SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter

  << powrót <<
  

Prof. dr hab. Cezary Wójcikprof. dr hab. Cezary Wójcik 


Tematy wykładów:

 

Przywództwo: sens, wolność i stan umysłu

 

Jak zarządzać ludźmi w sposób trwały? Gdzie tkwi potencjał kreatywności, pozytywnych zmian i rozwoju? Jak dokonać innowacyjnej i skutecznej adaptacji i stworzyć nową przyszłość dla organizacji?

Wykład „Przywództwo: sens, wolność i umysł” został opracowany w celu inspirowania uczestników do odnalezienia ich własnych odpowiedzi na powyższe pytania. Uwaga jest skoncentrowana na trzech fundamentalnych zagadnieniach dla praktyki dobrego przywództwa: (1) rozumienia sensu istnienia organizacji, (2) zakresu wolności oraz (3) stanu umysłu jako źródeł efektywności lidera.

Treść wykładu oparta jest o rzeczywiste sytuacje biznesowe i ukierunkowana na rozwiązywanie praktycznych problemów organizacyjnych oraz rozwój kluczowych kompetencji przywódczych menadżerów działających w warunkach szybkich zmian rynkowych.


Przywództwo: jak skutecznie zmieniać świat?

 

Co odróżnia skutecznych liderów? Jakie postawy i wartości pozwalają skutecznie zmieniać świat? Jak działać, żeby osiągać zamierzone cele i być w zgodzie z sobą?

Wykład „Przywództwo: jak skutecznie zmieniać świat” został opracowany w celu inspirowania uczestników do odnalezienia ich własnych odpowiedzi na powyższe pytania w kontekście ich własnej organizacji. Uwaga jest skoncentrowana na trzech fundamentalnych postawach niezbędnych praktyce dobrego przywództwa, tj.: (1) relacji z rzeczywistością, (2) uwagi oraz (3) nadrzędnego kontekstu w działaniach przywódczych.

 

 

 

Profesor PAN i SGH, Założyciel i Dyrektor Center for Leadership, visiting scholar na uniwersytetach Harvarda, Berkeley, Melbourne, Glasgow, i in. Łączy dorobek naukowy z zakresu makroekonomii i przywództwa.

Pracował i studiował na Uniwersytecie Harvarda, gdzie m.in. ukończył Master Class for Leadership Educators. Jest także absolwentem programów z zakresu zarządzania i przywództwa na IESE Business School i HEC Paris.

 

W 2011 wyróżniony Letter of Achievement za wkład w rozwój przywództwa przez Harvard Kennedy School Government, gdzie był również członkiem zespołu dydaktycznego flagowego kursu z przywództwa dla wyższej kadry  menadżerskiej sektora publicznego i prywatnego.

W Polsce prowadzi wykłady, szkolenia i konsultacje z zakresu makroekonomii i integracji walutowej oraz przywództwa dla organizacji prywatnych, głównie globalnych korporacji, np.: PwC, Siemens, Jeronimo Martins, Takeda i in. Jest wykładowcą przywództwa dla menadżerów wyższego szczebla na Doctoral Business Administration w Polskiej Akademii Nauk.

 

Zaangażowany w działalność publiczną, m. in. jako: Autor obu najważniejszych raportów na temat przyjęcia euro w Polsce, Założyciel i Dyrektor Biura ds. Integracji ze Strefą Euro NBP, członek Rady Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów, główny doradca ekonomiczny banku WestLB Polska, ekspert Komisji Europejskiej. Jako jedyny Polak pracował w trzech bankach centralnych na świecie: Europejskim Banku Centralnym, Narodowym Banku Austrii i NBP. Pracował dla organizacji międzynarodowych, np.  w Wiedeńskim Instytucie Badań Porównawczych.  

 

Prof. Wójcik jest autorem lub współautorem wielu artykułów naukowych oraz dziewięciu książek wydanych w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii, Estonii i na Węgrzech. Jego prace były publikowane i cytowane w renomowanych dziennikach zagranicznych, w „The Guardian”, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, „Die Zeit”, „Handelsblatt”. Regularnie publikuje w dziennikach krajowych, m.in. w „Rzeczpospolitej” i „Gazecie Wyborczej”.

W badaniu za okres 2001-2006 został sklasyfikowany na 1. miejscu najczęściej cytowanych ekonomistów polskich w czasopismach naukowych na świecie. Baza SSRN – największe na świecie elektroniczne repozytorium prac naukowych w zakresie nauk społecznych – klasyfikuje go w pierwszych 5% naukowców na świecie.

W grudniu 2009 r. w rankingu "Gazety Wyborczej" wytypowany do pierwszej szóstki najlepszych kandydatów do nowej Rady Polityki Pieniężnej. Także w 2009 r. -  przed ukończeniem 35 lat – został mianowany jednym z najmłodszych profesorów ekonomii w Polsce.

 

W 2011 włączony przez Kancelarię Prezydenta na listę „Generacja 45 minus” – listę młodych Polaków którzy kształtują przyszłość swoich dyscyplin, od sportu przez sztukę do nauki i biznesu.

Laureat obu najważniejszych nagród przyznawanych ekonomistom w Polsce. W 2008 r. – nagrody Banku Handlowego za szczególny wkład w rozwój ekonomii i finansów. W 2009 r. – nagrody Prezesa Rady Ministrów.

Wielokrotnie wyróżniany, w tym: dwukrotny stypendysta Fulbrighta, laureat stypendium Tygodnika „Polityka”, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i wielu innych.

 

Posługuje się biegle językiem polskim, angielskim i niemieckim, komunikuje się w języku hiszpańskim i rosyjskim.

Ma dwójkę dzieci, żonę i jest szczęśliwym człowiekiem.

 

 

 

Z wykładów Cezarego Wójcika skorzystały m.in. następujące organizacje:

 

              

 

                

 

        


Cezary Wójcik

Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


GRUPA EN BLOC © 2018 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3