SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter

baner

Metametodyka treningu kontroli emocji i stresu z przekazaniem pełnego know-how, zasobów źródłowych, skryptów i praw autorskich do nielimitowanego prowadzenia warsztatów w swojej Organizacji

Warszawa, 12-13-14 grudnia 2018 r.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! DECYDUJE KOLEJNOŚĆ NADESŁANYCH ZGŁOSZEŃ


Szkolenie z referencjami m.in. firmy BAYER!

 

Opinie Uczestników po warsztacie:

"Szkolenie profesjonalne, w pełni spełniło moje oczekiwania i przygotowało mnie do samodzielnego prowadzenia warsztatu!”
Iwona (Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”

"Ciekawe i użyteczne”
Tadeusz (Urząd Komisji Nadzoru Finansowego)

"Trener – cudna osoba z ogromną wiedzą i kompetencjami zawodowymi! Wszystko to sprawia, że chce się wracać na następne zajęcia!”
Katarzyna (IKEA Industry Poland)

"Naukowe przełożenie mechanizmów funkcjonowania, o których uczy się w zupełnie inny sposób, uwiarygadnia ich skuteczność.”
Sylwia (IKEA Industry Poland)

"Niezapomniany czas!!! Wyjątkowy trener, bogactwo wiedzy, rewelacyjny przekaz."
Alicja (branża: wytwarzanie energii elektrycznej) 

"Ogromna wartość merytoryczna, spotkanie z fachowcem i praktykiem. Dzięki." 
Michał - trener (branża: banki)

"Wiedza w pigułce, pełny instruktaż, upojenie wiedzą :-)"
Magdalena (branża: wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej)

"Praktyka, którą można wykorzystać zarówno zawodowo jak i prywatnie. Świetnie prowadzone. Jedno z najlepszych szkoleń w jakich uczestniczyłem."
Piotr (branża: sieć sklepów wielkopowierzchniowych)

"Dużo cennych informacji, ćwiczeń i przydatnych technik relaksacji, świetne przygotowanie do prowadzenia dalszych szkoleń."
Agnieszka (branża: kompleksowe rozwiązaniach z zakresu transportu, instalacji, serwisu, konserwacji i dostaw części zamiennych do turbin wiatrowych)

"Przeprowadzenie pełnego szkolenia (bez ćwiczeń pełnej grupy, ale z prezentacją choć jednego) pozwoliłoby łatwiej poukładać „klocki” materiałów szkolenia."

Eliza (branża: kompleksowe rozwiązaniach z zakresu transportu, instalacji, serwisu, konserwacji i dostaw części zamiennych do turbin wiatrowych)

"Szkolenie dostarcza szeregu inspiracji, narzędzi, wiedzy, którą z pewnością wykorzystam w życiu prywatnym i zawodowym."

Patrycja (branża: sektor oświetleniowy)

"Warto uczestniczyć w szkoleniu. Zdobyte informacje pozowlą poprawić jakośc życia mojego i uczestników w moim otoczeniu."

Danuta (branża: wyroby hutnicze)

"Bardzo kompletne, komplementarnie poprowadzone szkolenie, ale przede wszystkim nieprawdopodobnie inspirujący i motywujący prowadzący."
Katarzyna branża: nadzór finansowy

"Bardzo interesujące, otwierające oczy na różne aspekty naszego funkcjonowania w życiu."
Dariusz branża: banki

"To był trening, ktory przygotowuje uczestnikow do samodzielnego prowadzenia warsztatów już kolejnego dnia po zakończeniu szkolenia."
Anna branża: sieć sklepów wielkopowierzchniowych

"Polecam, bardzo dobry warsztat."
Marcin branża: sieć sklepów wielkopowierzchniowych

 
           
 

Metametodyka treningu zarządzania konfliktem z przekazaniem pełnego know-how, zasobów źródłowych, skryptów i praw autorskich do nielimitowanego prowadzenia warsztatów w swojej Organizacji

Warszawa, 8-9 marca 2018r.

Komentarz od autora:

Treningi kontroli konfliktu lub treningi komunikacji wewnętrznej są od ponad 20 lat najczęstszymi i najbardziej popularnymi kierunkami kształcenia. Zatem moją inspiracją było znalezienie w tym nurcie nie szablonowych, zupełnie nowych i zaskakująco innowacyjnych treści wzbogacających. Tym samym mogę zadeklarować, że w proponowanym przeze mnie know how, nie występują treści stereotypowe i znane.

Dwudniowy trening dla trenerów, którego celem jest przekazanie metodyki, skryptów i praw autorskich do samodzielnego prowadzenia szkolenia w trój- modułowym rytmie jednodniowym (3x120minut). Jest to warsztat kultury leksykalnej i doskonalenie kultury kontroli konfliktu w wymiarze wysoko zaawansowanym.

Uczestnicy na drodze dwudniowego meta- treningu, praktycznie opanują zakres dydaktyki zawierający:

a) Wpływ form gramatycznych: składni zdania, biernej i czynnej strony zdania, typu fonemów na system nerwowy i emocje odbiorcy
b) Wpływ zjawisk barwnych, grafiki korespondencyjnej i architektury czcionki na system nerwowy i emocje
odbiorcy
c) Wpływ cech leksykalnych słowa mówionego na emocjonalne reakcje odbiorcy (w tym retoryka dominacji)
d) Zakres doskonalenia estetyki , poetyki oraz sugestywności tekstu mówionego i pisanego (przydatność m.in. w korespondencji e-mailowej)
e) Praktyczne opanowanie szeregu ćwiczeń, pozwalających uczestnikom na swobodne nauczanie, ewaluację i egzekwowanie powyższych kwalifikacji

Program

Dzień pierwszy (8.03)

1. Kontrola konfliktu i kultura słowa w różnych kontekstach zawodu:

 • rola negocjacyjna
 • spory wewnątrz i zewnątrz korporacyjne
 • konflikt i zadaniowa orientacja egocentryczna w zespole
 • interwencje reklamacyjne
 • konflikty personalne
 • komunikacja menedżerska

Treścią tego modułu jest opanowanie praktyczne motywującego wstępu do treningu oraz metodycznego wprowadzenia do zagadnienia słowa mówionego i pisanego w kontekście wygaszania potencjalnego konfliktu. W tym etapie uczymy się także systemu kształcenia w grupie wrażliwości leksykalnej i poznajemy szereg ćwiczeń praktycznych, gwarantujących jednocześnie rozwój i atrakcyjność treningu.

Każdy z uczestników ten moduł wykonuje samodzielnie, a prowadzący wraz z innymi uczestnikami dokonują ewaluacji i korekty metodycznej.

2. Instruktaż i realizacja ćwiczeń adaptacyjnych „ in vivo”:

 • ćwiczenie zespołowe „ rzecznik prasowy”
 • kontrola impasu w zespołach dwójkowych
 • samodzielne ćwiczenia korespondencyjne w zadaniach krytycznych
 • trening kontroli emisji głosu i autokontroli mimicznej „testy pokerowe”

Metodyka pracy na tym etapie polega na poznaniu i praktycznym wykonaniu szeregu ćwiczeń adaptacji metod oraz realizacji celów z modułu pierwszego.

Uczestnicy i prowadzący dzielą się informacjami zwrotnymi, dokonują korekty i ewaluacji kunsztu pracy trenerskiej w kategoriach: przekaz treści, inspiracja oraz efektywność aranżacji ćwiczeń.

3. Retoryka konfliktu i erystyka w kontroli emocjonalnej

 • instruktaż i modele erystyczne
 • zarządzanie konfliktem grupy (np. rola menedżerów lub rzeczników prasowych)
 • techniki sokratejskie
 • techniki argumentacji dwuskrzydłowej
 • reframing (przeramowanie)
 • modele kontroli agresji werbalnej i napaści słownej

Metodyka pracy zawiera doskonalenie najefektywniejszych narzędzi erystycznych m.in. zaczerpniętych z zaawansowanej retoryki sadowniczej. Uczestnicy po zapoznaniu się z wyżej wymienionymi narzędziami lingwistycznymi, sami doświadczają ćwiczeń adaptacyjnych, a następnie samodzielnie przeprowadzają ten moduł w rytmie dydaktycznym 3T (teoria, technika, transfer).

Dzień drugi (9.03)

Dzień drugi w pełnym wymiarze poświęcony jest samodzielnej adaptacji praktycznej prowadzenia treningu przy wykorzystaniu zasobów treści z dnia pierwszego. Każdy z uczestników realizuje całościowy scenariusz treningu uzyskując „na gorąco” informacje zwrotne , korekty, sugestie doskonalące. Prowadzący uzupełnia te scenariusze jedynie o antrakty m.in. propozycje metodyki autokontroli emocjonalnej oraz sugestie prewencyjne, odnoszące się do profilaktyki stresu zawodowego.

Uczestnicy otrzymują gotowe skrypty, zarówno konspekty własne, jak również materiał do dyspozycji swoich przyszłych uczestników. Otrzymują też certyfikaty własności intelektualnej z prawem do bez limitowego wykorzystania zasobów i praw autorskich.

Metametodyka treningu kontroli emocji i zarządzania stresem z przekazaniem pełnego know-how, zasobów źródłowych, skryptów i praw autorskich do nielimitowanego prowadzenia warsztatów w swojej Organizacji 

Warszawa, 12-13 kwietnia 2018 r.

Trening adresowany jest dla trenerów wewnętrznych, personelu HR oraz menedżerów wyższego szczebla, których rolą oraz zawodową koniecznością jest zarządzanie stresem I nastrojem emocjonalnym zespołu, kontrolą progu lęku i rezygnacji w zespole. Podczas treningu wykształcona zostanie metodyka uprawnionego i samodzielnego prowadzenia treningu kontroli emocji i zarządzania stresem.

Komentarz:

Celem treningu jest wyszkolenie kadry w zakresie samodzielnego prowadzenia jednodniowego treningu kontroli emocjonalnej i kontroli stresu permanentnego dla swoich pracowników oraz przekazanie metodyki prowadzenia, know-how i materiałów autorskich oraz ugruntowanie zakresu tematów oscylujących tj. kontroli i retoryki konfliktu oraz ekspozycji publicznej.

Po zakończeniu treningu Uczestnicy uzyskają kwalifikacje do prowadzenia treningów grupowych kontroli stresu, frustracji, lęku egzystencjalnego i syndromu wypalenia w zespole, zarówno w formie pracy grupowej jak też w interwencjach menedżerskich indywidualnych. Uzyskane kompetencje obejmują też ewaluację skali stresu.

Wzorce treningu oparte są na blisko 20-letnich doświadczeniach autora w zakresie traumatologii wojennej, przygotowania i szkolenia militarnych jednostek specjalnych, jak również personelu znaczących podmiotów na mapie gospodarczej Polski i Europy.

Metodyka:

Kształcenie kwalifikacji samodzielnego prowadzenia powyższego profilu szkolenia wg metody 3T tj. TEORIA-TECHNIKA-TRANSFER. Przekazanie uczestnikom pełnego know-how metodyki, zasobów źródłowych, skryptów oraz prawa do nielimitowanego, samodzielnego prowadzenia treningu.

Korzyści dla Uczestników:

 • Pozyskanie nowych kwalifikacji zawodowych w postaci umiejętności samodzielnego, uprawnionego prowadzenia treningów kontroli emocjonalnej, stresu zawodowego wraz z syndromem wypalenia oraz profilaktyki układu nerwowego.  
 • Poszerzenie swoich kompetencji, wzmocnienie pozycji zawodowej oraz umożliwienie nowego źródła funkcjonowania zawodowego.
 • Rozwinięcie szerokiego repertuaru metod wygaszania stresu, agresji i konfliktów w zespole.
 • Nabycie umiejętności interweniowania w stosunku do osób-pracowników doświadczających wysokiego napięcia w wyniku zdarzeń losowych lub zawodowych i kontrola symptomów wypalenia zawodowego u swojego personelu.

Korzyści formalne:

 • Legalizacja kwalifikacji do samodzielnego prowadzenia treningu poprzez umowę cywilno-prawną, przeniesienie praw autorskich z prawem do nielimitowego prowadzenia szkoleń TKEiS i wykorzystywania materiałów dydaktycznych wg proponowanej autorskiej metodyki.
 • Poszerzenie kwalifikacji menedżerskich o zakres interwencji psychoprofilaktycznych i psychoedukacyjnych.

Program

Dzień 1: (12.04)


1. OTWARCIE TRENINGU.

 • przedstawienie celów, metodyki i rytmu spotkania,
 • wzajemne poznanie uczestników i prowadzącego,
 • krótka refleksja nad znaczeniem kompetencji kontroli stresu.

2. TRENING SUGESTYWNOŚCI PUBLICZNEJ.
Ćwiczenia z zakresu ekspozycji społecznej w kryteriach:

 • autentyczność-naturalność-wiarygodność,
 • trenerski - menedżerski aparat pojęciowy (specyfika języka),
 • demonstracja osobowości zawodowej (charyzmy).

3. DOSKONALENIE DIALOGU TRENERA Z ZESPOŁEM.
Trening dialogu mentorskiego i coachingowego w kryteriach:

 • język serca,
 • język rozumu,
 • język inspiracji.


Komentarz: 
powyższy moduł jest skierowany na wykształcenie wrażliwości przekazu treści w zadaniach budowania więzi z zespołem, edukacji praktycznej i subtelnego motywowania do realizacji prezentowanych, kształconych metod.

4. RELACJE I INTERAKCJE EMOCJONALNE GRUPY I TRENERA.
Trening zarządzania klimatem emocjonalnym w grupie:

 • inicjacja konfliktu - reakcje wygaszające,
 • inicjacja dominacji - kontrola pozycji,
 • eskalacja ukrytego buntu - reakcje wygaszające.

5. KSZTAŁCENIE EMOCJONALNE WG MODELU WOJSKOWEGO OSISS.
Prezentacja i praktyczna adaptacja treści w kategoriach:

 • przykłady stresu wojennego i wojskowych metod kontroli,
 • metodyka wojskowego treningu behawioralnego:
  • trening wygaszania napięcia przed zadaniem publicznym,
  • trening zasypiania w warunkach stresu, zmian strefy i hałasu,
  • trening mobilizacji IQ i sprawności poznawczej przed zadaniem.
 • trening kontroli emocjonalnej wg szkolenia snajperskiego:
  • trening kontroli tętna (trening bradykardii zatokowej),
  • trening neuromięśniowy i hipotensyjny,
  • trening odporności psychicznej wg metod warunkowania klasycznego.

6. TRENING INTERWENCJI INDYWIDUALNYCH.
Doskonalenie interwencji w warunkach indywidualnych, intymnych, poufnych:

 • reagowanie na czyjąś traumę osobistą (praktyczne elementy psychotanatologii),
 • symptomy syndromu wypalenia i reagowanie metodyczne,
 • różnice płci, temperamentów i ról.

7. TRENING ADAPTACJI PRAKTYCZNEJ.
Samodzielna integracja treści treningu:

 • uczestnicy przygotowują własny plan i rytm treningu,
 • uczestnicy demonstrują swój plan i w wybranych modułach wykonują go,
 • uczestnicy uzyskują informacje zwrotne i korekty wykonania.Dzień drugi: (13.04)


Dzień drugi w pełnym wymiarze poświęcony jest samodzielnej adaptacji praktycznej prowadzenia treningu przy wykorzystaniu zasobów treści z dnia pierwszego. Każdy z uczestników realizuje całościowy scenariusz treningu uzyskując „na gorąco” informacje zwrotne , korekty, sugestie doskonalące. Prowadzący uzupełnia te scenariusze jedynie o antrakty m.in. propozycje metodyki autokontroli emocjonalnej oraz sugestie prewencyjne, odnoszące się do profilaktyki stresu zawodowego.

Uczestnicy otrzymują gotowe skrypty, zarówno konspekty własne, jak również materiał do dyspozycji swoich przyszłych uczestników. Otrzymują też certyfikaty własności intelektualnej z prawem do bez limitowego wykorzystania zasobów i praw autorskich.

Komentarz metodyczny:

Prowadzenie treningu przebiega w rytmie 3T, czyli Teoria 5% (konieczny wstęp do zagadnienia, wskazanie celów i przedstawienie źródeł naukowych i metodycznych). Technika 15% (precyzyjne rozpisanie metody szkolenia danej umiejętności wraz z sugestiami metodyki-koncepcji nauczania). Transfer 80% (przeniesienie metody do realnego środowiska pracy w ćwiczeniach "in vivo").

W fazie końcowej uczestnicy nie wykonują modułowych zadań treningowych, a prowadzą trening w formie ciągłej, jednolitej, po uprzednim przygotowaniu i przedstawieniu własnego scenariusza i planu. Ćwiczenia, uczestnicy demonstrują na wybranej osobie z grupy a w trakcie tej demonstracji uzyskują szereg korekt i informacji zwrotnych.

Ściśle określone kompetencje, które nabędą uczestnicy i wkomponują w trening własnego autorstwa, to zasób wojskowego programu OSISS, czyli Operational Stress Injury Social Support i TRiM- Trauma Risk Management. Programy te zostały przygotowane przez wojskowych klinicystów dla "wojskowych nie-klinicystów". Inspiracją była wzajemna możliwa pomoc w zakresie redukcji skutków wojennych urazów psychicznych np: Shell Shock- szok artyleryjski, CSR- combat stress reaction, ASD- acute stress disorder, czy też OSI - operational stress injury. Ponadto uczestnicy opanują kwalifikacje motywowania, integrowania i kontrolowania nastroju emocjonalnego zespołu. Powyższe kompetencje są przydatne nie tylko na polu prowadzonego, zespołowego szkolenia-treningu, ale też mają zastosowanie w codziennej roli menedżerskiej.


Szkolenie z referencjami m.in. firmy BAYER!


Prowadzący:

Meta-trener Jakub Spyra


Doctor Doctrine, meta-trener (trener trenerów) z rozległą erudycją i multidyscyplinarnym wykształceniem. W czasie 25 lat przeszkolił TOP 1000 największych firm polskich i międzynarodowych, w tym większość największych koncernów farmaceutycznych. Stworzył ponad 100 programów szkoleniowych, wśród których ponad połowa ma niekwestionowany status pionierski i innowacyjny.


Trener kreujący zaskakująco wysoką efektywność szkoleniową.
Przeszkolił ponad 24 tysiące osób, w 2017 roku uzyskał średnią oceń 4,82! Najwyżej oceniany autorytet szkoleniowy w kryteriach: styl prowadzenia, oryginalność treści i efekt inspirujący. Absolwent m.in. Akademii Medycznej w Gdańsku, Uniwersytetu Zielonogórskiego i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

 

 

Termin i miejsce:

Warszawa, 12-13-14 grudnia 2018 r.


Koszt udziału w trzech dniach warsztatu: 2.890 PLN + VAT

 


Cena szkolenia bez VAT dla osób opłacających szkolenie w 70% lub w całości ze środków publicznych. 

Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność nadesłanych kart zgłoszenia.

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • organizację szkolenia i poprowadzenie zajęć przez trenera;
 • dedykowane, unikatowe niedostępne gdzie indziej materiały szkoleniowe (ponad 100 stron!);
 • certyfikat ukończenia szkolenia;
 • nielimitowany serwis kawowy podczas szkolenia oraz lunch

Warunkiem uczestnictwa:

jest wysłanie załączonej karty zgłoszenia w formie skanu karty mailem: szkolenia@mayagency.com.pl

Warunki rezygnacji:

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej 15 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Prawa Autorskie Copyright © 2018 GRUPA EN BLOC

Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące portal www.mayagency.pl są własnością GRUPY EN BLOC.

Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że są oznaczone jako "COPY FREE" lub "BEZ OGRANICZEŃ". Zawartość stron, oraz innych publikacji autorstwa Grupy En Bloc podlega ochronie prawa autorskiego.

Prawa autorskie programów szkoleniowych należą do ich autorów. GRUPA EN BLOC zezwala na kopiowanie dokumentów publikowanych na stronie www.mayagency.com.pl tylko w celach prywatnych. Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Radcą Prawnym GRUPY EN BLOC (tel. (22) 201 28 22).

Pojedyncze dokumenty publikowane przez GRUPĘ EN BLOC w internecie mogą zawierać inne notki z prawami autorskimi związane z tymi dokumentami.


Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


GRUPA EN BLOC © 2018 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3