SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter

baner

Behawioralna diagnoza genu RS 4950.
Prezentacja, analiza metodyczna i trening diagnozy cech przywódczych, uwarunkowanych genetycznie. Testy fantomowe w identyfikacji genu przywództwa

Warszawa, 28 września 2018 r.
 

Zapisz się - karta zgłoszenia

Szkolenie w pliku pdf

Cele:

konstelacja optymalnych cech lidera, zawiera także znaczący udział kwalifikacji niewyuczonych, eksponowanych w roli menedżerskiej nieświadomie, bezrefleksyjnie i intuicyjnie. Te właśnie naturalne, spontaniczne odruchy, zdeterminowane są m.in. specyficzną sekwencją DNA. Ów charakterystyczny genotyp jest możliwy do identyfikacji w trakcie rekrutacji kandydata na menedżera, metodą tzw. testów fantomowych. Jest to bateria scenariuszy zadaniowych, w których intencje osoby diagnozującej (kryteria obserwacyjne) są głęboko ukryte, a same scenariusze są tak aranżowane, że diagnozowany menedżer nie ma możliwości wykorzystania wiedzy wyuczonej. Wykonując swoje zadania w tym nietypowym module interview, menedżer jest skazany wyłącznie na odruchy kompetencji wrodzonych i intuicyjnych.
Ponadto w epilogu treningu nastąpi przekazanie uczestnikom treningu powyższych instrumentów diagnostycznych wraz z przeniesieniem praw autorskich, a także uprawnieniem do ich bezterminowanego stosowania w warunkach rekrutacyjnych.

Warsztat adresowany jest dla:

personelu HR, członków zarządów, których jedną z ról zawodowych jest obsada kierownictwa firmy oraz wszystkich zainteresowanych pozyskaniem powyższych kwalifikacji.

Uzasadnienie profilu treningu:

 1. Tradycyjne testy, narzędzia psychometryczne i nawet najbardziej finezyjne scenariusze wywiadu rekrutacyjnego, nie pozwalają na gwarantowane prognozowanie o potencjalnych zachowaniach menedżera. Umożliwiają jedynie określenie cech w postaci statycznej, a nie dynamicznej. Oznacza to, że prawdziwe rokowanie, wymaga prawdziwego kontekstu.
 2. Zwykle standardowe instrumenty diagnostyczne pozwalają na identyfikację osobowości, niektóre uzdolnienia i talenty, a także cechy procesów myślowych. Natomiast najcenniejsza jest odpowiedź na pytanie: Jakie kwalifikacje, w ściśle wyznaczonych kryteriach ewaluacyjnych,  wykaże obecnie diagnozowany menedżer w realnych warunkach zawodowych?
 3. Jedynym, niekwestionowanym polem badawczym, są testy fantomowe, czyli specjalnie aranżowane scenariusze zadaniowe, które są ekwiwalentem realnych zadań, wykonywanych w zupełnie innej rzeczywistości zawodowej. Konkludując jest to obserwacja zachowań menedżera „w przyszłości”.
 4. Udział w powyższym treningu pozwoli na bardziej precyzyjne obsadzanie stanowisk kierowniczych, poprzez pozyskanie samodzielności stosowania testów fantomowych, oraz formalne otrzymanie  praw autorskich do ich nielimitowanego użytkowania.

Program

 1. Runda otwarcia
  • wzajemne poznanie, przedstawienie celu i metodyki spotkania
  • wprowadzenie do behawioralnej diagnozy genetycznej menedżera
 2. Mapa psychograficzna menedżera
  • zestawienie menedżerskich cech dogmatycznych (cechy podstawowe)
  • profilowanie dymensji temperamentu i potrzeby dominacji
  • tendencje kompensacyjne (oś narcyzmu, cechy tyraniczne i skala lęku)
 3. Test fantomowy „Wieża Eiffla”
  • diagnoza efektywności kierowania w warunkach presji, stresu i chaosu
  • trening wykonania testu, ewaluacji i prognozowania potencjalnych reakcji
 4. Test fantomowy „Miasto”
  • diagnoza tendencji do przejmowania inicjatywy i postawy facylitacji w zespole
  • trening wykonania testu, ewaluacji i prognozowania potencjalnych reakcji
 5. Testy oparte na analizie leksykalnej i profilowaniu neurosemantycznym
  • wyłanianie cech dominacyjnych na podstawie ekspresji leksykalnej
  • trening samodzielnego przeprowadzenia i ewaluacji powyższych testów
  • analiza i meta-analiza wyników testów- prognozowanie zawodowe
 6. Profilowanie prewencyjne
  • diagnoza cech aspołecznych na podstawie behawioralnej oceny sekwencji i ekspresji genu receptora dopaminy D4DR
  • instruktaż praktycznego zastosowania skryptu z zakresu profilowania
 7. Runda zamknięcia
  • runda pytań, konkluzji i refleksji metodycznych

Komentarz:

Wszystkie zawarte w treści treningu i prezentowane metody diagnozy menedżerów są zgodne z normami prawa. Ich metodyka i zawodowa adaptacja jest z punktu widzenia prawa cywilnego oraz prawa pracy, w pełni akceptowana. Diagnoza genetycznych cech behawioralnych przywódcy nie jest przejawem dyskryminacji, a także nie niesie takiego ryzyka. Cechy genotypowe są jednymi z wielu kryteriów w wyborze rekrutowanych kandydatów na menedżerów. Nie determinują, ani nie przesądzają o wartości menedżera w jego roli zawodowej.
Trening prowadzony jest językiem powszechnie przystępnym, a nomenklatura specjalistyczna (trudniejsze słowa, nazwy) jest natychmiast przez prowadzącego wyjaśniana. Uczestnicy treningu nie muszą legitymować się wykształceniem psychologicznym, ani medycznym. Wiele technik diagnostycznych opiera się tu na praktyce i doświadczeniach rekrutacyjnych w strukturach amerykańskich służb specjalnych (OSS-poprzednik CIA), ujętych metodycznie w anglojęzycznej literaturze specjalistycznej m. in. „ Assessment of Men” Selection of Personnel for the Office of Strategic Services.
Źródła naukowe treści i podstawy formalne szkolenia : dokumentacja naukowa i publikacje badań oparte są na analizie komparatystycznej Harvard University, New York University, University of California, University College of London.
Know-how behawioralnej diagnostyki genu RS stanowi własność intelektualną Grupy En Bloc. Trener legitymuje się zarówno stosownym dorobkiem naukowym, profilowym wykształceniem jak również koherentnym do treści treningu przebiegiem ścieżki zawodowej.

Prowadzący:

Meta-trener Jakub Spyra


Doctor Doctrine, meta-trener (trener trenerów) z rozległą erudycją i multidyscyplinarnym wykształceniem. W czasie 25 lat przeszkolił TOP 1000 największych firm polskich i międzynarodowych, w tym większość największych koncernów farmaceutycznych. Stworzył ponad 100 programów szkoleniowych, wśród których ponad połowa ma niekwestionowany status pionierski i innowacyjny.


Trener kreujący zaskakująco wysoką efektywność szkoleniową.
Przeszkolił ponad 24 tysiące osób, w 2017 roku uzyskał średnią oceń 4,82! Najwyżej oceniany autorytet szkoleniowy w kryteriach: styl prowadzenia, oryginalność treści i efekt inspirujący. Absolwent m.in. Akademii Medycznej w Gdańsku, Uniwersytetu Zielonogórskiego i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

 

Koszt uczestnictwa:

950 PLN + VAT 


Cena szkolenia bez VAT dla osób opłacających szkolenie w 70% lub w całości ze środków publicznych. 

Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność nadesłanych kart zgłoszenia.

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • organizację szkolenia i poprowadzenie zajęć przez trenera;
 • materiały szkoleniowe;
 • certyfikat ukończenia szkolenia;
 • nielimitowany serwis kawowy podczas szkolenia oraz obiad

Warunkiem uczestnictwa:

jest wysłanie załączonej karty zgłoszenia w formie skanu karty mailem: szkolenia@mayagency.com.pl

Warunki rezygnacji:

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej 15 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Prawa Autorskie Copyright © 2018 GRUPA EN BLOC

Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące portal www.mayagency.pl są własnością GRUPY EN BLOC.

Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że są oznaczone jako "COPY FREE" lub "BEZ OGRANICZEŃ". Zawartość stron, oraz innych publikacji autorstwa Grupy En Bloc podlega ochronie prawa autorskiego.

Prawa autorskie programów szkoleniowych należą do ich autorów. GRUPA EN BLOC zezwala na kopiowanie dokumentów publikowanych na stronie www.mayagency.com.pl tylko w celach prywatnych. Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Radcą Prawnym GRUPY EN BLOC (tel. (22) 201 28 22).

Pojedyncze dokumenty publikowane przez GRUPĘ EN BLOC w internecie mogą zawierać inne notki z prawami autorskimi związane z tymi dokumentami.


Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


GRUPA EN BLOC © 2018 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3