzkie - a co za tym idzie - pomoże w zaplanowaniu szkoleń wspierających zarówno interesariuszy zmiany jak i jej uczestników w przejściu przez wszystkie fazy. Dzięki szerokiemu omówieniu i symulacji psychologicznych aspektów reakcji na zmianę, trenerzy zrozumieją i będą potrafili przekazać dalej na salach szkoleniowych mechanizmy oporu wobec nowego i procesy pomagające w eksperymentowaniu.


Trener wewnętrzny wsparciem toczącej się zmiany w organizacji


Celem proponowanego warsztatu (modułu) jest poznanie i rozumienie wszelkich aspektów procesu zmiany oraz roli Trenera Zmiany przez dyrektorów działów szkoleń i trenerów wewnętrznych. Szkolenie pozwoli trenerom na całościowe spojrzenie na takie aspekty procesu zmiany jak komunikacja, aspekty biznesowe i ludzkie a co za tym idzie pomoże w zaplanowaniu szkoleń wspierających zarówno interesariuszy zmiany jak i jej uczestników w przejściu przez wszystkie fazy. Dzięki szerokiemu omówieniu i pokazaniu w symulacji psychologicznych aspektów reakcji na zamianę trenerzy zrozumieją i będą potrafili wyjaśnić dalej na salach szkoleniowych mechanizmy oporu wobec nowego, procesy pomagające w eksperymentowaniu.

Moduł I - Co trener powinien wiedzieć na temat zmian w organizacji

 1. Biznesowe podłoża zmian w pigułce:
  • przyczyny zmian na rynku czyli firma w dynamicznym otoczeniu
  • zmiana jako szansa i zagrożenie.
 2. Co warto wiedzieć na temat zmian w organizacji:
  • modele zmian i jej fazy,
  • mechanizmy i zjawiska występujące w procesie zmian
  • kondycja psychiczna człowieka w zmianie,
  • fizjologii człowieka poddanego emocjom, postaw ludzi wobec zmian w tym oporu.
 3. Tworzenie planów wsparcia i pomocy uczestnikom zmiany.
  • Tworzenie planów pomocy w tym szkoleń dedykowanych uczestnikom i interesariuszom zmiany.
  • Tworzenie planu angażowania pracownika w zmianę, inspirowania, pobudzania kreatywności i budowania jego poczucia wpływu.
  • Pomoc liderom zmiany i pozostałym interesariuszom w tworzeniu i korzystaniu z narzędzi wdrażania i prowadzenia procesu zmiany.
 4. Doskonalenie umiejętności trenera:
  • Doskonalenie umiejętności trenera zmiany przydatnych w przeprowadzeniu uczestników przez zmianę - ćwiczenia:
   • perswazji i wywierania wpływu przy przekonywaniu uczestników do zmian,
   • motywowania i inspirowania,
   • budowania poczucia wartości,
   • pomoc w nadaniu kierunku dalszego działania.
 5. Organizacja ucząca się, a zmiana.
  • Wiedza o cechach organizacji uczącej się: myślenie systemowe (widzenie procesów i ich wzajemnych relacji a nie odrębnych zdarzeń); modele myślowe; wspólna wizja; zespołowe uczenie się; mistrzostwo osobiste.
  • Istotę myślenia systemowego w procesie zmian w organizacji.
  • Prawa myślenia systemowego - i zdobędzie odpowiedź, dlaczego dzisiejsze problemy wynikają z wczorajszych "rozwiązań".
  • Zdobędzie wiedzę o sposobach tworzenia wizji organizacji uczącej się w procesie zmian.
  • Potrafił budować dialog i budować argumentację w obszarze: co daje otwarcie się na zmianę.
  • Potrafił rozpoznać hamulce i przeszkody w organizacji uczącej się w procesie zmian.

 

Moduł/ szkolenie 8:

Celem warsztatu jest podniesienie kompetencji uczestników w zakresie identyfikacji potrzeb szkoleniowych oraz budowania projektów szkoleniowych w sytuacji zmiany. Analiza metod sprzyjających procesowi edukacji w sytuacji trudnej emocjonalnie oraz dobór metod do fazy zmiany w jakiej znajduje się uczestnik szkolenia.


Trener wewnętrzny i jego szkolenia wsparciem uczestników i interesariuszy zmiany.

 1. Rola i zadania działu szkoleń i trenera w czasie zmian w organizacji.
  • Pomoc i samodzielne przeprowadzanie innych przez fazy zmiany.
  • Diagnostyczna rola trenera wewnętrznego.
  • Wspierająca rola trenera zmiany.
   • metody wsparcia ludzi w procesie zmian.
   • dobór metod wsparcia adekwatnych do fazy, w jakiej znajdują się uczestnicy i ich potrzeb
   • wsparcie liderów i agitatorów zmiany.
 2. Planowanie programów wsparcia i cyklów szkoleń i warsztatów.
  • Znaczenie i rola osób z kwintetu szkoleniowego w projektowaniu cykli szkoleniowych.
  • Źródła identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych dotyczących zmian.
  • Cykl treningowy i jego znaczenie w projektowaniu szkolenia w zmianie.
   • Charakterystyka cyklu treningowego.
   • Omówienie każdego elementu cyklu treningowego w kontekście zmiany.
 3. Projektowanie szkoleń i warsztatów dedykowanych uczestnikom zmiany.
  • Nowoczesna teoria uczenia się i wiedzy na temat pracy mózgów w kontekście zmiany.
  • Rola trenera w uczniu się dorosłych w trakcie szkolenia dotyczącego zmiany.
   • Role trenera w czasie szkolenia.
   • Funkcje trenera w czasie szkolenia przed i po nim.
   • Specyfika pracy trenera w szkoleniach dotyczących zmian.
  • Określanie celów szkoleniowych i pozaszkoleniowych w obszarze zmiany.
   • Cele wynikowe i procesowe w szkoleniach dot. zmiany.
   • Cele szczegółowe i ich formułowanie w szkoleniach dot. zmiany.
   • Mierzalność celów w szkoleniach dot. zmiany.
  • Analiza przypadku - określenie metod użytecznych w szkoleniu dot. zmian.
  • Wykorzystanie interaktywnych metod szkoleniowych w sytuacji zmiany.
   • Klasyfikacja metod szkoleniowych i ich użyteczności w szkoleniach dot. zmiany.
  • Projektowanie szkolenia - ćwiczenie zespołowe.
   • Omówienie, analiza oraz informacja zwrotna na temat projektu.
  • Ewaluacja szkolenia dotyczącego zmiany lub szkolenia wspierającego zmianę.

Prawa Autorskie Copyright © 2016 MAY AGENCY SPEAKERS TRAINING & CONSULTING

Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące portal www.mayagency.pl są własnością MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING. Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że są oznaczone jako "COPY FREE" lub "BEZ OGRANICZEŃ". Zawartość stron, oraz innych publikacji autorstwa MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING podlega ochronie prawa autorskiego.

Prawa autorskie programów szkoleniowych należą do ich autorów. MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING zezwala na kopiowanie dokumentów publikowanych na stronie www.mayagency.com.pl tylko w celach prywatnych. Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Radcą Prawnym MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING (tel. (22) 201 28 22).

Pojedyncze dokumenty publikowane przez MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING w internecie mogą zawierać inne notki z prawami autorskimi związane z tymi dokumentami.


 

Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


GRUPA EN BLOC © 2018 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3