SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter

baner

 

PMP® Boot Camp Preparation Course

Warszawa, 19 - 23 września 2016 r.
Warszawa, 12 - 16 grudnia 2016 r. 
  

 


Zapisz się - karta zgłoszenia


Niezbędny krok w drodze do uzyskania PMP®


Prowadzona przez Project Management Institute (PMI)® certyfikacja zawodowych kierowników projektu (Project Management Professional – PMP®) potwierdza doskonałe opanowanie najważniejszych umiejętności i wiedzy w dziedzinie zarządzania projektami. Aby uzyskać certyfikat PMP®, trzeba wykazać się nie tylko doświadczeniem w zarządzaniu projektami, ale także zdać rygorystyczny egzamin. Egzamin ten składa się z 200 pytań obejmujących pięć grup procesów i dziesięć obszarów wiedzy zarządzania projektami opisanych w opublikowanym przez Project Management Institute kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami (PMBOK® Guide).

 

Kurs składa się z wykładów, ćwiczeń, gier, lektur, zadań domowych oraz intensywnej pracy z modelowymi pytaniami egzaminacyjnymi. Celem tego intensywnego pięciodniowego szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu PMP® w możliwie najsprawniejszy i najskuteczniejszy sposób. Oprócz specjalnie przygotowanych gier i zadań, kurs obejmuje ćwiczenia i techniki, które z założenia mają zwiększać i utrwalać wiedzę niezbędną do zdania egzaminu.

Szkolenie jest prowadzone w języku angielskim.

 

Ważne! PMP® Boot Camp Preparation Course jest realizowany poza ścieżką certyfikacyjną George Washington University.

Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu?

 • kierownicy projektów, którzy pragną potwierdzić swoje kompetencje w obszarze zarządzania projektami
 • osoby przygotowujące się do egzaminów PMP® oraz CAPM®
 • liderzy zespołów projektowych

Cele szkolenia:

Po ukończeniu tego szkolenia będziesz w stanie:

 • Rozpoznawać różne typy pytań egzaminacyjnych PMP® oraz stosować strategie umożliwiające udzielanie poprawnych odpowiedzi
 • Orientować się w tematach sprawdzanych na egzaminie, ale nieopisanych w PMBOK® Guide
 • Wyłapać w swojej wiedzy luki na temat zarządzania projektami, które mogłyby pogorszyć wynik egzaminu
 • Stworzyć i wcielić w życie własną strategię rozwiązywania testów
 • Odświeżyć najważniejsze zagadnienia omówione w PMBOK® Guide w kontekście dziesięciu obszarów wiedzy z zarządzania projektami

Analizować i odpowiadać na najtrudniejsze pytania egzaminacyjne oraz szybko orientować się w pytaniach sytuacyjnych, do których z pozoru pasuje więcej niż jedna odpowiedź

Korzyści z udziału:

 • Możliwość przeprowadzenia konsultacji z międzynarodowym ekspertem (w trakcie i po szkoleniu)
 • Wymiana doświadczeń z uczestnikami i poszerzenie sieci kontaktów biznesowych
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się biznesowym językiem angielskim
 • Otrzymanie materiałów szkoleniowych wraz z testami

Obszary wiedzy PMBOK® Guide

 • Zarządzanie integracją w projekcie
 • Zarządzanie zakresem projektu
 • Zarządzanie jakością w projekcie
 • Zarządzanie czasem w projekcie
 • Zarządzanie kosztami w projekcie
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie
 • Zarządzanie zamówieniami w projekcie
 • Zarządzanie komunikacją w projekcie
 • Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy w projekcie

Program:

 1. Zarządzanie integracją projektu
  • Tworzenie karty projektu
  • Tworzenie wstępnej deklaracji zakresu projektu
  • Opracowanie planu kierowania projektem
  • Kierowanie i zarządzanie realizacją projektu
  • Monitorowanie i kontrola prac projektu
  • Zintegrowana kontrola zmian
  • Zamknięcie projektu
 2. Zarządzanie zakresem projektu
  • Planowanie zakresu
  • Precyzowanie zakresu
  • Tworzenie struktury podziału pracy
  • Weryfikacja zakresu
  • Kontrola zakresu
 3. Zarządzanie jakością w projekcie
  • Planowanie jakości
  • Przeprowadzanie zapewniania jakości
  • Przeprowadzanie kontroli jakości BATNA partnera negocjacyjnego
 4. Zarządzanie czasem w projekcie
  • Określanie działań
  • Określanie kolejności działań
  • Szacowanie zasobów działań
  • Szacowanie czasu trwania działań
  • Tworzenie harmonogramu
  • Kontrola harmonogramu
 5. Zarządzanie kosztami projektu
  • Szacowanie kosztów
  • Budżetowanie kosztów
  • Kontrola kosztów
  • Wartość wypracowana
 6. Zarządzanie ryzykiem w projekcie
  • Planowanie
  • Identyfikacja
  • Analiza jakościowa
  • Analiza ilościowa
  • Planowanie reakcji
  • Monitorowanie i kontrola ryzyka
 7. Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie
  • Planowanie zasobów ludzkich
  • Pozyskiwanie zespołu projektu
  • Kształtowanie zespołu projektu
  • Kierowanie zespołem projektu
 8. Zarządzanie zamówieniami w projekcie
  • Planowanie zakupów i przejęć
  • Planowanie kontraktów
  • Zbieranie odpowiedzi dostawców
  • Wybór dostawców
  • Administracja kontraktem
  • Zamknięcie kontraktów
 9. Zarządzanie komunikacją w projekcie
  • Planowanie komunikacji
  • Dystrybucja informacji
  • Sprawozdawczość wykonania
  • Zarządzanie interesariuszami
 10. Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy w projekcie
  • Identyfikacja interesariuszy
  • Pozyskiwanie zaangażowania
  • Proces zarządzania interesariuszami
  • Identyfikacja wpływu oddziaływania interesariuszy
  • Rejestr interesariuszy
  • Kontrola zmian w projekcie
 11. Kontekst, założenia koncepcyjne i procesy zarządzania projektami
 12. Podpowiedzi, techniki oraz strategia zdawania egzaminu PMP®


Punkty: 
PDUs: 45, CEUs: 4,5

Prowadzący:

George R. Sifri


Trener TwentyEighty Project Execution (wcześniej jako ESI International)
. Posiada ponad 25 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami informatycznymi. W swojej karierze prowadził wiele szkoleń oraz wykładów z zakresu zarządzania projektami, wśród nich dotyczących strategicznych systemów informatycznych, zarządzania procesem tworzenia oprogramowania, relacyjnych baz danych, elektronicznych systemów zarządzania dokumentacją, oceny ryzyka związanego z oprogramowaniem, audytu systemów informatycznych, systemów obiegu dokumentów, systemów kontroli projektów i dokumentów oraz zarządzania wiedzą. Prowadząc programy szkoleniowe na sześciu kontynentach świata współpracował z takimi firmami jak: Motorola, HP,  Dow Jones, bp, Peoplesoft, ABB, Eurotel i Novartis. Jest również autorem wielu artykułów na temat zarządzania projektami. Obecnie pracuje nad swoją pierwszą książką “Strategic Project Management – How to Align Projects with Corporate Strategy”, która ma się ukazać nakładem wydawnictwa Gower Publishing. 

 

Od roku 2004 intensywnie współpracuje z bp przy programie “Project Management College”. Jest głównym autorem ich flagowego kursu “Podstawy zarządzania projektami”, który doczekał się już ośmiu edycji oraz recenzentem merytorycznym kilku innych kursów, takich jak “Zarządzanie ryzykiem w projektach”. W ciągu ostatnich kilku lat prowadził dla bp kursy w Wielkiej Brytanii, Singapurze, Chinach, Egipcie oraz USA. Również od ponad pięciu lat dr Sifri współpracuje z ABB w Arabii Saudyjskiej, gdzie prowadzi różnorodne kursy z zarządzania projektami.
 

Przez ponad 10 lat dr Sifri był dyrektorem Działu Rozwoju Oprogramowania w firmie Consolidated Contractors International, będącej jednym z 16 światowych liderów w branży budowlanej. Odpowiadał za projektowanie i zarządzanie systemami informatycznymi, jak również za nadzorowanie projektów programistycznych, ocenę i wybór oprogramowania dla firmy oraz opracowanie procedur tworzenia oprogramowania i szkoleń.

Wcześniej dr Sifri przez ponad sześć lat kierował elektronicznym przetwarzaniem danych w Save the Children Federation, organizacji pozarządowej z siedzibą w USA, która ściśle współpracuje z UNICEF. Odpowiadał za analizę systemów, projektowanie oprogramowania, prototypy, programowanie, zamówienia informatyczne oraz zarządzanie projektami tworzenia oprogramowania.

W latach 1999 – 2001 dr Sifri był szefem Działu Rozwoju Produktów w firmie Computers and Communication Technology (CCT), specjalizującej się w internetowych systemach zarządzania projektami. CCT to spółka stowarzyszona z Consolidated Contractors International, która zajmuje się tworzeniem systemów produkcji, planowania i kontroli, systemów kontroli i odwzorowania dokumentów, systemów zaopatrzeniowych, systemów szacowania i ewidencji kosztów oraz systemów informacji kierowniczej.

 

WYKSZTAŁCENIE 

D.B.A.; Advanced Master’s Certificate in Project Management from George Washington University; Master’s Certificate in Information Technology Project Management;  Master's degree in Engineering Management; Bachelor's degree in Electrical Engineering; Certified Information System Auditor; Certified Computer Professional; Project Management Professional; Certified Cost Engineer, Earned Value Professional; Certified Planning and Scheduling Professional; Certified Professional Manager.

 

George Sifri jest również członkiem licznych stowarzyszeń: Institute of Electronics and Electrical Engineers; and International Who's Who of Professionals.     

Koszt uczestnictwa:

4.900 PLN + VAT 

Warunkiem uczestnictwa:

jest wysłanie załączonej karty zgłoszenia pod nr faxu: (22) 203 47 01 lub skanu karty mailem: szkolenia@mayagency.com.pl


Zapisz się - karta zgłoszenia 

Warunki rezygnacji:

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej 21 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty

Prawa Autorskie Copyright © 2016 MAY AGENCY SPEAKERS TRAINING & CONSULTING

Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące portal www.mayagency.pl są własnością MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING. Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że są oznaczone jako "COPY FREE" lub "BEZ OGRANICZEŃ". Zawartość stron, oraz innych publikacji autorstwa MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING podlega ochronie prawa autorskiego.

Prawa autorskie programów szkoleniowych należą do ich autorów. MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING zezwala na kopiowanie dokumentów publikowanych na stronie www.mayagency.com.pl tylko w celach prywatnych. Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Radcą Prawnym MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING (tel. (22) 201 28 22).

Pojedyncze dokumenty publikowane przez MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING w internecie mogą zawierać inne notki z prawami autorskimi związane z tymi dokumentami.

 

Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


GRUPA EN BLOC © 2018 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3