SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter

baner

 

MP - Managing Projects
Zarządzanie projektami

Warszawa, 30 listopada - 2 grudnia 2016 r.

 


Zapisz się - karta zgłoszenia


Poznaj najważniejsze kroki w zarządzaniu projektami


Szkolenie stanowi wizytówkę naszego programu edukacyjnego i jako taki otwiera drzwi do sprawniejszej realizacji przedsięwzięć. Następne kursy wschodzące w skład tego programu stwarzają możliwość poszerzenia wiedzy zdobytej na tym kursie i tym samym dalszego doskonalenia swych umiejętności w dziedzinie zarządzania projektami.

 

Ten kompleksowy kurs wprowadzający pozwala dokładnie zrozumieć, na czym polegają metody zarządzania projektami, zdobyć praktyczne doświadczenie w stosowaniu sprawdzonych technik prowadzenia przedsięwzięć i odkryć wiele cennych, wszechstronnych narzędzi, które można od razu wykorzystać w celu zapewnienia skutecznej realizacji dowolnego projektu w dowolnej organizacji.

Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu?

 • początkujących kierownicy projektów
 • koordynatorzy oraz specjaliści zaangażowani w realizację projektów
 • członkowie zespołów projektowych
 • liderzy zespołów 

Cele szkolenia:

Po ukończeniu tego szkolenia będziesz w stanie:

 • Doskonalić podstawowe umiejętności, pojęcia i techniki zarządzania projektami
 • Wiązać zamierzenia i cele projektu z jasno sprecyzowanymi i istotnymi potrzebami interesariuszy
 • Opracowywać strukturę podziału pracy
 • Wyznaczać realistyczne, mierzalne cele i dbać o uzyskiwanie korzystnych rezultatów
 • Szacować koszty i terminy projektu za pomocą prostych i sprawdzonych technik
 • Tworzyć niezawodny system kontroli i monitorowania projektu

Korzyści z udziału:

 • Uzyskanie użytecznych narzędzi do natychmiastowego zastosowania w praktyce
 • Możliwość przeprowadzenia konsultacji z międzynarodowym ekspertem (w trakcie i po szkoleniu)
 • Wymiana doświadczeń z uczestnikami i poszerzenie sieci kontaktów biznesowych
 • Zdobycie prestiżowego certyfikatu George Washington University
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się biznesowym językiem angielskim
 • Otrzymanie dwujęzycznych materiałów szkoleniowych wzbogaconych o dodatkowe teksty referencyjne

Obszary wiedzy PMBOK® Guide

 • Zarządzanie integracją w projekcie
 • Zarządzanie zakresem projektu
 • Zarządzanie jakością w projekcie
 • Zarządzanie czasem w projekcie
 • Zarządzanie kosztami w projekcie
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie
 • Zarządzanie zamówieniami w projekcie
 • Zarządzanie komunikacją w projekcie 
 • Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy w projekcie

Program:

 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami
  • Co to są projekty?
  • Dlaczego stosować metody zarządzania projektami?
  • Cykl życia projektu
  • Czynniki wpływające na projekt
  • Kluczowi interesariusze projektu
  • Grupy procesów zarządzania projektami
  • Obowiązki kierownika projektu
 2. Rozpoczęcie projektu
  • Zrozumienie roli kierownictwa wyższego szczebla
  • Ocena potrzeb
  • Wybór projektów
   • Wskaźnik opłacalności
   • Wartość bieżąca i wartość bieżąca netto
  • Formułowanie celów zgodnie z zasadą SMART
   • Sprecyzowane (specific)
   • Mierzalne (measurable)
   • Akceptowalne (agreed to)
   • Realistyczne (realistic)
   • Terminowe (time-constrained)
  • Określanie wymagań
  • Karta projektu
  • Dokument wymagań projektu
 3. Planowanie projektu
  • Planowanie zakresu
  • Struktura podziału pracy
  • Szacowanie
  • Planowanie harmonogramu
  • Diagramy sieciowe - metoda ścieżki krytycznej
  • Przyspieszanie terminów realizacji
  • Oprogramowanie wspomagające planowanie przedsięwzięć
  • Planowanie kosztów
  • Macierz obowiązków
  • Intensywność wykorzystania i bilansowanie zasobów
  • Planowanie zarządzania ryzykiem
  • Planowanie zamówień
  • Planowanie komunikacji i jakości
 4. Realizacja projektu
  • Plany bazowe
  • Kształtowanie zespołu projektu
  • Organizacje i struktury zespołów
  • Zarządzanie zmianami
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Sprawozdawczość wykonania
  • Rezerwy
  • Ocena i monitorowanie wykonania projektu
  • Wartość wypracowana
  • Koszty utopione
 5. Zamknięcie projektu
  • Weryfikacja zakresu i akceptacja (odbiór) przez klienta
  • Zamknięcie administracyjne i zamknięcie kontraktów
  • Przekazanie wyciągniętych wniosków do przyszłych projektów

Certyfikat: 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują prestiżowy certyfikat amerykańskiej uczelni - George Washington University.

Punkty: 
PDUs: 22,5  CEUs:2,25 

Prowadzący:

Urban Aderklint


Trener TwentyEighty Project Execution (wcześniej jako ESI International)
. Posiada ponad 30 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami, planowaniu oraz kontroli kosztów inwestycyjnych m.in. w przemysłowych projektach „pod klucz” oraz zarządzaniu wielokulturowym personelem. W trakcie swojej kariery zawodowej był m.in. kierownikiem a następnie dyrektorem wielomilionowych projektów w Elektrowni Atomowej w Szwecji. Ponadto, jako menedżer projektu w dużej korporacji odpowiadał za planowanie i realizację projektu wdrożenia kultury zarządzania projektami (do realizacji tego projektu było zaangażowanych 5000 osób).

 

Od 1996 prowadzi programy szkoleniowe z zakresu zarządzania projektami. Obszary specjalizacji: zarządzanie ryzykiem, kontraktami, kosztami, zakresem i integracją projektu, a także przywództwo i komunikacja. Dostarcza szkolenia dla wielu firm z grupy Fortune 500 reprezentujących takie branże jak: energetyczna, IT, farmaceutyczna, budowlana i inżynieryjna. Najwięksi klienci międzynarodowi: ABB, ABV Rock Group, Alstom,  Astra Zeneca, Capital One, HP, Motorola, NCR, Royal Bank of Scotland, South Power (EoN). Obecnie jest również prezesem firmy konsultingowej Celestria Project Limited.

 

Obszary tematyczne realizowanych szkoleń: zarządzanie projektami, harmonogramowanie i kontrola kosztów, przywództwo w zarządzaniu projektami, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie kontraktami, dostosowanie zarządzania projektami do strategii firmy.

 

WYKSZTAŁCENIE

 • Master’s Certificate in Project Management, George Washington University
 • Bachelor of Science Degree in Mechanical Engineering from Katrineholm Technical Institute, Sweden 


CERTYFIKATY ZAWODOWE
 

Project Management Professional – PMP®, Project Management Institute 

Koszt uczestnictwa:

3.950 PLN + VAT 

Warunkiem uczestnictwa:

jest wysłanie załączonej karty zgłoszenia pod nr faxu: (22) 203 47 01 lub skanu karty mailem: szkolenia@mayagency.com.pl


Zapisz się - karta zgłoszenia 

Warunki rezygnacji:

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej 21 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty

Prawa Autorskie Copyright © 2016 MAY AGENCY SPEAKERS TRAINING & CONSULTING

Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące portal www.mayagency.pl są własnością MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING. Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że są oznaczone jako "COPY FREE" lub "BEZ OGRANICZEŃ". Zawartość stron, oraz innych publikacji autorstwa MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING podlega ochronie prawa autorskiego.

Prawa autorskie programów szkoleniowych należą do ich autorów. MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING zezwala na kopiowanie dokumentów publikowanych na stronie www.mayagency.com.pl tylko w celach prywatnych. Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Radcą Prawnym MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING (tel. (22) 201 28 22).

Pojedyncze dokumenty publikowane przez MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING w internecie mogą zawierać inne notki z prawami autorskimi związane z tymi dokumentami.

 

 

Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


GRUPA EN BLOC © 2018 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3