SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter

baner

 

Zarządzanie projektami - warsztaty. Kurs podstawowy

Warszawa, 16 – 17 czerwca 2014 r. 

  

Opinie uczestników szkolenia:

„Szkolenie spełniło moje oczekiwania, zastosuję zdobytą wiedzę w codziennej pracy.” Iwona, P4 Sp. z o.o. 

„Tak spełniło, pomogło uporządkować proces zarządzania projektami.” Magdalena, P4 Sp. z o.o. 

„Szkolenie przeprowadzone przez trenera charakteryzującego się wysokim poziomem wiedzy i bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym.” Agnieszka, Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o. 

„Szkolenie spełniło moje oczekiwania i będzie przydatne w mojej pracy.” Franciszek, Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 

„Duży zastrzyk wiedzy teoretycznej oraz technik i sposobów zarządzania projektami.” Andrzej, General Motors Manufacturing Poland 

“Dużo przykładów pozwalające lepiej zobrazować problematykę zarządzania projektami.” Michał, Schneider Electric 

„Spełniło moje oczekiwania, ponieważ odsłoniło mi niektóre obrazy gdzie miałam luki a dzięki temu szkoleniu mam już jasność jak postępować od początku projektu do jego końca, jak postępować z zespołem sterującym, zespołem wdrożeniowy.” Elżbieta, Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
 

Warsztat skierowany jest do:

 • Menedżerów średniego i wyższego szczebla zarządzania,
 • Kierowników projektów,
 • Kierowników zespołów projektowych,
 • Członków zespołów projektowych,
 • Pracowników biur projektów.

Cele szkolenia:

 • Nabycie oraz doskonalenie umiejętności efektywnego zarządzania projektami.
 • Usystematyzowanie wiedzy z zakresu metodyk, standardów zarządzania projektami.
  W szczególności obszarów planowania, śledzenia postępów, sterowania, zarządzania ryzykiem, jakością i zmianą.
 • Powiązanie przekazanej wiedzy z realiami realizowanych projektów.
 • Kształtowanie wspólnego języka projektowego.
 • Szkolenie oparte jest o najczyściej stosowane elementy PRINCE2® oraz PMBoK® Guide.

Program:

 1. Wprowadzenie.
  • Czym jest, a czym nie jest projekt i zarządzanie projektami?
  • Jaka jest różnica pomiędzy produktem, projektem, programem i portfelem?
  • Co wyróżnia projekt od innych sposobów zarządzania?
  • Czy trójkąt projektu wyczerpuje wszystkie aspekty zarządzania projektem?
  • Najlepsze praktyki zarządzania projektami: czynniki powodzenia i porażek w projektach
  • Projekt w ujęciu metod i standardów.
  • Ćwiczenie: przyczyny niepowodzeń/sukcesów projektów.
 2. Cykl życia projektu.
  • Płaszczyzny, procesy, techniki i narzędzia zarządzania projektami.
  • Przygotowanie, rozpoczynanie, realizowanie, monitorowanie i kontrola oraz zamykanie projektu.
  • Jak mieć większą kontrolę nad projektem? Etapy projektu, tolerancje, raporty, zapisy.
  • Odniesienie do specyfiki projektów realizowanych przez uczestników.
 3. Przygotowywanie projektu.
  • Cel, rezultat, korzyści. Jak poprawne zdefiniować cele projektu.
  • Ćwiczenie: definiowanie celów projektu.
  • Jak zapewnić, aby klient dostał to czego chce? Zapewnianie jakości.
  • Ćwiczenie: definiowanie produktu projektu.
  • Jakość w projekcie. Jak i po co ją mierzyć?
  • Jak ocenić czy projekt jest korzystny, potrzebny i wykonalny? Definiowanie uzasadnienia projektu.
  • Ćwiczenie: definiowanie uzasadnienia projektu.
  • Kto powinien wziąć udział w projekcie i jakiej roli? Definiowanie struktury organizacyjnej projektu.
  • Jaka struktura jest najlepsza dla różnych projektów?
  • Elementy zarządzania zespołem projektowym.
  • Kto jest za, a kto przeciw, kto zyska a kto straci w związku z projektem? Definiowanie interesariuszy projektu.
  • Ćwiczenie: definiowanie struktury projektu.
 4. Od produktu do zadania, planowanie projektu:
  • Od czego zacząć? Planowanie zasad zarządzania projektem w obszarach: jakości, zmiany, ryzyka, komunikacji, zaopatrzenia.
  • Planowanie w oparciu o produkty oraz strukturę podziału pracy.
  • Jak sprawdzić czy o czymś nie zapomnieliśmy?
  • Produkty, zadania i co dalej? Harmonogramowanie i szacowanie.
  • Cóż począć z nadmierną alokacją? Bilansowanie.
  • Czy nie zapomnieliśmy o ryzku?
  • Jakich narzędzi użyć do planowania?
  • Planowanie produktów i działań.
 5. Plan, harmonogram, budżet - efekt dobrego planowania.
 6. Zestawienie planu projektu oraz pozostałych niezbędnych do realizacji projektu informacji.
 7. Zarządzanie ryzykiem.
  • Czym jest ryzyko?
  • Jaki poziom ryzyka jest tolerowany w projekcie?
  • Kreatywne metody identyfikacji ryzyk - burza mózgów, diagramy przyczynowo skutkowe.
  • Ocenianie ryzyka i planowanie reakcji na ryzyko.
  • Reagowanie na ryzyko - odejmowanie racjonalnych decyzji w stanie niepewności - praktyczne metody.
  • Planowanie ryzyka.
 8. Komunikacja i jakość.
  • Jak zarządzać informacją?
  • Kto co i kiedy?
  • Jakość - opracowanie i zatwierdzenie.
  • Kto się ma tym wszystkim zająć?
 9. Zarządzanie zmianami.
  • Zagrożenie chaosem w wymaganiach.
  • Czy zmiana musi być problemem?
  • Jak zorganizować dobry proces kontroli zmian.
  • Ćwiczenie: zarządzanie zagadnieniami projektowymi.
 10. Realizacja planów, postępy, sterowanie.
  • Skąd wiem gdzie w projekcie się znajduje?
  • Jaki system raportowania wprowadzić.
  • Jakie działania należy przedsięwziąć w przypadku zagrożenia przekroczenia tolerancji.
 11. Kiedy i jak zamknąć projekt?
 12. Doświadczenie z realizacji projektu. Jak je zbierać i rozpowszechniać?

Prowadzący:

Adam Chmielewski
Trener, konsultant zarządzania projektami. Posiada certyfikaty PRINCE2 Practitioner, PMP , ITIL V3. Jest członkiem: Project Management Institute, Stowarzyszenia Project Management Polska. Zarządza oraz uczestniczy w roli konsultanta w projektach: wdrożeń systemów informatycznych Oracle, SAP, projektów z branży energetycznej, projektach szkoleniowych, UE, oraz projektów z zakresu analizy biznesowej. Jest trenerem z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń zarówno dla korporacji, jak i instytucji sektora publicznego, prowadzi zajęcia na uniwersytecie na poziomie studiów magisterskich i podyplomowych. Doświadczony kierownik projektów, współpracował przy projektach między innymi dla: TP SA, NBP, Zakłady Azotowe w Puławach SA, DELL Polska, CEMET SA, Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze, Orange, Orlen, Dębica, Mennica Polska S.A., PKO Bankowy Leasing, IBM Polska, ING Bank Śląski, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Grupa Impel, BP Polska, Asseco, SITECH, SII, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., British American Tobacco Poland, Energa, Star Man, PGNiG, PGE, PZU, Urzędy Marszałkowskie: Dolnośląski, Lubelski, Małopolski i wielu innych wiodących firm i instytucji.
Równolegle do pracy kierownika projektów prowadzi od wielu lat szkolenia z zakresu zarządzania projektami oraz systemów informacyjnych w zarządzaniu. Bierze udział w licznych projektach na poziomie międzynarodowym. Realizując szkolenia ma na celu przekazanie uczestnikom niezbędnych umiejętności i wiedzy (kompetencji) koniecznych do efektywnej realizowania projektów zarówno w roli kierownika jak i członka zespołu. Prelegent na krajowych oraz międzynarodowych konferencjach min. Wiedeń, Oxford, Colorado USA, Berlin.

Powyższy program możemy przygotować również w formule szkolenia zamkniętego (in company) dla Państwa Firmy uwzględniając szczegółowe potrzeby i specyfikę Państwa Organizacji.

Koszt uczestnictwa:

990 PLN + VAT

ZAPISZ SIĘ

Cena szkolenia bez VAT dla osób opłacających szkolenie w 70% lub w całości ze środków publicznych. Formularz oświadczenia>>   

 

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • organizację szkolenia i poprowadzenie szkolenia przez trenera,
 • warsztatowy charakter szkolenia,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwisy kawowe, obiady,
 • bezpłatny parking (Warszawa).

Harmonogram:

Dzień pierwszy
godz. 09.00 - 09.15 - powitanie przy kawie
godz. 09.15 - 11.30 - zajęcia
godz. 11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
godz. 11.45 - 13.00 - zajęcia
godz. 13.00 - 14.00 - obiad
godz. 14.00 - 15.30 - zajęcia
godz. 15.30 - 15.45 - przerwa kawowa
godz. 15.45 - 17.00 - zajęcia

Dzień drugi
godz. 09.00 - 09.15 - powitanie przy kawie
godz. 09.15 - 11.30 - zajęcia
godz. 11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
godz. 11.45 - 13.00 - zajęcia
godz. 13.00 - 14.00 - obiad
godz. 14.00 - 15.30 - zajęcia
godz. 15.30 - 15.45 - przerwa kawowa
godz. 15.45 - 17.00 - zajęcia

Warunki rezygnacji:

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej 14 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty

Prawa Autorskie Copyright © 2014 MAY AGENCY TRAINING 

Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące portal www.mayagency.pl są własnością MAY AGENCY TRAINING. Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że są oznaczone jako "COPY FREE" lub "BEZ OGRANICZEŃ". Zawartość stron, oraz innych publikacji autorstwa MAY AGENCY TRAINING podlega ochronie prawa autorskiego.

Prawa autorskie programów szkoleniowych należą do ich autorów. MAY AGENCY TRAINING zezwala na kopiowanie dokumentów publikowanych na stronie www.mayagency.com.pl tylko w celach prywatnych. Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Radcą Prawnym MAY AGENCY TRAINING (tel. (22) 201 28 22).

Pojedyncze dokumenty publikowane przez MAY AGENCY TRAINING w internecie mogą zawierać inne notki z prawami autorskimi związane z tymi dokumentami.

 

 

Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


GRUPA EN BLOC © 2018 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3