SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter

baner

…WIĘCEJ, NIŻ KWALIFIKACJE!
Intensywna bioasekuracja układu nerwowego i układu sercowo-naczyniowego. Algorytmy zarządzania własnym wiekiem biologicznym

Warszawa, 25-26 września 2018 r.

Komentarz:

Celem treningu jest:

 • przedstawienie najefektywniejszych, uzasadnionych fizjologicznie, metod wygaszania napięć emocjonalnych i stresu;.
 • wykształcenie umiejętności samodzielnej profilaktyki systemu nerwowego łącznie z zapobieganiem depresji endogennej, a także chorobom neurodegeneracyjnym (Alzheimer, Parkinson itp.);.
 • wskazanie metod radykalnej prewencji nowotworowej i postępów starzenia organizmu;.
 • przedstawienie medycznie udokumentowanych korelatów prewencji starzenia skóry , z zakresu gerontologii estetycznej.


Trening obejmuje kształcenie samodzielnego stosowania profilaktyki, opierając się m.in. na osiągnięciach i aktualnych odkryciach biologii mitochondrialnej oraz gerontologii estetycznej.

W wyniku procesów inwolucyjnych układu nerwowego i wobec starzenia się organizmu, zawodowa efektywność pracownika może ulec wymiernemu osłabieniu. Symptomy obniżonej zdolności adaptacyjnej organizmu, takie jak permanentny stres, lęk egzystencjalny, niższy potencjał energii i występowanie chorób ogólnoustrojowych związanych z wiekiem, stanowią o niższej efektywności personelu. Celem jest tu m. in. wywołanie dodatniej dysproporcji, wieku metrykalnego pracownika, w relacji do jego wieku biologicznego, czyli spowolnienie jego procesu starzenia. Te kwalifikacje, są także niekwestionowaną wartością dla organizacji gospodarczej i osiąganych przez nią wyników. Proponowane w szkoleniu algorytmy, stanowią aktualną wartość empiryczną, udokumentowaną na drodze nauki i praktyki medycznej.

BIOPREWENCYJNE KWALIFIKACJE PERSONELU, DETERMINUJĄ ISTOTNE KORZYŚCI DLA ROZWOJU ORGANIZACJI.

Program:

 1. Profilaktyka układu nerwowego i układu sercowo-naczyniowego

  Moduł zawiera uzasadnione medycznie i fizjologicznie, praktyczne metody wygaszania napięć, zarówno incydentalnych, jak też permanentnego, długofalowego stresu. Jako, że aktywność systemu nerwowego ma silną koincydencję ze stanem układu sercowo- naczyniowego, to doskonalenie kolejnych kwalifikacji prewencyjnych, obejmuje właśnie profilaktykę układu sercowo- naczyniowego

  Antrakt- zarządzanie słowem mówionym w konflikcie (neurosemantyka)

 2. Profilaktyka depresji endogennej i prewencja zmian neurodegeneracyjnych

  Istotą tego etapu szkolenia, jest m.in. profilaktyka choroby Alzheimera, Parkinsona i innych stanów neurodegeneracyjnych. Zalecenia profilaktyki w tej mierze, zawierają kompletną aktualnie wiedzę i praktykę, o możliwości przeciwdziałania tym zmianom.

  Antrakt - przenikanie osobowości (profilowanie psychologiczne w biznesie)

 3. Nootropowa profilaktyka sprawności intelektualnej

  Wydolność poznawcza oraz sprawność intelektualna człowieka, nie tylko zależy od typu i intensywności, aktywności umysłowej. Współzależy też od homeostazy biochemicznej mózgu, właściwej proporcji różnorodnych białek i enzymów. Ten moduł poświęcony jest praktyce regulowania tejże równowagi biochemicznej organizmu.

  Antrakt - behawioralna diagnoza genu przywództwa RS 4950 (prezentacja i instruktaż)

 4. Korelaty długowieczności - Fenomen Okinawy

  Algorytmy wpływania na długowieczność nie są jednolite. W każdej grupie etnicznej mają inną charakterystykę genetyczną, biochemiczną i dietetyczną. Na tym etapie uczestnicy pozyskają niektóre uniwersalne wzorce postępowania, a następnie prowadzący przedstawi programy wyłącznie adekwatne dla Europy środkowej.

  Antrakt - behawioralna diagnoza genu receptora dopaminy D4DR (lęk i neurotyzm)

 5. Uszczelnianie błon mitochondrialnych i biosynteza kardiolipiny

  Medycyna błon mitochondrialnych i gerontologia, to dziedziny, które najbliżej oscylują wokół problematyki utrzymania młodości ciała i wydolności organizmu. Ten moduł poświęcony jest poznaniu największych osiągnięć w zakresie mitochondrialnej terapii gerontologicznej (kontrola procesów starzenia) z praktyką jej zastosowania.

  Antrakt - behawioralne techniki diagnozy cech aspołecznych (prezentacja)

 6. Stymulacja biosyntezy fibroblastów, kolagenu i pamięci komórkowej skóry

  Zdrowy, estetyczny wygląd skóry ma niebagatelne znaczenie dla samopoczucia, samoakceptacji i relacji społecznych, dlatego temu zagadnieniu poświęcony jest odrębny moduł. Biorąc pod uwagę powszechność, niekiedy nawet amatorskich porad w mediach i wielość kosmetyków, wcale nie tak wiele związków i substancji czynnych ma udokumentowaną kosmetologicznie wartość przeciwstarzeniową.

  Antrakt - ćwiczenia neuromimiczne, symetria twarzy i redukcja bruzd mimicznych

 7. Funkcja kwasu 13- cis retinowego, tretinoiny, kwasu alfaliponowego i GLA

  Konsekwencją wiedzy o spowalnianiu tempa starzenia skóry, jest szersze poznanie medycznie udokumentowanych substancji, mających zdolność transportu poprzez tzw. cement międzykomórkowy, czyli zdolność przenikania w głębsze struktury skóry.

  Antrakt - zarządzanie estetyką intelektualną (stylizacja osobowości zawodowej)

 8. Intensywna bioasekuracja onkologiczna- radykalna prewencja molekularna

  Moduł zawiera najistotniejsze i empirycznie udokumentowane mechanizmy przeciwdziałania zmianom nowotworowym. Do określonych typów chorób onkologicznych, częstokroć są ordynowane różne, adekwatne zalecenia profilaktyki pierwotnej i wtórnej. Niektóre zaś, są uniwersalne, w stosunku do wszystkich typów.

  Antrakt - model wychowania dziecka, eliminujący ryzyko uzależnień

 9. Instruktaż oraz sugestie praktycznej adaptacji poznanych metod

  Na tym etapie, czas jest poświęcony wyłącznie doskonaleniu i praktyce zastosowania wszystkich poznanych metod bioprewencyjnych.

 10. Czas konsultacyjny -pytania, konkluzje, syntezy

  Każdego dnia, ostatnia godzina jest do dyspozycji uczestników, pytania i wnioski

Uwagi:


Szkolenie ma specjalistyczny profil tematyczny, dlatego też prowadzone jest językiem naturalnym, przy założeniu, że odbiorcami mogą być specjaliści z zupełnie innych dziedzin zawodowych. Komunikacja prowadzącego jest edukacyjnie atrakcyjna i zrozumiała.

ANTRAKTY

Autor i prowadzący, by osiągnąć maksymalne efekty edukacyjne i utrzymywać energię uczestników, wprowadził po każdym module przerywniki tematyczne tzw. Antrakty. Wzbogacają one wartość szkolenia oraz znacząco podnoszą jego atrakcyjność w kryteriach: dynamika, eliminacja znużenia, napięcie intelektualne i stymulacja potrzeby wiedzy. Moduły zawierające praktyczne zalecenia gerontologii estetycznej, powstały dzięki życzliwej konsultacji ze specjalistką dermatologii dr n med. Danutą Tyszlukiewicz- Rybczyk.

Autor i prowadzący:
gerontolog Jakub Spyra, meta-trener (trener trenerów) w podmiotach medycznych i koncernach farmaceutycznych. Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Koszt uczestnictwa:

2.480 PLN + VAT 


Cena szkolenia bez VAT dla osób opłacających szkolenie w 70% lub w całości ze środków publicznych. 

Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność nadesłanych kart zgłoszenia.

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • organizację szkolenia i poprowadzenie zajęć przez trenera;
 • materiały szkoleniowe;
 • certyfikat ukończenia szkolenia;
 • nielimitowany serwis kawowy podczas szkolenia oraz obiady

Warunkiem uczestnictwa:

jest wysłanie załączonej karty zgłoszenia w formie skanu karty mailem: szkolenia@enbloc.pl

Warunki rezygnacji:

W przypadku rezygnacji, po wysłaniu zgłoszenia, Uczestnik ponosi  50% kosztu szkolenia. Rezygnacja w terminie krótszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia,  wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Uczestnika od uiszczenia pełnej kwoty należności za udział w szkoleniu. W przypadku sytuacji losowych, Istnieje zamiana Uczestnika na inną osobę, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w formie pisemnej, najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia się szkolenia.

Prawa Autorskie Copyright © 2018 GRUPA EN BLOC

Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące portal www.mayagency.pl są własnością GRUPY EN BLOC.

Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że są oznaczone jako "COPY FREE" lub "BEZ OGRANICZEŃ". Zawartość stron, oraz innych publikacji autorstwa Grupy En Bloc podlega ochronie prawa autorskiego.

Prawa autorskie programów szkoleniowych należą do ich autorów. GRUPA EN BLOC zezwala na kopiowanie dokumentów publikowanych na stronie www.mayagency.com.pl tylko w celach prywatnych. Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Radcą Prawnym GRUPY EN BLOC (tel. (22) 201 28 22).

Pojedyncze dokumenty publikowane przez GRUPĘ EN BLOC w internecie mogą zawierać inne notki z prawami autorskimi związane z tymi dokumentami.


Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


GRUPA EN BLOC © 2018 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3