SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter

baner

 ZASADY KORZYSTANIA Z ROCZNYCH VOUCHERÓW

NA USŁUGI SZKOLENIOWE MAY AGENCY TRAINING Sp. z o.o. Sp. k.
 

  1. W celu otrzymania vouchera na usługi szkoleniowe należy poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia (grupową lub imienną), podając nazwę wybranego szkolenia, początek terminu ważności vouchera oraz dane fakturowe. Na postawie otrzymanego formularza zgłoszeniowego, MAY AGENCY TRAINING Sp. z o.o. Sp. k. wystawia fakturę proforma.
  2. Po dokonaniu płatności na podstawie faktury pro forma otrzymają Państwo voucher przesyłany pod adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym oraz fakturę VAT pocztą, wysłaną pod adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
  3. Wysłanie poprawnie wypełnionego formularza oraz opłacenie faktury proforma oznacza akceptację niniejszych zasad.
  4. Voucher upoważnia do wydelegowania Państwa pracownika na wcześniej określone w formularzu zgłoszeniowym szkolenie organizowane przez MAY AGENCY TRAINING Sp. z o.o., Sp. k. Rozpoczęcie szkolenia musi przypadać w okresie ważności vouchera. Wydelegowanie pracownika na szkolenie polega na przesłaniu do MAY AGENCY TRAINING Sp. z o.o. Sp. k. formularza zgłoszeniowego. W przypadku braku miejsc na wybranym szkoleniu decydujące znaczenie ma data zgłoszenia – zgodnie z warunkami zgłoszenia zawartymi w karcie zgłoszeniowej.
  5. Voucher jest ważny przez 12 miesięcy. Upłynięcie terminu ważności powoduje wygaśniecie wszelkich praw z nim związanych, w szczególności powoduje brak możliwości uczestniczenia w określonym wcześniej szkoleniu przez pracownika Państwa firmy i z tego tytułu nie przysługują Państwu żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej kwoty.
  6. W przypadku odwołania lub przełożenia szkolenia, MAY AGENCY TRAINING Sp. z o.o. Sp. k. proponuje miejsce na takim samym szkoleniu organizowanym w kolejnym terminie.
  7. Voucher przeznaczony jest dla jego nabywcy – firmy lub osoby, jeśli została wskazana, prawa nabyte z tytułu wykupienia vouchera nie podlegają przeniesieniu.
  8. Voucher jest ważny niezależnie od zmiany ceny szkolenia, na które został wykupiony.
  9. Przy zakupie voucherów na szkolenia, których okres ważności rozpoczyna się w kolejnym roku kalendarzowym oferujemy 5% zniżki na wszystkie dostępne szkolenia z naszej oferty.
  10. Zastrzegamy sobie prawo odwołania szkolenia lub jego przełożenia (zwrot wpłaconych pieniędzy lub akceptacja nowego terminu), jeśli nie zgłosi się na niego wystarczająca liczba uczestników.

Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


GRUPA EN BLOC © 2018 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3