SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter

baner

Neurosemantyka w menedżerskiej komunikacji elektronicznej. Wpływ architektury tekstu, cech leksykalnych, morfemicznych oraz fonetycznych na system nerwowy, emocje i postawy odbiorcy

Warszawa, 18 czerwca 2018 r.

Zapisz się - karta zgłoszenia

Szkolenie w pliku pdf

Komentarz:

wg aktualnych badań, do roku 2016 udział komunikatów zarządczo-organizacyjnych kierowanych poprzez kanał komunikacji elektronicznej, wzrósł o ponad 30%. Koniecznością zatem stało się doskonalenie umiejętności menedżera w zakresie maksymalnego wykorzystania środków retoryczno-perswazyjnych w korespondencji e-mailowej. Trening ten kompleksowo wyczerpuje aktualnie dostępne osiągnięcia nauki i praktyki.

Cele treningu:

 • Udoskonalenie kwalifikacji menedżerskich poprzez zastosowanie lingwistyki, psycholingwistyki i neurosemantyki w sugestywności przekazu korespondencji elektronicznej.
 • Pozyskanie powyższych kwalifikacji pozwoli menedżerom na wysoce efektywne wykorzystanie inżynierii tekstu pisanego w wydawaniu dyspozycji zarządczych, w komunikatach organizacyjnych, roli informacyjnej, motywacyjnej, korygującej pracę podwładnych oraz wysoce kwalifikowane rozwiązywanie impasów personalnych i negocjacyjnych.

Oddzielny moduł treningu poświęcony jest także kontroli konfliktów, integracji i motywacji zespołu za pośrednictwem e-maila.

Szkolenie adresowane jest dla:

menedżerów średniego i wyższego szczebla zarządzania.

Program

 1. Graficzny wpływ korespondencji na układ nerwowy i systemy motywacyjne
  • oddziaływanie grafiki tekstu i architektury czcionki, na system nerwowy odbiorcy
  • wpływ zjawisk barwnych na system nerwowy odbiorcy
  • archetypy, symbole i wpływ na podświadomą motywację (elementy paleosemiotyki)
 2. Architektura i poetyka tekstu
  • cechy gramatyczne zdania w zarządzaniu nastrojem emocjonalnym odbiorcy
  • składnia, strona zdania, fonemy, morfemy w determinowaniu reakcji
  • wpływ typu spójników na system nerwowy odbiorcy
  • wpływ leksemów dominacyjnych na reakcję odbiorcy (leksemy deontyczne, aletyczne i kwantyfikacyjne)
 3. Menedżerska retoryka słowa pisanego
  • retoryka motywacyjna
  • retoryka korygująca
  • retoryka kontroli spirali konfliktu
  • retoryka więzi osobowej
  • retoryka zarządzania zadaniową orientacją altruistyczną
 4. Korespondencyjne zarządzanie krytyczną relacją personalną
  • figury erystyczne (retoryka reagowania na impas i wygaszania napięć)
  • strategie sokratejskie
  • strategie dwuskrzydłowe
  • reframingi
 5. Ćwiczenia korespondencji „in vivo” w kontekście różnorodnych ról zadaniowych
  • eufemizmy w impasach negocjacyjnych
  • odmowa spełnienia próśb personelu
  • odpowiedzi sprzeczne z oczekiwaniem odbiorcy
  • ponaglenia i upomnienia personelu
  • wybrane przez uczestników inne treści konfliktorodne

Prowadzący:

Meta-trener Jakub Spyra


Doctor Doctrine, meta-trener (trener trenerów) z rozległą erudycją i multidyscyplinarnym wykształceniem. W czasie 25 lat przeszkolił TOP 1000 największych firm polskich i międzynarodowych, w tym większość największych koncernów farmaceutycznych. Stworzył ponad 100 programów szkoleniowych, wśród których ponad połowa ma niekwestionowany status pionierski i innowacyjny.


Trener kreujący zaskakująco wysoką efektywność szkoleniową.
Przeszkolił ponad 24 tysiące osób, w 2017 roku uzyskał średnią oceń 4,82! Najwyżej oceniany autorytet szkoleniowy w kryteriach: styl prowadzenia, oryginalność treści i efekt inspirujący. Absolwent m.in. Akademii Medycznej w Gdańsku, Uniwersytetu Zielonogórskiego i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

 

Koszt uczestnictwa:

950 PLN + VAT 


Cena szkolenia bez VAT dla osób opłacających szkolenie w 70% lub w całości ze środków publicznych. 

Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność nadesłanych kart zgłoszenia.

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • organizację szkolenia i poprowadzenie zajęć przez trenera;
 • materiały szkoleniowe;
 • certyfikat ukończenia szkolenia;
 • nielimitowany serwis kawowy podczas szkolenia oraz obiad

Warunkiem uczestnictwa:

jest wysłanie załączonej karty zgłoszenia w formie skanu karty mailem: szkolenia@mayagency.com.pl

Warunki rezygnacji:

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej 15 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Prawa Autorskie Copyright © 2018 GRUPA EN BLOC

Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące portal www.mayagency.pl są własnością GRUPY EN BLOC.

Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że są oznaczone jako "COPY FREE" lub "BEZ OGRANICZEŃ". Zawartość stron, oraz innych publikacji autorstwa Grupy En Bloc podlega ochronie prawa autorskiego.

Prawa autorskie programów szkoleniowych należą do ich autorów. GRUPA EN BLOC zezwala na kopiowanie dokumentów publikowanych na stronie www.mayagency.com.pl tylko w celach prywatnych. Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Radcą Prawnym GRUPY EN BLOC (tel. (22) 201 28 22).

Pojedyncze dokumenty publikowane przez GRUPĘ EN BLOC w internecie mogą zawierać inne notki z prawami autorskimi związane z tymi dokumentami.


Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


GRUPA EN BLOC © 2018 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3