SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter

baner

 

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

W ubiegłym roku z sukcesem zrealizowaliśmy ponad 400 szkoleń w formule zamkniętej, uzyskując średnią wszystkich ocen 4,6!

Dlaczego warto właśnie u nas zamówić szkolenia in company?

ponieważ:

  • naszym priorytetem jest najwyższy standard świadczonych usług!
  • pracujemy tylko z najlepszymi trenerami- praktykami z wieloletnim doświadczeniem!
  • gwarantujemy konkurencyjne, niższe ceny szkoleń!
  • działamy szybko i skutecznie!

O jakości naszych usług świadczą referencje i lista klientów z którymi zrealizowaliśmy szkolenia in company.

Każde ze szkoleń in company poprzedzone jest indywidualną analizą potrzeb.
Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych umożliwia zidentyfikowanie luk kompetencyjnych w określonych zakresach oraz wskazanie kierunków rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia.
Koncentrujemy się na diagnozowaniu rozbieżności między stanem obecnym a pożądanym. Potrzeby rozumiane są tu jako cele, dotyczące możliwych do modyfikowania wyników działań edukacyjnych, w których osiągnięciu ma pomóc szkolenie.

Bazujemy na modelu badania efektywności szkolenia, opartym na koncepcji Donalda L. Kirkpatricka, który uznawany jest za jedno ze skuteczniejszych narzędzi przygotowania i oceny szkolenia.
Obejmuje on sześć poziomów ewaluacji szkolenia:

  • Wiedza- proces uczenia się - zmiana w postawach, poziomie wiedzy oraz umiejętnościach uczestników szkolenia, informacje o przyroście wiedzy podczas nauki (zgodnie z celami szkolenia); aby zdiagnozować obszar tego modelu stosowane są m.in. kwestionariusze wiedzy przed i po szkoleniu;
  • Zachowania- praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy oraz umiejętności, do badania tego obszaru stosowane są m.in. kwestionariusze zachowań, przed i po kursie zawierające ocenę stopnia wykształcenia umiejętności praktycznych oraz stopień, w jakim zachowania te uległy zmianie;
  • Potrzeby- analiza potrzeb szkoleniowych przed i po szkoleniu wpływająca na podjęcie decyzji o typie szkolenia lub o zasadności jego kontynuacji;
  • Cele- proces oceny realizacji celów szkolenia. Zastosowane na tym poziomie procedury mają za zadanie udowodnić, iż szkolenia przyczyniają się do osiąganięcia przez organizację celów, będących uzasadnieniem ich prowadzenia;
  • Reakcje uczestników- pomiar reakcji uczestników szkolenia, poziomu ich zadowolenia, satysfakcji z odbytego szkolenia. Narzędziem stosowanym do weryfikowania elementów tego poziomu są m.in. ankiety satysfakcji uczestników szkolenia;
  • Efekty - pozyskanie informacji, w jaki sposób można udoskonalić programy, metody, formy i techniki szkoleniowe w przyszłości poprzez gromadzenie informacji umożliwiających ocenę efektywności szkolenia, przedstawienie wskaźników dotyczących praktycznych rezultatów wykorzystania treści edukacyjnych w działalności organizacji.

Tak przygotowany projekt uwzględniający: specyfikę branży, grupę docelową, sprofilowany program oraz odpowiednio dobranego trenera, decydują o powodzeniu zrealizowanego szkolenia oraz osiąganie zamierzonych efektów po szkoleniu.

Rekomendacje naszych klientów dają nam pewność, że praca oparta na najwyższych standardach, jest gwarancją rozwoju nie tylko dla nas, ale także osiągania celów biznesowych przez naszych klientów.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, chętnie spotkamy się z Państwem, by wspólnie znaleźć najlepsze rozwiązania.

Firmy zainteresowanie przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego prosimy o kontakt:

Departament Szkoleń Zamkniętych:

tel: (22) 201 07 75; 606-830 709; 607-76 04 76
fax: (22) 203 47 01
email: szkolenia@mayagency.com.pl

Poniżej lista wybranych tematów:

MENEDŻERSKIE

Asertywność współczesnej kobiety w praktyce życia codziennego i organizacyjnego - zaawansowany trening. Asertywne reagowanie na krytykę i radzenie sobie z manipulacją, konfrontacja przekonań i wyrażanie oczekiwań, inteligencja emocjonalna i makiaweliczna, kształtowanie równorzędnych relacji, własny plan rozwoju

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne oraz zasady efektywnej współpracy z mediami

Autorytet. Charyzma. Wpływ. Gra szkoleniowa. Zaawansowany trening zadaniowy dla kadry zarządzającej

Firma XXI w. wg Andrzeja Jacka Bliklego. Jak utrzymać reputację firmy przez 142 lata Zarządzanie kompleksową jakością (TQM)

Jak perfekcyjnie zaprezentować się w mediach? "Setka", wywiad, briefing, konferencja prasowa

Jak rozGROMić konkurencję wg gen. Romana Polko. Skuteczne motywowanie zespołu, wyznaczanie zamierzonych celów, kształtowanie determinacji, budowanie zespołowego i osobistego przywództwa i osiąganie sukcesu

Jak zdobyć swój biegun wg Marka Kamińskiego. Jak niemożliwe staje się możliwe czyli sprawdzone metody przekraczania własnych granic i osiągania celów, skuteczna motywacja zespołu oraz budowanie zespołowego i osobistego przywództwa

Jak zwiększać sprzedaż wśród dotychczasowych klientów? Praktyczne warsztaty. System budowania lojalności przez satysfakcję klientów (customer satisfaction programmes) oraz narzędzia customer care wobec kluczowych klientów firmy

Kobieta w biznesie wg Katarzyny Miller. Kariera, dom, rodzina czyli jak zrealizować się w każdej przestrzeni.

Kreowanie wizerunku w biznesie z Panią Prezydentową Jolantą Kwaśniewską z uwzględnieniem CSR

Mindmapping w zastosowaniach biznesowych. Nowoczesne techniki zapamiętywania. Trening kreatywności, pamięci i sprawności intelektualnej

Negocjacje zakupowe. Skuteczne metody, strategie i taktyki przygotowania, prowadzenia i kontrolowania negocjacji nastawionych na wynik. Zaawansowane warsztaty z Witoldem Rychłowskim: przedstawicielem Negotiate Ltd w Polsce i współpracownikiem prof. Gavina Kennedy'ego z Edynburskiej Szkoły Biznesu

Nie bój się zmian i nowych wyzwań! Wykład motywacyjny Agaty Młynarskiej

Nowoczesne metody planowania zadań i zarządzania sobą w czasie. Optymalizacja procesów zarządzania sobą w czasie pod presją zadań, planowanie i zarządzanie zespołem z wykorzystaniem techniki „timeline” - struktury czasu w praktycznych zastosowaniach biznesowych. Efekt „piły” (ang. jigsaw effect). Testy diagnostyczne.

Obrona przed „czarnym PR” w środkach masowego przekazu. Zapobieganie atakom medialnym na wizerunek firmy oraz prawne sposoby zapobiegania publikacji informacji o negatywnym zabarwieniu

Obsługa trudnego klienta

Pełna moc skuteczności czyli jak osiągać więcej w biznesie

Personal Branding

Po pierwsze: Przywództwo! Dekalog lidera wg Ediego Pyrka. Współczesny leadership skutecznego menedżera

Praktyczne metody zwiększenia efektywności sprzedaży wg modelu TOTE i Roberta Diltsa. Zaawansowany warsztat dla działów sprzedaży i zakupów.

Prezentacje handlowe - poziom podstawowy. Trening umiejętności przygotowywania profesjonalnych prezentacji handlowych poszerzony o doskonalenie osobistego potencjału w zakresie wywierania pozytywnego wpływu na klientów.

Prezentacje handlowe - poziom zaawansowany. Praktyczne warsztaty budowania grupowych i indywidualnych prezentacji handlowych - analiza zachowań z wykorzystaniem kamery video.

Profilaktyka oraz skuteczne sposoby rewitalizacji w zespole wypalenia zawodowego menedżera. Praktyczne warsztaty

Prospecting oraz cross i up selling. Obowiązkowe kompetencje w sprzedaży na konkurencyjnych rynkach

Przywództwo XXI wieku Lider, przywódca, szef czyli Aby móc zrobić coś, trzeba być kimś (W. Goethe)

Pułapki w umowach handlowych i psychodiagnostyka prewencyjna w praktyce negocjacyjnej. Warsztat dla negocjatorów w biznesie

Rozmowy i negocjacje z przedstawicielami zakładowych i ponadzakładowych związków zawodowych

Savoir-vivre w biznesie

Skuteczna komunikacja i zarządzanie soba w czasie

Skuteczne prezentacje w branży b2b

Social media mierzenie skutecznosci i rewizja strategii

Sprzedaż przez telefon. Praktyczne narzędzia i skuteczne sposoby zachowań profesjonalnego handlowca, determinujące sukces w procesie sprzedaży telefonicznej

Sytuacja kryzysowa - komunikacja w kryzysie. Gra strategiczna Warsztat tworzenia komunikatów w kryzysie, ćwiczenia zasad współpracy z mediami oraz techniki działania w kryzysie wokół korporacji lub osoby

Szkoła menedżera – semestr I Planowanie i budowanie celów, delegowanie zadań i uprawnień, kontrola pracy zespołu, zarządzanie konfliktami, wzorowa komunikacja oraz motywowanie pracowników

Szkoła menedżera – semestr II samoanaliza kompetencji, budowanie koalicji, umacnianie własnego autorytetu, osiąganie zamierzonych celów, świadome budowanie własnej pozycji i kariery zawodowej

Sztuka perswazji i wywierania wpływu Poziom zaawansowany. Gra perswazyjna - trening o charakterze zadaniowym. Inteligencja emocjonalna, asertywność, czytanie gestów i mowy ciała, oraz potęga sugestii

Techniki skutecznych negocjacji i interwencji windykacyjnych

Techniki wywierania wplywu i pozyskiwania informacji z elementami komunikacji perswazyjnej

Techniki wywierania wpływu i obrony przed manipulacją i presją

Trening kontroli emocji i stresu permanentnego Trening poszerzony o retorykę kontroli napięć i agresji w dialogu zawodowym z użyciem neurotoksycznych pająków i węży, profilaktykę zdrowia menedżera oraz test psychopresji prowadzony metodą wariograficzną oraz profilaktyka wypalenia zawodowego menedzera

Trudne negocjacje w biznesie. Zapobieganie manipulacjom i wywieraniu presji. Skuteczne strategie i taktyki negocjacyjne. Zaawansowane warsztaty z Witoldem Rychłowskim: przedstawicielem Negotiate Ltd w Polsce i współpracownikiem prof. Gavina Kennedy’ego z Edynburskiej Szkoły Biznesu.

Twórcze zarządzanie konfliktem. Konstruktywna krytyka, rozwiązywanie sporów, zarządzanie emocjami, właściwe delegowanie zadań i uprawnień

Warsztaty skutecznego wykorzystania MS Project w zarządzaniu projektami. Jak efektywnie planować oraz zarządzać realizacją zadań oraz wykorzystaniem zasobów w projekcie przy pomocy MS Project

Warsztaty z prof. Jerzym Bralczykiem. Perswazja, manipulacja, prawda, kłamstwo. Sztuka rozpoznawania technik manipulacyjnych i wiarygodności partnera w biznesie

Work-Life Balance wg Wojciecha Eichelbergera. Trening zarządzania energią życiową w stresie. Program 8xO

Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Wystąpienia publiczne z prof. Jerzym Bralczykiem. Interaktywny trening menedżera średniego i wyższego szczebla

Wystąpienia publiczne w mediach dla obcokrajowców (Public Appearances In The Media For Foreigners)

Zaawansowane negocjacje w biznesie. Gra negocjacyjna. Techniki perswazyjne i erystyczne, wywieranie wpływu, blef, taktyki i triki negocjacyjne. Odczytywanie emocji, mowy ciała i ukrytych informacji

Zarządzanie finansami. Finanse dla niefinansistów z dr Mieczysławem Grudzińskim (Executive MBA University of Illinois & University of Maryland)

Zarządzanie projektami - kurs podstawowy

Zarządzanie projektami - kurs zaawansowany

Zarządzanie ryzykiem wg London School of Risk Management

Zarządzanie sobą w czasie

Zarządzanie zmianą. Praktyka skutecznego wdrażania zmian w firmie

 

PRAWO

Bezpieczeństo dokumentacji w przedsiębiorstwie (m.in.. Ochrona danych, tajemnica przedsiębiorstwa, informacje niejawne)

Biuro Zarządu - prawo i dokumentacja

Jak korzystać z ekspertów zewnętrznych? O ekspertach pod kątem biznesu, ekspert zewnętrzny-koszt czy zysk, rzemieślnik czy wizjoner? Kompetencje i ochrona firmy, uwarunkowania prawne i organizacyjne

Jak usprawnić proces zakupu? Nowe koncepcje działania w ramach jednolitego rynku europejskiego

Kodeks spółek handlowych od A do Z

Negocjacje i metody wyliczania odszkodowań i wynagrodzeń przy ustalaniu służebności przesyłu

Ochrona danych osobowych w działaniach marketingowych

Ochrona danych osobowych w jednostkach administracji państwowej z uwzględnieniem dużych zmian planowanych przez Komisję Europejską i GIODO. Praktyczne stosowanie – warsztaty

Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem dużych zmian planowanych przez Komisję Europejską i GIODO. Praktyczne stosowanie – warsztaty

Praktyczna analiza pułapek i błędów w umowach handlowych. Konsekwencje niekorzystnych sformułowań i brak koniecznych uregulowań, niebezpieczeństwa w formułowaniu bazy dostaw wg Incoterms®2010, pułapki wynikające z Konwencji CISG i innych

Praktyka w zawieraniu umów handlowych w obrocie krajowym i międzynarodowym w oparciu o prawo polskie i zagraniczne (niemieckie, anglosaskie). Studium i analiza przypadków

Praktyka zawierania umów w sferze zakupów wg stanu prawnego w 2012 r.

Prawo dla menedżerów. Ryzyko korporacyjne, handlowe, pracownicze. Zabezpieczenia, wykładnia i orzecznictwo Sądu Najwyższego

Prawo energetyczne - ustawa nowelizująca obecne PE, implementacja postanowień III Pakietu Energetycznego

Prawo spółek w systemie prawa cywilnego i anglosaskiego. Bezbłędne czytanie i tłumaczenie dokumentacji korporacyjnej, różnice, specyfika i rozbieżności terminologiczne

Skuteczne zabezpieczenie wierzytelności i windykacja neleżności w praktyce

Tworzenie, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji w spółce akcyjnej

Umowy i kontrakty cywilnoprawne w obrocie gospodarczym

Umowy prawno-finansowe w języku angielskim: analiza, zagadnienia językowe i sporządzanie dokumentów. Warsztaty praktyczne

Windykacja należności w branży wod-kan i energetyce

Windykacja. Prawne aspekty skutecznego zabezpieczenia i odzyskiwania należności

Nieruchomości w przedsiębiorstwie. Obrót, dzierżawa, najem

 

BIUROWE

Akcja: Zdrowie przy biurku! Proste sposoby i techniki do zastosowania od zaraz - czyli jak zadbać o kręgosłup, wzmocnić siły witalne i wygrać ze stresem

 

KOMPUTEROWE

E-Korespondencja. Jednodniowy intensywny kurs komputerowy dla pracowników biurowych

E-Korespondencja. Zaawansowany trening prowadzenia służbowej korespondencji elektronicznej w firmie, biurze, organizacji- warsztaty komputerowe

Excel - automatyzacja pracy z dużą ilością danych

EXCEL 2010 w praktyce finansowej - warsztaty komputerowe

Excel w analizie finansowej

Excel w Działach Kadr i HR

Microsoft Access - poziom podstawowy

Microsoft Access - poziom średni

Microsoft Accesspoziom zaawansowany

Microsoft Excel 2007 - poziom zaawansowany

Microsoft Excel 2007 dla średniozaawansowanych

Microsoft Excel 2010 - poziom podstawowy

Microsoft Excel 2010 - poziom zaawansowany

Microsoft Excel 2010 dla średniozaawansowanych

Microsoft Outlook dla średniozaawansowanych

Microsoft PowerPont 2007/2010/2013. Poziom średniozaawansowany

Microsoft Word - poziom podstawowy

Microsoft Word - poziom średni

Microsoft Word - poziom zaawansowany 

PowerPoint oraz Excel – analiza danych i ich prezentacja

Visual Basic for application (EXCEL) dla analityków i controllerów finansowych - warsztaty komputerowe

 

FINANSOWO-KSIĘGOWE

Analiza danych i tabel przestawnych w programie MS Excel - warsztaty komputerowe.

Bieżące problemy w rozliczaniu VAT oraz zmiany w 2013 i w 2014r.

Cash flow - rachunek przepływów pieniężnych zgodnie z wymaganiami znowelizowanej ustawy o rachunkowości oraz Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych"

Ceny transferowe. Zmiany przepisów od 1.01.2013 r.

Controlling produkcji – zaawansowane techniki

Controlling sprzedaży

Controlling w przedsiębiorstwie produkcyjnym - zaawansowane techniki - warsztaty

Controlling. Rachunek kosztów: Analiza rentowności - warsztaty

Controlling: Rachunek kosztów: Integracja rachunkowości finansowej i zarządczej - warsztaty

Excel w praktyce finansowej - warsztaty komputerowe

Faktura VAT i faktura elektroniczna w 2013 r. – ważne zmiany i nowe uregulowania

Finanse dla niefinansistów

Inwentaryzacja jako instrument wiarygodności i rzetelności sprawozdania finansowego

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF

Nowelizacja ustawy PIT oraz CIT z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie od 2013 r., w tym nowe zasady rozliczania spółek komandytowo–akcyjnych od 2013 r.

Nowelizacja Ustawy VAT - zmiany wchodzące w życie od 1.01.2013 r., od 1.04.2013 r. i od 1.01.2014 r.

Ocena efektywności projektów inwestycyjnych

Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2013 r. z uwzględnieniem najnowszych zmian

Podatek dochodowy od osób prawnych w 2013 r. – najnowsze zmiany i problemy praktyczne

Podatek VAT w 2012 r. Problematyka rozliczania, praktyczne rozwiązywanie problemów

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne w 2013 r. - problemy praktyczne oraz projektowane zmiany przepisów

Reprezentacja, reklama oraz działania wspierające sprzedaż w ujęciu podatkowym. Nowe regulacje podatkowe obowiązujące od 01.01.2013 r. oraz najnowsze orzecznictwo i interpretacje

Różnice kursowe z uwzględnieniem ostatnich zmian

Środki trwałe w budowie oraz w eksploatacji

Świadczenia na rzecz pracowników w świetle PIT, CIT i VAT

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie strategią. Gra strategiczna oraz STRATEGY NAVIGATOR – autorskie narzędzie trenera zawierające pakiet standardowych narzędzi do analizy strategicznej

Zmiany w VAT w 2013 i 2014 r. Obowiązek korekty VAT i CIT/PIT od 1.01.2013 w przypadku zapłaty po terminie lub wydłużonej płatności – nowe obowiązki dla podatników i księgowych

 

HR

Budowa i zarządzanie efektywnymi systemami wynagradzania

Controlling Personalny

Controlling personalny – warsztaty komputerowe z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel

Emploing Branding

HRM - Zarządzanie zasobami ludzkimi

Interview - psychodiagnoza personelu metodą deep hide. Analiza jawnych i ukrytych predyspozycji i umiejętności kandydata

Jak zmotywować pracownika poprzez system wynagrodzeń? Wynagrodzenia - system i narzędzia oraz aspekt prawny

Menedżer HR jako coach

Nowoczesne zarządzanie szkoleniami w firmie

Opis i metody wartościowania stanowisk pracy

Performance Management - Zarządzanie efektywnością organizacji

Prawne aspekty procesów HR: rekrutacja i selekcja pracowników, prawne aspekty ocen pracowniczych, rozwój pracownika, dobra osobiste pracowników, dyskryminacja i mobbing, monitoring pracowników, procesy restrukturyzacyjne

Prawo Pracy dla HR z mec. Anną Telec

Prawo Pracy i Czas Pracy dla HR z mec. Anną Telec

Projektowanie motywacyjnego systemu ocen okresowych pracowników (SOOP)

Przeprowadzanie rozmów oceniających

Rekrutacja i selekcja personelu

System Ocen Okresowych Pracowników (SOOP) Projektowanie, wdrażanie i wykorzystanie do prawidłowego zarządzania Organizacją i rozwojem pracowników

System Ocen Okresowych Pracowników (SOOP). W jaki sposób system ocen może poprawić motywację pracowników? Efektywne wdrażanie i prowadzenie rozmów oceniających

Systemowe motywowanie pracowników

Talent Management - Zarządzanie talentami

Zarządzanie kompetencjami

Zarządzanie projektami HR

Zarządzanie szkoleniami (m.in. Model ROI, ocena szkoleń na bazie Modelu SEB/SEA i badanie benchmarków efektywności szkoleń na bazie Modelu T&D Integrity)

Zarządzanie szkoleniami. Tworzenie polityki szkoleniowej w organizacji

 

KADRY I PŁACE

Archiwizacja dokumentacji aktowej i technicznej w wersji papierowej i elektronicznej

Czas pracy kierowców w 2013 r. Aktualny stan prawny i rozwiązania stosowane w ramach kontroli przez ITD oraz PIP

Czas pracy w praktyce

Czas pracy. Ekonomiczne zarządzanie czasem pracy w nowoczesnej firmie

Ddodatkowe umowy o pracę – czyli jak zabezpieczyć interes pracodawcy?

Delegacje i podróże służbowe

Delegacje krajowe i zagraniczne - obecne regulacje i projektowane przez MPiPS zmiany

Dokumentacja pracownicza w praktyce – jak prawidłowo dokumentować zatrudnienie w kontekście zmieniających się przepisów Prawa Pracy w 2013 r.

Efektywne wynagradzanie w jednostkach samorządowych. Prawne metody racjonalizacji systemów wynagradzania

Lista płac od A do Z w 2012 r. - nowości, kontrowersje i korekty.

Mobbing, dyskryminacja, stalking, molestowanie - profilaktyka, przeciwdziałanie i redukcja skutków tych zjawisk. Odpowiedzialność ekonomiczno-prawno-formalna pracodawcy. Strategie rozstrzygania sporów i konfliktów personalnych w przedsiębiorstwie

Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy - warsztaty dla zaawansowanych

Obsługa Programu Płatnik - kurs podstawowy - warsztaty komputerowe

Planowanie i rozliczanie czasu pracy - zmiany w 2013 r.

Planowanie i rozliczanie czasu pracy i urlopów - warsztaty dla menedżerów i specjalistów do spraw personalnych

Płace dla zaawansowanych - warsztaty praktyczne

Podróże służbowe w 2013 r. po zmianach

Praktyczne przykłady i zasady rozliczania składek z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, funduszu pracy, funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych i funduszu emerytur pomostowych

Prawo Pracy w 2013 r. - zmiany i kontrowersje

Prawo Pracy w 2013 r. z mec. Anną Telec - najważniejsze zmiany

Prawo pracy. Nawiązanie, rozwiązanie, treść umowy o pracę oraz czas pracy - ostatnie zmiany i aktualne problemy

Prawo Pracy: umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, urlopy wypoczynkowe, czas pracy

Program Płatnik 8.01.001A po zmianach oraz e-Płatnik na Platformie Usług Elektronicznych ZUS

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji a Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa jako ustawowy obowiązek pracodawcy

Reklama, Sponsoring i inne wybrane zagadnienia podatkowe w branży farmaceutycznej

Rekrutacja pracowników - problemy prawne i ich interpretacje

Restrukturyzacja i elastyczność zatrudnienia w nowoczesnym przedsiębiorstwie

Rozliczanie cudzoziemców i delegowanie pracowników za granicę

Strategia pozytywnej współpracy i zasady prowadzenia sporu zbiorowego pracodawcy ze związkiem zawodowym - aspekty prawne

System emerytalny 2012 r. - ostatnie zmiany i projekt ustawy o wydłużeniu wieku emerytalnego do 67 lat

Świadczenia na rzecz prcowników w świetle PIT, CIT i VAT 

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2011 r. Oraz od 12 stycznia 2011 


Urlopy dla pracowników od A do Z. Urlop wypoczynkowy, macierzyński, ojcowski, wychowawczy, szkoleniowy, bezpłatny, okolicznościowy.

Urlopy dla pracowników: w tym planowane zmiany w przepisach dotyczących urlopów wypoczynkowych i okolicznościowych oraz dokumentowaniem urlopów wychowawczych

Ustalanie prawa, roszczenia i wypłata świadczeń z ubezpieczenia chorobowego

Wybrane zagadnienia z zakresu przyznawania i wypłaty emerytur i rent z zakładu ubezpieczeń społecznych

Wynagrodzenia od podstaw - ćwiczenia praktyczne, Naliczanie listy płac, dokumentacja składek ZUS, rozliczanie z US

Wynagrodzenie za czas choroby oraz zasiłki z ubzpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - warsztaty praktyczne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z w 2012 r. Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń pracowniczych

Zasady optymalizacji (planowanie i rozliczanie) systemu równoważnego czasu pracy

Zasady podlegania ubezpieczeniom i rozliczania składek w oparciu o praktyczne przykłady

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce i delegowanie pracowników w ramach swobody świadczenia usług

Zmiany w płacach w 2013 r - ustalanie wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem korekt list płac i deklaracji rozliczeniowych

 

ASYSTENTKI I SEKRETARKI

Certyfikowany Office Manager

Prawa ręka szefa 1. Profesjonalny i praktyczny trening umiejętności zawodowych dla Asystentek, Asystentów i Sekretarek

Prawa ręka szefa 2. Sekretarka operacyjna: poufność informacji, bezpieczeństwo sekretariatu i firmy, postępowanie w sytuacjach awaryjnych oraz blok umiejętności medialnych.

Prawa ręka szefa 3. Prawo dla Asystentek, Sekretarek i Pracowników Biur Zarządu. Tworzenie i archiwizacja dokumentacji, Umowy handlowe, Prawo Pracy

Prawa ręka szefa 4. E-korespondencja. Trening prowadzenia służbowej korespondencji elektronicznej - warsztaty komputerowe

Prawa ręka szefa 5: Zaawansowane wykorzystanie komputera w pracy profesjonalnej Asystentki/ Sekretarki - zarządzanie danymi, MS Office, arkusz kalkulacyjny MS Excel oraz MS PowerPoint

Szkoła Profesjonalnej Asystentki i Sekretarki. Prawa Ręka Szefa - 6 kluczowych umiejętności. Certyfikowany 2-dniowy kurs zakończony egzaminem

Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


GRUPA EN BLOC © 2018 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3