SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter

baner

Praktyka zmian w zakresie zasad ochrony danych osobowych związanych z wejściem w życie nowego pakietu unijnych rozwiązań legislacyjnych RODO/GDPR

 

Warszawa, 24 listopada 2017 r.

Komentarz autora:

Od 25 maja 2018 r. Ogóle Rozporządzenie o Ochrony Danych (GDPR) zastąpi obowiązujące
dotychczas ramy prawne ochrony danych osobowych, stanowiąc nową bezpośrednio skuteczną
podstawę prawną regulującą kompleksowo prawa i obowiązki związane z przetwarzaniem danych
osobowych.

 

 

Celem szkolenia z tego zakresu jest :

 • omówienie nowych zasad ochrony danych osobowych przewidzianych w GDPR oraz
  projekcie ustawy o ochronie danych osobowych;
 • przedstawienie roli i zadań krajowego organu nadzorczego;
 • prezentacja nowych/rozszerzonych praw obywateli i obowiązków administratorów oraz
  podmiotów przetwarzających;
 • nakreślenie ram i perspektywy czasowej wdrażania GDPR.

Szkolenie uzupełnione zostanie o najnowsze kierunki wykładni przepisów ogólnego
rozporządzenia, prezentowane na łamach najnowszej krajowej oraz europejskiej literatury
prawniczej oraz w dokumentach Grupy Roboczej art. 29.

Doświadczeniem podzielą się prawnicy z jednej z najstarszych firm doradczych zajmujących się
ochroną danych od 2004 roku.

Program:

Wprowadzenie :

 • istota, cele oraz ogólne założenia reformy prawa ochrony danych osobowych
 • zmiana podejścia do ochrony danych osobowych

I. Forma prawna reformy sektora ochrony danych osobowych

 • dlaczego rozporządzenie? – skala, przyczyny i skutki
 • analiza projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych
 • tendencje i kierunki zmian w przepisach sektorowych

II. Podstawowe obowiązki administratorów danych osobowych

 • nowe przesłanki przetwarzania danych osobowych zwykłych oraz wrażliwych
 • obowiązek przeprowadzania oceny wpływu skutków przetwarzania danych osobowych na ich ochronę – przesłanki i główne elementy
 • rozszerzone obowiązki informacyjne
 • audyty należytej ochrony danych osobowych
 • nowe zasady: ochrona danych osobowych na etapie projektowania oraz domyślna ochrona danych (tzw. privacy by design i privacy by default)
 • współ-adminstratorzy, administrator i podmiot przetwarzający
 • rozliczalność – dokumentowanie zasad ochrony danych osobowych
 • powierzanie danych osobowych – nowe zasady i nowe umowy
 • obowiązek zgłaszania przypadków naruszenia danych osobowych – kiedy i komu?
 • Inspektor  ochrony danych  osobowych (IOD/DPO)
  • muszę czy mogę?
  • o wszystko albo nic – czyli uprawnienia i obowiązki IOD/DPO
  • o jak robić tak, żeby zrobić – dlaczego czasem odmawiamy usługi jako
  • zewnętrzny podmiot?

          Nowe prawa osób, których dane dotyczą:

 • prawo do bycia zapomnianym
 • szersze prawo dostępu do informacji (prawo do otrzymania kopii danych)
 • żądanie przeniesienia danych do innego administratora
 • ograniczenie przetwarzania danych

III. Wybrane zagadnienia

 • profilowanie
 • kodeksy postępowania i mechanizmy certyfikacji
 • kompetencje nowego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 • kary finansowe za naruszenie zasad ochrony danych osobowych – kiedy i wobec kogo

IV. Jak wdrażać GDPR?

 • od czego zacząć
 • co i kiedy? – identyfikacja i priorytetyzacja zadań
 • jakie procedury są wymagane.
 • między faktem a fikcją – czyli czego się nie bać, czego nie robić i czego nie kupować?

V. Zakończenie. Blok pytań.

Prowadzący:

Mec. Tomasz Osiej

Radca Prawny, Rzecznik Patentowy - specjalista z zakresu ochrony danych osobowych oraz Prawa Własności Przemysłowej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Przemysłowej (Instytut Prawa Własności Intelektualnej) na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1998-2000 pracownik Departamentu Prawnego Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Asystent Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Współautor książki "Ochrona danych osobowych w praktyce - pytania i odpowiedzi" oraz opracowania "Ochrona danych osobowych po wejściu do Unii Europejskiej."

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:

450 PLN netto + VAT /osoba.


Prawa Autorskie Copyright © 2017 MAY AGENCY SPEAKERS TRAINING & CONSULTING

Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące portal www.mayagency.pl są własnością MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING. Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że są oznaczone jako "COPY FREE" lub "BEZ OGRANICZEŃ". Zawartość stron, oraz innych publikacji autorstwa MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING podlega ochronie prawa autorskiego.

Prawa autorskie programów szkoleniowych należą do ich autorów. MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING zezwala na kopiowanie dokumentów publikowanych na stronie www.mayagency.com.pl tylko w celach prywatnych. Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Radcą Prawnym MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING (tel. (22) 201 28 22).

Pojedyncze dokumenty publikowane przez MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING w internecie mogą zawierać inne notki z prawami autorskimi związane z tymi dokumentami.

Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


GRUPA EN BLOC © 2018 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3