SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter

  << powrót <<
  

Piotr KordelPiotr Kordel

dr inż. Piotr Kordel - specjalizuje się w tematyce zarządzania strategicznego organizacjami, ze szczególnym wyeksponowaniem zagadnień przedsiębiorczości i innowacyjności. W powyższym obszarze brał udział w wielu projektach badawczych i doradczych, zarówno jako kierownik oraz wykonawca. Jest autorem publikacji naukowych oraz ekspertyz. Był uczestnikiem programu stażowego z zakresu zarządzania i komercjalizacji nauki na Uniwersytecie Stanforda. Obecnie: pracownik naukowy na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, pracuje badawczo oraz praktycznie w obszarze zjawiska przedsiębiorczości technologicznej. Jest kierownikiem projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki: pt. Przedsiębiorczość Technologiczna.  

 

Przykładowe opracowania książkowe:


Zaufanie w tworzeniu strategii organizacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2002;

Inteligentne organizacje: zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2010;

Zarządzanie sieciami międzyorganizacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe Politechniki Śląskiej, 2010;

Przedsiębiorczość technologiczna (książka w trakcie pisania).

Wybrane tematy wystąpień: 

- Kwantowy menedżer" czyli zarządzanie chaosem
- Vademecum polskiej inwazji technologicznej za oceanem" czyli co produkować w Polsce - sprzedawać w USA
- Ekstrakcja wartości z nowych technologii” modele rozwoju przedsiębiorstw wysokich technologii


język wystąpień:
polski  
angielski  
Dr Piotr Kordel, Eng.,
academic teacher and researcher at the Silesia University of Technology, Dpt. of Management and Organization. He specializes in the field of strategic management with special emphasis put on the phenomenon of entrepreneurship and innovation. He was the member of many research and consultancy project teams in this field both as the researcher and manager. He is the author of dozens of scientific publications and practical opinions. He has attended the training program on technology commercialization at the Stanford University.

 

Currently he is working in the field of phenomenon of technology entrepreneurship both as the researcher and advisor. He is the manager of National Science Center scientific project titled: “Technology Entrepreneurship”.      

 

Examples of books:

Trust in organization’s strategy building, University of Economics in Katowice, 2002;

Intelligent organization: management of knowledge and employee competencies; The Polish Agency for Enterprise Development, 2010;

Interorganizational network management, Silesia University of Technology, 2010;

Technology Entrepreneurship (in progress).The examples of speeches: 

Quantum manager" - chaos management
- The ABC of Polish technological US market invasion" - what to produce in Poland and to sell in the US?
- Extraction of values from new technologies" - models of high technology enterprises development

 

Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


GRUPA EN BLOC © 2018 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3