SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter

baner

PSYCHOEKOLOGIA PRACY I EMOCJI MENEDŻERA - autokontrola emocji, techniki wygaszania stresu przed zadaniem, neurosemantyka w komunikatach zarządczych i retoryka dominacji

Warszawa, 11 grudnia 2018 r.

Od autora:

Emocjonalność menedżerów nie jest czynnikiem tak wymiernym jak ich talenty organizacyjne, językowe czy techniczne. Zatem tworząc ten program szkoleniowy, intencją moją było właśnie uzupełnienie tych, tak bardzo osobistych, subtelnych i nie objętych kształceniem akademickim kompetencji. Z życzliwością zapraszam do uczestnictwa.

Idea i cele treningu:

Celem treningu jest podwyższenie harmonii w relacji menedżer, a jego środowisko zawodowe, poprzez autokontrolę emocjonalną i kwalifikacje wygaszania destruktywnych napięć w zespole. Ten stan jest źródłem wymiernej efektywności, zarówno dla samego menedżera, jak również dla całego zespołu. Zdolność autokontroli napięć, ma dla lidera priorytetowe znaczenie w zakresie jego sprawności zawodowej, intelektualnej i społecznej. Mając na względzie, że powyższe przymioty osobowe menedżera, są istotnym kapitałem firmy, to można profil tego treningu, traktować w kategorii trafnej i celowej inwestycji w aktywa podmiotu. Z drugiej zaś strony, niska zdolność autokontroli emocjonalnej menedżera, sprzyja negatywnej koincydencji w zespole i częstokroć utrudnia planowe osiąganie celów strategicznych.

Efekty treningu:

 1. Umiejętność fizjologicznej autokontroli emocji przed zadaniem
 2. Umiejętność wygaszania stresu w trakcie zadań (incydenty nieprzewidywalne)
 3. Umiejętność wygaszania napięć po zadaniu
 4. Umiejętność minimalizacji presji psychologicznej w zespole
 5. Umiejętność kierowania potencjałem woli i emocją zespołu

Program:

 1. Menedżerska, fizjologiczna autokontrola napięć
  • wprowadzenie do psychoekologii i neuroekologii zarządzania
  • wprowadzenie do problematyki stresu fizjologicznego
  • instruktaż technik wygaszania stresu przed zadaniem
  • instruktaż techniki reagowania w stresie incydentalnym
  • instruktaż techniki autokontroli napięcia po zadaniu
  • trening wszystkich poznanych metod i ewaluacja w adaptacji praktycznej

 2. Trening emocjonalnej korekty zespołu
  • umiejętności metametodyczne (metody pomocy swojemu personelowi)
  • techniki wygaszania lęku i stresu w zespole wykonującym zadania pod presją
  • kontrola potencjału woli, determinacji i Prawo Dodsona w zespole
  • metody eliminacji destruktywnych form rywalizacji (orientacja egocentryczna)
  • techniki wzmacniania zadaniowej orientacji altruistycznej w zespole
  • wypalenie zawodowe jako Syndrom Syzyfa

 3. Trening retoryki menedżerskiej w zarządzaniu emocją zespołu
  • neurosemantyka w komunikatach zarządczych
  • retoryka wygaszania spirali konfliktu
  • retoryka dominacji (ryzykowne maniery i nawyki komunikacyjne)
  • trening adaptacji praktycznej poznanych metod
  • sugestie dystrakcyjne ( cechy warunków utrudniających stabilność pracy)
  • runda konkluzji i korekty metodycznej

 4. Zarządzanie efektywnością zadań w warunkach ponadprzeciętnej presji
  • trening symulacyjny zadania zespołowego, obciążonego napięciem
  • runda obserwacyjna i korekty zwrotne
  • instruktaż komunikacji dyspozycyjno-organizacyjnej (polecenia szefa)
  • modele wygaszania emocji zespołu w trakcie zadania
  • metoda eliminacji destrukcji i chaosu
  • synteza treści , wnioski oraz indywidualna runda konsultacyjna 1 godz.

Czas treningu: 9.00- 17.00 ( w tym ostatnia godzina konsultacyjna)

Prowadzący:

Meta-trener Jakub Spyra

Doctor Doctrine, meta-trener (trener trenerów) z rozległą erudycją i multidyscyplinarnym wykształceniem. W czasie 25 lat przeszkolił TOP 1000 największych firm polskich i międzynarodowych, w tym większość największych koncernów farmaceutycznych. Stworzył ponad 100 programów szkoleniowych, wśród których ponad połowa ma niekwestionowany status pionierski i innowacyjny.


Trener kreujący zaskakująco wysoką efektywność szkoleniową.
Przeszkolił ponad 24 tysiące osób, w 2017 roku uzyskał średnią oceń 4,82! Najwyżej oceniany autorytet szkoleniowy w kryteriach: styl prowadzenia, oryginalność treści i efekt inspirujący. Absolwent m.in. Akademii Medycznej w Gdańsku, Uniwersytetu Zielonogórskiego i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

 

Koszt uczestnictwa:

950 PLN + VAT 


Cena szkolenia bez VAT dla osób opłacających szkolenie w 70% lub w całości ze środków publicznych. 

Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność nadesłanych kart zgłoszenia.

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • organizację szkolenia i poprowadzenie zajęć przez trenera;
 • materiały szkoleniowe;
 • certyfikat ukończenia szkolenia;
 • nielimitowany serwis kawowy podczas szkolenia oraz obiad

Warunkiem uczestnictwa:

jest wysłanie załączonej karty zgłoszenia w formie skanu karty mailem: szkolenia@mayagency.com.pl

Warunki rezygnacji:

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej 15 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Prawa Autorskie Copyright © 2018 GRUPA EN BLOC

Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące portal www.mayagency.pl są własnością GRUPY EN BLOC.

Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że są oznaczone jako "COPY FREE" lub "BEZ OGRANICZEŃ". Zawartość stron, oraz innych publikacji autorstwa Grupy En Bloc podlega ochronie prawa autorskiego.

Prawa autorskie programów szkoleniowych należą do ich autorów. GRUPA EN BLOC zezwala na kopiowanie dokumentów publikowanych na stronie www.mayagency.com.pl tylko w celach prywatnych. Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Radcą Prawnym GRUPY EN BLOC (tel. (22) 201 28 22).

Pojedyncze dokumenty publikowane przez GRUPĘ EN BLOC w internecie mogą zawierać inne notki z prawami autorskimi związane z tymi dokumentami.


Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


GRUPA EN BLOC © 2018 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3