SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter

 

Jan Wojciech Piekarski


Jan Wojciech Piekarski

Ambasador ad personam, magister prawa, dyplomata. Pracował w MSZ (1974-2006) na kierowniczych stanowiskach wicedyrektora, dyrektora i dyrektora generalnego. Za granicą służył jako tłumacz w Laosie, I Sekretarz w Iranie, Ambasador w Pakistanie, Szef Sekcji Interesów Stanów Zjednoczonych w Iraku, Ambasador w Belgii i Luksemburgu oraz w Izraelu.


Jako szef Protokołu Dyplomatycznego organizował państwowe wizyty Prezydentów L. Wałęsy i A. Kwaśniewskiego i był członkiem delegacji roboczych i oficjalnych Polskich Prezydentów, Premierów i Ministrów Spraw Zagranicznych w dziesiątkach krajów na wszystkich kontynentach. Organizował wizyty Papieża Jana Pawła II, Monarchów (m.in. Elżbiety II, cesarza Akihito), Prezydentów i Premierów wszystkich ważnych partnerów Polski.


Jest wykładowcą praktyki dyplomatycznej (protokół, korespondencja, negocjacje) na Podyplomowym Studium Służby Zagranicznej SGH i w Europejskiej Akademii Dyplomacji.


Autor książek o protokole dyplomatycznym.

Jest komentatorem politycznym i dyplomatycznym w radio i tv.

Posiada szereg odznaczeń polskich i 11 zagranicznych m.in.:

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Złoty Medal Sekretarza Stanu USA za Wybitne Zasługi

Komandoria Francuskiej Legii Honorowej

Wielki Krzyż z Gwiazdą Orderu Królestwa Norwegii

Wielki Krzyż z Gwiazdą Orderu Republiki Włoskiej


Wybrane tematy/ obszary wystąpień (Krótkie spotkania (1-2 godz.), także w formie roboczego spotkania przy lunchu lub dinnerze)

 • Nawiązywanie kontaktów (networking, small talk), budowa wizerunku.
 • Dobre maniery (manners matter)
 • Anegdoty i gafy dyplomatyczne
 • Polityka zagraniczna RP
 • Polityka zagraniczna USA
 • Relacje polsko – żydowskie i polsko – izraelskie
 • Polska w Unii Europejskiej


Wybrane tematy/ obszary szkoleń:

 • Protokół i etykieta w instytucjach publicznych, w biznesie i w instytucjach samorządowych.
  Szkolenia te obejmują budowanie wizerunku instytucji; podstawowe zasady PD, precedencja, (urzędowa, biznesowa, akademicka itp.), precedencja państw, flag, tytulatura krajowa i zagraniczna, organizacja spotkań, konferencji, korespondencja kurtuazyjna, zaproszenia, rola gościa i gospodarza na przyjęciach, stoły, menu, alkohole (co i kiedy podajemy), dress code
 • Przyjmowanie delegacji zagranicznych (organizacja wizyt u siebie i wyjazdy zagraniczne)
 • Różnice kulturowe w kontaktach i negocjacjach z partnerami zagranicznymi


Jan Wojciech Piekarski

Ambassador ad personam


M.A.in Law, diplomat.


Served in MFA (1974-2006) in executive positions as D-ty Director, Director and Director General. Worked abroad as junior diplomat in Laos, I Secretary in Iran, Ambassador in Pakistan, Head of US Interest Section in Iraq, Ambassador in Belgium and Luxemburg, ambassador in Israel


As chief of Diplomatic Protocol he organized state visits of the Presidents L. Wałęsa and A. Kwaśniewski and was a Member of delegations of the working and official visits of Polish Presidents, Prime Ministers and Foreign Ministers to several dozen countries at all continents.


He organized visits in Poland of the Pope John Paul II, Monarchs (i.a. Elisabeth II, Emperor Akihito), Presidents and Prime Ministers of all important partners of Poland.


He is lecturing on the diplomatic practice (protocol, correspondence, negotiations) i.a. at Post Graduate Studies of Foreign Service of Warsaw School of Economics (SGH) and at the European Academy of Diplomacy.

Author of books on diplomatic protocol.

Radio and TV political and diplomatic commentator

He is the holder of several Polish and 11 foreign Decorations:

Chevalier of Polonia Resituta

Gold Medal of the United States Secretary of State´s Distinguished Service Award

Commander of the French Legion of Honour

Grand Cross with Star of the Order of the Kingdom of Norway

Grand Cross with Star of the Order of the Italian Republic

Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


GRUPA EN BLOC © 2018 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3