SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter

baner

 

PRAgile - Practical Aspects of Agile
(Praktyczne aspekty metodyk adaptacyjnych)

Warszawa, 12 - 14 września 2016 r.
Warszawa, 12 - 14 grudnia 2016 r.Zapisz się - karta zgłoszenia

 

 

Zawrotne tempo zmian w światowej gospodarce sprawia, że dzisiejsze firmy i instytucje muszą być w stanie oferować swoje wyroby i usługi szybciej niż kiedykolwiek.
Wybór metodyki zarządzania projektem jest dziś jednym z najistotniejszych aspektów opracowywania i hierarchizacji projektów.
Metodyki adaptacyjne (Agile) mogą zapewnić sukces tam, gdzie inne metody zawodzą lub utrudniają realizację. Tym niemniej, metodyki adaptacyjne wymagają od organizacji pełnej gotowości oraz wsparcia dla nowych metod, co dla większości podmiotów gospodarczych oznacza radyklaną przemianę kulturową.
Taka zmiana wymaga aprobaty na wszystkich szczeblach, stałej współpracy z klientami oraz samorządnych i godnych zaufania zespołów. Błędy są dopuszczalne, dopóki się na nich uczymy i wyciągamy wnioski.

 

To szkolenie przedstawia adaptacyjne zarządzanie projektami w zestawieniu z tradycyjnym modelem kaskadowym oraz ułatwia określenie, czy dana organizacja jest gotowa do stosowania metodyk adaptacyjnych.
Oprócz tego uczestnicy szkolenia poznają podstawowe zdarzenia iteracyjne (planowanie, przeglądy, operatywki oraz retrospekcje) w ramach metodyk adaptacyjnych, które sprzyjają większej produktywności i potencjalnie zmniejszają koszty.

 

Szkolenie „Praktyczne aspekty metodyk adaptacyjnych (Agile)” to wprowadzenie do świata Agile, które pozwala w pełni zrozumieć pierwotną ideę Agile, jej obecny status oraz w jaki sposób te metodyki mogą zwiększyć naszą produktywność i sprawność oraz ułatwić optymalizację kosztów.

Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu?

 • Scrum Masters
 • Product Owners
 • Członkowie zespołów SCRUM
 • Analitycy biznesowi i analitycy systemów
 • Kierownicy projektów zainteresowani tematyką Agile
 • Doświadczeni kierownicy projektów informatycznych
 • Specjaliści ds. informatyki
 • Kierownicy/dyrektorzy programów informatycznych

Cele szkolenia:

 • Zrozumienie manifestu, wartości oraz zasad Agile
 • Porównanie ról i metod adaptacyjnych z tradycyjną metodyką kaskadową
 • Zasady wyboru projektów pasujących do metodyk adaptacyjnych
 • Poznanie hybrydowych metod zarządzania projektami
 • Określanie gotowości organizacji i osób do podjęcia projektu Agile
 • Tworzenie wizji produktu na początkowym etapie opracowywania projektu adaptacyjnego
 • Planowanie i realizacja działań w ramach planowania edycji oraz kolejnych iteracji
 • Szacowanie epiki i historyjek z wykorzystaniem pokera planistycznego
 • Podział właściwości na epikę i historyjki
 • Poznanie metod hierarchizacji w metodykach adaptacyjnych
 • Zarządzanie zmianami w metodykach adaptacyjnych
 • Ustalanie terminu rozpoczęcia i zakończenia projektu Agile

Korzyści z udziału:

 • Dostęp do praktycznych narzędzi
 • Spójna terminologia zawodowa w dziedzinie zarządzania projektami
 • Konsultacje z międzynarodowym ekspertem (w ramach szkolenia i poza zajęciami )
 • Możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami i nawiązania kontaktów
 • Okazja do podszlifowania angielskiego w dziedzinie biznesu

Program:

Główne tematy szkolenia:

 1. Manifest Agile - historia ruchu Agile, wartości i zasady
 2. Role w Agile - właściciel produktu, Scrum Master, zespół, interesariusze, inni
 3. Mity Agile
 4. Metody Agile - wskazania i przeciwskazania
 5. Kultura Agile - co jest warunkiem koniecznym dla sukcesu metodyk adaptacyjnych?
 6. Cykl życia projektu - wizja, planowanie edycji, iteracja zero, planowanie, przeglądy, retrospekcja
 7. Szacowanie - punktowanie historyjek (story points), prędkość, poker planistyczny
 8. Wymagania - metody uzyskiwania i hierarchizacji wymagań (MoSCoW, ocena porównawcza)
 9. Wizja produktu - tematy, właściwości, epika i historyjki
 10. Iteracja - planowanie, podział obowiązków, ROM, szacowanie
 11. Historyjki - karta, rozmowa, potwierdzenie; kryteria akceptacji
 12. Planowanie edycji - plany i mapa edycji, prędkość
 13. Sprawozdawczość - praca pozostała do wykonania (burn down charts), EVM w wersji Agile
 14. Zmiany - zmiany wymagań, bilansowanie zmian
 15. Zamykanie - kiedy i jak należy zamykać projekty Agile, retrospekcja

Certyfikat: 

Warsztaty MT&DC przygotowują do zdobycia prestiżowych certyfikatów  Project Management Institute (PMI)®. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia uprawniające do zaraportowania w PMI® punktów PDUs.

Prowadzący:

Hans deVries 

Trener TwentyEighty Project Execution (wcześniej pod nazwą ESI International). Doświadczony Program Manager / Project Manager / Scrum Master oraz trener w obszarze zarządzania projektami, zarówno Waterfall, jak i Agile.

 

W trakcie swojej kariery zawodowej był zaangażowany we wszystkie aspekty związane ze szkoleniem, rozwojem oraz facylitacją zespołów.

 

Choć specjalizuje się w zarządzaniu projektami IT (między innymi dużymi projektami rozwoju oprogramowania), ma także obszerne doświadczenie we wszystkich obszarach zarządzania projektami, takich jak zarzadzanie kosztami i budżetem czy przywództwo w zespołach projektowych. Oprócz doświadczenia w bezpośrednim prowadzeniu przedsięwzięć jako kierownik projektu, jest także cenionym trenerem, facylitatorem oraz prelegentem podczas konferencji.

 

Swoją karierę rozpoczynał jako menedżer do spraw szkoleń w firmie Nixdorf Computers w Holandii, gdzie był między innymi odpowiedzialny z opracowanie szkolenia „Analiza punktów funkcyjnych” dla jednego z klientów – Unisys. Następnie zarządzał i wdrażał wielomilionowe projekty IT w firmie Mobil Oil w Kanadzie, a także w firmach Intel, Bayer oraz Philip Morris w Stanach Zjednoczonych.

 

Od 2010 roku deVries zdobywa praktyczne umiejętności w zakresie ekspertyz Agile oraz konkretnych metodyk zwinnych, takich jak Scrum, XP i Kanban. W trakcie swojej kariery pełnił m. in. funkcję Scrum Mastera w takich firmach, jak Capital One, NTT Data czy Blue Cross Blue Shield.

 

Hans de Vries pracował również jako adiunkt na Uniwersytecie Richmond w Wirginii, gdzie opracowywał i przeprowadzał zajęcia z systemów i usług informatycznych. Wielokrotnie prowadził także liczne prezentacje na temat architektury i rozwoju oprogramowania dla przedsiębiorstw w takich organizacjach, jak Texas Instruments (Australia) oraz Zurich Insurance (Szwajcaria).

 

EDUKACJA:

 • BS and an MS in economics from Erasmus University in Rotterdam, Netherlands.


CERTIFIKATY:

 • Project Management Professional - PMP®, Project Management Institute

Koszt uczestnictwa:

3.450 PLN + VAT 

Warunkiem uczestnictwa:

jest wysłanie załączonej karty zgłoszenia pod nr faxu: (22) 203 47 01 lub skanu karty mailem: szkolenia@mayagency.com.pl


Zapisz się - karta zgłoszenia 

Warunki rezygnacji:

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej 21 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty

Prawa Autorskie Copyright © 2016 MAY AGENCY SPEAKERS TRAINING & CONSULTING

Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące portal www.mayagency.pl są własnością MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING. Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że są oznaczone jako "COPY FREE" lub "BEZ OGRANICZEŃ". Zawartość stron, oraz innych publikacji autorstwa MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING podlega ochronie prawa autorskiego.

Prawa autorskie programów szkoleniowych należą do ich autorów. MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING zezwala na kopiowanie dokumentów publikowanych na stronie www.mayagency.com.pl tylko w celach prywatnych. Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Radcą Prawnym MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING (tel. (22) 201 28 22).

Pojedyncze dokumenty publikowane przez MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING w internecie mogą zawierać inne notki z prawami autorskimi związane z tymi dokumentami.

 

 

Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


GRUPA EN BLOC © 2018 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3