SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter
EWARYST KOWALCZYK
obrazek

Doświadczony wykładowca, prawnik. Ekspert z zakresu finansów publicznych w licznych instytucjach. Jest autorem opinii prawnych z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych, PPP i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a także publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim. Najważniejsze publikacje z obszaru finansów publicznych:

KSIĄŻKI:

”Przegląd czynów naruszenia dyscypliny finansów publicznych”, Warszawa 2006; „Wewnętrzna kontrola finansowa w jednostce samorządu terytorialnego- regulamin kontroli finansowej”, Warszawa 2007; „Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych” Warszawa 2007; Przegląd czynów naruszenia dyscypliny finansów publicznych, Warszawa 2006; Wewnętrzna kontrola finansowa w jednostce samorządu terytorialnego- regulamin kontroli finansowej, Warszawa 2007; 100 najtrudniejszych pytań z Prawa zamówień publicznych, Warszawa 2007; Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych, Warszawa 2007, wyd. II 2008, wyd. III 2010; Zamówienia publiczne do 14 tys. Euro. Organizacja, kontrola, odpowiedzialność, Poznań 2009; Partnerstwo publiczno-prywatne. Komentarz do ustawy z przykładami klauzul umownych, Gdańsk 2010; Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych, Wrocław 2011; Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w gminach, powiatach, województwach i ich jednostkach organizacyjnych, Warszawa 2011; Procedury kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych. Wzory i przykłady, Wrocław 2011).

ARTYKUŁY:

”Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w organizacjach pozarządowych”, Trzeci Sektor. Kwartalnik, 4/2006; „Regulamin wewnętrznej kontroli

finansowej w jednostce samorządu terytorialnego”, Finanse Publiczne 4(5) 2007; ”Odpowiedzialność głównego księgowego za naruszenie dyscypliny finansów publicznych”, Rachunkowość budżetowa w praktyce ZU 3(26); „Procedury gromadzenia dochodów”, Finanse Publiczne 5(6) 2007; „Procedury dokonywania wydatków” , Finanse Publiczne 6(7) 2007.

DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH Z ZAKRESU PRZEDMIOTOWEJ TEMATYKI (PRZYKŁADY INSTYTUCJI):

  • Ministerstwo Edukacji Narodowej;
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
  • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
  • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
  • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
  • Powiatowe Urzędy Pracy

oraz przedstawiciele licznych instytucji uczestniczący w szkoleniach otwartych.

 

Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


GRUPA EN BLOC © 2018 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3