SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter

baner

 

Trening kontroli tętna wg metodyki wyszkolenia snajperskiego, trening MASEK wg metodyki szkolenia BOR-u, trening relaksacji neuromięśniowej i reakcji hipotensyjnej, trening kontroli konfliktów wewnątrz-korporacyjnych. Warsztat poszerzony o retorykę konfliktu w słowie mówionym i pisanym oraz profilaktykę zdrowia menedżera.

Warszawa, 26 stycznia 2017 r.
 


Zapisz się - karta zgłoszenia

 

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • organizację i poprowadzenie dwudniowego szkolenia przez trenerów,
 • serwisy kawowe, obiady,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • konsultacje z trenerem po szkoleniu.

 

Opinie Uczestników po szkoleniu: 

„Pierwsze szkolenie w moim życiu, które naprawdę sprawiło mi wielką przyjemność i na pewno polecę to szkolenie moim przełożonym, jak i kolegom "SUPER"!” Grażyna , DSM Nutritional Products Sp. z o.o.

„Szkoleniowcy chrakteryzują się dużą wiedzą i doświadczeniem, odpowiednie osoby na odpowiednim miejscu”  Natalia, Siemens Sp. z o.o. 

„Bardzo dobre szkolenie, zaskakująca wiedza z propozycjami praktycznego zastosowania. Brawo dla prowadzących!!!” Marzena, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

„Praktyczna wiedza, wskazówki odnoszące się do naszej branży, które zostały przekazane w sposób bardzo ciekawy” Mariola, Siemens Sp. z o.o.

„Szkolenie spełniło moje oczekiwania, było interesujące oraz uzyskałam dużo wiedzy z zakresu radzenia sobie ze stresem.” Małgorzata, Spółka Wodna Kapuściska

„Bardzo ciekawe szkolenie dotykające wielu codziennych kwestii, do wykorzystania w pracy i w życiu osobistym.” Ewa, Alpla Opakowania z tworzyw sztucznych Sp. z o.o.

„Bardzo dobry wykładowca – dr Jakub Spyra.” Grzegorz, TBMECA Poland Sp. z o.o.

„Szkolenie prowadzone przez praktyków – przez co bogatsze i użyteczne dla uczestników” Iwona, Professional Business Advisory Services Sp. z o. o.

„Szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie i ciekawie.” Elżbieta, PSE Operator S.A.

„Szkolenie na bardzo wysokim poziomie, pozwalające poznać techniki radzenia sobie ze stresem” Radosław, Volkswagen Motor Polska Polkowice

„Szkolenie można wykorzystać w życiu codziennym.” Jacek, Energa S.A.
„Pozwala odkryć obszary w człowieku, o których słyszało się, ale tak naprawdę ich się nie zna.”  Dariusz, Atos IT Services Sp. z o.o.

„Szkolenie daje do myślenia! Jest fantastycznym przekazem dla każdego człowieka!” Agata, Motymo Sp. z o.o.

„Polecam to szkolenie, ponieważ bardzo wysoko oceniam kompetencje trenerów.” Adam, Omega Pilzno Serwis Sp. z o.o.

„Szkolenie z możliwością wykorzystania nie tylko w firmie, również w życiu rodzinnym.” Mieczysław, Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

„Z zapartym tchem!” Leszek, Siemens Sp. z o.o.

Szkolenie adresowane jest do: 

Menedżerów średniego i wyższego szczebla zarządzania, pełniących strategiczne role zawodowe w warunkach stresogennych, doświadczający napięć będących rezultatem często krytycznych relacji między ludzkich (wewnątrz-korporacyjnych i zewnątrz-korporacyjnych).

Komentarz:

Powyższy trening zawiera m.in. metodykę kształcenia emocjonalnego służb specjalnych oraz elementy ćwiczeń z zakresu psychotraumatologii wojskowej (prowadzący - trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie wyszkolenia służb specjalnych w zakresie odporności psychicznej w warunkach stresu bojowego i profilaktyki układu nerwowego). Trening prowadzony jest wg koncepcji behawioralnej (trening automatyzacji odruchów) oraz metodą bio-feedbacku czyli biologicznego sprzężenia zwrotnego. Zadaniem uczestników w pierwszej fazie treningu jest uzyskanie kontroli nad własnymi reakcjami fizjologicznymi w sytuacji stresu – zagrożenia (kontrola tętna, ciśnienia tętniczego, reakcji neuromięśniowych, rytmu oddechowego i reakcji skórno-galwanicznej). Następnie kształcone są kompetencje poznawcze, sprawność intelektualna i pamięć operacyjna w warunkach realnego stresu.  W treningu wykorzystane są moduły wyszkolenia bojowego snajperów (strzelców wyborowych) oraz elementy szkolenia psychologicznego i fizjologicznego funkcjonariuszy operacyjnych służb bezpieczeństwa narodowego.

Efekty treningu: 

Wzmocnienie systemu nerwowego uczestników poprzez rozwinięcie autokompetencji reagowania w stanie napięć. Wytworzenie umiejętności kontrolowania własnych emocji i emocji partnera interakcji. Podwyższenie swobody intelektualnej i zdolności percepcyjnych w warunkach krytycznych. Zwiększenie motywacji zawodowej i uzyskanie wglądu w obszarze deficytów własnej osobowości. Wzmocnienie odporności psychicznej, pewności siebie i wykształcenie nowego, efektywnego repertuaru kontroli konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych w stosunku do organizacji zawodowej. A ponadto; umiejętność wygaszania napięcia w najistotniejszych rolach zadaniowych takich jak negocjacje, ekspozycja publiczna, konflikty międzyludzkie oraz zaskakujące, stresogenne sytuacje menedżerskie. Także umiejętność sprawowania kontroli nad snem, bólem i presją psychologiczną.

Program:

 1. Runda wstępu.
  • Wzajemne poznanie, zarysowanie celu i metodyki treningu.
 2. Trening kontroli tętna wg metodyki wyszkolenia snajperskiego. 
  Cel: wykształcenie autokontroli fizjologicznej w stresie, uspokajanie układu nerwowego i układu sercowo-naczyniowego (tzw. reakcja trofotropowa) .
  • Trening rytmu oddechowego i kontroli tętna wg metodyki snajperskiej.
  • Trening wywoływania rzadkoskurczu zatokowego (tętno pon. 55/min).
  • Testy typu animals horror np. wprowadzanie węży koralowych (Micrurus Fulvius) w stan uśpienia (katalepsji) poprzez wywoływanie regresu tętna (bradykardia zatokowa wywołuje katalepsję u koralowców).
  • Trening automatyzacji układu nerwowego przywspółczulnego w zasypianiu (kontrola snu w stresie z repertuaru wyszkolenia wojennego).
  • Trening doraźnego uspokajania się poprzez autokontrolę fal EEG.
 3. Trening MASEK wg metodyki szkolenia BOR-u. 
  Cel: instruktarz prowadzenia systematycznych ćwiczeń samodzielnych, mających na celu uwarunkowanie nawyku kontroli tętna i oddechu w stresie.
  • Uczestnicy wg mechanizmu warunkowania klasycznego wykonują ćwiczenia mające na celu reakcję zwolnienia tętna na sygnał kontaktu wzrokowego.
  • Ćwiczenia dla wyższej efektywności prowadzone są z wykorzystaniem muzyki.
  • Ćwiczenia równowagi kwasowo-zasadowej i kontroli rezystencyjnej w stresie.
 4. Behawioralny trening kontroli konfliktów wewnątrz-korporacyjnych.
  • Doskonalenie asyntonii mimicznej w warunkach presji psychologicznej.
  • Doskonalenie asyntonii emisji głosu w konflikcie.
  • Test Pokerowy KGB (test kontroli napięć w konflikcie werbalnym).
 5. Trening relaksacji neuromięśniowej i reakcji hipotensyjnej. 
  Cel: wykształcenie u uczestników obniżania ciśnienia tętniczego neurogennego, poprzez kontrolę neuromięśniową (rozluźnianie mięśni czworobocznych i włókien mostkowo- obojczykowych).
  • Trening - rozgrzewka bokserska
  • Kontrola napięć mięśni czworobocznych i mięśni mostkowo-obojczykowych
  • Ćwiczenia "na maskach" wiążące rytm oddechowy z rozluźnieniem obręczy barkowej (kontrola ciśnienia tętniczego w stresie).
  • Test Martineta - badanie wieku biologicznego układu sercowo-naczyniowego w relacji do wieku metrykalnego (badanie i nauka wyliczania algorytmu).
 6. Retoryka konfliktu w słowie mówionym i pisanym - kształcenie kwalifikacji sprawowania kontrol emocjonalnej w dialogu bezpośrednim i korespondencyjnym np. e-mailowym
  • Retoryka konfliktu w słowie mówionym i pisanym jako zawansowana lingwistycznie i nieodzowna umiejętność dla menedżera w negocjacjach lub w innych zadaniach wymagających silnej sugestywności działania społecznego.
  • Zarządzanie nastrojem komunikacji i strumieniem emocji w dialogu w odniesieniu do wiedzy lingwistycznej, neurofizjologicznej i erystycznej.
  • Formy gramatyczne i stylistyczne wypowiadanych i pisanych zdań.
  • Charakterystyka dobieranych słów w zależności od typu fonemów (cząstek mowy), typu samogłosek i spójników.

Powyższy program możemy przygotować również w formule szkolenia zamkniętego,  uwzględniając specyfikę Państwa Organizacji oraz szczegółowe potrzeby.
Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: (22) 201 07 75 | (22) 378 17 68 | (22) 207 21 15 | (22) 201 28 22

Prowadzący:

Jakub Jacek Spyra

Specjalista gerontolog - neuroimmunolog z wykształceniem wyższym podyplomowym medycznym. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Trener legitymujący się 15-letnim stażem zawodowym.

Jest wyspecjalizowany w prowadzeniu treningów z zakresu kontroli stresu bojowego i stresu traumatycznego w zawodach ekstremalnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kształcenia kompetencji emocjonalnych i profilaktyki układu nerwowego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Z racji powyższych doświadczeń Jakub Spyra wykonuje także Treningi Kontroli Emocji dla grup menedżerskich. Prowadzi ponadto wysoko zaawansowane treningi w dziedzinie tworzenia profili psychologicznych, prewencji, negocjacji, wywiadu śledczego, windykacji i technik interview na różnorodne stanowiska pracy. Trener prowadzący edukację personelu m.in. w takich podmiotach jak: NARODOWY BANK POLSKI, BIURO OCHRONY RZĄDU, KANCELARIA SEJMU, KANCELARIA PREMIERA RP, MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH, MSWiA, MON, NFZ  jak też większość popularnych banków.

W ocenie uczestników treningów, trener charakteryzuje się wyjątkowo bogatym repertuarem proponowanych  technik zawodowych oraz szczególnie przystępnym i efektywnym językiem przekazu dydaktycznego.

Poniżej zestawienie wybranych, obsługiwanych przez trenera podmiotów: HSBC BANK POLSKA S.A., BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ, SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA, RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A., BANK PEKAO S.A., BGŻ SA., ORLEN S.A., PRICEWATERHAUSE COOPERS, SORAYA S.A., SANOFI SYNTHELABO Sp. z o.o., POLFA S.A., PZU S.A., FORTIS BANK POLSKA, URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE, PKO BP S.A., ING BANK ŚLĄSKI S.A., BANK PRZEMYSŁOWO HANDLOWY S.A., OLIMPIC CASINO POLAND, DEUTSHE BANK S.A., AIG BANK POLSKA S.A., NFZ, MON, URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO, URZĄD MIEJSKI WARSZAWA, NARODOWY BANK POLSKI, MSWiA, COFACE INTERCREDIT Sp. z o.o., CITIBANK HANDLOWY S.A., PAŃSTWOWA AGENCJA WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA, KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA, BIURO OCHRONY RZĄDU, KANCELARIA SEJMU, KANCELARIA PREMIERA RP, MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH.

 

MICHAŁ SPYRA

trener kompetencji emocjonalnych w reagowaniu na stres bojowy i traumatyczny a także szkoleniowiec boksu w zakresie techniki i wydolności fizjologicznej. Pięściarz wagi ciężkiej i utytułowany zawodnik judo w kat. OPEN.Absolwent lubelskiego WSPiA oraz WSPI na kierunku - fizykoterapia. Obecnie Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Trener z doświadczeniem w strukturach BOR-u , a także w wielu instytucjach i bankach. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia treningów kontroli emocjonalnej i treningu sportowego we współczesnych formacjach służb specjalnych oraz w czołowych bankach Polski. Jako jeden z nielicznych trenerów stosuje w testach odporności na stres detektor elektrodermalny (elektroniczny aparat monitorujący zmiany reakcji skórno - galwaniczej skóry w stresie).

Referencje:  Biuro Ochrony Rządu, Ambasada Francuska, CITIBANK Handlowy S.A, Energetyka Polska S.A. i wiele innych. Prowadzi także treningi kontroli emocjonalnej dla wyższej kadry zarządzającej w języku angielskim.

Koszt uczestnictwa:

1.370 PLN + VAT 


Cena szkolenia bez VAT dla osób opłacających szkolenie w 70% lub w całości ze środków publicznych. 

Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność nadesłanych kart zgłoszenia.

Warunkiem uczestnictwa:

jest wysłanie załączonej karty zgłoszenia w formie skanu karty mailem: szkolenia@mayagency.com.pl


Zapisz się - karta zgłoszenia 

Warunki rezygnacji:

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej 14 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty

Prawa Autorskie Copyright © 2015 MAY AGENCY TRAINING 

Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące portal www.mayagency.pl są własnością MAY AGENCY TRAINING. Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że są oznaczone jako "COPY FREE" lub "BEZ OGRANICZEŃ". Zawartość stron, oraz innych publikacji autorstwa MAY AGENCY TRAINING podlega ochronie prawa autorskiego.

Prawa autorskie programów szkoleniowych należą do ich autorów. MAY AGENCY TRAINING zezwala na kopiowanie dokumentów publikowanych na stronie www.mayagency.com.pl tylko w celach prywatnych. Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Radcą Prawnym MAY AGENCY TRAINING (tel. (22) 201 28 22).

Pojedyncze dokumenty publikowane przez MAY AGENCY TRAINING w internecie mogą zawierać inne notki z prawami autorskimi związane z tymi dokumentami.

 

 

 

Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


GRUPA EN BLOC © 2018 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3