SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter

Komunikacja i współpraca w zespole oraz zarządzanie konfliktem i odpowiedzialnością zawodową

Warszawa, 20-21 marca 2018 r.


Zapisz się - karta zgłoszenia

Metody pracy:

Szkolenie ma charakter treningu behawioralnego zorientowanego na kształtowanie konkretnych zachowań.

W trakcie szkolenia wykorzystujemy głównie metody aktywne (praktyka) – odwołujące się do doświadczeń i wiedzy uczestników oraz metody twórcze (rozwiązywanie problemów, wypracowanie standardów, tworzenie wizji). Dla wsparcia i usystematyzowania wiedzy stosujemy metody podawcze: mini-wykłady, mini prezentacje, w zakresie koniecznym dla procesu szkolenia.

Techniki i metody:

 • zadania zespołowe
 • testy
 • twórcze rozwiązywanie problemów np.: open space, mapowanie myślowe
 • opisy przypadków, wspólna praca i wymiana wiedzy w parach i małych grupach
 • filmy
 • mini-wykłady systematyzujące wiedzę (metody audio i audiowizualne)
 • ćwiczenie wprowadzanych narzędzi i testowanie wypracowanych przez uczestników rozwiązań trudnych, problemowych sytuacjach, scenki

Program:

Dzień 1: Rozwijanie kompetencji w zakresie KOMUNIKACJI i WSPÓŁPRACY


Cel:

Rozwijanie umiejętności i potrzeby aktywnego włączania się w prace zespołu, dbania o dobre relacje, konsultowania sposobu pracy z innymi członkami zespołu, udzielania współpracownikom wsparcia i szacunku.

Sesja I - Wprowadzenie do komunikacji interpersonalnej

 1. Powitanie uczestników spotkania, przedstawienie się prowadzącego, przedstawienie się uczestników - runda przedstawienia się uczestników w elementami powiązań pomiędzy uczestnikami szkolenia.
  Kontrakt
  • Omówienie zagadnień szkoleniowych - zawartość merytoryczna i harmonogram
  • Zebranie oczekiwań uczestników
  • Ustalenie zasad współpracy
 2. Integracyjny wstęp - ćwiczenia: "Moja wizytówka" i "Kim naprawdę jestem?". Interaktywna forma ćwiczeń wstępnych kształtuje atmosferę zaufania i szacunku.
  Ćwiczenie "Zamiana wizytówek"
  Cel: Analiza mechanizmów procesu komunikacji podczas przepływu informacji z ust nadawcy do uszu odbiorcy. Doświadczenie procesów usunięć, zniekształceń i generalizacji.

  Zakres:
  • Wprowadzenie do tematu komunikacji, wpływu i budowania współpracy
  • Przypomnienie zasad efektywnej komunikacji
  • Analiza dotychczasowego doświadczenia z obszarów komunikacji i wpływu

Efekty: Wypracowanie działań zwiększających skuteczność w zakresie przepływu informacji pomiędzy nadawcą i odbiorcą, m.in. aktywne słuchanie, zadawanie pytań, porządkowanie informacji, parafrazowanie wypowiedzi przedmówcy, zastosowanie efektu początku i końca.

Sesja II - Jak słuchamy innych?

 1. Analiza ścieżki komunikacyjnej. Przetwarzanie informacji, filtry percepcji, utrudnienia i błędy komunikacji interpersonalnej. 
 2. Zadanie w parach: "Artysta". Omówienie pod kątem trudności formułowania precyzyjnych i wyczerpujących informacji, komunikacji dwukierunkowej, zadawania pytań, dostosowania komunikatu do odbiorcy. 
 3. Test: "Ile zwierząt każdego gatunku zabrał Mojżesz ze sobą do arki?"
 4. Test ośmiu pytań pokazuje typowe różnice pomiędzy intencjami ludzi, a osiąganymi efektami podczas wymiany informacji z rozmówcami.
 5. Materiał wypracowany w warsztacie będzie służył do realizacji dalszych części szkolenia, podczas których uczestnicy poznają i przećwiczą praktyczne sposoby efektywnej wymiany doświadczeń. 

Sesja III - Zespół

 1. Cechy charakterystyczne, potrzeby członków zespołu w trzech obszarach aktywności ważnych dla zespołu. 
 2. Zadanie zespołowe: Kto hoduje rybki? Zadanie polega na rozwiązaniu zagadki logicznej z wykorzystaniem zaangażowania członków zespołu.
 3. Omówienie: co to jest zespół, czym się różni od grupy ludzi, cechy charakterystyczne - delicja zespołu wg uczestników, ew. doprecyzowanie definicji w oparciu o materiał pomocniczy, ustalenie jednolitego rozumienia (definicji) zespołu. 

Mini wykład: 3 obszary funkcjonowania zespołu:

 • wykonanie zadania
 • budowanie i utrzymanie zespołu
 • tożsamość i satysfakcja członka zespołu


Materiał wypracowany w warsztacie będzie służył do realizacji dalszych części szkolenia, podczas których uczestnicy poznają i przećwiczą praktyczne sposoby realizacji potrzeb i intencje towarzyszące określonym potrzebom, w celu kształtowania kompetencji współpracy.

Sesja IV - Jak różni jesteśmy...

 1. Test. Kwestionariusz samooceny (wg Belbina). 
 2. Wyznaczenie profilu indywidualnego, omówienie ośmiu ról w zespole.
 3. Mini wykład (prezentacja pptx): Charakterystyka sprawnego zespołu według Belbina. Elementy niezbędne do włączania się w pracę zespołu. 
 4. Warsztat. Motywowanie zespołu - co motywuje ludzi w poszczególnych rolach, po co potrzebuję tej wiedzy i umiejętności rozpoznawania ról. 
 5. Podsumowanie.
 6. Sesja pytań i odpowiedzi.

 

Dzień 2:


Rozwijanie kompetencji w zakresie ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM i ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ


Cele: 

 • zdobycie wiedzy na temat źródeł konfliktów oraz możliwości stosowania środków zaradczych, w tym profilaktyki,
 • kształtowanie świadomości wagi dotrzymywania zobowiązań oraz konsekwencji ich niedotrzymywania,
 • kształtowanie potrzeby zwracania uwagi na jakość realizowanych zadań,
 • budowanie świadomości potrzeby przyjmowania odpowiedzialności za rezultaty działań,
 • rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz przezwyciężania trudności


Sesja I - Trudne sytuacje w komunikacji pomiędzy członkami zespołu.

 1. Koło konfliktu Moora, fazy konfliktu, potrzeby interesariuszy konfliktu, style reagowania w sytuacjach konfliktowych, struktura i metody rozwiązywania konfliktu
 2. Praca zespołowa na forum grupy: Czym jest konflikt? Jak do niego dochodzi, co się dzieje z ludźmi podczas konfliktu, do czego prowadzą konflikty?
 3. Zadanie zespołowe: 15 krzeseł. Zadanie oparte na pozornym konflikcie struktury i interesów.
 4. Omówienie zadania - etapy wchodzenia w zadanie, propozycje rozwiązań, moment przełomowy, interesariusze.
 5. Wykład interaktywny (prezentacja pptx i dyskusja) :Koło konfliktu i źródła konfliktów w organizacji, Jak powstają konflikty relacji? Efekt "uczuć ojcowskich" jako jego przeciwieństwo.
 6. Zadanie: "A to ci historia".

Omówienie i warsztat:

 • Konflikt danych, konflikt strukturalny i strefy odpowiedzialności, konflikty wartości vs szacunek, konflikty interesów vs środki zaradcze
 • Działania podejmowane w sytuacji konfliktu.

Konflikt jako problem do rozwiązania - zasady.

Sesja II - Narzędziownia.

 1. Dyskusja na forum
 2. Asertywność - czym jest? - Osobista mapa asertywności.
 3. Asertywne wyrażanie siebie, swojego zdania, opinii - Ćwiczenie "Kontrowersyjny temat".
 4. Aktywne słuchanie i parafraza, jako elementy asertywnej komunikacji.
 5. Instruktaż i ćwiczenia indywidualne technik.
 6. Obrona swojego zdania a reakcja na krytykę - ćwiczenia
 7. Asertywna prośba - Jak proszą o pomoc kobiety i mężczyźni? - Ćwiczenie "powiedz to po prostu".
 8. Asertywna odmowa - techniki.
 9. FUKO i procedura Buttler w zachowaniach powtarzających się.

Sesja III - Typologia.

 1. Typologia ludzkich zachowań w oparciu o skalę otwartości i dominacji. Zastosowanie praktyczne typologii. Różnice osobowościowe, ścieżki dostępu do umysłu innych ludzi.
 2. Badanie typologiczne: Uczestnicy dokonują badania typologicznego dla siebie samych oraz dla innych osób, z którymi współpracują.
 3. Mini wykład ilustrowany (prezentacja pptx): Omówienie rysów psychologicznych czterech typów charakterologicznych. Przykłady zachowań. Omówienie typowych sposobów myślenia i zachowania oraz wypracowanie sposobów efektywnego komunikowania się z poszczególnymi osobami.
 4. Warsztat: Opis przypadku. Wypracowanie metod komunikacyjnych, które zwiększą chłonność uwagi odbiorców przekazu.

Sesja IV - Razem ku synergii.

 1. Zadanie zespołowe: Moje ważne (technika kolaż).
 2. W zadaniu każdy uczestnik tworzy własne motto życiowe, które następnie jest modyfikowane i rozwijane w ramach łączenia poszczególnych osób w zespoły.
 3. Omówienie zadania pod kątem synergii, odpowiedzialności za efekty pracy całego zespołu. Przedstawienie kolaży, prezentacja.
 4. Podsumowanie.
 5. Sesja pytań i odpowiedzi.
 6. Zakończenie szkolenia.

 

Powyższy program możemy przygotować również w formule szkolenia zamkniętego,  uwzględniając specyfikę Państwa Organizacji oraz szczegółowe potrzeby.
Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: (22) 201 07 75 | (22) 378 17 68 | (22) 207 21 15 | (22) 201 28 22

Prowadzący:


Małgorzata Wasilewska

Licencjonowany trener, coach i doradca biznesowy. Z wykształcenia psycholog, pedagog, psychoterapeuta. Posiada amerykański certyfikat „One Brain” 2 stopnia, jest certyfikowanym Practitioner In art of NLP oraz Master Practitioner In art of NLP. Wykładowca Studium Menedżera Fundacji KUL - Seminaire Polonais De Paris i dyrektor zarządzający Instytutu Edukacji Engram.

Od kilkunastu lat trener i wykładowca, autorka programów szkoleń dla biznesu, m.in.:

Cersanit, Polimex-Mostostal, Atlas, Stone Master, Mittal Steel, Strabag, Sylikaty, Tytanium Rental, Grene, Agroskład, Citroen, Peugeot, Renault, BP Stacje Paliw, Anwil, Remwil, Belos-plp, Kos Elektrosystemy, Energa Opec, UPC Polska, Polkomtel, Telekomunikacja Polska, MPunkt, Dymo, Kodak, Polfarmex, Dr Zdrowie, Farmacol, Astellas Pharma, Prosper, Roche, Super-Pharm, Ziaja, Nivea, Poldent, PKO Bank Polski, Bank Zachodni WBK, GE Money Bank, Bank Ochrony Środowiska, BRE Bank, Alior Bank, Pekao SA, Warszawski Instytut  Bankowości, Hartman - doradztwo finansowe, HDI Asekuracja TU SA i TUiR „WARTA" SA, PZU SA, Profi, Mleczarnia Turek, Waspol, Masterfoods, Hortimex, Prime Food, Pandora, Auchan, Makro Cash and Carry, Jeronimo Martins, ProfiM, PSS Społem, Pandora, NG2 CCC, Levi’s, Nowa Szkoła, WSIP, Jumi, Sodexo, Orbis, Radio Eska, Adeecco oraz dla następujących organizacji: Najwyższa Izba Kontroli, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Katolicki Uniwersytet Lubelski, ZUS, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Ministerstwo Skarbu Państwa, Fundacja Rozwoju Gminy Zelów, ARR w Koninie, Urząd Pracy w Łodzi, Centrum Zdrowia Dziecka.

 

Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu sprzedaży:

 

·       Psychologia NLP w skutecznym sprzedawaniu

·       Sztuka negocjacji i mediacji

·       Techniki obrony ceny

·       Techniki przejmowania klientów konkurencji

·       Psychologia windykacji należności

·       Komunikacja i asertywność w postępowaniu z trudnym klientem

·       Profesjonalna prezentacja i autoprezentacja z elementami wywierania wpływu

·       Ofensywne techniki sprzedaży

·       Telefoniczna sprzedaż aktywna - telemarketing

·       Profesjonalna obsługa klienta

w szkoleniach menedżerskich:

·       Efektywne przywództwo – kierowanie zespołem

·       Zarządzanie procesem zmian w organizacji

·       Zarządzanie sytuacyjno – zadaniowe wg Blancharda

·       Motywowanie i ocena pracowników

·       Zarządzanie zespołem sprzedażowym

·       Zarządzanie i organizacja czasu pracy własnej i innych

·       Ergonomia komunikacji biznesowej

·       Marketing innowacyjny i „strategie błękitnego oceanu”

·       Wystąpienia publiczne, doskonała autoprezentacja i prowadzenie spotkań

i rozwoju osobistego:

·       Kreatywność i podejmowanie trafnych decyzji

·       Radzenie sobie ze stresem, asertywność i obrona przed manipulacją

Koszt uczestnictwa:

750 PLN + VAT 


Cena szkolenia bez VAT dla osób opłacających szkolenie w 70% lub w całości ze środków publicznych. Formularz oświadczenia>>  

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • organizację szkolenia
 • materiały szkoleniowe;
 • certyfikat ukończenia szkolenia;
 • serwis kawowy podczas szkolenia

Warunkiem uczestnictwa:

jest wysłanie załączonej karty zgłoszenia pod nr faxu: (22) 203 47 01 lub skanu karty mailem: szkolenia@mayagency.com.pl


Zapisz się - karta zgłoszenia

Warunki rezygnacji:

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej 15 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Prawa Autorskie Copyright © 2018 GRUPA EN BLOC

Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące portal www.mayagency.pl są własnością GRUPY EN BLOC.

Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że są oznaczone jako "COPY FREE" lub "BEZ OGRANICZEŃ". Zawartość stron, oraz innych publikacji autorstwa Grupy En Bloc podlega ochronie prawa autorskiego.

Prawa autorskie programów szkoleniowych należą do ich autorów. GRUPA EN BLOC zezwala na kopiowanie dokumentów publikowanych na stronie www.mayagency.com.pl tylko w celach prywatnych. Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Radcą Prawnym GRUPY EN BLOC (tel. (22) 201 28 22).

Pojedyncze dokumenty publikowane przez GRUPĘ EN BLOC w internecie mogą zawierać inne notki z prawami autorskimi związane z tymi dokumentami.


Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


GRUPA EN BLOC © 2018 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3