SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter

  << powrót <<
  

Barbara Misterska – DraganBarbara Misterska – Dragan 


Absolwentka wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH). Ukończyła również na SGPiS podyplomowe Studium Pedagogiczne i na SGH podyplomowe studia w zakresie metod wyceny spółki kapitałowej. Od roku akademickiego 2012/13 jest słuchaczką na studiach doktoranckich w Akademii Leona Koźmińskiego, w Warszawie. Jest biegłym rewidentem, aktywnym członkiem samorządu biegłych rewidentów - Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. W latach 1995-1999 była Zastępcą Krajowego Rzecznika ds. Dyscyplinarnych KIBR. Obecnie wiceprezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

 

Do roku 2006 była Członkiem Komitetu Standardów Rachunkowości. W 1991 roku założyła firmę audytorską, w której od  lipca 2012 roku jest Prezesem Zarządu. Była Partnerem w międzynarodowej firmie doradczej Deloitte & Touche oraz Wiceprezesem Zarządu Deloitte & Touche Audit Sp. z o. o.

 

Od października 2001 r. do listopada 2003 r. pełniła funkcję  Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. W tym czasie była członkiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Komitetu Zarządzanie Długiem Publicznym, Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Była Przewodniczącą, między innymi: Rady Nadzorczej Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, Banku Pocztowego S. A. oraz członkiem Rad Nadzorczych: Polskie Sieci Energetyczne S. A., Ruch S. A. i TVP S.A. W latach 2007- 2010 była wykładowcą na studiach podyplomowych „Metody wyceny spółek kapitałowych” prowadzonych przez SGH, a od 2010 roku jest wykładowcą na studiach podyplomowych „rachunkowości i finansów” prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski. Jest współautorką zbiorowych prac: „Komentarz do ustawy o rachunkowości”, „Leasing” oraz autorką skryptu „Podstawy Rachunkowości”. Autorka artykułów poświęconych rachunkowości leasingu, drukowanych m.in. w „Parkiecie” oraz „Monitorze Finansowym”.

Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


GRUPA EN BLOC © 2018 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3