SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter
mec. Marek Jaśkiewicz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W latach 2004 – 2008 arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wybrany na 6-letnią kadencję.

 

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu zamówień publicznych, prawa pracy, prawa budowlanego, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, podatków i opłat lokalnych oraz ochrony danych osobowych. W jego wieloletniej praktyce zawodowej wiodącym obszarem działalności jest doradztwo jednostkom sektora finansów publicznych i podmiotom komercyjnym w zakresie szeroko rozumianej problematyki zamówień publicznych, przetargów realizowanych na podstawie Kodeksu cywilnego i innych aktów prawnych
oraz w sprawach pracowniczych.

 

Szczególną uwagę poświęca rozwiązywaniu problemów powstałych przy stosowaniu przepisów o zamówieniach publicznych, tworzeniu regulacji wewnętrznych, tj. regulaminów udzielania zamówień publicznych, regulaminów organizacji, trybu pracy i zakresu obowiązków członków Komisji przetargowej prowadzącej postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Posiada doświadczenie praktyczne w reprezentowaniu stron (zarówno Zamawiających, jak i Wykonawców) w postępowaniach prowadzonych
przed sądami powszechnymi oraz doradztwie w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej przysługujących Stronom w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Doświadczony trener w zakresie praktycznego stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, uprawnień i obowiązków stron postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prawidłowości prowadzenia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, poprawnego sporządzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, konstruowania umów, prowadzenia procesu inwestycyjnego.

Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


GRUPA EN BLOC © 2018 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3