SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter

baner

Ekspercki warsztat negocjacji międzykulturowych

Warszawa, 7-8 czerwca 2018 r.

Podczas warsztatów z negocjacji międzynarodowych uczestnicy poznają specyfikę negocjacji ponad granicami państw. Dowiedzą się w jaki sposób kultura komplikuje i utrudnia proces negocjacji. Uczestnicy warsztatów nauczą się planowania negocjacji międzykulturowych, sporządzania strategii negocjacji i doboru odpowiednich taktyk w zależności o kultury partnerów, z którymi będą negocjować. Uczestnicy warsztatów dowiedzą, w jaki sposób kultura wpływa na dobór środków perswazji i nauczą się skutecznie opierać manipulacjom w trakcie trwania negocjacji. Staną się osobami, które będą mogły efektywnie wykorzystywać narzędzia perswazji i wywierać wpływ na partnerów biznesowych i współpracowników pochodzących z różnych kręgów kulturowych. Uczestnicy zapoznają się z architekturą negocjacji międzynarodowych. Poznają triki i tajniki negocjacji międzykulturowych. Ponadto dowiedzą się w jaki sposób rozwijać swoje umiejętności by stać się wytrawnym negocjatorem.

Warsztaty mają charakter symulacyjny i są bogato ilustrowane przykładami. Uczestnicy w trakcie ćwiczeń indywidualnie bądź w grupach wypracowują rozwiązania, wykorzystując przy tym wiadomości zdobyte w danym bloku tematycznym. Uczestnikom i trenerowi nieustannie towarzyszy swobodna dyskusja i wymiana opinii.

Esencją warsztatów są liczne gry symulacyjne i ćwiczenia. W zależności od omawianego zagadnienia, symulacje i ćwiczenia prowadzone są indywidualnie, w parach, bądź w mniejszych lub większych grupach.

Ponadto uczestnicy analizują studia przypadków, rozwiązują testy i quizy.

W trakcie warsztatów trener zapewnia Uczestnikom feedback. Pozwala to na wzmocnienie silnych stron każdej z osób uczestniczących i korektę postaw niepożądanych.

Program:

Sesja 1: Konflikt w ujęciu międzykulturowym
Blok ten zostanie poświęcony istocie i dynamice konfliktu w ujęciu międzykulturowym. W trakcie bloku zostaną omówione m.in.:

  • rodzaje i poziomy konfliktu
  • metody rozwiązywania konfliktu
  • style rozwiązywania konfliktu
  • międzykulturowe modele konfliktu.


Sesja 2: Negocjacje międzynarodowe

W trakcie tego bloku zostanie omówiona specyfika negocjacji międzynarodowych. Uczestnik dowie się co wyróżnia negocjacje ponad granicami, jak otoczenie kulturowe organizacji wpływa na proces negocjacji i czym cechuje się architektura negocjacji międzynarodowych.


Sesja 3: Podziały kultur biznesu

W trakcie trwania bloku zostaną omówione m.in. modele i podziały: Geerta Hofstede, Edwarda Hall’a, Richards Gesteland’a, Fonsa Trompenaars’a, Shaloma Schwartz’a oraz GLOBE.


Sesja 4: Wpływ kultury na negocjacje

Kultura wpływa na negocjacje na bardzo wielu płaszczyznach i w bardzo wiele sposobów. Ten blok pozwoli zrozumieć uczestnikom jak różne systemy kulturowe prowadzą do powstawania odmiennychnarodowych stylównegocjacyjnych.

W tej części modułu uczestnicy dowiedzą się jak poszczególne wymiary kultury przekładają się na działania negocjatorów, dobór strategii i taktyk, wybór negocjatorów, formowanie zespołów, działania nieetyczne, rolę strony trzeciej, tworzenie relacji, współzawodnictwo i kooperację.

W tej części uczestnicy zapoznają się z unikatowymi wynikami badań międzynarodowych zestawiających polski styl negocjacji ze stylami wybranych krajów m.in. USA i Chin (nie są one dostępne na rynku).


Sesja 5: Komunikacja i perswazja w negocjacjach międzykulturowych

Różnice kulturowe występujące na świecie i charakteryzujące różne grupy narodów mają istotny wpływ na sposób postrzegania świata i komunikowania się co naturalnie przekłada się na odmienne sposoby prowadzenia rozmów. Komunikacja międzykulturowa odgrywa kluczową rolę w negocjacjach.

Aby zwiększyć swoje szanse na osiągnięcie porozumienia należy posiąść umiejętność poprawnego stosowania narzędzi perswazyjnych i zmiany postawy drugiej strony. W tej części blokuomówiony zostanie proces perswazji w procesie negocjacji.

Ten fragment warsztatów pozwala również na zerwanie ze stereotypowymi, utartymi schematami myślenia i rozwija kreatywne podejście do rozwiazywania problemów.


Sesja 6: Planowanie w negocjacjach międzynarodowych

Zapoznanie uczestników z narzędziem pozwalającymi na efektywne przygotowanie się do procesu negocjacji międzynarodowych. Omówienie koncepcji ZOPA oraz metod zwiększania BATNY.


Sesja 7: Negocjacje w wybranych krajach
(Chiny, Japonia, Indie, Kraje Arabskie, USA, Niemcy, Skandynawia, Ameryka Łacińska)


Sesja 8: Polscy negocjatorzy w opinii innych kultur


Sesja 9: Sesja Q&A


Sesja 10: Podsumowanie szkolenia

Prowadzący:

dr Michał Chmielecki, MSc, MA

Ma za sobą ponad 10 lat doświadczenia i przeprowadzonych ponad 10 000 godzin szkoleń, warsztatów, wykładów i seminariów dla wyższej i średniej kadry zarządzającej w Polsce i za granicą.


Szkolił pracowników m.in. takich organizacji i firm jak:


Armia Amerykańska, Airbus Group, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, IBM, PriceWaterhouseCoopers, CISCO, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Grupa Lotos, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Urząd Komunikacji Elektronicznej (regulacja rynku telekomunikacyjnego), Ministerstwo Finansów, Wojsko Polskie w tym Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, MON, Resort Obrony, Ryan Air, Infosys, Fujitsu, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Rozwoju, Akademia Obrony Narodowej, Akademia Marynarki Wojennej, Den Norske Hær (Armia Norweska), Tauron Polska Energia, Ambasada RP w Londynie, Polski Instytut Dyplomacji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Gruzji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej Republiki Mołdawii, Akademia Dyplomatyczna Ukrainy, Ambasada RP w Dublinie, GFK Polonia, Orange, Accenture, HSBC, mBank, eBay, PKO BP, Getin Noble, ING, Costa Coffee, TKMaxx, Lindt, Polska Agencja Prasowa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska, NFZ, Uniwersytet Warszawski, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, NBP, Ambasada RP w Berlinie, Ambasada Francji w Polsce, Kancelaria Sejmu, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Stowarzyszenie Polski Klaster Eksporterów Budownictwa, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, UNIBEP S.A., IPN, OBWE, PKN Orlen S.A., Najwyższa Izba Kontroli, GUS, Credit Suisse, e-Point, Grupa GPEC, Polsat News, TVN, Komenda Stołeczna Policji, WP.TV, DHL, DSV, Partnertech, General Electric Aircraft Engines, Epam Systems, Polski Instytut Lotnictwa, Unibail-Rodamco, CBRE, Play, Arval, VOX, Eurobank, Mikrostyk, Coopervision, Autolive, BorgWarner, Mitsubishi Electric Europe, Ejot, SAS, Capgemini, Afriso, Autovision GMBH, Państwowa Agencja Atomistyki, Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego, Kraków Airport, Shire Pharmaceuticals, T-Mobile, Lionsbridge, Unity Line Linie Promowe, Hasco Lek, Grupa Neuca, Polska Spółka Gazownictwa, Diehl Controls, Koelner Polska, Polinowex, Arcelor Mittal Poland, MTU Engines, Volkswagen Polska, Giełda Papierów Wartościowych, Państwowy Instytut Geologiczny, PARP i wiele, wiele innych.

Przygotowywał oficerów WP do wyjazdu na misje w Afganistanie.


Wykłada na amerykańskim uniwersytecie Clark University na studiach MBA i MSPC, w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (pierwsze miejsce na świecie w kategorii think tanków z budżetem do 5 milionów dolarów) jak również w programie MBA KSB+ Master realizowanym przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Europejskiej Akademii Dyplomacji. Jest adiunktem w największej niepublicznej uczelni w Polsce – Społecznej Akademii Nauk. Współpracował z Polskim Instytutem Dyplomacji, oraz jako konsultant biznesowy z Instytutem Europejskim w Łodzi. Ponadto wykładał w UK, Niemczech, Irlandii, Portugalii, Słowenii i Meksyku.


Doświadczenie zdobywał głównie w niemieckich przedsiębiorstwach m.in. w TAW.de - jednej z największych firm doradczo-szkoleniowych w Niemczech. Pracował również w handlu zagranicznym. Jest współzałożycielem i aktywnie zarządzam 3 firmami (handel zagraniczny, szkolenia, PR). Negocjował w ponad 20 krajach.


Studiował w Polsce, USA i Niemczech. Jego praca doktorska dotyczyła negocjacji międzykulturowych (badania naukowe w Chinach, Egipcie, USA i Polsce). Do chwili obecnej prowadzi badania w kilkudziesięciu transnarodowych organizacjach w kilkunastu krajach.


Publikuje w prestiżowych wydawnictawch naukowych w Polsce i za granicą (m.in. Springer, Peter Lang, Lexington Books, WoltersKluwer itd.).

Koszt uczestnictwa:

1.680 PLN + VAT 


Cena szkolenia bez VAT dla osób opłacających szkolenie w 70% lub w całości ze środków publicznych. 

Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność nadesłanych kart zgłoszenia.

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • organizację szkolenia i poprowadzenie zajęć przez trenera;
  • materiały szkoleniowe;
  • certyfikat ukończenia szkolenia;
  • nielimitowany serwis kawowy podczas szkolenia oraz obiad

Warunkiem uczestnictwa:

jest wysłanie załączonej karty zgłoszenia w formie skanu karty mailem: szkolenia@mayagency.com.pl

Warunki rezygnacji:

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej 15 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Prawa Autorskie Copyright © 2018 GRUPA EN BLOC

Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące portal www.mayagency.pl są własnością GRUPY EN BLOC.

Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że są oznaczone jako "COPY FREE" lub "BEZ OGRANICZEŃ". Zawartość stron, oraz innych publikacji autorstwa Grupy En Bloc podlega ochronie prawa autorskiego.

Prawa autorskie programów szkoleniowych należą do ich autorów. GRUPA EN BLOC zezwala na kopiowanie dokumentów publikowanych na stronie www.mayagency.com.pl tylko w celach prywatnych. Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Radcą Prawnym GRUPY EN BLOC (tel. (22) 201 28 22).

Pojedyncze dokumenty publikowane przez GRUPĘ EN BLOC w internecie mogą zawierać inne notki z prawami autorskimi związane z tymi dokumentami.


Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


GRUPA EN BLOC © 2018 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3