SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter

baner

 

Akcja: zdrowie dla pracowników produkcyjnych

Organizacja pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii oraz zaleceniami Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Praktyczne metody zachowania ergonomii i wydajności dla pracowników produkcyjnych

Realizacja szkolenia wyłącznie w formule zamkniętej.Pobierz program szkolenia w formacie .pdf


Szkolenie przy współpracy z Centralny Instytut Ochrony Pracy

Komentarz:

Zapewnienie pracownikom produkcyjnym odpowiednich warunków pracy i zwiększenie ich wydajności pracy jest poważnym wyzwaniem dla pracodawców. Monotonia pracy, wytężony wysiłek związany z pracą ciągłą oraz brak uważności są bowiem źródłem wielu zagrożeń zdrowotnych dla pracowników produkcyjnych.

Choroby związane z pracą fizyczną są również określane jako choroby skumulowanych mikrourazów lub zespoły urazów wynikających z chronicznego przeciążenia. Oznacza to, że choroba rozwija się po wielu miesiącach lub latach obciążeń powodujących bardzo niewielkie (mikro) urazy, które początkowo nie powodują objawów. Duża liczba takich mikrouszkodzeń powoduje, że dochodzi do przekroczenia wytrzymałości określonych tkanek i powstają zmiany chorobowe będące przyczyną upośledzenia funkcji układu ruchu i dolegliwości bólowych. W efekcie może dojść do poważnych zmian chorobowych lub nawet trwałego wyłączenia pracownika z pracy a w efekcie strat finansowych dla Pracodawcy.

Stanowiska pracy powinny być urządzone stosownie do rodzaju wykonywanych na nich czynności z uwzględnieniem wymagań ergonomii oraz psychofizycznych właściwości pracowników zgodnie z zaleceniem nr 156 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ochrony pracowników przed zagrożeniami zawodowymi w miejscach pracy, spowodowanymi zanieczyszczeniem powietrza, hałasem i wibracją oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Odpowiadając na te współczesne potrzeby ergonomii i bezpieczeństwa pracy przygotowaliśmy wspólnie ze specjalistami z Zakładu Ergonomii Centralnego Instytutu Ochrony Pracy program specjalnie dedykowany pracownikom produkcyjnym zgodny z zaleceniami Prawa Pracy i w znacznym stopniu poprawiający bezpieczeństwo, komfort pracy i wydajność na stanowisku produkcyjnym.

Praca na stanowiskach produkcyjnych zwłaszcza przy linii produkcyjnej w pozycji siedzącej jak i stojącej (ciągnięcie, pchanie, podnoszenie i przenoszenie) powoduje wyjątkowo wysokie obciążenia mięśniowego kończyn i powoduje wielorakie zagrożenia narządu ruchowego. W wyniku złej organizacji pracy, czynników stresogennych i obciążeń fizycznych dochodzi do typowych schorzeń cywilizacyjnych wśród których najczęstsze to:

 • choroby układu mięśniowo-szkieletowego oraz zespoły bólowe kręgosłupa,
 • choroby przeciążeniowe nazywane są także reumatyzmem tkanek miękkich przewlekłe zapalenie ścięgna i jego pochewki,
 • przewlekłe zapalenie kaletki maziowej,
 • uszkodzenie łąkotki u osób wykonujących pracę w pozycji kucznej,
 • zapalenie okołostawowe barku,
 • zapalenie i uszkodzenie nadkłykcia kości ramiennej,
 • zmęczeniowe złamanie kości,
 • bóle i stany zwyrodnieniowe kręgosłupa,
 • przewlekłe zapalenie ścięgna,
 • zapalenie okołostawowe barku,
 • choroby wzroku,
 • alergie,
 • i wiele innych…

Szkolenie prowadzone przez trenera z udziałem specjalisty z Zakładu Ergonomii CIOP ma na celu przedstawienie praktycznych technik zapobiegania chorobom oraz ćwiczenia wzmacniające pracowników przy linii produkcyjnej i wspomagające ich wydajność i komfort pracy.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

Wszystkich pracowników produkcji szczególnie narażonych na schorzenia cywilizacyjne, którzy chcieliby poznać praktyczne sposoby i techniki pozwalające zapobiegać negatywnym skutkom zdrowotnym pracy ciągłej oraz skutecznie eliminować negatywne reakcje psychosomatyczne a przede wszystkim wdrożyć na swoim stanowisku pracy techniki umożliwiające zwiększenie efektywności pracy i zachowanie najlepszej formy psychofizycznej.

Cele szkolenia:

 • omówienie najczęstszych zagrożeń zdrowotnych przy linii produkcyjnej oraz aplikacja najskuteczniejszych rozwiązań w organizacji przestrzeni pracy oraz pracy przy taśmie w sytuacjach wymuszonej wielogodzinnej pozycji statycznej - ze szczególnym uwzględnieniem pozycji stojącej,
 • przedstawienie sposobów odpowiedniego aranżowania stanowiska pracy zgodnie z zaleceniami specjalistów Centralnego Instytutu Ochrony Pracy,
 • podwyższenie jakości i komfortu pracy pracownika produkcyjnego w kontekście użyteczności dla firmy.

 

Program:


I. Praca przy linii produkcyjnej - diagnoza zagrożeń zdrowotnych; psychicznych i fizycznych związanych ze specyficznym charakterem pracy na stanowiskach produkcyjnych.

II. Ergonomia pracy dla pracowników produkcyjnych - praktyczne zalecenia i metody poprawiające wydajność i komfort pracy. Wykład specjalisty z Zakładu Ergonomii Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

 1. Ergonomia stanowiska pracy - pojęcia podstawowe.
 2. Czynniki wpływające na obciążenie układu ruchu - zagrożenia i profilaktyka.
 3. Ocena obciążenia statycznego podczas pracy.
 4. Ręczny transport ładunków - zasady i metody.
 5. Stanowisko pracy siedzącej - wymagania i zalecenia.
 6. Praktyczne zalecenia poprawiające komfort pracy oraz ergonomię stanowiska pracy pracownika produkcyjnego w celu zwiększenia wydajności i komfortu pracownika.

Prowadzący:

dr Tomasz Tokarski
dr nauk o kulturze fizycznej, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz studiów doktoranckich z biomechaniki Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Specjalista Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego, pracownik Zakładu Ergonomii Pracy. Zajmuje się badaniami obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego podczas pracy, prowadzi szkolenia i zajęcia na studiach podyplomowych CIOP-PIB z ergonomii.Realizacja szkolenia wyłącznie w formule zamkniętej.

Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


GRUPA EN BLOC © 2018 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3