SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter

baner

 

TRENING KONTROLI EMOCJI I STRESU PERMANENTNEGO.
Trening poszerzony o retorykę kontroli napięć i agresji w dialogu zawodowym oraz profilaktykę zdrowia menedżera.

Warszawa, 30 listopada - 1 grudnia 2017 r
 

Szkolenie adresowane jest do: 

Menedżerów średniego i wyższego szczebla zarządzania pełniących role zawodowe w warunkach stresogennych, doświadczający napięć będących rezultatem często krytycznych relacji międzyludzkich (wewnątrz-korporacyjnych i między-korporacyjnych).

Komentarz:

Powyższy trening wykonywany jest w konwencji kształcenia emocjonalnego kadry służb specjalnych (prowadzący - trenerzy szkolili służby specjalne w zakresie odporności psychicznej w warunkach stresu ekstremalnego i profilaktyki układu nerwowego). Trening prowadzony jest wg koncepcji behawioralnej (trening automatyzacji odruchów) oraz metodą bio-feedbacku czyli biologicznego sprzężenia zwrotnego. Zadaniem uczestników w pierwszej fazie treningu jest uzyskanie kontroli nad własnymi reakcjami fizjologicznymi w sytuacji stresu - zagrożenia (kontrola tętna, ciśnienia rozkurczowego, napięć mięśniowych, rytmu oddechowego i reakcji skórno - galwanicznej). Następnie kształcone są kompetencje poznawcze, sprawność intelektualna i pamięć operacyjna w warunkach realnego stresu. Skuteczność treningu i rozwój kompetencji emocjonalnych u uczestników jest weryfikowana na drodze specjalnie aranżowanych testów przeżyciowych (realne role zadaniowe).

 

W trakcie testów trenerzy dokonują pomiarów reakcji wegetatywnych uczestników i prowadzą ewaluację ich sprawności intelektualnej np. pamięci, zdolności dedukcji logicznej, koncentracji i podzielności uwagi, fluencji słownej i reakcji werbalnych w dialogu. Testy prowadzone są z wykorzystaniem m.in. neurotoksycznych gadów (węży), a także skorpionów i pająków.
Dla celów doskonalenia techniki retorycznej w kontroli agresji i kierowaniu nastrojem dialogu w programie wykorzystano zasób retoryki sądowej USA. Są to techniki ofensywy i defensywy w dialogu, będące przedmiotem psychologicznego i lingwistycznego wyszkolenia amerykańskiej adwokatury oraz całego personelu wymiaru sprawiedliwości(prokuratorzy, sędziowie orzekający i sędziowie śledczy). Ponadto program jest uzupełniony problematyką podejmowania decyzji krytycznych w warunkach presji czasu, emocji i ekstremalnego obciążenia moralnego. Powyższy moduł oparty jest na metodyce szkolenia kadry dowódczej Marynarki Wojennej.

Efekty treningu:

 • Wzmocnienie układu nerwowego uczestników, a co za tym idzie podwyższenie wydolności układu immunologicznego i pierwotna profilaktyka psychosomatyczna.
 • Wytworzenie umiejętności kontrolowania własnych emocji i emocji partnera interakcji.
 • Podwyższenie swobody intelektualnej i zdolności percepcyjnych w warunkach krytycznych.
 • Zwiększenie motywacji zawodowej i uzyskanie wglądu w obszarze deficytów własnej osobowości.
 • Wzmocnienie odporności psychicznej, pewności siebie i wykształcenie nowego, efektywnego repertuaru kontroli konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych w stosunku do organizacji zawodowej.
 • Pozyskanie wysoce efektywnych kwalifikacji retorycznych w zakresie kontroli konfliktów i agresji, będących jakże często czynnikiem utrudniającym relacje personalne, ekonomiczne i wolę zawodowego kompromisu.
 • Udoskonalenie kompetencji podejmowania decyzji w ekstremalnych warunkach emocjonalnych, pod presją czasu i presją oceny moralnej.

Program:

DZIEŃ PIERWSZY

 1. Runda wstępu.
  • Wzajemne poznanie, zarysowanie celu i metodyki treningu.
  • Wprowadzenie do problematyki stresu i koncepcji kontroli emocjonalnej.
 2. Trening kontroli tętna wg metodyki wyszkolenia snajperskiego.
  • Trening rytmu oddechowego i kontroli tętna wg metodyki SPECNAZU,
  • Diagnoza stanu pobudzenia układu współczulnego (tzw. reakcja ergotropowa),
  • Trening ideomotoryczny będący zarówno ćwiczeniem jak i testem zdolności wywoływania rzadkoskurczu autosugestywnego.
 3. Trening MASEK wg metodyki Mosadu (wywiad izraelski)
  • Uczestnicy wg mechanizmu warunkowania klasycznego, wykonują ćwiczenia mające na celu "zapisanie" reakcji zwolnienia tętna na sygnał oczu rozmówcy,
  • Ćwiczenia dla wyższej efektywności prowadzone są z wykorzystaniem muzyki.
 4. Trening emocjonalnej sprawności behawioralnej (ćwiczenia i testy).
  • Doskonalenie asyntonii mimicznej,
  • Doskonalenie asyntonii emisji głosu,
  • Test pokerowy KGB.
 5. Trening relaksacji neuromięśniowej.
  • Trening - rozgrzewka bokserska,
  • Masaże obręczy barkowej i kontrola napięć mięśni mostkowo-obojczykowych,
  • Ćwiczenia "na maskach" wiążące rytm oddechowy z rozluźnieniem obręczy barkowej (kontrola tętna i ciśnienia tętniczego w stresie).
 6. Testy.
  • Testy opomiarowane bio-feedback,
  • Ewaluacja testów, informacje zwrotne i korekty doskonalące.

DZIEŃ DRUGI

 1. Wprowadzenie do retoryki konfliktu-erystyki.
  • Lingwistyka w kontekście kierowania emocjami i retoryka dominacji,
  • Implikacja technik retorycznych w dialogu zawodowym (ćwiczenia),
  • Implikacja technik retorycznych w roli ekspozycji publicznej - syntezy błędów.
 2. Trening snajperski:
  • Ćwiczenia oddechowe w konwencji szkolenia strzelców wyborowych,
  • Symulacja pozycji snajperskiej i koordynacji motorycznej,
  • Trening snajperski w plenerze.
 3. Trening podejmowania decyzji krytycznych.
  • Interdyscyplinarna analiza decyzji ekstremalnych (presja emocji i czasu),
  • Syndrom grupowego decydowania i etyka alarmów (whistleblowing),
  • Symulacje podejmowania decyzji obciążonych rangą czasu, etyki i emocji.

Dodatkowo:

MODUŁ ANTRAKTOWY - uzupełniający w formie krótkich, syntetycznych przerywników.


TERAPIA NOOTROPOWA dla pracowników umysłowych - doskonalenie umysłu w/g nurtów medycyny XXI wieku.

Komentarz:

Powyższy zakres tematyczny treningu dotyczy podwyższania sprawności intelektualnej i funkcji poznawczych u uczestników treningu w oparciu o szereg zaleceń farmakologicznych, dietetycznych oraz mentalnych. Celem jest ukazanie metod wywoływania wzrostu IQ, zdolności koncentracji, podzielności uwagi, pamięci operacyjnej oraz stabilności nastroju. Zaproponowane tu techniki terapii nootropowych stanowią syntezę osiągnięć medycyny w wymiarze międzynarodowym. Wszystkie sugestie terapeutyczne są zweryfikowane naukowo i klinicznie. Prowadzący przedstawią je językiem powszechnie zrozumiałym (niespecjalistycznym) oraz przeprowadzą szereg testów i ćwiczeń w zakresie ich zastosowania. Wiele propozycji terapeutycznych ma zastosowanie w zawodach ekstremalnych (piloci myśliwscy, kosmonauci, funkcjonariusze służb specjalnych, sportowcy wyczynowi).

Komentarz dodatkowy:

Podczas szkolenia obowiązuje 'luźny' strój (np. dres) oraz obuwie sportowe.

Prowadzący:

dr Jakub Spyra

 

Od ponad 20 lat z sukcesami przeszkolił ponad 50 000 osób! 
Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku, Uniwersytetu Zielonogórskiego i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.
Gerontolog , specjalista neuroimmunolog, posiada kwalifikacje w zakresie gerontologii społecznej, klinicznej,medycyny ortomolekularnej oraz psychologii sądowej.
Wybitny specjalista w zakresie tworzenia programów profilaktyki społecznej. Posiada jako jedyny trener w Polsce, wieloletnie doświadczenie w zakresie kształcenia kompetencji emocjonalnych i profilaktyki układu nerwowego oraz traumatologii wojennej funkcjonariuszy: BOR, MON i MSWiA. Przygotowywał korpus dyplomatyczno - konsularny i polityków do pracy w Parlamencie Europejskim. W ciągu ponad 20-tu lat przeszkolił kadrę menedżerską średniego i wyższego szczebla Top-1000 największych firm w Polsce oraz personel prawie wszystkich banków, ministerstw, urzędów marszałkowskich i innych jednostek administracji państwowej.

 

MICHAŁ SPYRA

Trener kompetencji emocjonalnych w reagowaniu na stres bojowy i traumatyczny a także szkoleniowiec boksu w zakresie techniki i wydolności fizjologicznej. Pięściarz wagi ciężkiej i utytułowany zawodnik judo w kat. OPEN. Absolwent lubelskiego WSPiA oraz WSPI na kierunku - fizykoterapia. Obecnie Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Trener z doświadczeniem w strukturach BOR-u , a także w wielu instytucjach i bankach. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia treningów kontroli emocjonalnej i treningu sportowego we współczesnych formacjach służb specjalnych oraz w czołowych bankach Polski. Jako jeden z nielicznych trenerów stosuje w testach odporności na stres detektor elektrodermalny (elektroniczny aparat monitorujący zmiany reakcji skórno - galwaniczej skóry w stresie). Michał Spyra prowadzi także treningi kontroli emocjonalnej dla wyższej kadry zarządzającej w języku angielskim.

Koszt uczestnictwa:

Warszawa, 30 listopada - 1 grudnia 2017r

Koszt uczestnictwa:

1.370 PLN + VAT 


Cena szkolenia bez VAT dla osób opłacających szkolenie w 70% lub w całości ze środków publicznych. 

Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność nadesłanych kart zgłoszenia.

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • organizację szkolenia i poprowadzenie zajęć przez trenerów;
 • dedykowane, unikatowe niedostępne gdzie indziej materiały szkoleniowe (ponad 100 stron!);
 • certyfikat ukończenia szkolenia;
 • nielimitowany serwis kawowy podczas szkolenia oraz lunch

Warunkiem uczestnictwa:

jest wysłanie załączonej karty zgłoszenia w formie skanu karty mailem: szkolenia@mayagency.com.pl

Warunki rezygnacji:

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej 15 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Prawa Autorskie Copyright © 2017 MAY AGENCY TRAINING 

Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące portal www.mayagency.pl są własnością MAY AGENCY TRAINING.

Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że są oznaczone jako "COPY FREE" lub "BEZ OGRANICZEŃ". Zawartość stron, oraz innych publikacji autorstwa Grupy En Bloc podlega ochronie prawa autorskiego.

Prawa autorskie programów szkoleniowych należą do ich autorów. MAY AGENCY TRAINING zezwala na kopiowanie dokumentów publikowanych na stronie www.mayagency.com.pl tylko w celach prywatnych. Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Radcą Prawnym MAY AGENCY TRAINING (tel. (22) 201 28 22).

Pojedyncze dokumenty publikowane przez MAY AGENCY TRAINING w internecie mogą zawierać inne notki z prawami autorskimi związane z tymi dokumentami.

 

 

 

Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


MAY AGENCY SPEAKERS TRAINING & CONSULTING © 2016 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3