SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter

baner

…WIĘCEJ, NIŻ KWALIFIKACJE!

SERCE I MÓZG KORPORACJI

Zarządzanie wiekiem biologicznym, profilaktyka układu nerwowego, układu sercowo-naczyniowego oraz intensywna bioasekuracja onkologiczna

Warszawa, 27 września 2018 r. BRAK WOLNYCH MIEJSC!

Komentarz:

Gerontologia jest dziedziną nauki, obejmującą niemal wszystkie aspekty starzenia biologicznego i społecznego. Szkolenie ma na celu przedstawienie najistotniejszych, praktycznych zaleceń, których celem jest pozyskanie przez uczestników, medycznie uzasadnionych metod spowolnienia procesów starzenia. Sugestie te obejmują zarówno prewencję starzenia układu nerwowego, jak też istotne, medycznie udokumentowane metody prewencji onkologicznej, a także kontrolę postępów starzenia skóry. Procesy starzenia pracownika, mają istotny związek z problematyką jego sprawności zawodowej, a także determinują efektywność przedsiębiorstwa, z uwagi na możliwość wystąpienia intensywności absencji chorobowej, spadku energii, wzrostu lęku egzystencjalnego, chwiejności samooceny personelu, co często prowadzi do inwolucji jego zawodowych kwalifikacji.

Dla osiągnięcia wyższej, praktycznej efektywności szkolenia, po każdym module, prowadzący wprowadzi antrakty (przerywniki tematyczne), mające wartość w kwalifikacjach personelu. Uzasadnieniem tychże antraktów, jest konieczność utrzymania dynamiki edukacyjnej i energii uczestników. Temat główny jest wysoce specjalistyczny i wymaga szczególnej energii.

 1. Język dydaktyczny prowadzącego jest dostosowany do uczestników nie posiadających medycznych kwalifikacji

 2. Po każdym module prowadzony jest antrakt (przerywnik), znacząco podnoszący zarówno merytoryczną wartość szkolenia, jak też samą jego atrakcyjność i dynamikę.

 3. Treść antraktów mogą wybierać uczestnicy, a także decydować o czasie ich trwania.

Im większa jest popularność inwestowania w zdrowie i ciało, tym więcej jest dostępnych trenerów personalnych, popularyzatorów amatorskich, a także celebrytów, budujących swój autorytet jako specjalistów w dziedzinach zdecydowanie wymagających profilowego wykształcenia. To jest właśnie jeden z istotnych powodów, by zweryfikować swoją wiedzę i powierzyć tak ważny aspekt życia, legitymującemu się stażem i wykształceniem, specjaliście.

Szkolenie prowadzi:

Jakub Spyra, gerontolog i meta-trener, czyli trener trenerów wewnętrznych, jednego z największych koncernów farmaceutycznych.


Jakub Spyra - gerontolog, absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Trener, kompleksowo zajmujący się profilaktyką układu nerwowego i gerontologią w biznesie od 25 lat, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów medycznych i koncernów farmaceutycznych.

Medycyna ortomolekularna, medycyna mitochondrialna i gerontologia estetyczna. Oto kierunki tego szkolenia. Gerontologia nie zna wieku. Starzejemy się bez względu na wiek.

Warto ponownie powtórzyć, że samo prowadzenie szkolenia jest komunikacyjnie przyjazne. Zajęcia są prowadzone językiem w pełni zrozumiałym. Nazwy enzymów są ujęte w skryptach.

Koncepcja i treści programu, obejmujące gerontologię estetyczną, powstały dzięki życzliwości i kwalifikowanej konsultacji ze spec. dermatologii dr n med. Danutą Tyszlukiewicz- Rybczyk.

Czas szkolenia: 8 godzin dydaktycznych (jeden dzień), ostatnia godzina konsultacyjna

Adresaci szkolenia: personel podmiotu, bez względu na wiek i kondycję

Forma dydaktyczna: wykład interaktywny, ćwiczenia , indywidualne instruktaże adaptacyjne

Program:

 1. Wstęp do bioprewencji i problematyka starzenia ciała w kontekście zawodu
 2. Intensywna bioasekuracja układu nerwowego i układu sercowo-naczyniowego
 3. Intensywna bioasekuracja onkologiczna- prewencja molekularna
 4. Korelaty długowieczności: Fenomen Okinawy i wzorce europejskie
 5. Profilaktyka procesów starzenia molekularnego – kontrola tempa starzenia
 6. Zwiększanie endogennej biosyntezy kolagenu, aktywności fibroblastów i pamięci komórkowej skóry: algorytmy kontroli tempa starzenia się kobiety i mężczyzny
 7. Nootropia- kontrola wydolności intelektualnej i profilaktyka chorób neurodegeneracyjnych bez względu na wiek (m.in. Alzheimer, Parkinson)
 8. Implikacje metod gerontologicznych do roli zawodowej
 9. Dieta, sport, fitness, trendy itd. Mity, prawidłowości medyczne i prawdy empiryczne
 10. Runda konsultacyjna

Koszt uczestnictwa:

1.380 PLN + VAT 


Cena szkolenia bez VAT dla osób opłacających szkolenie w 70% lub w całości ze środków publicznych. 

Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność nadesłanych kart zgłoszenia.


Wszystkie specjalistyczne treści zostały zweryfikowane w kryteriach badawczych i aktualnej dokumentacji empirycznej. Stanowią tym samym wiedzę wysoce wartościową, wykluczającą wszelkie, tak powszechne dziś, medyczne „mity.”

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • organizację szkolenia i poprowadzenie zajęć przez trenera;
 • materiały szkoleniowe;
 • certyfikat ukończenia szkolenia;
 • nielimitowany serwis kawowy podczas szkolenia oraz obiady

Warunkiem uczestnictwa:

jest wysłanie załączonej karty zgłoszenia w formie skanu karty mailem: szkolenia@enbloc.pl

Warunki rezygnacji:

W przypadku rezygnacji, po wysłaniu zgłoszenia, Uczestnik ponosi  50% kosztu szkolenia. Rezygnacja w terminie krótszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia,  wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Uczestnika od uiszczenia pełnej kwoty należności za udział w szkoleniu. W przypadku sytuacji losowych, Istnieje zamiana Uczestnika na inną osobę, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w formie pisemnej, najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia się szkolenia.


Prawa Autorskie Copyright © 2018 GRUPA EN BLOC


Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące portal 
www.mayagency.pl są własnością GRUPY EN BLOC.


Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że są oznaczone jako "COPY FREE" lub "BEZ OGRANICZEŃ". Zawartość stron, oraz innych publikacji autorstwa Grupy En Bloc podlega ochronie prawa autorskiego.Prawa autorskie programów szkoleniowych należą do ich autorów. GRUPA EN BLOC zezwala na kopiowanie dokumentów publikowanych na stronie www.mayagency.com.pl tylko w celach prywatnych. Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Radcą Prawnym GRUPY EN BLOC (tel. (22) 201 28 22).Pojedyncze dokumenty publikowane przez GRUPĘ EN BLOC w internecie mogą zawierać inne notki z prawami autorskimi związane z tymi dokumentami.


Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


GRUPA EN BLOC © 2018 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3