SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter
 Facebook  You Tube  Blogger

baner

baner

 

Metametodyka treningu kontroli emocji i zarządzania stresem z przekazaniem pełnego know-how, zasobów źródłowych, skryptów i praw autorskich do nielimitowego prowadzenia warsztatów 

Warszawa 15-16-17 grudnia 2016 r.  


LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! DECYDUJE KOLEJNOŚĆ NADESŁANYCH ZGŁOSZEŃ


 


 

Zapisz się - karta zgłoszenia

Opinie Uczestników po szkoleniu:

"Niezapomniany czas!!! Wyjątkowy trener, bogactwo wiedzy, rewelacyjny przekaz."

Alicja (branża: wytwarzanie energii elektrycznej) 
"Ogromna wartość merytoryczna, spotkanie z fachowcem i praktykiem. Dzięki." 
Michał - trener (branża: banki)

"Wiedza w pigułce, pełny instruktaż, upojenie wiedzą :-)"
Magdalena (branża: wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej)
"Praktyka, którą można wykorzystać zarówno zawodowo jak i prywatnie. Świetnie prowadzone. Jedno z najlepszych szkoleń w jakich uczestniczyłem."
Piotr (branża: sieć sklepów wielkopowierzchniowych)
"Dużo cennych informacji, ćwiczeń i przydatnych technik relaksacji, świetne przygotowanie do prowadzenia dalszych szkoleń."
Agnieszka (branża: kompleksowe rozwiązaniach z zakresu transportu, instalacji, serwisu, konserwacji i dostaw części zamiennych do turbin wiatrowych)
"Przeprowadzenie pełnego szkolenia (bez ćwiczeń pełnej grupy, ale z prezentacją choć jednego) pozwoliłoby łatwiej poukładać „klocki” materiałów szkolenia."
Eliza (branża: kompleksowe rozwiązaniach z zakresu transportu, instalacji, serwisu, konserwacji i dostaw części zamiennych do turbin wiatrowych)
"Szkolenie dostarcza szeregu inspiracji, narzędzi, wiedzy, którą z pewnością wykorzystam w życiu prywatnym i zawodowym."
Patrycja (branża: sektor oświetleniowy)
"Warto uczestniczyć w szkoleniu. Zdobyte informacje pozowlą poprawić jakośc życia mojego i uczestników w moim otoczeniu."
Danuta (branża: wyroby hutnicze)

"Bardzo kompletne, komplementarnie poprowadzone szkolenie, ale przede wszystkim nieprawdopodobnie inspirujący i motywujący prowadzący."
Katarzyna branża: nadzór finansowy
"Bardzo interesujące, otwierające oczy na różne aspekty naszego funkcjonowania w życiu."
Dariusz branża: banki
"To był trening, ktory przygotowuje uczestnikow do samodzielnego prowadzenia warsztatów już kolejnego dnia po zakończeniu szkolenia."
Anna branża: sieć sklepów wielkopowierzchniowych
"Polecam, bardzo dobry warsztat."
Marcin branża: sieć sklepów wielkopowierzchniowych

 

 
           
 


Trening adresowany jest dla trenerów wewnętrznych, personelu HR oraz menedżerów wyższego szczebla, których rolą oraz zawodową koniecznością jest zarządzanie stresem I nastrojem emocjonalnym zespołu, kontrolą progu lęku i rezygnacji w zespole.

Podczas 3-dniowego treningu wykształcona zostanie metodyka uprawnionego i samodzielnego prowadzenia jednodniowego treningu kontroli emocji i zarządzania stresem.

Komentarz:

Celem treningu jest wyszkolenie kadry w zakresie samodzielnego prowadzenia jednodniowego treningu kontroli emocjonalnej i kontroli stresu permanentnego dla swoich pracowników oraz przekazanie metodyki prowadzenia, know-how i materiałów autorskich oraz ugruntowanie zakresu tematów oscylujących tj. kontroli i retoryki konfliktu oraz ekspozycji publicznej.

Po zakończeniu treningu Uczestnicy uzyskają kwalifikacje do prowadzenia treningów grupowych kontroli stresu, frustracji, lęku egzystencjalnego i syndromu wypalenia w zespole, zarówno w formie pracy grupowej jak też w interwencjach menedżerskich indywidualnych. Uzyskane kompetencje obejmują też ewaluację skali stresu.

Wzorce treningu oparte są na blisko 20-letnich doświadczeniach autora w zakresie traumatologii wojennej, przygotowania i szkolenia militarnych jednostek specjalnych, jak również personelu znaczących podmiotów na mapie gospodarczej Polski i Europy.

Metodyka:

Kształcenie kwalifikacji samodzielnego prowadzenia powyższego profilu szkolenia wg metody 3T tj. TEORIA-TECHNIKA-TRANSFER. Przekazanie uczestnikom pełnego know-how metodyki, zasobów źródłowych, skryptów oraz prawa do nielimitowego, samodzielnego prowadzenia treningu.

Korzyści dla Uczestników:

 • Pozyskanie nowych kwalifikacji zawodowych w postaci umiejętności samodzielnego, uprawnionego prowadzenia treningów kontroli emocjonalnej, stresu zawodowego wraz z syndromem wypalenia oraz profilaktyki układu nerwowego.  
 • Poszerzenie swoich kompetencji, wzmocnienie pozycji zawodowej oraz umożliwienie nowego źródła funkcjonowania zawodowego.
 • Rozwinięcie szerokiego repertuaru metod wygaszania stresu, agresji i konfliktów w zespole.
 • Nabycie umiejętności interweniowania w stosunku do osób-pracowników doświadczających wysokiego napięcia w wyniku zdarzeń losowych lub zawodowych i kontrola symptomów wypalenia zawodowego u swojego personelu.

Korzyści formalne:

 • Legalizacja kwalifikacji do samodzielnego prowadzenia treningu poprzez umowę cywilno-prawną, przeniesienie praw autorskich z prawem do nielimitowego prowadzenia szkoleń TKEiS i wykorzystywania materiałów dydaktycznych wg proponowanej autorskiej metodyki.
 • Poszerzenie kwalifikacji menedżerskich o zakres interwencji psychoprofilaktycznych i psychoedukacyjnych.

Program:

 1. OTWARCIE TRENINGU.
  • przedstawienie celów, metodyki i rytmu spotkania,
  • wzajemne poznanie uczestników i prowadzącego,
  • krótka refleksja nad znaczeniem kompetencji kontroli stresu.
 2. TRENING SUGESTYWNOŚCI PUBLICZNEJ.
  Ćwiczenia z zakresu ekspozycji społecznej w kryteriach:
  • autentyczność-naturalność-wiarygodność,
  • trenerski - menedżerski aparat pojęciowy (specyfika języka),
  • demonstracja osobowości zawodowej (charyzmy).
 3. DOSKONALENIE DIALOGU TRENERA Z ZESPOŁEM.
  Trening dialogu mentorskiego i coachingowego w kryteriach:
  • język serca,
  • język rozumu,
  • język inspiracji.
  Komentarz: powyższy moduł jest skierowany na wykształcenie wrażliwości przekazu treści w zadaniach budowania więzi z zespołem, edukacji praktycznej i subtelnego motywowania do realizacji prezentowanych, kształconych metod.
 4. RELACJE I INTERAKCJE EMOCJONALNE GRUPY I TRENERA.
  Trening zarządzania klimatem emocjonalnym w grupie:
  • inicjacja konfliktu - reakcje wygaszające,
  • inicjacja dominacji - kontrola pozycji,
  • eskalacja ukrytego buntu - reakcje wygaszające.
 5. KSZTAŁCENIE EMOCJONALNE WG MODELU WOJSKOWEGO OSISS.
  Prezentacja i praktyczna adaptacja treści w kategoriach:
  • przykłady stresu wojennego i wojskowych metod kontroli,
  • metodyka wojskowego treningu behawioralnego:
   • trening wygaszania napięcia przed zadaniem publicznym,
   • trening zasypiania w warunkach stresu, zmian strefy i hałasu,
   • trening mobilizacji IQ i sprawności poznawczej przed zadaniem.
  • trening kontroli emocjonalnej wg szkolenia snajperskiego:
   • trening kontroli tętna (trening bradykardii zatokowej),
   • trening neuromięśniowy i hipotensyjny,
   • trening odporności psychicznej wg metod warunkowania klasycznego.
 6. TRENING INTERWENCJI INDYWIDUALNYCH.
  Doskonalenie interwencji w warunkach indywidualnych, intymnych, poufnych:
  • reagowanie na czyjąś traumę osobistą (praktyczne elementy psychotanatologii),
  • symptomy syndromu wypalenia i reagowanie metodyczne,
  • różnice płci, temperamentów i ról.
 7. TRENING ADAPTACJI PRAKTYCZNEJ.
  Samodzielna integracja treści treningu:
  • uczestnicy przygotowują własny plan i rytm treningu,
  • uczestnicy demonstrują swój plan i w wybranych modułach wykonują go,
  • uczestnicy uzyskują informacje zwrotne i korekty wykonania.

Komentarz metodyczny:

Prowadzenie treningu przebiega w rytmie 3T, czyli Teoria 5% (konieczny wstęp do zagadnienia, wskazanie celów i przedstawienie źródeł naukowych i metodycznych). Technika 15% (precyzyjne rozpisanie metody szkolenia danej umiejętności wraz z sugestiami metodyki-koncepcji nauczania). Transfer 80% (przeniesienie metody do realnego środowiska pracy w ćwiczeniach "in vivo").


W fazie końcowej uczestnicy nie wykonują modułowych zadań treningowych, a prowadzą trening w formie ciągłej, jednolitej, po uprzednim przygotowaniu i przedstawieniu własnego scenariusza i planu. Ćwiczenia, uczestnicy demonstrują na wybranej osobie z grupy a w trakcie tej demonstracji uzyskują szereg korekt i informacji zwrotnych.


Ściśle określone kompetencje, które nabędą uczestnicy i wkomponują w trening własnego autorstwa, to zasób wojskowego programu OSISS, czyli Operational Stress Injury Social Support i TRiM- Trauma Risk Management. Programy te zostały przygotowane przez wojskowych klinicystów dla "wojskowych nie-klinicystów". Inspiracją była wzajemna możliwa pomoc w zakresie redukcji skutków wojennych urazów psychicznych np: Shell Shock- szok artyleryjski, CSR- combat stress reaction, ASD- acute stress disorder, czy też OSI - operational stress injury. Ponadto uczestnicy opanują kwalifikacje motywowania, integrowania i kontrolowania nastroju emocjonalnego zespołu. Powyższe kompetencje są przydatne nie tylko na polu prowadzonego, zespołowego szkolenia-treningu, ale też mają zastosowanie w codziennej roli menedżerskiej.


Powyższy program możemy przygotować również w formule szkolenia zamkniętego,  uwzględniając specyfikę Państwa Organizacji oraz szczegółowe potrzeby.

Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: (22) 201 07 75 | (22) 378 17 68 | (22) 207 21 15 | (22) 201 28 22

Prowadzący:

dr Jakub Spyra

Od ponad 20 lat z sukcesami przeszkolił ponad 50 000 osób!
Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku, Uniwersytetu Zielonogórskiego i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.
Gerontolog , specjalista neuroimmunolog, posiada kwalifikacje w zakresie gerontologii społecznej, klinicznej,medycyny ortomolekularnej oraz psychologii sądowej.
Wybitny specjalista w zakresie tworzenia programów profilaktyki społecznej. Posiada jako jedyny trener w Polsce, wieloletnie doświadczenie w zakresie kształcenia kompetencji emocjonalnych i profilaktyki układu nerwowego oraz traumatologii wojennej funkcjonariuszy: BOR, MON i MSWiA. Przygotowywał korpus dyplomatyczno - konsularny i polityków do pracy w Parlamencie Europejskim. W ciągu ponad 20-tu lat przeszkolił kadrę menedżerską średniego i wyższego szczebla Top-1000 największych firm w Polsce oraz personel prawie wszystkich banków, ministerstw, urzędów marszałkowskich i innych jednostek administracji państwowej.


 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:

3.580 PLN + VAT

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! DECYDUJE KOLEJNOŚĆ NADESŁANYCH ZGŁOSZEŃ 

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • organizację i przeprowadzenie szkolenia,
 • materiały szkoleniowe w tym skrypt w wersji papierowej i elektronicznej,
 • obiady i pełen serwis kawowy podczas szkolenia
 • certyfikat ukończenia szkolenia z przekazaniem praw autorskich

Harmonogram:

Dzień 1:

godz. 09.00 - 09.15 - powitanie przy kawie
godz. 09.15 - 11.30 - zajęcia 
godz. 11.30 - 11.45 - przerwa kawowa 
godz. 11.45 - 13.00 - zajęcia 
godz. 13.00 - 14.00 - obiad 
godz. 14.00 - 15.30 - zajęcia 
godz. 15.30 - 15.45 - przerwa kawowa 
godz. 15.45 - 17.00 - zajęcia
 

Dzień 2:
godz. 09.00 - 09.15 - powitanie przy kawie
godz. 09.15 - 11.30 - zajęcia 
godz. 11.30 - 11.45 - przerwa kawowa 
godz. 11.45 - 13.00 - zajęcia 
godz. 13.00 - 14.00 - obiad 
godz. 14.00 - 15.30 - zajęcia 
godz. 15.30 - 15.45 - przerwa kawowa 
godz. 15.45 - 17.00 - zajęcia
 
Dzień 3:
godz. 09.00 - 09.15 - powitanie przy kawie
godz. 09.15 - 11.30 - zajęcia 
godz. 11.30 - 11.45 - przerwa kawowa 
godz. 11.45 - 13.00 - zajęcia 
godz. 13.00 - 14.00 - obiad 
godz. 14.00 - 15.30 - zajęcia 
godz. 15.30 - 15.45 - przerwa kawowa 
godz. 15.45 - 17.00 - zajęcia

 


Zapisz się - karta zgłoszenia

Warunki rezygnacji:

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Prawa Autorskie Copyright © 2016 MAY AGENCY SPEAKERS TRAINING & CONSULTING

Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące portal www.mayagency.pl są własnością MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING. Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że są oznaczone jako "COPY FREE" lub "BEZ OGRANICZEŃ". Zawartość stron, oraz innych publikacji autorstwa MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING podlega ochronie prawa autorskiego.

Prawa autorskie programów szkoleniowych należą do ich autorów. MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING zezwala na kopiowanie dokumentów publikowanych na stronie www.mayagency.com.pl tylko w celach prywatnych. Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Radcą Prawnym MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING (tel. (22) 201 28 22).

Pojedyncze dokumenty publikowane przez MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING w internecie mogą zawierać inne notki z prawami autorskimi związane z tymi dokumentami.

Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


GRUPA EN BLOC © 2018 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3