SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter

  << powrót <<
  

Anna HejkaAnna Hejka
 


 


Język prelekcji: 
       

Proponowane tematy wykładów:


Success Stories. Where do they come from?

Jak osiągnąć niemożliwe. Warsztat wiedźm www.www.www
Kryteria inwestycyjne funduszy Venture Capital.
Methods to achieve presence and charisma.
Venture Capital as an alternative investment for diversification.
Zdrowe żywienie.
What would you do if you weren’t afraid.
The magic formula to fulfill your potential.
The force already is with women.
Show your strength.
Asset classes.
Business plan.
Capital access index and opacity index.
Intellectual capital.
Pozyskiwanie kapitału.
Budowanie wartości poprzez dobre praktyki zarządzania Rada Nadzorcza.
IPO process.
Strategie fuzji i przejęć.
Ograniczanie ryzyka aniołów biznesu.
TMT buyouts.
Jak zdobyć inwestora. Zasady.
Budowanie zespołu.
Jak dobrze kupić spółkę.
Prezentacja procesu sprzedaży firmy. Jak dobrze sprzedać spółkę.
M&A strategies for the 21 century.
Minicase Actebis ABC Data.
Specyfika rynku wykupów w Europie Centralnej.
Wkład inwestora w budowanie wartości.
Komercjalizacja projektów.
Marketing business models.
Zasady prezentacji dla przedsiębiorców.
Czego poszukują inwestorzy.
How to pick Investments.
Żródła ryzyk.Strateg skupiony na wynikach prowadzaący interesy w rożnych sektorach, na styku kultur, przez wiele cykli oraz zaburzeń technologicznych. Uznana przez World Economic Forum w Davos za Globalnego Lidera Jutra i nominowana przez European Business Angel Association na Anioła Biznesu 2009Skutecznie strukturyzuje transakcje, używając produkty finansowe przystosowane do zmieniających się wymagań firm i warunków rynkowych. Jej kontakty, wiedza i wyjątkowa empatia oraz wybitne zdolności negocjacyjne dostarczają klientom wsparcia w wykorzystaniu nowych trendów.
 

Oficer Bankowy w Hiszpanii (JPMorgan Chase), bankier inwestycyjny/VP w USA (Salomon Brothers/Citi, Security Pacific), Partner Zarządzający funduszami Private Equity w USA i Polsce, seryjny przedsiębiorca (bank inwestycyjny, firma maklerska, fundusze Growth i Venture Capital) w USA i CE. Ekspert Lewiatana, PARPu oraz NCBiRu, członek okrągłego stołu Prezydenta Polski oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, doradca American Appraisal, członek Rady Programowej Narodowego Programu Przedsiębiorczości PARP i Uniwersytetu Jagiellońskiegoczłonek rad nadzorczych, wykładowca, częsty mówca na międzynarodowych konferencjach publikujący artykuły w prasie polskiej i zagranicznej oraz przedmowy do książek biznesowych.
 

Od 1990 r. umożliwia firmom przyspieszenie i globalizację wzrostu poprzez udostępnianie międzynarodowych kontaktów, poprawę płynności (wdrożenie sprawozdawczości zarządczej, zarządzanie cyklem konwersji gotówki, podniesienie odpowiedniego finansowania), wzmocnienie kultury korporacyjnej (ład korporacyjny, najlepsze praktyki), zwiększenie wydajności (programy motywacyjne i opcyjne) oraz wzrost elastyczności działań (globalne badania rynkowe, śledzenie i przewidywanie trendów) w dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych. HCM skupia się na przeprowadzaniu przejęć, fuzji i sprzedaży firm, dostarczaniu klientom najróżniejszych form finansowania od kapitału, przez derywaty do długu, doradztwie strategicznym oraz szerokim wsparciu zarządu od uczestnictwa w radach nadzorczych do coachingu.
 

Wykładała i przemawia na konferencjach i doradza takim firmom i instytucjom jak: Coca Cola, Shell Global Solutions, World Economic Forum, Institute for International Reaserch, European Commission, World Bank, Euromoney, Unquote, Marcus Evans, Atena, Simple, Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe, Bank Gdański, Bank Komunalny, Dromex, Bankier, Americal Appraisal,  Politechnika Warszawska, Uniwersytet Jagielloński, Warszawski, Gdański, Łódzki, Adama Mickiewicza w Poznaniu, PAN, Urząd Patentowy, Konfederacja Lewiatan, stowarzyszenia aniołów biznesu np. Amber, Prezydent, Ministerstwo Gospodarki, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, BGK, KFK, PARP, NCBiR,  Leaders of Entrepreneurial Poland, Polska Akademia Rachunkowości, IESE, Wharton Business School, CEE Private Equity, ITC Summit, TMT Buyouts, WIL Economic Forum, Mediarun,Explory, Wolves Summit, InfoShareSGH.

 
 Founder and CEO of Heyka Capital Markets Group, first investment bank in CEE and Founder and Managing Partner of PE and VC funds

Global Leader for Tomorrow by World Economic Forum in Davos, Business Angel of 2009 by European Business Angel Association, One of 25 Best Managers in Finance by Home & Market


Strategic thinker with rigorous attention to execution and broad industry experience conducting business across cultures, technological disruptions and economic cycles. Effectively structures transactions using financial products tailored to changing micro requirements and macro conditions. With high-level corporate and capital markets contacts, in-depth knowledge, exceptional cross-cultural empathy and superb negotiating skills, Anna provides clients and portfolio companies with comprehensive support in accessing and leveraging emerging trends.


Advises the President of Poland, Ministry of Economy, Minister of Science and Higher Education, Polish Development Bank, World Bank and European Commission on Innovation. Expert of National R&D Center, Polish Entrepreneurship Development Agency and Lewiatan 
Employers’ Association. Member of Program Council of National Entrepreneurship Program and Jagiellonian University (no 1 in Poland). Member of Polish Directors’ Institute. Serial entrepreneur (investment bank, broker, Buyout, Growth and VC funds plus FMCG companies). Business angel, investment banker (Salomon Brothers, Security Pacific) and General Securities Principal in NY. Commercial banker (JPMorgan Chase) in Madrid. Board member of companies in Poland and USA. Lecturer for Polish Science Academy, universities and business angel associations. Frequent speaker at conferences such as World Economic Forum, Institute for International Research, Shell Global Solutions or Euromoney. Author of articles, including International Economy, National Review, Gazeta Bankowa, Rzeczpospolita, Wprost, plus preface to Jeffrey A. Harris’s “Transformative Entrepreneurs”.
 

 

Since 1990 in rapidly changing market conditions, enables businesses to accelerate growth and scale globally (international contacts), improve liquidity (management accounting, cash conversion cycle supervision, financing), strengthen corporate culture (corporate governance, best practices), boost productivity (option plans and incentive programs), and increase flexibility (global market research, tracking and predicting trends). HCM focuses on acquisitions, mergers and disposals of companies providing clients with various forms of financing from equity, mezzanine to senior debt and derivatives. It offers strategic advisory, board participation to coaching.


 


Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


GRUPA EN BLOC © 2018 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3