SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter

baner

WARSZTAT Z ELEMENTAMI COACHINGU dr MARKA KOCHANA - OD AUTOPREZENTACJI I PERSWAZJI DO STORYTELLINGU

Warszawa, 11-12 czerwca 2018 r.

Warsztat adresowany jest dla:

Warsztat adresowany jest do menedżerów średniego i wyższego szczebla zarządzania. Celem dwudniowych warsztatów jest kompleksowy rozwój umiejętności w zakresie skutecznej komunikacji w biznesie: od zagadnień autoprezentacyjnych, przez perswazję po wykorzystywanie storytellingu do budowania wizerunku lidera.

Program:

I. Autoprezentacja,  wystąpienia do żywej publiczności


Korzyści:

 • Doskonalenie w zakresie umiejętności prezentacyjnych, zwiększenie atrakcyjności i perswazyjności wystąpień (co w przypadku osób prezentujących przed aktualnymi lub potencjalnymi klientami wprost przekłada się na korzyści dla firmy)
 • Rozwój umiejętności kreowania publicznego wizerunku firmy poprzez styl prezentowania
 • Przygotowanie do radzenia sobie z trudną publicznością i/lub niesprzyjającymi warunkami prezentacji

Cel:

Rozwinięcie umiejętności w zakresie wystąpień publicznych w różnych sytuacjach biznesowych: prezentacji wyników lub planów, wystąpień okolicznościowych, odbierania nagród, wystąpień do pracowników itp.

 

1. Autoprezentacja

 • Efekt pierwszego wrażenia: jak widzą nas inni
 • Elementy wpływające na wizerunek człowieka
 • Wizerunek człowieka a wizerunek instytucji
 • Kreowanie pozytywnego wizerunku poprzez kontrolę zachowania
 • Komunikacja niewerbalna: jak skutecznie komunikować się gestami
 • Komunikacja przestrzenią – odczytywanie i nadawanie sygnałów


2. Wystąpienia do żywej publiczności

 • Przygotowanie wystąpienia, uwzględnianie oczekiwań i wiedzy publiczności
 • Kompozycja, struktura i logika wywodu
 • Analiza sali pod kątem potrzeb mówcy i wpływu na wystąpienie
 • Gdzie postawić komputer, gdzie stanąć
 • Utrudnienia płynące ze strony pomocy technicznych
 • Jak zakomponować komunikatywny slajd
 • Relacje z salą: jak je budować i utrzymywać
 • Możliwości zakłóceń wystąpienia ze strony publiczności lub otoczenia i sposoby reagowania
 • Najczęściej popełniane błędy i alfabet zachowań dobrego mówcy
 • Konwencje występów (np. przemówienie okolicznościowe, odbierania nagród itp.)

 

Wprowadzenie w tematykę warsztatu (1,5 h). Ćwiczenia (4,5 h).

Uczestnicy występują w kilku konwencjach, m.in. wystąpienia typu handlowego-biznesowego (oferta, prezentacja wyników lub planów), wystąpienia okolicznościowe, wystąpienia do pracowników, odbieranie nagrody. Wystąpienia są nagrywane, na następnie szczegółowo analizowane pod kątem warstwy werbalnej i niewerbalnej, wizerunku, relacji z publicznością oraz ogólnej atrakcyjności i perswazyjności, ze opinią na temat mocnych i słabych stron oraz wskazaniem obszarów i kierunku doskonalenia.


 

II. Perswazja

 

Korzyści:

 • Wzrost praktycznych umiejętności w zakresie przekonywania
 • Wzmocnienie argumentacji używanej w komunikacji firmowej (handlowej itp.)
 • Wzrost świadomości w zakresie mechanizmów perswazyjnych, zwiększenie odporności na perswazję
 • Pogłębienie rozumienia procesów komunikacji w zakresie oddziaływania perswazyjnego
 • Kształtowanie nawyków dostosowywania argumentacji do odbiorcy
 • Wzrost świadomości w zakresie języka i jego roli w zakresie rozumienia i percepcji rzeczywistości, a także wywierania wpływu na innych poprzez język

Cel:

 

Doskonalenie praktycznych umiejętności przekonywania w sytuacjach interpersonalnych i publicznych.

 1. Dwie drogi przekonywania: centralna i peryferyjna
 2. Najważniejsze zasady retoryczne
 3. Profilowanie argumentacji do konkretnych odbiorców
 4. Komunikaty zwiększające wiarygodność i perswazyjność nadawcy
 5. Relacje interpersonalne jako medium perswazji
 6. Język a perswazyjność komunikatu:
 • autoprezentacja przez styl i słownictwo
 • emocje w słowach
 • schematy zachowania w słowach, skrypty poznawcze
 • metafora jako figura retoryczna
 • presupozycja i implikatura jako techniki perswazyjne

 Wprowadzenie w tematykę warsztatu (1 h). Ćwiczenia (3 h).


Uczestnicy przygotowują i wygłaszają krótkie wystąpienia perswazyjne. Wystąpienia są rejestrowane i omawiane pod kątem ich walorów perswazyjnych: argumentacji, języka, kompozycji, oddziaływania przez środki niewerbalne, ze wskazaniem elementów atrakcyjnych a także wymagających doskonalenia.III. Storytelling w zarządzaniu i komunikacji

 

Korzyści:

 • Doskonalenie w zakresie konstruowania opowieści w różnych sytuacjach (komunikacja wewnętrzna, media, wystąpienia publiczne połączone z prezentacją firmy, wystąpienia okolicznościowe).
 • Rozwój praktycznych umiejętności budowania opowieści.
 • Wprowadzenie opowieści do kultury organizacyjnej firmy.

Cel:

Rozwój umiejętności w zakresie komunikowania przez opowieści, budowania wizerunku oraz kultury organizacyjnej firmy przez narracje, kreowania wizerunku lidera przez storytelling.

 1. Jak jest zbudowana opowieść
 2. Czym powinna cechować się dobra opowieść
 3. Skąd brać atrakcyjne opowieści
 4. Poznawcze funkcje narracji
 5. Narracja jako chwyt retoryczny: skupianie uwagi słuchaczy, uatrakcyjnianie przekazu
 6. Narracja  a perswazja – zmiana opinii przez opowieści
 7. Jak wykorzystać opowieści w wystąpieniach publicznych
 8. Narracyjna tożsamość i motywacja
 9. Narracje a przywództwo: funkcje opowieści w zarządzaniu
 10. Opowieści w organizacjach: budowanie morale pracowników, transmisja wartości firm
 11. Lider opowiadający: współczesna wizja przywództwa w biznesie

 

Wprowadzenie w tematykę warsztatu (1,5 h). Ćwiczenia (2,5 h).


Uczestnicy przygotowują i wygłaszają krótkie opowieści o tematyce biznesowej lub wykorzystujące opowieść w sytuacji biznesowej. Wystąpienia są rejestrowane i omawiane pod kątem ich narracyjnej atrakcyjności, przesłania, wpływu na wizerunek firmy i lidera, sposobu wygłoszenia. Wskazywane są mocne strony wystąpień a także to, nad czym warto jeszcze pracować.


Prowadzący:

dr Marek Kochan

Ekspert w dziedzinie komunikacji, perswazji i kreowania wizerunku. Zajmuje się naukowo i praktycznie językiem biznesu. Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu SWPS, w przeszłości także innych uczelni. Popularyzator idei debat, twórca Gdańskiej Akademii Debaty. Od ponad dwudziestu kilku lat zajmuje się doradztwem oraz szkoleniami z zakresu komunikacji. Pracował dla największych przedsiębiorstw i koncernów działających w Polsce, dla kilkudziesięciu firm debiutujących na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a także m.in. dla premierów, prezydentów, najwyższych urzędników państwowych, prezydentów miast, księży i innych osób występujących publicznie. Jego dewiza to: profesjonalizm i dyskrecja. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Ekspert i komentator zachowań osób publicznych w prasie i w największych stacjach radiowych i telewizyjnych.  

 

Autor książek, m.in.:  

Slogany w reklamie i polityce (Trio, 4 wydania) 

Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach (Znak, 2 wydania).  

Turban mistrza Mansura. Opowieści sufickie dla mówców i przywódców (Zysk i S-ka).

Pomysłodawca, redaktor i współautor tomu Sztuka debaty (Słowo/Obraz/Terytoria)

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:

2580 PLN netto + VAT /osoba.

Uwaga: w warsztacie może wziąć udział TYLKO 10-ciu Uczestników! Decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.

Warunki rezygnacji:

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej 15 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Prawa Autorskie Copyright © 2018 GRUPA EN BLOC

Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące portal www.mayagency.pl są własnością GRUPY EN BLOC.

Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że są oznaczone jako "COPY FREE" lub "BEZ OGRANICZEŃ". Zawartość stron, oraz innych publikacji autorstwa Grupy En Bloc podlega ochronie prawa autorskiego.

Prawa autorskie programów szkoleniowych należą do ich autorów. GRUPA EN BLOC zezwala na kopiowanie dokumentów publikowanych na stronie www.mayagency.com.pl tylko w celach prywatnych. Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Radcą Prawnym GRUPY EN BLOC (tel. (22) 201 28 22).

Pojedyncze dokumenty publikowane przez GRUPĘ EN BLOC w internecie mogą zawierać inne notki z prawami autorskimi związane z tymi dokumentami.


Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


GRUPA EN BLOC © 2018 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3