SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter

Wykorzystanie innowacji i metod twórczego myślenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Warszawa, 17 - 18 marca 2014 r.


Pobierz program szkolenia w formacie .pdf

 

Szkolenie adresowane jest do:

kadry zarządzającej średniego szczebla (liczebność grupy max 10 osób).

Cele szkolenia:

 • przygotowanie Uczestników do wykorzystania metod twórczego myślenia w realizacji zadań i obowiązków w ramach przedsiębiorstwa lub Organizacji, poprzez przekazanie wiedzy i umiejętności umożliwiających dobór metod, organizację i przeprowadzenie sesji twórczego myślenia.

Po szkoleniu Uczestnik będzie potrafił:

 • zidentyfikować najważniejsze bariery ograniczające kreatywność na poziomie zespołu, komórki organizacyjnej lub przedsiębiorstwa / organizacji;
 • przygotować i wprowadzić podstawowe rozwiązania organizacyjne i komunikacyjne sprzyjające kreatywności;
 • dobrać metody twórczego myślenia do rozwiązania problemu, rozwoju pomysłu lub wprowadzenia zmiany na poziomie zespołu, komórki organizacyjnej lub przedsiębiorstwa/Organizacji;
 • uzyskać akceptację dla wykorzystania metod twórczego myślenia do rozwiązania problemu, rozwoju pomysłu lub wprowadzenia zmiany u bezpośredniego przełożonego;
 • zorganizować i przeprowadzić samodzielnie sesje twórczego myślenia;
 • zebrać i przekazać wiedzę zgromadzoną podczas sesji twórczego myślenie do zespołu projektowego.

Program:

I. Twórcze myślenie.

 1. Wprowadzenie do twórczego myślenia.
  • Geneza twórczego myślenia,
  • definicja twórczego myślenia,
  • związek twórczego myślenie oraz innowacyjność,
  • cechy twórczej osobowości,
  • przebieg proces twórczego myślenia.
 2. Metody twórczego myślenia: przegląd i omówienie wybranych metod twórczego myślenia.
  • metody twórczego myślenia możliwe do zastosowania do rozwiązania problemu,
  • rozwijanie pomysłu lub wprowadzenia zmiany na poziomie zespołu, komórki organizacyjnej lub przedsiębiorstwa/organizacji.

II. Twórcze myślenie w przedsiębiorstwie/ Organizacji.

 1. Omówienie obszarów działalności przedsiębiorstwa/organizacji oraz wskazanie metod twórczego myślenia odpowiednich do wykorzystania w danym obszarze działalności.
 2. Jak przygotować przedsiębiorstwo/Organizację do wykorzystania twórczego myślenia?
  Omówienie barier ograniczających twórcze myślenie oraz wykorzystanie metod twórczego myślenia na poziomie zespołu, komórki organizacyjnej lub przedsiębiorstwa/Organizacji oraz zaproponowane podstawowych rozwiązań organizacyjnych i komunikacyjnych sprzyjających eliminację barier i umożliwiających rozwój twórczego myślenia oraz wykorzystania metod twórczego myślenia.
 3. Przebieg procesu twórczego myślenia w przedsiębiorstwie.
  Omówienie organizacji procesu twórczego myślenia w przedsiębiorstwie/Organizacji składającego się z następujących etapów:
  • identyfikacja problemu/zadania/pomysłu;
  • analiza problemu/zadania/pomysłu;
  • gromadzenie niezbędnych danych i informacji do rozwiązania problemu; rozwinięcia pomysłu lub wprowadzenia zmiany;
  • wybór metod twórczego myślenia i opracowanie planu;
  • organizacja sesji twórczego myślenia;
  • wdrożenie efektów twórczego myślenia - projekty).
 4. Organizacja sesji twórczego myślenia w przedsiębiorstwie/Organizacji.
  Omówienie krok po kroku organizacji sesji twórczego myślenia, na którą składają się: wybór tematu/przedmiotu, budowa zespołu, przygotowanie i przeprowadzenie sesji, gromadzenie wiedzy.
 5. Wdrożenie efektów twórczego myślenia.
  Omówienie jak na podstawie wiedzy zgromadzonej podczas sesji twórczego myślenia zainicjować projekt wdrożeniowy w przedsiębiorstwie/Organizacji.

III. Studia przypadku.

 1. rozwiązywanie problemów przedsiębiorstwa/organizacji z wykorzystaniem metody delfickiej -szczegółowe omówienie wybranej metody,
  • prezentacja wykorzystania metody do rozwiązania problemu,
 2. wprowadzanie zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie/organizacji z wykorzystaniem metody benchmarkingu.
  • szczegółowe omówienie wybranej metody,
  • prezentacja wykorzystania metody do rozwiązania problemu.

IV. Ćwiczenie.

 1. Przeprowadzenie sesji burzy mózgów.
  Przeprowadzenie sesji poprzedzone zostanie omówieniem metody, uczestnicy otrzymają przykładowe dokumentów poprzedzające sesję burzy mózgów, uczestnikom przypisane zostaną role właściwe dla sesji burzy mózgów, a następnie przeprowadzona zostanie praktyczna sesja burzy mózgów z udziałem uczestników szkolenia.

V. Wdrożenie efektów twórczego myślenia z elementami zarządzania projektami.

W tym bloki szkolenia omówione zostanie, jak na podstawie wiedzy zgromadzonej podczas sesji twórczego myślenia zainicjować i przygotować projekt wdrożeniowy w przedsiębiorstwie/Organizacji, blok poprzedzony zostanie wprowadzeniem do zarządzania projektami.

Prowadzący:

Specjalizuje się w zarządzaniu projektami, wdrażaniu innowacji oraz projektowaniu organizacji. Absolwent kierunku Komercjalizacja Nauki i Technologii realizowanego przez Uniwersytet Łódzki we współpracy z Uniwersytetem Teksańskim, a także kierunku Zarządzanie Projektami realizowanewgo przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego we współpracy z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów.

Autor artykułów dla Portalu Innowacji: „Nie ma ryzyka, nie ma innowacji”, „Inne spojrzenie na innowacje”, „Kreatywność pod kontrolą”, „Zarządzanie innowacyjną firmą”, „E-procurement – zamówienia zdefiniowane na nowo”, „Metoda delficka – eksperci w służbie przedsiębiorstwu”.

Współpracował m.in.: Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczosci, Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Fojud Connect Sp. z o.o., Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego; FOJUD Sp. z o.o.; SMARTLINK Sp. z o.o.; Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego; Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce; Fundacja Nauki i Przedsiębiorczości; Sense Consulting Sp. z o.o.; Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczosci, Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o.

W wolnych chwilach uprawia biegi długodystansowe, dogtrekking, kolarstwo szosowe.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:

1.250 PLN + VAT

ZAPISZ SIĘ

Cena szkolenia bez VAT dla osób opłacających szkolenie w 70% lub w całości ze środków publicznych. Formularz oświadczenia>>    

Warunkiem uczestnictwa:

jest wysłanie załączonej karty zgłoszenia pod nr faxu: 22 203 47 01 lub skanu karty mailem: szkolenia@mayagency.com.pl

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • organizację i poprowadzenie szkolenia przez trenera,
 • materiały szkoleniowe,
 • Certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwisy kawowe i obiad.

Harmonogram:

Dzień I i II

godz. 09.00 - 09.15 - powitanie przy kawie
godz. 09.15 - 11.30 - zajęcia
godz. 11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
godz. 11.45 - 13.00 - zajęcia
godz. 13.00 - 14.00 - obiad
godz. 14.00 - 15.30 - zajęcia
godz. 15.30 - 15.45 - przerwa kawowa
godz. 15.45 - 17.00 - zajęcia

Warunki rezygnacji:

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej 14 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty

Prawa Autorskie Copyright © 2014 MAY AGENCY TRAINING 

Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące portal www.mayagency.pl są własnością MAY AGENCY TRAINING. Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że są oznaczone jako "COPY FREE" lub "BEZ OGRANICZEŃ". Zawartość stron, oraz innych publikacji autorstwa MAY AGENCY TRAINING podlega ochronie prawa autorskiego.

Prawa autorskie programów szkoleniowych należą do ich autorów. MAY AGENCY TRAINING zezwala na kopiowanie dokumentów publikowanych na stronie www.mayagency.com.pl tylko w celach prywatnych. Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Radcą Prawnym MAY AGENCY TRAINING (tel. (22) 201 28 22).

Pojedyncze dokumenty publikowane przez MAY AGENCY TRAINING w internecie mogą zawierać inne notki z prawami autorskimi związane z tymi dokumentami.

 

 

Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


GRUPA EN BLOC © 2018 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3