SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter

baner

 

Neurosemantyka argumentacji sprzedażowej.
Doskonalenie kadry handlowej w zakresie wymiernego wzmocnienia siły perswazyjnej.
Trening zaawansowanej sugestywności słowa mówionego

Warszawa, 11 kwietnia 2018 r.
 

Zapisz się - karta zgłoszenia

Szkolenie w pliku pdf

Cele:

 • Pozyskanie i poszerzenie kwalifikacji handlowych z zakresu analizy lingwistycznej, psycholingwistyki i neurosemantyki.
 • Wywołanie wyższej efektywności handlowej personelu, a także zwiększenie udziału w rynku i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej podmiotu.

Komentarz autora:

Treścią treningu jest pozyskanie rzadkich i niestereotypowych kwalifikacji inżynierii słowa mówionego. Współcześnie nauka udokumentowała wręcz anatomiczne zależności wpływu. Siła sugestywności zależy nie tylko od samej treści argumentu, ale też od wielu czynników gramatycznych i leksykalnych. Na procesy motywacyjne odbiorcy oddziałuje nawet sama architektura wypowiadanego zdania, jego konstrukcja składniowa, strona bierna lub czynna, a nawet typ fonemów i morfemów wypowiedzianego słowa, ilość samogłosek w relacji do spółgłosek itp. Mając na względzie powszechny nurt kształcenia kadry handlowej, możemy zakładać, że u większości personelu, jego modele i style podejścia są zazwyczaj uniwersalne. Jak zatem można oczekiwać ekspansywnej przewagi konkurencyjnej, jeśli styl i kultura perswazyjna przedstawicieli różnych podmiotów, są niemal identyczne? Ponadto, po latach, wiele osób uodporniło się na te „archaiczne” schematy sprzedażowe. Dlatego koncepcja tego treningu oscyluje wokół kompetencji perswazyjnych, których większość, nawet rozwojowo nastawionych ludzi, nie doświadczyła. O wartości tego treningu przesądza fakt, że efektywność proponowanych instrumentów wpływu, jest dowiedziona i udokumentowana empirycznie w rożnych grupach etnicznych.
Z całą swoją życzliwością zapraszam,
Jakub Spyra

Program

 1. Wprowadzenie do neurosemantyki i zaawansowanej kultury słowa
  • wpływ składni, strony zdania i fonetycznych cech leksykalnych
  • wpływ typu spójników na układ nerwowy odbiorcy
  • leksemy dominacyjne: deontyczne, aletyczne i kwantyfikacyjne
  • wpływ typu czcionki i grafiki tekstu w korespondencji e-mailowej
 2. Ćwiczenia adaptacyjne „ in vivo”
  • trening zarządzania emocją odbiorcy w korespondencji emailowej
  • trening sugestywności argumentu w słowie mówionym
  • trening retoryki w zarządzaniu impasem
  • korekty, runda pytań wolnych i konkluzji
  • Doskonalenie sugestywności przekazu wg. Strategii Implantacji Psychodynamicznej (SIP)
  • prezentacja techniki SIP w oddziaływaniu na postawy odbiorcy
  • ćwiczenia w zakresie praktyki zastosowania SIP
  • korekty, wnioski, informacje zwrotne
  • antrakt z zakresu autokontroli napięć w warunkach presji
 3. Sterowanie tłem emocjonalnym i nastrojem dialogu
  • kody pamięci genetycznej i ich praktyczne wykorzystanie
  • język więzi-sojuszu
  • język konfliktu
  • język dominacji
  • ekspresja totalnej wiarygodności
  • ćwiczenia adaptacyjne
 4. Runda syntezy treningu
  • syntetyczne streszczenie całego rytmu treningu
  • instruktaż samodzielnego wykorzystania skryptów i materiałów dodatkowych
  • moduł konsultacyjny

Prowadzący:

Jakub Spyra

Jakub Spyra Doctor Doctrine, Senior Mentor z rozległą erudycją i multidyscyplinarnym wykształceniem. W czasie 25 lat przeszkolił TOP 1000 największych firm polskich i międzynarodowych. Jest pionierem i autorem najbardziej popularnego od 20 lat programu szkoleniowego z zakresu autokontroli emocjonalnej oraz kierowania zespołami w warunkach skrajnej presji. Stworzył ponadto  88 programów szkoleniowych, wśród których ponad połowa ma niekwestionowany status pionierski i innowacyjny.

Trener kreujący zaskakująco wysoką efektywność szkoleniową. Przeszkolił ponad 24 tysiące osób, w 2017 roku uzyskał średnią oceń 4,82! Najwyżej oceniany autorytet szkoleniowy w kryteriach: styl prowadzenia, oryginalność  treści i efekt inspirujący. Absolwent m.in.  Akademii Medycznej w Gdańsku, Uniwersytetu Zielonogórskiego i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

 

Koszt uczestnictwa:

950 PLN + VAT 


Cena szkolenia bez VAT dla osób opłacających szkolenie w 70% lub w całości ze środków publicznych. 

Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność nadesłanych kart zgłoszenia.

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • organizację szkolenia i poprowadzenie zajęć przez trenera;
 • materiały szkoleniowe;
 • certyfikat ukończenia szkolenia;
 • nielimitowany serwis kawowy podczas szkolenia oraz obiad

Warunkiem uczestnictwa:

jest wysłanie załączonej karty zgłoszenia w formie skanu karty mailem: szkolenia@mayagency.com.pl

Warunki rezygnacji:

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej 15 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Prawa Autorskie Copyright © 2018 GRUPA EN BLOC

Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące portal www.mayagency.pl są własnością GRUPY EN BLOC.

Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że są oznaczone jako "COPY FREE" lub "BEZ OGRANICZEŃ". Zawartość stron, oraz innych publikacji autorstwa Grupy En Bloc podlega ochronie prawa autorskiego.

Prawa autorskie programów szkoleniowych należą do ich autorów. GRUPA EN BLOC zezwala na kopiowanie dokumentów publikowanych na stronie www.mayagency.com.pl tylko w celach prywatnych. Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Radcą Prawnym GRUPY EN BLOC (tel. (22) 201 28 22).

Pojedyncze dokumenty publikowane przez GRUPĘ EN BLOC w internecie mogą zawierać inne notki z prawami autorskimi związane z tymi dokumentami.


Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


GRUPA EN BLOC © 2018 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3