SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter

baner

 

Jak rozGROMić konkurencję wg gen. Polko. Skuteczne motywowanie zespołu i wyznaczanie zamierzonych celów, zarządzanie realizacją zadań przez zespół, kształtowanie determinacji, wywieranie wpływu, budowanie zespołowego i osobistego przywództwa, podejmowanie ryzyka i osiąganie sukcesu

24-25 sierpnia 2017 r., Hotel Willa Port Art & Business ****, Ostróda


Zapisz się - karta zgłoszenia

 
Szkolenie w pliku pdf

 

Willa Port Art & Business jest położony w Ostródzie, tuż nad Jeziorem Drwęckim i oferuje przestronne, nowoczesne pokoje z bezpłatnym dostępem do Internetu i telewizorem LCD z dostępem do kanałów satelitarnych. We wszystkich pokojach i apartamentach znajduje się luksusowa łazienka, a większość obejmuje balkon lub taras.

Nad Jeziorem Drwęckim, możecie Państwo skorzystać z regat, wyścigów smoczych łodzi lub wyprawy kajakowej. Nieopodal Hotelu Willa Port początek trasy wodnej ma również Żegluga Ostródzko – Elbląska oraz jest wyciąg nart wodnych.

W hotelowej restauracji Aqua Marina codziennie rano serwowane jest śniadanie, a lokal Trattoria La Riva specjalizuje się w daniach kuchni włoskiej. Goście mają również dostęp do winnicy.

Goście mogą korzystać z centrum spa i odnowy biologicznej, saun, wanien z hydromasażem oraz basenu ze słoną wodą i przeciwprądem. Na miejscu dostępne są również masaże i inne zabiegi.

Obiekt jest położony w pobliżu promenady biegnącej wzdłuż brzegu jeziora, plaży, wyciągu nart wodnych, kompleksu sportowego z kortami tenisowymi oraz wypożyczalni sprzętu do uprawiania sportów wodnych. Program:

Dzień 1:


Główny cel szkolenia:

 rozwinięcie kompetencji w zakresie efektywnego przywództwa i skutecznego motywowania członków zespołu.

Po szkoleniu Uczestnicy będą mogli:

 • Przyjrzeć się podejmowanym przez siebie działaniom w zakresie przewodzenia pracownikom, ocenić ich skuteczność oraz wprowadzić pożądane zmiany,
 • Zbadać systemy motywacyjne podległych pracowników, stosować skuteczne sposoby motywowania równocześnie eliminując sposoby obniżające efektywność ich pracy,
 • Rozpoznać role pełnione przez członków zespołu oraz etapy tworzenia się zespołu,
 • Efektywnie współorganizować pracę podległych pracowników przy zastosowaniu działań instruujących i wspierających,
 • Kreatywnie rozwijać aktywność w poszukiwaniu sił zwiększających efektywność pracy

 

Moduł I – Osobowość lidera. Efektywne zarządzanie menadżera.


1. Perspektywa menadżera, a perspektywa podwładnego – ćwiczenie retrospektywne oparte na doświadczeniach własnych uczestników
 • Nawiązanie do doświadczeń własnych uczestników szkolenia. Czy w swojej pracy zawodowej spotkałem efektywnego lidera? – Jakie działania podejmował, aby motywować pracowników do wydajnej pracy? - ćwiczenie
 • Powody, dla których ludzie podążają za liderami
 • Wzorzec osobowy lidera - cechy i umiejętności dobrego lidera – jak można je
  w sobie rozwijać?
 • Autorytet lidera – jak go budować i na czym oprzeć?
 • Kluczowe narzędzia lidera
 • Rola lidera w grupie - zadanie, wychwycenie celu, plan działania, idee rozwiązania, wdrażanie, monitorowanie
 • Ćwiczenie: stworzenie portretu menadżera wspierającego rozwój pracownika i motywującego do wydajnej pracy.

Cel: rola i podejście do zarządzania, przypomnienie funkcji menedżerskich, zakresu i charakterystyki funkcji menedżerskich, określenie zasad zarządzania pracownikami. 

2. Idealny proces, współpracujący zespół, kompetentny lider.
 • Ćwiczenie „Idealny proces” ma na celu wyłonienie wskaźników kompetencyjnych efektywnego lidera oraz motywatorów do poszukiwania rozwiązań sytuacji zadaniowych przez członków zespołu.

 

Moduł II – Mój zespół


1. Gra szkoleniowa „Parking strzeżony”.

Zadaniem uczestników gry jest rozwiązanie zagadki, na podstawie dostarczonych przez trenera informacji.  Przed przystąpieniem do gry uczestnicy otrzymują opis ról, zgodnie z którymi mają postępować podczas jej przebiegu.

 

Gra ma na celu omówienie:

- proaktywnych i reaktywnych postaw reprezentowanych przez uczestników gry,

- ról pełnionych w zespole,

- przyczyn, dla których niektórym uczestnikom nie udało się wejść w narzuconą przez trenera
  rolę oraz działań podejmowanych przez zespół, które powodowały zmianę nastawiania jego  
  członków do zadania.

 

2. Etapy budowania zespołu.
 • ćwiczenie „Ustaw projekt, pokonaj rekina” ma na celu doświadczenie przez uczestników praktycznych aspektów przechodzenia zespołu przez poszczególne fazy jego funkcjonowania - etapów budowania się zespołu (od formowania, docierania, do normowania i współpracy) oraz działań, które powinien podejmować manager, aby sprawnie prowadzić pracowników przez poszczególne etapy

 

3. Test „Moja rola w zespole”.

Uczestnicy dokonują autodiagnozy, która definiuje role pełnione przez managera w zespole, a następnie na podstawie wniosków z testu starają się przypisać role członkom własnych zespołów pracowniczych.

 

Moduł III - Motywacja i motywowanie

 

1. Motywatory, czy czynniki higieny?
  • Czym jest motywacja i motywowanie? Ujęcie praktyczne.
  • Umiejętności menadżera niezbędne w efektywnym motywowaniu podwładnych.
  • Co motywuje polskich pracowników? – ranking.
 • Dwuczynnikowa teoria Herzberga – teoria i jej zastosowanie w praktyce,
 • Test motywacji własnej – analiza i wnioski.

 

2. Hierarchia potrzeb, motywacji i demotywacji.
 • Jak rozpoznać dominującą potrzebę pracownika i w oparciu o nią efektywnie motywować?
 • Ćwiczenie „Co mówią pracownicy pomiędzy wierszami?” – instruktaż odczytywania potrzeb pracowniczych

 

3. Rola pozytywnego i negatywnego nastawienie do pracy.
 • Gra „magiczne kulki” – rola kompetencji i nastawienia w osiąganiu efektów,
 • Rola psychicznego nastawienia przed spotkaniem z przełożonym, pracownikiem, klientem…
 • Wpływ emocji i motywacji na skuteczność w życiu zawodowym.

 

4. Strategie motywowania pozafinansowego.
 • Analiza efektywnej i nieefektywnej strategii działania,
 • Przeciwdziałanie syndromowi „wyuczonej bezradności”.

 

5. Jak motywuję i jakie efekty osiągam?
 • Bodźce psychiczne i fizyczne, rytualne i spontaniczne,
 • Rozkład bodźców pozytywnych, negatywnych i neutralnych,
 • Znaczenie bodźców i ich bilans,
 • Inne zasady efektywnego motywowania.

 

6. Pochwała, czy nagana?
 • Jak pomagać ludziom realizować swój potencjał ”przyłapując” ich na sukcesach?
 • Jak skutecznie okazywać uznanie?
 • Jak mówić, aby inni słuchali, wyciągali wnioski i podejmowali stosowne działania?
 • Jak motywować pracownika o niskiej efektywności?
7. Hierarchizacja celów i zadań w prac zespołu. Motywowanie poprzez cele.
 • Ćwiczenie „Wieża”

Cel: wypracowanie umiejętności zespołowego planowania celów i zespołowej realizacji planów

Uczestnicy wg zadanych parametrów mają wykonać budowle według celu jakim jest osiągnięcie zaplanowanego zysku. Sami planują, szacują prawdopodobieństwo i realizują budowę konstrukcji

 • Ćwiczenie podsumowujące „Efektywny zespół”.

Cel: scalenie wszystkich umiejętności i zasad jakie przećwiczyliśmy i wypracowaliśmy

 

8. Ćwiczenie „Cyborgi”  - podsumowanie.

 

Podczas gry manager dowodzący grupą cyborgów ma do osiągnięcia określony przez trenera cel. Po wykonaniu ćwiczenia zbierane są wnioski dotyczące:

- efektywnego motywowania pracowników (w tym motywowania osobistym
  przykładem),

- budowania zespołu i identyfikowania się z celami organizacji,

- wyłanianiem ról pełnionych przez uczestników,

- inspirowania pracowników w dążeniu do celu.

Kolacja z gen. Polko, wspólne zdjęcie, wręczenie książki „Jak rozGROMić konkurencję” z dedykacją i autografem autora.


Dzień 2:

 

1. Wstęp - wykład: „rozGROMić” konkurencję

2. Lider – Zespół – Zmiana

 • jak maksymalnie wykorzystać zdolności członków zespołu,
 • skuteczne wprowadzenie efektywnego i sprawiedliwego systemu nagradzania i karania,
 • awansowanie i zwalnianie jako narzędzie kształtowania ducha zespołu („esprit de corps”),
 • co zrobić gdy zespół nie ma wyników (dyscyplinowanie),
 • jak powinno przebiegać szkolenie ludzi i uczenie się od nich samemu.


3. Determinacja – Ryzyko – Zwycięstwo

 • budowa wydajnej struktury Organizacji,
 • planowanie i strategia rozwoju zespołu,
 • ustalanie kryteriów wspólnego sukcesu,
 • wskazanie wartości, na których zespół się opiera,
 • dbanie o osobisty sukces członków zespołu.


4. Gra negocjacyjna: "Armia"

Uczestnicy są dzieleni na trzy zespoły - trzy armie trzech krajów dysponujące określonymi "zasobami bojowymi" - czołgami, lotnictwem bądź marynarką. Ponieważ każde z państw dysponuje tylko jednym rodzajem wojsk musi w drodze negocjacji i wymiany zdywersyfikować możliwości swojej armii. Kto zrobi to najsprawniej? Kto wynegocjuje lepsze warunki od innych, tracąc jak najmniej z początkowych zasobów przy jednoczesnym pozyskaniu pozostałych? Jakie metody zostaną użyte? Czy wojenny biznes zostanie przeprowadzony w uczciwy sposób? Atutem gry są także jej gadżety - karty/symbole stanowisk (stopni wojskowych) zajmowanych w poszczególnych armiach i autentyczne miniaturki czołgów, samolotów i okrętów.

Gra ma za zadanie: integrować uczestników, uczyć kreatywnego współdziałania i ustalania warunków współpracy.

5. Wykład: „Odpowiedzialny lider”

 • Poziomy i podział odpowiedzialności,
 • Co to jest „głębokość” odpowiedzialności lidera zespołu (dowodzącego grupą),
 • odpowiedzialność za decyzje, wyniki, za zespół.


6. Podsumowanie oraz dyskusja.
Odpowiedzi na pytania uczestników oraz
    komentarz prowadzącego do omawianych zagadnień.

Prowadzący:


gen. Roman Polko

 

Dwukrotny dowódca elitarnej jednostki GROM. Najmłodszy dwugwiazdkowy generał w Wojsku Polskim. Doradzał Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy oraz Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawach zwalczania terroryzmu i bezpieczeństwa. Był również zastępcą Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Doświadczenia z dowodzenia i zarządzania elitarną jednostką „GROM” zawarł w obronionej w 2008 roku rozprawie doktorskiej. Przywództwo szlifował w 1. batalionie szturmowym w Dziwnowie, gdzie dowodził kolejno: grupą, plutonem i kompanią specjalną. Następnie kierował 6. Batalionem Desantowo-Szturmowym w Niepołomicach i 18. Batalionem Desantowo-Szturmowym z Bielska-Białej. Oprócz Wyższej Szkoły Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu i Akademii Obrony Narodowej ukończył także specjalistyczne kursy w USA: „Rangersów”, powietrzno-desantowy (Airborne) i naprowadzania śmigłowców (Pathfinder), International Senior Defense Management Course w Monterey, Studium Obronności Państwa i Podyplomowe Studia Strategiczno-Obronne.Małgorzata Wasilewska


Licencjonowany trener, coach i doradca biznesowy. Posiada amerykański certyfikat „One Brain” 2 stopnia, jest certyfikowanym Practitioner In art of NLP oraz Master Practitioner In art of NLP. Wykładowca Studium Menedżera Fundacji KUL - Seminaire Polonais De Paris. Od kilkunastu lat trener i wykładowca, autorka programów szkoleń dla biznesu, m.in.:

Cersanit, Polimex-Mostostal, Atlas, Stone Master, Mittal Steel, Strabag, Sylikaty, Tytanium Rental, Grene, Agroskład, Citroen, Peugeot, Renault, BP Stacje Paliw, Anwil, Remwil, Belos-plp, Kos Elektrosystemy, Energa Opec, UPC Polska, Polkomtel, Telekomunikacja Polska, MPunkt, Dymo, Kodak, Polfarmex, Dr Zdrowie, Farmacol, Astellas Pharma, Prosper, Roche, Super-Pharm, Ziaja, Nivea, Poldent, PKO Bank Polski, Bank Zachodni WBK, GE Money Bank, Bank Ochrony Środowiska, BRE Bank, Alior Bank, Pekao SA, Warszawski Instytut Bankowości, Hartman - doradztwo finansowe, HDI Asekuracja TU SA i TUiR „WARTA" SA, PZU SA, Profi, Mleczarnia Turek, Waspol, Masterfoods, Hortimex, Prime Food, Pandora, Auchan, Makro Cash and Carry, Jeronimo Martins, ProfiM, PSS Społem, Pandora, NG2 CCC, Levi’s, Nowa Szkoła, WSIP, Jumi, Sodexo,
Orbis, Radio Eska, Adeecco i innych.

Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń menedżerskich  z zakresu:

 • Efektywne przywództwo – kierowanie zespołem
 • Zarządzanie procesem zmian w organizacji
 • Zarządzanie sytuacyjno – zadaniowe wg Blancharda
 • Motywowanie i ocena pracowników
 • Zarządzanie zespołem sprzedażowym
 • Zarządzanie i organizacja czasu pracy własnej i innych
 • Ergonomia komunikacji biznesowej
 • Marketing innowacyjny i „strategie błękitnego oceanu”
 • Wystąpienia publiczne, doskonała autoprezentacja i prowadzenie spotkań


i rozwoju osobistego, m.in.:

 • Kreatywność i podejmowanie trafnych decyzji
 • Radzenie sobie ze stresem, asertywność i obrona przed manipulacją

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • organizację i przeprowadzenie szkolenia,
 • nocleg w dniu 24.08.2017 r. (możliwość rezerwacji dodatkowego noclegu w dniu 23.08)
 • pełne wyżywienie od śniadania w dniu 24.08 do obiadu w dniu 25.08.,
 • kolację uroczystą w dniu 24.08,
 • skrypt szkoleniowy i materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwis kawowy,
 • pakiet SPA,
 • nielimitowana strefa wellness w Willa SPA - basen, zespół saun: sucha, parowa,  jacuzzi, 
 • dodatkowe atrakcje w ramach pobytu w hotelu Willa Port Art & Business ****


Koszt uczestnictwa w szkoleniu:

2.680 PLN + VAT
Druga i kolejna osoba z tej samej firmy: 25% rabatu!
Specjalna cena dla osoby towarzyszącej i dzieci!

Cena szkolenia bez VAT dla osób opłacających szkolenie w 70% lub w całości ze środków publicznych. 

Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność nadesłanych kart zgłoszenia.

Harmonogram:

Dzień 1:

godz. 09.00 - 09.15 - powitanie przy kawie
godz. 09.15 - 11.30 - zajęcia 
godz. 11.30 - 11.45 - przerwa kawowa 
godz. 11.45 - 13.00 - zajęcia 
godz. 13.00 - 14.00 - obiad 
godz. 14.00 - 15.30 - zajęcia 
godz. 15.30 - 15.45 - przerwa kawowa 
godz. 15.45 - 17.00 - zajęcia

godz. 20.30 - kolacja uroczysta

 

Dzień 2:

godz. 09.00 - 09.15 - powitanie przy kawie
godz. 09.15 - 11.30 - zajęcia 
godz. 11.30 - 11.45 - przerwa kawowa 
godz. 11.45 - 13.00 - zajęcia 
godz. 13.00 - 14.00 - obiad 
godz. 14.00 - 15.30 - zajęcia 
godz. 15.30 - 15.45 - przerwa kawowa 
godz. 15.45 - 17.00 - zajęcia

Warunkiem uczestnictwa:

jest wysłanie załączonej karty zgłoszenia w formie skanu karty mailem: szkolenia@mayagency.com.pl


Zapisz się - karta zgłoszenia 

Warunki rezygnacji:

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej 30 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Prawa Autorskie Copyright © 2017 MAY AGENCY TRAINING 

Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące portal www.mayagency.pl są własnością MAY AGENCY TRAINING. Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że są oznaczone jako "COPY FREE" lub "BEZ OGRANICZEŃ". Zawartość stron, oraz innych publikacji autorstwa MAY AGENCY TRAINING podlega ochronie prawa autorskiego.

Prawa autorskie programów szkoleniowych należą do ich autorów. MAY AGENCY TRAINING zezwala na kopiowanie dokumentów publikowanych na stronie www.mayagency.com.pl tylko w celach prywatnych. Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Radcą Prawnym MAY AGENCY TRAINING (tel. (22) 201 28 22).

Pojedyncze dokumenty publikowane przez MAY AGENCY TRAINING w internecie mogą zawierać inne notki z prawami autorskimi związane z tymi dokumentami.

 

 

 

Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


GRUPA EN BLOC © 2018 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3