SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter

  << powrót <<
  

Jerzy Bralczykprof. Jerzy Bralczyk

 

Językoznawca, wykłada retorykę w Instytucie Dziennikarstwa UW i w SWPS. 
Specjalista w zakresie języka mediów, polityki i reklamy oraz wystąpień publicznych. Istotną rolę w jego życiorysie odgrywa działalność popularyzatorska – w sferze poprawności języka, zwłaszcza publicznego, a także języka polityki, reklamy, prawa. Od lat służy konsultacjami różnym instytucjom, jest zapraszany jako referent na wewnętrzne konferencje branżowe. Często bywa także ekspertem językowym w sprawach konfliktowych i jurorem w konkursach o charakterze językowym. Programy radiowe i telewizyjne prowadzone przez prof. Jerzego Bralczyka, także skierowane do widzów i słuchaczy za granicą, miały i mają dość liczną publiczność. Wykłada w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Jestem wiceprzewodniczącym Rady Języka Polskiego.

Autor licznych artykułów i książek naukowych, a także tekstów prasowych popularyzujących wiedzę o języku. Szkolił m.in. pracowników administracji publicznej i największych firm z zakresu retoryki i kultury żywego słowa. Autor publikacji o kulturze języka, reklamie i perswazji, m.in.: "500 zdań polskich", "Język na sprzedaż", „Mówi się. Porady językowe...” „W drogę!!!”, „Jeść!!!” i wielu innych.

Profesor Jerzy Bralczyk odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi (1988) i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1998).


Wybrane tematy wystąpień:
 

Sztuka mówienia

 • Mówienie, przemawianie, rozmawianie. Świadomość zasad a spontaniczność komunikacji. Podstawowe cechy dobrego mówcy i rozmówcy: umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z odbiorcami; wiarygodność; sprawność językowa;
 • Różne poziomy kontaktu: czynniki sytuacyjne; mowa ciała; elementy artykulacji i prozodii; czynniki językowe: gramatyka i słownictwo;
 • Poprawność językowa, zrozumiałość wypowiedzi i jej sugestywność. Czynniki ułatwiające zapamiętanie wypowiedzi.

Wartości w języku

 • Operowanie wartościami jako podstawa skutecznej argumentacji;
 • Zasadnicza opozycja: prawda i fałsz w działaniu retorycznym. Różne aspekty wykorzystywania pojęcia prawdy;
 • Kulturowe i ideologiczne ograniczenia w posługiwaniu się wartościami. Jak tendencyjne użycie słów może wypaczać świadomość użytkowników języka;
 • Propaganda i reklama jako pola tworzenia obrazu świata.

O perswazji i manipulacji językowej

 • Wpływanie na odbiorców jako cel wypowiedzi. Umiejętność rozpoznawania sytuacji i oczekiwań odbiorców. Sztuka zjednywania;
 • Podstawowe zasady warunków skuteczności działań językowych. Dobór właściwych środków językowych w zależności od sytuacji wypowiedzi – decorum;
 • Perswazja bezpośrednia i pośrednia. Informacja jako narzędzie perswazji;
 • Granice uczciwej perswazji. Manipulacja językowa jako wykorzystywanie przewagi nadawcy nad odbiorcą, jako tworzenie wypowiedzi z ukrytym celem i jako działanie na emocje.Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


GRUPA EN BLOC © 2018 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3