SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter

baner

Metametodyka treningu kontroli emocji i stresu z przekazaniem pełnego know-how, zasobów źródłowych, skryptów i praw autorskich do nielimitowanego prowadzenia warsztatów w swojej Organizacji

Warszawa, 12-13-14 grudnia 2018 r.


Koszt udziału w trzech dniach warsztatu: 2.890 PLN + VAT

 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! DECYDUJE KOLEJNOŚĆ NADESŁANYCH ZGŁOSZEŃ


Szkolenie z referencjami m.in. firmy BAYER!

 

Opinie Uczestników po warsztacie:

"Szkolenie profesjonalne, w pełni spełniło moje oczekiwania i przygotowało mnie do samodzielnego prowadzenia warsztatu!”
Iwona (Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”

"Ciekawe i użyteczne”
Tadeusz (Urząd Komisji Nadzoru Finansowego)

"Trener – cudna osoba z ogromną wiedzą i kompetencjami zawodowymi! Wszystko to sprawia, że chce się wracać na następne zajęcia!”
Katarzyna (IKEA Industry Poland)

"Naukowe przełożenie mechanizmów funkcjonowania, o których uczy się w zupełnie inny sposób, uwiarygadnia ich skuteczność.”
Sylwia (IKEA Industry Poland)

"Niezapomniany czas!!! Wyjątkowy trener, bogactwo wiedzy, rewelacyjny przekaz."
Alicja (branża: wytwarzanie energii elektrycznej) 

"Ogromna wartość merytoryczna, spotkanie z fachowcem i praktykiem. Dzięki." 
Michał - trener (branża: banki)

"Wiedza w pigułce, pełny instruktaż, upojenie wiedzą :-)"
Magdalena (branża: wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej)

"Praktyka, którą można wykorzystać zarówno zawodowo jak i prywatnie. Świetnie prowadzone. Jedno z najlepszych szkoleń w jakich uczestniczyłem."
Piotr (branża: sieć sklepów wielkopowierzchniowych)

"Dużo cennych informacji, ćwiczeń i przydatnych technik relaksacji, świetne przygotowanie do prowadzenia dalszych szkoleń."
Agnieszka (branża: kompleksowe rozwiązaniach z zakresu transportu, instalacji, serwisu, konserwacji i dostaw części zamiennych do turbin wiatrowych)

"Przeprowadzenie pełnego szkolenia (bez ćwiczeń pełnej grupy, ale z prezentacją choć jednego) pozwoliłoby łatwiej poukładać „klocki” materiałów szkolenia."

Eliza (branża: kompleksowe rozwiązaniach z zakresu transportu, instalacji, serwisu, konserwacji i dostaw części zamiennych do turbin wiatrowych)

"Szkolenie dostarcza szeregu inspiracji, narzędzi, wiedzy, którą z pewnością wykorzystam w życiu prywatnym i zawodowym."

Patrycja (branża: sektor oświetleniowy)

"Warto uczestniczyć w szkoleniu. Zdobyte informacje pozowlą poprawić jakośc życia mojego i uczestników w moim otoczeniu."

Danuta (branża: wyroby hutnicze)

"Bardzo kompletne, komplementarnie poprowadzone szkolenie, ale przede wszystkim nieprawdopodobnie inspirujący i motywujący prowadzący."
Katarzyna branża: nadzór finansowy

"Bardzo interesujące, otwierające oczy na różne aspekty naszego funkcjonowania w życiu."
Dariusz branża: banki

"To był trening, ktory przygotowuje uczestnikow do samodzielnego prowadzenia warsztatów już kolejnego dnia po zakończeniu szkolenia."
Anna branża: sieć sklepów wielkopowierzchniowych

"Polecam, bardzo dobry warsztat."
Marcin branża: sieć sklepów wielkopowierzchniowych

 
           
 

 

Komentarz:

Celem treningu jest wyszkolenie kadry w zakresie samodzielnego prowadzenia jednodniowego treningu kontroli emocjonalnej i kontroli stresu permanentnego dla swoich pracowników oraz przekazanie metodyki prowadzenia, know-how i materiałów autorskich oraz ugruntowanie zakresu tematów oscylujących tj.kontroli i retoryki konfliktu oraz ekspozycji publicznej. Po zakończeniu treningu Uczestnicy uzyskają kwalifikacje do prowadzenia treningów grupowych kontroli stresu, frustracji, lęku egzystencjalnego i syndromu wypalenia w zespole, zarówno w formie pracy grupowej jak też w interwencjach menedżerskich indywidualnych. Uzyskane kompetencje obejmują też ewaluację skali stresu. Wzorce treningu oparte są na blisko 20-letnich doświadczeniach autora w zakresie traumatologii wojennej, przygotowania i szkolenia militarnych jednostek specjalnych, jak również personelu znaczących podmiotów na mapie gospodarczej Polski i Europy.

Metodyka:

Kształcenie kwalifikacji samodzielnego prowadzenia powyższego profilu szkolenia wg metody 3T tj. TEORIATECHNIKA-TRANSFER. Przekazanie uczestnikom pełnego know-how metodyki, zasobów źródłowych, skryptów oraz prawa do nielimitowego, samodzielnego prowadzenia treningu.

Szkolenie z referencjami m.in. firmy BAYER!


Korzyści dla uczestników:

 • Pozyskanie nowych kwalifikacji zawodowych w postaci umiejętności samodzielnego, uprawnionego prowadzenia treningów kontroli emocjonalnej, stresu zawodowego wraz z syndromem wypalenia oraz profilaktyki układu nerwowego.
 • Poszerzenie swoich kompetencji, wzmocnienie pozycji zawodowej oraz umożliwienie nowego źródła funkcjonowania zawodowego.
 • Rozwinięcie szerokiego repertuaru metod wygaszania stresu, agresji i konfliktów w zespole.
 • Nabycie umiejętności interweniowania w stosunku do osób-pracowników doświadczających wysokiego napięcia w wyniku zdarzeń losowych lub zawodowych i kontrola symptomów wypalenia zawodowego u swojego personelu.

Korzysci formalne:

 • Legalizacja kwalifikacji do samodzielnego prowadzenia treningu poprzez umowę cywilno-prawną, przeniesienie praw autorskich z prawem do nielimitowego prowadzenia szkoleń TKEiS i wykorzystywania materiałów dydaktycznych wg proponowanej autorskiej metodyki.
 • Poszerzenie kwalifikacji menedżerskich o zakres interwencji psychoprofilaktycznych i psychoedukacyjnych.

Program:

 1. OTWARCIE TRENINGU.
  • przedstawienie celów, metodyki i rytmu spotkania,
  • wzajemne poznanie uczestników i prowadzącego,
  • krótka refleksja nad znaczeniem kompetencji kontroli stresu.

 2. TRENING SUGESTYWNOŚCI PUBLICZNEJ.
  Ćwiczenia z zakresu ekspozycji społecznej w kryteriach:
  • autentyczność-naturalność-wiarygodność,
  • trenerski - menedżerski aparat pojęciowy (specyfika języka),
  • demonstracja osobowości zawodowej (charyzmy).

 3. DOSKONALENIE DIALOGU TRENERA Z ZESPOŁEM.
  Trening dialogu mentorskiego i coachingowego w kryteriach:
   • język serca,
   • język rozumu,
   • język inspiracji.

  Komentarz: powyższy moduł jest skierowany na wykształcenie wrażliwości przekazu treści w zadaniach budowania więzi z zespołem, edukacji praktycznej i subtelnego motywowania do realizacji prezentowanych, kształconych metod.

 4. RELACJE I INTERAKCJE EMOCJONALNE GRUPY I TRENERA.
  Trening zarządzania klimatem emocjonalnym w grupie:
  • inicjacja konfliktu - reakcje wygaszające,
  • inicjacja dominacji - kontrola pozycji,
  • eskalacja ukrytego buntu - reakcje wygaszające.

 5. KSZTAŁCENIE EMOCJONALNE WG MODELU WOJSKOWEGO OSISS.
  Prezentacja i praktyczna adaptacja treści w kategoriach:
  • przykłady stresu wojennego i wojskowych metod kontroli,
  • metodyka wojskowego treningu behawioralnego:
   • trening wygaszania napięcia przed zadaniem publicznym,
   • trening zasypiania w warunkach stresu, zmian strefy i hałasu,
   • trening mobilizacji IQ i sprawności poznawczej przed zadaniem.
  • trening kontroli emocjonalnej wg szkolenia snajperskiego:
   • trening kontroli tętna (trening bradykardii zatokowej),
   • trening neuromięśniowy i hipotensyjny,
   • trening odporności psychicznej wg metod warunkowania klasycznego.

  • TRENING INTERWENCJI INDYWIDUALNYCH.
   Doskonalenie interwencji w warunkach indywidualnych, intymnych, poufnych:
   • reagowanie na czyjąś traumę osobistą (praktyczne elementy psychotanatologii),
   • symptomy syndromu wypalenia i reagowanie metodyczne,
   • różnice płci, temperamentów i ról.

  • TRENING ADAPTACJI PRAKTYCZNEJ.
   Samodzielna integracja treści treningu:
   • uczestnicy przygotowują własny plan i rytm treningu,
   • uczestnicy demonstrują swój plan i w wybranych modułach wykonują go,
   • uczestnicy uzyskują informacje zwrotne i korekty wykonania.

Prowadzący:

Jakub Spyra

Jakub Spyra Doctor Doctrine, Senior Mentor z rozległą erudycją i multidyscyplinarnym wykształceniem. W czasie 25 lat przeszkolił TOP 1000 największych firm polskich i międzynarodowych. Jest pionierem i autorem najbardziej popularnego od 20 lat programu szkoleniowego z zakresu autokontroli emocjonalnej oraz kierowania zespołami w warunkach skrajnej presji. Stworzył ponadto  88 programów szkoleniowych, wśród których ponad połowa ma niekwestionowany status pionierski i innowacyjny.

Trener kreujący zaskakująco wysoką efektywność szkoleniową. Przeszkolił ponad 24 tysiące osób, w 2017 roku uzyskał średnią oceń 4,82! Najwyżej oceniany autorytet szkoleniowy w kryteriach: styl prowadzenia, oryginalność  treści i efekt inspirujący. Absolwent m.in.  Akademii Medycznej w Gdańsku, Uniwersytetu Zielonogórskiego i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

 

 

Termin i miejsce:

Warszawa, 12-13-14 grudnia 2018 r.


Koszt udziału w trzech dniach warsztatu: 2.890 PLN + VAT

 


Cena szkolenia bez VAT dla osób opłacających szkolenie w 70% lub w całości ze środków publicznych. 

Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność nadesłanych kart zgłoszenia.

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • organizację szkolenia i poprowadzenie zajęć przez trenera;
  • dedykowane, unikatowe niedostępne gdzie indziej materiały szkoleniowe (ponad 100 stron!);
  • certyfikat ukończenia szkolenia;
  • nielimitowany serwis kawowy podczas szkolenia oraz lunch

Warunkiem uczestnictwa:

jest wysłanie załączonej karty zgłoszenia w formie skanu karty mailem: szkolenia@mayagency.com.pl

Warunki rezygnacji:

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej 15 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Prawa Autorskie Copyright © 2018 GRUPA EN BLOC

Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące portal www.mayagency.pl są własnością GRUPY EN BLOC.

Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że są oznaczone jako "COPY FREE" lub "BEZ OGRANICZEŃ". Zawartość stron, oraz innych publikacji autorstwa Grupy En Bloc podlega ochronie prawa autorskiego.

Prawa autorskie programów szkoleniowych należą do ich autorów. GRUPA EN BLOC zezwala na kopiowanie dokumentów publikowanych na stronie www.mayagency.com.pl tylko w celach prywatnych. Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Radcą Prawnym GRUPY EN BLOC (tel. (22) 201 28 22).

Pojedyncze dokumenty publikowane przez GRUPĘ EN BLOC w internecie mogą zawierać inne notki z prawami autorskimi związane z tymi dokumentami.


Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


GRUPA EN BLOC © 2018 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3