SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter

baner

 

Kompendium podatkowe 2018. Zmiany w CIT w ramach pakietu anty-optymalizacyjnego / VAT w 2018 r. i inne aktualności CIT i VAT

Warszawa, 14 luty 2018 r.

Wrocław, 22 luty 2018 r.


Szkolenie ma na celu przedstawić uczestnikom najistotniejsze zmiany w Ustawie CIT od 1 stycznia 2018 r. i planowane na 2018 r. zmiany w podatku VAT. Na szkoleniu przedstawione zostaną również inne aktualne zagadnienia z zakresu CIT i VAT

Szkolenie adresowane jest dla:

dyrektorów finansowych, głównych księgowych, właścicieli firm, specjalistów podatkowych i innych osób, które napotykają w praktyce na problematykę rozliczeń CIT i VAT.

Program

1. Zmiany w CIT od 1 stycznia 2018 roku

a. Ogólne uzasadnienia Ministerstwa Finansów do wprowadzenia zmian

b. Wyodrębnienie źródła przychodów z zysków kapitałowych

 • Katalog źródeł przychodów z zysków kapitałowych
 • Zasady rozliczenia straty z poszczególnych źródeł przychodów
 • Rozliczenie kosztów uzyskania przychodów z poszczególnych źródeł
 • Skutki zmiany na kalkulację podatku CIT w praktyce

c. Zmiany dotyczące ustalania konsekwencji CIT w przypadku niektórych działań restrukturyzacyjnych

 • Ustalanie wysokości kosztów uzyskania przychodów przy łączeniu lub podziale spółek
 • Warunki zachowania neutralności podatkowej aportów przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstw
 • Ograniczenia przy rozpoznaniu jako koszt uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wcześniej sprzedanych przez podatnika składników majątku
 • Zmiany w rozliczaniu amortyzacji znaków towarowych powstałych w wyniku objęcia prawem ochronnym
 • Ograniczenie zwolnienia dla udziałów w zyskach osób prawnych

d. Rozszerzenie możliwości szacowania przez organy podatkowe wysokości przychodów

e. Nowe zasady zaliczania kosztów finansowania dłużnego do kosztów uzyskania przychodów

f. Zmiany w rozliczeniu CIT kwot wypłacanych tytułem podziały zysku

g. Ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków na usługi niematerialne

 • Katalog usług objętych ograniczeniem
 • Zasady zaliczania wydatków na usługi niematerialne do kosztów uzyskania przychodów
 • Aktualne problemy związane z zaliczaniem wydatków na usługi niematerialne do kosztów uzyskania przychodów
 • iv. Zakup usług niematerialnych a prawo do odliczenia VAT

h. Wierzytelności

 • Zmiany dotyczące rozliczenia straty ze sprzedaży wierzytelności
 • Rozliczenie kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży wierzytelności

i. Zmiany w przepisach dotyczących zagranicznych spółek kontrolowanych j. Modyfikacja zasad tworzenia podatkowej grupy kapitałowej – czy rozliczanie CIT w ramach grup podmiotów zyska na atrakcyjności?

 • Modyfikacje zasad rozliczania darowizn w PGK

k. Podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych

 

2. Planowane zmiany w VAT w 2018 roku

a. Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności

b. Rachunek VAT

c. Prawo podatnika do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT

d. Przypadki, w których dochodzi do uznania środków na rachunku VAT

e. Przypadki, w których dochodzi do obciążenia środków na rachunku VAT

f. Zasady rozliczania przez banki transakcji przy wykorzystaniu mechanizmu podzielonej płatności

g. Przeniesienie środków z rachunku VAT na rachunek bankowy prowadzony dla celów działalności gospodarczej

h. Korzyści płynące z zastosowania mechanizmu podzielonej płatności

 • korzyści dla nabywcy
 • korzyści dla dostawcy

i. Prawidłowa forma przelewu na rachunek VAT

j. Mechanizm podzielonej płatności a zapłata na rzecz podmiotu innego niż dostawca

 

3. Wybrane zmiany VAT z 2017 roku - dotychczasowa praktyka

a. Usługi budowlane – pojęcie podwykonawcy i klasyfikacja według załącznika 14 do Ustawy VAT

b. Odliczenie VAT w przypadku świadczeń podlegających odwrotnemu obciążeniu

c. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe

 

4. Klauzula nadużycia w VAT – dotychczasowa praktyka

a. Orzeczenia sądów krajowych, w których stwierdzono istnienie nadużycia w VAT

b. Przypadki, w których należy rozważyć uznanie przez organy podatkowe istnienia nadużycia VAT

 

5. Aktualne orzeczenia VAT i CIT

a. Kontrakt menadżerski a prawo do odliczenia VAT po stronie podmiotu nabywającego usługi zarządzania

b. Użytkowanie budynku przez właściciela a pierwsze zasiedlenie w rozumieniu Ustawy VAT

c. Prawidłowa klasyfikacja VAT dostaw dokonywanych w ramach transakcji łańcuchowych – wybrane przypadki

d. Przedawnienie straty w CIT

e. Ujęcie bilansowe kosztów pośrednich a moment ich rozliczenia dla celów CIT

f. Rozliczenie strat ze sprzedaży przedawnionej wierzytelności jako koszt uzyskania przychodów.

 

Prowadzący:

Michał Sokołowski

Michał Sokołowski – doradca podatkowy (nr wpisu 11286). Zdobywał przez wiele lat doświadczenie zawodowe w KPMG w Poznaniu oraz Hamburgu. Świadczy usługi na rzecz polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. Unikalną wiedzę ekspercką w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego zdobywał na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frunkfurcie nad Odrą.

Jest uznanym doradcą w zakresie podatku VAT, cen transferowych, restrukturyzacji podatkowych i gospodarczych oraz planowania podatkowego.

Jego specjalizacje projektowe obejmują ponadto rachunkowość i sprawozdawczość podatkową, jak również audyty podatkowe oraz badania due diligence. Jest też prelegentem podczas seminariów, warsztatów i szkoleń o tematyce podatkowej.

Koszt uczestnictwa:

450 PLN + VAT 

Druga i kolejna osoba z tej samej firmy: 50% rabatu.


Cena szkolenia bez VAT dla osób opłacających szkolenie w 70% lub w całości ze środków publicznych. 

Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność nadesłanych kart zgłoszenia.

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • organizację i poprowadzenie szkolenia przez trenera;
 • materiały szkoleniowe;
 • certyfikat ukończenia szkolenia;
 • serwis kawowy podczas szkolenia oraz przerwę kanapkową

Warunkiem uczestnictwa:

jest wysłanie załączonej karty zgłoszenia w formie skanu karty mailem: szkolenia@mayagency.com.pl

Warunki rezygnacji:

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej 15 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Prawa Autorskie Copyright © 2018 GRUPA EN BLOC

Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące portal www.mayagency.pl są własnością GRUPY EN BLOC.

Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że są oznaczone jako "COPY FREE" lub "BEZ OGRANICZEŃ". Zawartość stron, oraz innych publikacji autorstwa Grupy En Bloc podlega ochronie prawa autorskiego.

Prawa autorskie programów szkoleniowych należą do ich autorów. GRUPA EN BLOC zezwala na kopiowanie dokumentów publikowanych na stronie www.mayagency.com.pl tylko w celach prywatnych. Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Radcą Prawnym GRUPY EN BLOC (tel. (22) 201 28 22).

Pojedyncze dokumenty publikowane przez GRUPĘ EN BLOC w internecie mogą zawierać inne notki z prawami autorskimi związane z tymi dokumentami.


Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


GRUPA EN BLOC © 2018 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3