SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter

baner

Trening kontroli emocji i stresu permanentnego.
Trening poszerzony o kierowanie zespołem pod presją i w wysokiej skali napięć oraz profilaktykę zdrowia menedżera

Warszawa, 5-6 marca 2018 r

Szkolenie adresowane jest do: 

Menedżerów średniego i wyższego szczebla zarządzania pełniących role zawodowe w warunkach stresogennych, doświadczający napięć będących rezultatem często krytycznych relacji międzyludzkich (wewnątrz-korporacyjnych i między-korporacyjnych).

Komentarz:

Powyższy trening menedżerski, wykonywany jest w konwencji kształcenia emocjonalnego kadry służb militarnych z praktycznym wykorzystaniem doświadczeń traumatologii wojennej. Wyżej wymieniony zakres kwalifikacji integrują takie subdyscypliny jak SSC- Shell Shock Controll (kontrola szoku artyleryjskiego), CSC- Combat Stress Controll (kontrola stresu bojowego), DIC- Death Imprint Controll (kontrola piętna śmierci) oraz TC -Tactical Command (dowodzenie taktyczne). Trening prowadzony jest wg koncepcji behawioralnej, wg modelu automatyzacji odruchów i fizjologicznej autokontroli stresu. Zadaniem uczestników w pierwszej fazie treningu jest uzyskanie kontroli nad własnymi reakcjami fizjologicznymi w sytuacji stresu – zagrożenia (kontrola tętna, ciśnienia tętniczego, reakcji neuro-mięśniowych, rytmu oddechowego i reakcji skórno - galwanicznej). Następnie kształcone są kompetencje poznawcze, sprawność intelektualna i pamięć operacyjna w warunkach krytycznych. Testy ewaluacyjne, prowadzone są z wykorzystaniem m.in. neurotoksycznych gadów(węży). Dla celów doskonalenia techniki kierowania w warunkach presji, wykorzystane są tu także dogmaty dowodzenia militarnego, zarówno we współczesnej konwencji NATO, jak również ze strony bezcennych strategii dowodzenia w czasach antyku. Są to zaktualizowane na gruncie cywilnym, współczesne kopie Falangi macedońskiej czy rzymskiego Manipułu ( antyczne, wojenne szyki bojowe). Kwalifikacje kierowania zespołem w warunkach presji, uzupełnione będą treningiem wysoko zaawansowanej komunikacji zarządczej, retoryką dominacji i elementami wygaszania lęku w zespole. Ponadto program jest uzupełniony menedżerską problematyką podejmowania decyzji krytycznych w warunkach presji czasu, emocji i ekstremalnego obciążenia moralnego. Powyższy moduł oparty jest na metodyce szkolenia kadry dowódczej Marynarki Wojennej.

Uczestnicy:

Zespół osób pełniących strategiczne role zawodowe w warunkach stresogennych, doświadczający napięć, będących rezultatem krytycznych relacji między ludzkich(wewnątrz-korporacyjnych i między-korporacyjnych).

Efekty treningu:

Wzmocnienie układu nerwowego uczestników poprzez rozwinięcie autokompetencji reagowania w stanie napięć. Wytworzenie umiejętności kontrolowania własnych emocji i emocji partnera interakcji. Podwyższenie swobody intelektualnej, zdolności percepcyjnych w warunkach ekspozycyjnych i krytycznych. Zwiększenie motywacji zawodowej i uzyskanie wglądu w obszarze deficytów własnej osobowości. Wzmocnienie odporności psychicznej, pewności siebie i wykształcenie nowego, efektywnego repertuaru kontroli konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych w stosunku do organizacji zawodowej. Pozyskanie wysoce efektywnych kwalifikacji retorycznych w zakresie kontroli konfliktu i agresji, będących jakże często czynnikiem utrudniającym relacje personalne, ekonomiczne i wolę zawodowego kompromisu. Udoskonalenie kompetencji podejmowania decyzji w ekstremalnych warunkach emocjonalnych, pod presją czasu i presją oceny moralnej.

Program:

DZIEŃ PIERWSZY

 1. Runda wstępu.
  • wzajemne poznanie, zarysowanie celu i metodyki treningu
 2. Trening kontroli tętna wg metodyki wyszkolenia snajperskiego.
  • Trening rytmu oddechowego i kontroli tętna wg metodyki strzeleckiej
  • trening wywoływania rzadkoskurczu zatokowego(tętno pon. 55/min)
  • autokontrola tętna na podstawie stymulacji nerwu błędnego (nervus vagus)
  • bojowy trening zasypiania ( SSC)
  • wygaszanie napięcia przed zdarzeniem ( CSC, DIC)
  • wygaszanie napięcia po zdarzeniu (SSC)
 3. Instruktaż do treningu MASEK
  • uczestnicy wg mechanizmu warunkowania klasycznego poznają ćwiczenia mające na celu uwarunkowanie reakcji zwolnienia tętna
  • zarządzanie X nerwem czaszkowym i autokontrola równowagi rezystencyjnej
  • instruktaż praktyki i zawodowej adaptacji treningu warunkowania reakcji
  • wprowadzenie do autokontroli stresu neuromięśniowego
 4. Trening autokontroli neuromięśniowej i reakcji hipotensyjnych
  • trening - rozgrzewka bokserska
  • kontrola napięć mięśni czworobocznych i mięśni mostkowo-obojczykowych
  • ćwiczenia „na maskach” wiążące rytm oddechowy z rozluźnieniem obręczy barkowej
  • jednoczesna kontrola tętna i ciśnienia tętniczego w stresie
  • integracja praktyczna technik i synteza całego dnia szkolenia

DZIEŃ DRUGI

 1. Wprowadzenie do retoryki dominacji i retoryki kontroli lęku
  • lingwistyka i neurosemiotyka w kierowaniu emocjami zespołu
  • implikacja technik retorycznych w dialogu zawodowym (ćwiczenia)
  • techniki zarządzania nastrojem emocjonalnym zespołu
  • synteza treści i ćwiczenia adaptacyjne
 2. Kierowanie zespołem w warunkach presji i Prawo Dodsona
  • ćwiczenie symulowane zadania w w wysokim obciążeniu emocjonalnym
  • wnioski z kierowania zespołem w warunkach emocjonalnie krytycznych
  • techniki kontroli napięć w konwencji ( modele wojenne NATO)
  • analiza i meta-analiza obserwacji roli lidera i jego zespołu
  • korekty metodyczne, wolny dialog i konstatacje doskonalące.
 3. Trening podejmowania decyzji krytycznych
  • interdyscyplinarna analiza decyzji ekstremalnych (presja emocji i czasu)
  • syndrom grupowego decydowania i etyka alarmów (whistleblowing)
  • symulacje podejmowania decyzji obciążonych rangą czasu, etyki i emocji
  • analiza decyzji menedżerskich oraz przygotowanie schematów reakcji
  • trening egzekwowania decyzji w kryteriach racjonalności i czasu
 4. Zamknięcie treningu i runda uzupełniająca
  • pytania i odpowiedzi
  • informacje zwrotne i dodatkowe wyjaśnienia na życzenie uczestników
  • rozdanie certyfikatów i wypełnienie ankiet ewaluacyjnych
  • instruktaż wykorzystania dodatkowych skryptów szkoleniowych

Komentarz dodatkowy:

Podczas szkolenia obowiązuje 'luźny' strój (np. dres) oraz obuwie sportowe.

Prowadzący:

Jakub Spyra

Jakub Spyra Doctor Doctrine, Senior Mentor z rozległą erudycją i multidyscyplinarnym wykształceniem. W czasie 25 lat przeszkolił TOP 1000 największych firm polskich i międzynarodowych. Jest pionierem i autorem najbardziej popularnego od 20 lat programu szkoleniowego z zakresu autokontroli emocjonalnej oraz kierowania zespołami w warunkach skrajnej presji. Stworzył ponadto  88 programów szkoleniowych, wśród których ponad połowa ma niekwestionowany status pionierski i innowacyjny.

Trener kreujący zaskakująco wysoką efektywność szkoleniową. Przeszkolił ponad 24 tysiące osób, w 2017 roku uzyskał średnią oceń 4,82! Najwyżej oceniany autorytet szkoleniowy w kryteriach: styl prowadzenia, oryginalność  treści i efekt inspirujący. Absolwent m.in.  Akademii Medycznej w Gdańsku, Uniwersytetu Zielonogórskiego i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

 

MICHAŁ SPYRA

Trener kompetencji emocjonalnych w reagowaniu na stres bojowy i traumatyczny a także szkoleniowiec boksu w zakresie techniki i wydolności fizjologicznej. Pięściarz wagi ciężkiej i utytułowany zawodnik judo w kat. OPEN. Absolwent lubelskiego WSPiA oraz WSPI na kierunku - fizykoterapia. Obecnie Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Trener z doświadczeniem w strukturach BOR-u , a także w wielu instytucjach i bankach. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia treningów kontroli emocjonalnej i treningu sportowego we współczesnych formacjach służb specjalnych oraz w czołowych bankach Polski. Jako jeden z nielicznych trenerów stosuje w testach odporności na stres detektor elektrodermalny (elektroniczny aparat monitorujący zmiany reakcji skórno - galwaniczej skóry w stresie). Michał Spyra prowadzi także treningi kontroli emocjonalnej dla wyższej kadry zarządzającej w języku angielskim.

Koszt uczestnictwa:

Warszawa, 5-6 marca 2018 r.

1.270 PLN + VAT 


Cena szkolenia bez VAT dla osób opłacających szkolenie w 70% lub w całości ze środków publicznych. 

Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność nadesłanych kart zgłoszenia.

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • organizację szkolenia i poprowadzenie zajęć przez trenerów;
 • dedykowane, unikatowe niedostępne gdzie indziej materiały szkoleniowe (ponad 100 stron!);
 • certyfikat ukończenia szkolenia;
 • nielimitowany serwis kawowy podczas szkolenia oraz lunch

Warunkiem uczestnictwa:

jest wysłanie załączonej karty zgłoszenia w formie skanu karty mailem: szkolenia@mayagency.com.pl

Warunki rezygnacji:

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej 15 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Prawa Autorskie Copyright © 2018 GRUPA EN BLOC

Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące portal www.mayagency.pl są własnością GRUPY EN BLOC.

Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że są oznaczone jako "COPY FREE" lub "BEZ OGRANICZEŃ". Zawartość stron, oraz innych publikacji autorstwa Grupy En Bloc podlega ochronie prawa autorskiego.

Prawa autorskie programów szkoleniowych należą do ich autorów. GRUPA EN BLOC zezwala na kopiowanie dokumentów publikowanych na stronie www.mayagency.com.pl tylko w celach prywatnych. Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Radcą Prawnym GRUPY EN BLOC (tel. (22) 201 28 22).

Pojedyncze dokumenty publikowane przez GRUPĘ EN BLOC w internecie mogą zawierać inne notki z prawami autorskimi związane z tymi dokumentami.


Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


GRUPA EN BLOC © 2018 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3