SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter

baner

Trening prowadzony we współpracy z LABORATORIUM CYBERSEMANTYKI im. Alfreda Korzybskiego > ZOBACZ WIĘCEJ

CYBERSEMANTYKA ® - sugestywność e-komunikacji zarządczej i techniki e-negocjacyjne.
Wykorzystanie środków retoryczno-perswazyjnych w korespondencji elektronicznej

Warszawa, 22 października 2018 r. BRAK WOLNYCH MIEJSC!
Warszawa, 17 grudnia 2018 r.

Komentarz umożliwiający ocenę wartości treningu:


Efektywność pisemnej komunikacji elektronicznej, zdeterminowana jest innymi prawami sugestywności i odmiennymi zasadami konstrukcji przekazu, niż zwyczajowa forma komunikatu werbalnego. W komunikacji elektronicznej, droga percepcji treści, przebiega poprzez siatkówkę oka, nie zaś przez narząd Cortiego w uchu środkowym (tak jak w przekazie fonicznym). Dlatego komunikaty kierowane kanałem elektronicznym, wymagają innych kwalifikacji komunikacyjnych, znacznie różniących się od form komunikacji bezpośredniej.


Reagowanie na treść e-komunikatu pisanego, jest ponadto uwarunkowane, innym dystansem czasu tejże reakcji, odmiennym postrzeganiem formy syntaktycznej przekazu (budowa składniowa treści), percepcją strony zdania (biernej lub czynnej), odbiorem grafemów (odpowiedniki fonemów w komunikatach fonicznych) oraz oddziaływaniem barw i architekturą czcionki. Uzasadnieniem powyższego treningu jest fakt, że dotychczasowe kierunki rozwoju umiejętności menedżerskich nie uwzględniały tego profilu kwalifikacji.


Obecnie strumień komunikacji menedżerskiej, jest w przeważającej mierze rozlokowany w kanale e-mailowym, zarówno w roli zarządczej, jak też negocjacyjnej. Efektywne strategie dyspozycji zarządczych, modele wygaszania konfliktów i kontroli impasu oraz algorytmy negocjacyjne w kanale komunikacji elektronicznej, są diametralnie inne. Oto główne powody, uzasadniające popularność i niekwestionowaną przydatność tego treningu.


Trening ten rozwija umiejętności menedżera w zakresie maksymalnego wykorzystania środków retoryczno-perswazyjnych w korespondencji elektronicznej. Program kompleksowo wyczerpuje aktualną wiedzę, z zakresu oddziaływania cech i form komunikacji pisemnej na system nerwowy, emocje oraz motywację człowieka.

Cele treningu:

 • Udoskonalenie kwalifikacji menedżerskich poprzez zastosowanie cybersemantyki® w sugestywności e-komunikacyjnej i korespondencji elektronicznej.
 • Rozwinięcie kwalifikacji, pozwalających menedżerom na efektywne wykorzystanie inżynierii tekstu pisanego w wydawaniu dyspozycji zarządczych, komunikatów organizacyjnych, informacyjnych, motywacyjnych i egzekwujących, korygujących pracę podwładnych.
 • Osiągnięcie maksymalnej sugestywności w wygaszaniu napięć personalnych i przełamywaniu impasu negocjacyjnego.

Adresaci treningu:

menedżerowie średniego i wyższego szczebla oraz personel dla którego, w/w kwalifikacje są zawodowo uzasadnione. Wskazanym jest posiadanie podczas treningu własnego laptopa.

Program:

 1. Wprowadzenie do komunikacji pisemnej.

  • Od sumeryjskich piktogramów do Ariala,
  • grafemy (digrafy, trigrafy i specyfika ich odbioru w tekście pisanym),
  • różnice w percepcji słowa mówionego i w elektronicznym słowie pisanym,
  • charakterystyka percepcji menedżerskiego słowa pisanego,
  • emocjonalne korelaty słowa pisanego.

 2. Techniki cybersemantyki® w komunikacji elektronicznej.

  • Wpływ zjawisk barwnych, architektury czcionki, szyku wierszy i akapitów,
  • składnia, strona zdania oraz fonemy/grafemy w determinowaniu reakcji,
  • wpływ typu spójników na system nerwowy i reakcje odbiorcy,
  • retoryka tyranii - leksemy deontyczne, aletyczne i kwantyfikacyjne,
  • Model Logogenu Mortona,
  • ejdetyczne strategie sugestywności tekstu,
  • dynamiczne formy trybów czasownikowych,
  • kreowanie wiarygodności przekazu- ekspresja przymiotnikowa,
  • trening adaptacyjny wszystkich treści modułu.

 3. Menedżerska retoryka słowa pisanego – formuła zadaniowa.

  • Retoryka egzekwowania-korygowania,
  • retoryka demokratyczna i autokratyczna (kierowanie w warunkach presji),
  • retoryka autokreacji – Strategia Implantów Psychodynamicznych,
  • retoryka więzi osobowej i motywacji,
  • retoryka zarządzania zadaniową orientacją altruistyczną,
  • trening adaptacyjny wszystkich treści modułu.

 4. Korespondencyjne zarządzanie relacją personalną.

  • Figury retoryczne w reagowaniu na impas i wygaszaniu napięć,
  • strategie sokratejskie,
  • strategie dwuskrzydłowe,
  • strategie framingowe,
  • trening adaptacyjny wszystkich treści modułu.

 5. Techniki negocjacyjne w kanale komunikacji elektronicznej.

  • Strategia otwarcia - metoda : Wojna Pozorów,
  • strategie korespondencyjnego negocjowania ceny,
  • kontr-taktyki w reagowaniu na negocjacje podstępne,
  • technika Gejzerów w rekapitulacji negocjacyjnej,
  • kontrola impasu negocjacyjnego i strategie zamknięcia,
  • trening adaptacyjny wszystkich treści modułu.

Trener:


Jakub Spyra - meta-trener (trener trenerów wewnętrznych) w podmiotach medycznych oraz koncernach farmaceutycznych. Legitymuje się akademickim dyplomem gerontologa i kwalifikacjami z zakresu psychopatologii. Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku , Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Doctor Doctrine z zakresu andragogiki. Autor i inicjator nowych ścieżek rozwoju personalnego. Na drodze 25 letniego stażu, twórca ponad 80 programów szkoleniowych o wartości innowacyjnej i pionierskiej. Najwyżej oceniany trener w kategoriach: czynnik inspirujący, innowacyjność metod dydaktycznych oraz efektywność po- szkoleniowa. Pracował m.in. dla: Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, SGH , Bayer, Sanofi, Polfa, Boston Scientific, Luxmed, Roche Diagnostic, Reckitt Benckiser, DMS Nutritional, Polpharma, Bombardier Tranportation, ZF TRW, Johnson & Johnson i wiele innych.


Koszt uczestnictwa:

1.380 PLN + VAT 


Cena szkolenia bez VAT dla osób opłacających szkolenie w 70% lub w całości ze środków publicznych. 

Praca w kameralnych grupach.
Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność nadesłanych kart zgłoszenia.


Z uwagi na wysoce specjalistyczny charakter treningu, istnieje możliwość telefonicznej konsultacji z autorem.

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • organizację szkolenia i poprowadzenie zajęć przez trenera;
 • materiały szkoleniowe umożliwiające precyzyjną i natychmiastową adaptację poznanych treści treningu;
 • certyfikat ukończenia szkolenia;
 • • lunch oraz nielimitowany serwis kawowy podczas szkolenia.

Warunkiem uczestnictwa:

jest wysłanie załączonej karty zgłoszenia w formie skanu karty mailem: szkolenia@enbloc.pl

Warunki rezygnacji:


W przypadku rezygnacji, po wysłaniu zgłoszenia, Uczestnik ponosi  50% kosztu szkolenia. Rezygnacja w terminie krótszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia,
  wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Uczestnika od uiszczenia pełnej kwoty należności za udział w szkoleniu. W przypadku sytuacji losowych, Istnieje zamiana Uczestnika na inną osobę, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w formie pisemnej, najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia się szkolenia.

Prawa Autorskie Copyright © 2018 GRUPA EN BLOC


Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące portal 
www.mayagency.pl są własnością GRUPY EN BLOC.


Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że są oznaczone jako "COPY FREE" lub "BEZ OGRANICZEŃ". Zawartość stron, oraz innych publikacji autorstwa Grupy En Bloc podlega ochronie prawa autorskiego.Prawa autorskie programów szkoleniowych należą do ich autorów. GRUPA EN BLOC zezwala na kopiowanie dokumentów publikowanych na stronie www.mayagency.com.pl tylko w celach prywatnych. Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Radcą Prawnym GRUPY EN BLOC (tel. (22) 201 28 22).Pojedyncze dokumenty publikowane przez GRUPĘ EN BLOC w internecie mogą zawierać inne notki z prawami autorskimi związane z tymi dokumentami.


Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


GRUPA EN BLOC © 2018 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3