SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter

baner

MENEDŻERSKA KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA
TRENING CYBERKOMUNIKACJI ZARZĄDCZEJ
Dyspozycje i komunikaty zarządczo- organizacyjne, korygujące, egzekwujące oraz negocjowanie w komunikacji elektronicznej

Warszawa, 22 października 2018 r.

Komentarz:

Trening ten rozwija umiejętności menedżera w zakresie maksymalnego wykorzystania środków retoryczno-perswazyjnych w korespondencji e-mailowej. Program kompleksowo wyczerpuje aktualnie dostępne osiągnięcia cyber-semantyki .

Cele treningu:

 • Udoskonalenie kwalifikacji menedżerskich poprzez zastosowanie cyber-semantyki w sugestywności e-komunikacyjnej i korespondencji elektronicznej.
 • Rozwinięcie kwalifikacji, pozwalających menedżerom na efektywne wykorzystanie inżynierii tekstu pisanego w wydawaniu dyspozycji zarządczych, w komunikatach organizacyjnych, roli informacyjnej, motywacyjnej, korygującej pracę podwładnych oraz wysoce kwalifikowane rozwiązywanie impasów personalnych i negocjacyjnych.

Szkolenie adresowane jest dla:

menedżerów średniego i wyższego szczebla zarządzania oraz personelu dla którego, w/w kwalifikacje są zawodowo przydatne

Program:

 1. Graficzny wpływ korespondencji na układ nerwowy i emocje odbiorcy

  • oddziaływanie grafiki i architektury czcionki, na system nerwowy odbiorcy
  • wpływ zjawisk barwnych na system nerwowy i emocje odbiorcy
  • archetypy, symbole i wpływ znaków graficznych na percepcję treści
  • wpływ szyku wierszy i akapitów na percepcję treści

 2. Techniki cyber-semantyki w komunikacji elektronicznej

  • cechy gramatyczne zdania w kierowaniu nastrojem emocjonalnym odbiorcy
  • składnia, strona zdania, fonemy i typy głosek w determinowaniu reakcji
  • wpływ typu spójników na system nerwowy i reakcje odbiorcy
  • wpływ leksemów dominacyjnych na reakcje- retoryka dominacji

 3. Menedżerska retoryka słowa pisanego

  • retoryka egzekwowania
  • retoryka korygująca
  • retoryka kontroli spirali konfliktu
  • retoryka więzi osobowej i motywacji
  • retoryka zarządzania zadaniową orientacją altruistyczną (integracyjna)

 4. Korespondencyjne zarządzanie krytyczną relacją personalną

  • figury retoryczne w reagowaniu na impas i wygaszanie napięć
  • strategie sokratejskie
  • strategie dwuskrzydłowe
  • reframingi

 5. Techniki negocjacyjne w kanale komunikacji elektronicznej

  • strategia otwarcia - metoda : Wojna Pozorów
  • strategie korespondencyjnego negocjowania ceny
  • kontr-taktyki w reagowaniu na negocjacje podstępne
  • modele negocjacji wieloetapowych
  • kontrola impasu negocjacyjnego i strategie zamknięcia

Uwaga: ułatwieniem edukacyjnym będzie zabranie ze sobą laptopa

Trener:


Jakub Spyra - meta-trener (trener trenerów wewnętrznych) w podmiotach medycznych oraz koncernach farmaceutycznych. Legitymuje się akademickim dyplomem gerontologa i kwalifikacjami z zakresu psychopatologii. Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku , Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Doctor Doctrine z zakresu andragogiki. Autor i inicjator nowych ścieżek rozwoju personalnego. Na drodze 25 letniego stażu, twórca ponad 80 programów szkoleniowych o wartości innowacyjnej i pionierskiej. Najwyżej oceniany trener w kategoriach: czynnik inspirujący, innowacyjność metod dydaktycznych oraz efektywność po- szkoleniowa. Pracował m.in. dla: Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, SGH , Bayer, Sanofi, Polfa, Boston Scientific, Luxmed, Roche Diagnostic, Reckitt Benckiser, DMS Nutritional, Polpharma, Bombardier Tranportation, ZF TRW, Johnson & Johnson i wiele innych.


Koszt uczestnictwa:

1.380 PLN + VAT 


Cena szkolenia bez VAT dla osób opłacających szkolenie w 70% lub w całości ze środków publicznych. 

Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność nadesłanych kart zgłoszenia.

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • organizację szkolenia i poprowadzenie zajęć przez trenera;
 • materiały szkoleniowe;
 • certyfikat ukończenia szkolenia;
 • nielimitowany serwis kawowy podczas szkolenia oraz obiady

Warunkiem uczestnictwa:

jest wysłanie załączonej karty zgłoszenia w formie skanu karty mailem: szkolenia@enbloc.pl

Warunki rezygnacji:

W przypadku rezygnacji, po wysłaniu zgłoszenia, Uczestnik ponosi  50% kosztu szkolenia. Rezygnacja w terminie krótszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia,  wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Uczestnika od uiszczenia pełnej kwoty należności za udział w szkoleniu. W przypadku sytuacji losowych, Istnieje zamiana Uczestnika na inną osobę, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w formie pisemnej, najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia się szkolenia.

Prawa Autorskie Copyright © 2018 GRUPA EN BLOC

Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące portal www.mayagency.pl są własnością GRUPY EN BLOC.

Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że są oznaczone jako "COPY FREE" lub "BEZ OGRANICZEŃ". Zawartość stron, oraz innych publikacji autorstwa Grupy En Bloc podlega ochronie prawa autorskiego.

Prawa autorskie programów szkoleniowych należą do ich autorów. GRUPA EN BLOC zezwala na kopiowanie dokumentów publikowanych na stronie www.mayagency.com.pl tylko w celach prywatnych. Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Radcą Prawnym GRUPY EN BLOC (tel. (22) 201 28 22).

Pojedyncze dokumenty publikowane przez GRUPĘ EN BLOC w internecie mogą zawierać inne notki z prawami autorskimi związane z tymi dokumentami.


Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


GRUPA EN BLOC © 2018 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3