SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter

baner

 

GRA MIEJSKA. DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH I INTERPERSONALNYCH
WZROST EFEKTYWNOŚCI, KREATYWNOŚCI, AUTOMOTYWACJI I MOTYWACJI ORAZ PRZEKRACZANIA WŁASNYCH OGRANICZEŃ

 

Gra miejska

Miasto - jest naturalnym środowiskiem w którym uczestnik angażuje się bezpośrednio w rozwiązywanie zadań, rywalizuje, zdobywa wiedzę i nowe umiejętności. Wykorzystujemy urbanistyczne uwarunkowania miasta, jego historie i specyfikę.

W warunkach przestrzeni miejskiej ludzie przekraczają własne ograniczenia, uczą się korzystania ze wsparcia i jego udzielania - poznają lepiej siebie i innych.
Wspólne stawianie czoła wyzwaniom sprzyja pracy zespołowej. W naszych programach łączymy działania fizyczne, na przykład marsze na orientację z treningiem integracyjnym i elementami treningu interpersonalnego.

Wersje gry

Gra może być przeprowadzona w wersji podstawowej (opartej na bazowym scenariuszu). Na życzenie fabuła może zostać rozbudowana (np. uzupełniona o scenki aktorskie, różne akcesoria związane z fabułą, kostiumy, rekwizyty). Oferujemy gry:

 • historyczne - wykorzystujące autentyczne wydarzenia z historii miejsca,
 • fabularne (role-playing game) - to gra fabularna, w której gracze wcielają się w role fikcyjnych postaci, a polem ich działania jest fabuła znanych filmów lub specjalnie stworzonych historii,
 • fotograficzne - wykorzystujące aparaty do wykonania i dokumentacji założonych zadań.

Optymalna liczba uczestników to około 20 - 25 osób. Pozwala ona na zastosowanie zadań wymagających większej liczby wykonawców co ułatwia dokładniejszą obserwację zachowań wewnątrz grupy, kreowania się ról zespołowych. Umożliwia też zastosowanie elementu rywalizacji między zespołowej.
Możliwe jest zwielokrotnienie liczby uczestników co wiąże się ze zwiększeniem liczby trenerów, obserwatorów i instruktorów oraz niezbędnego sprzętu. Wszystkie zajęcia prowadzone są w sposób maksymalnie bezpieczny z pomocą i asekuracją trenerów - instruktorów.

Proponowany czas trwania:

2 dni (ok. 4 godz. na sali i 8-16 godz. w terenie)

Praca na sali ma na celu omówienie zasad gry i rozdzielenie zadań grupie.
Po wykonaniu zadań trener udziela wszystkim uczestnikom informacji zwrotnej oraz ocenia efekty i przełożenie jakości wykonanych zadań na kompetencje indywidualne i zespołowe.
Praca w terenie ma na celu uruchomienie kreatywności, wyzwolenie aktywności, udrożnienie komunikacji i aktywnego słuchania. Wartością dodaną jest wdrożenie praktycznych umiejętności zbudowania silnych relacji w grupie, współpracy oraz skutecznego planowania i rozdzielania zadań.

Cele gry miejskiej:

 • Obudzenie w uczestnikach drzemiących w nich możliwości - przekraczanie własnych ograniczeń.
 • Wyrobienie umiejętności planowania strategicznego w tym planowania zasobów (czasu, ludzi, pieniędzy).
 • Podniesienie efektywności pracy zespołowej.
 • Wzrost automotywacji i motywacji zespołowej oraz wiary w sukces.
 • Integracja zespołu.
 • Wyrobienie nawyku współpracy.
 • Udrożnienie komunikacji wewnątrz zespołu i firmy.
 • Przeniesienie zdobytych umiejętności i procesów komunikacyjnych do środowiska zawodowego w firmie.
 • Uruchomienie kreatywności, myślenia "out of the box" oraz działania nieszablonowego i łamiącego utarte schematy.

Zakres tematyczny jaki można realizować dzięki grze miejskiej:

 • Budowanie zespołu - etapy rozwoju zespołu .
 • Role grupowe w tym rola lidera formalnego i nieformalnego.
 • Cel zespołowy a cele indywidualne.
 • Funkcje zespołu - na czym polega praca zespołowa, wspólnota celów i zadań.
 • Znaczenie efektywnej komunikacji w zespole.
 • Kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych:
  • budowanie zaufania, otwartości,
  • dawania pozytywnego wsparcia,
 • Kreatywne rozwiązywanie sytuacji problemowych.
 • Wdrażanie innowacji.
 • Akcja promocyjna produktu lub usługi.
 • Utrwalenie wiedzy produktowej.

Stosowane metody pracy:

 • Zadania w terenie - specjalnie dobrane do sytuacji, celów jakie stawiają przed sobą uczestnicy.
 • Podsumowanie zadań poprzez wykład konwersatoryjny i ilustrowany prezentacją PowerPoint.
 • Informacja zwrotna na bazie zdjęć i filmów nagranych w trakcie realizacji zadań.
 • Wyjaśnienie celu zadań i ich przełożenia na życie zawodowe.
 • Ćwiczenia z zakresu treningu interpersonalnego.
 • Dyskusja.

Materiały uczestnika:

 • Lista zadań wraz z punktacją za ich wykonanie.
 • Hand`outy do indywidualnych ćwiczeń i przemyśleń.
 • Podstawowe zasoby niezbędne do realizacji zadań m.in.: mapy, dyktafony, aparaty fotograficzne, fragmenty zdjęć, rysunki, rekwizyty.

Każdy scenariusz gry miejskiej jest unikalny i dostosowany do potrzeb Zamawiającego.
Mechanika gry, jej przebieg, zadania, role uczestników oraz przestrzeń miejska w której grupa będzie działać są ściśle dedykowane do profilu działalności Zamawiającego oraz celów jakie chce on osiągnąć.

Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


GRUPA EN BLOC © 2018 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3