SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter

baner

 

MITP – Managing IT Projects
Zarządzanie projektami informatycznymi

Warszawa, 3 - 6 października 2016 r. 
Zapisz się - karta zgłoszenia


Poznaj podstawy sztuki kierowania projektami informatycznymi


Współczesne projekty informatyczne wiążą się z wyjątkowymi wyzwaniami dla kierownika projektu wymagając od niego koordynacji wielu interesariuszy oraz integracji zróżnicowanych możliwości technicznych. Uczestnik zróżnicowanego tematycznie kursu wprowadzającego Zarządzanie projektami informatycznymi ma okazję poznania kluczowych czynników sukcesu oraz ukrytych ryzyk towarzyszących projektom informatycznym. Ma również szansę zrozumienia strategii i technik skutecznego kierowania projektami informatycznymi stworzonych i udoskonalonych w praktyce przez osoby mające doświadczenie w tej dziedzinie.

 

Można rozmaicie rozumieć znaczenie słowa „informatyczny”. W ramach tego kursu omawia się wszystkie obszary zarządzania projektami informatycznymi: sprzęt, oprogramowanie, integrację systemów, wymianę informacji i zasoby ludzkie. Kurs przedstawia rolę kierownika projektu i zespołu projektu na każdym etapie cyklu życia projektu, pomagając w zdobyciu podstaw, najważniejszych doświadczeń, technik oraz narzędzi pozwalających kierować każdym etapem przedsięwzięcia. Pozwala poznać techniki ustalania wymagań klienta, określania celów powiązanych bezpośrednio z potrzebami interesariuszy, możliwie najlepszego wykorzystywania zespołu kierującego projektem oraz wykorzystywania narzędzi zarządzania projektami pozwalających wykonać prace na czas i w ramach budżetu.

Odniesienie tradycyjnych pojęć i zasad zarządzania projektami do obszaru przedsięwzięć informatycznych, pozwoli zrozumieć strategie i umiejętności potrzebne do kierowania projektami informatycznymi o różnej wielkości. Uczestnicy otrzymają przy tym wszechstronne narzędzia zwiększające możliwości związane z kierowaniem projektami informatycznymi, a także materiały źródłowe poszerzające informacje prezentowane w poszczególnych modułach kursu.

 

W zdobywaniu umiejętności związanych z kierowaniem projektami informatycznymi pomogą praktyczne ćwiczenia, interaktywne przykłady i odpowiednie dyskusje z kolegami oraz instruktorem doświadczonym w zarządzaniu projektami informatycznymi.

Taki sposób podejścia pozwala doskonalić nowo zdobywane umiejętności i zadawać pytania w miarę przyswajania sobie różnorodnych doświadczeń praktycznych, które można stosować bezpośrednio po powrocie do miejsca pracy.

 

Uwaga! Osoby przystępujące do tego kursu NIE powinny uczestniczyć w kursie Zarządzanie projektami.

Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu?

 • początkujących kierownicy projektów
 • koordynatorzy oraz specjaliści zaangażowani w realizację projektów
 • członkowie zespołów projektowych
 • liderzy zespołów 

Cele szkolenia:

Po ukończeniu tego szkolenia będziesz w stanie:

 • Określać rolę kierownika projektu informatycznego
 • Kształtować nastawiony na osiąganie wyników zespół kierujący projektem
 • Określać, interpretować oraz zarządzać prawdziwymi wymaganiami projektu
 • Opracować zwięzły plan kierowania projektem informatycznym
 • Szacować koszty i terminy realizacji projektu informatycznego za pomocą sprawdzonych technik

Korzyści z udziału:

 • Uzyskanie użytecznych narzędzi do natychmiastowego zastosowania w praktyce
 • Możliwość przeprowadzenia konsultacji z międzynarodowym ekspertem (w trakcie i po szkoleniu) Wymiana doświadczeń z uczestnikami i poszerzenie sieci kontaktów biznesowych
 • Zdobycie prestiżowego certyfikatu George Washington University 
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się biznesowym językiem angielskim
 • Otrzymanie dwujęzycznych materiałów szkoleniowych wzbogaconych o dodatkowe teksty referencyjne

Obszary wiedzy PMBOK® Guide

 • Zarządzanie integracją projektu
 • Zarządzanie zakresem projektu
 • Zarządzanie jakością w projekcie
 • Zarządzanie czasem w projekcie
 • Zarządzanie kosztami projektu
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie
 • Zarządzanie komunikacją w projekcie 

Program:

 1. Omówienie zarządzania projektami informatycznymi.
  • Definicja i właściwości zarządzania projektami informatycznymi
  • Najczęstsze przyczyny niepowodzenia projektów informatycznych
  • Kluczowe czynniki sukcesu projektów informatycznych
  • Cykl życia projektu informatycznego oraz działania podejmowane na każdym etapie cyklu życia
  • Procesy wspólne dla wszystkich przedsięwzięć
 2. Etap koncepcyjny.
  • Wybór i finansowanie projektów informatycznych
  • Określanie kluczowych interesariuszy projektu
  • Opis celu i zawartości analizy ekonomiczno-finansowej projektu informatycznego
  • Przygotowanie karty projektu
 3. Etap wymagań.
  • Określenie i sformułowanie wymagań klienta
  • Rozróżnienie między wymaganiami funkcjonalnymi i technicznymi
  • Wykorzystanie różnych metod gromadzenia wymagań
  • Opracowanie metodyki identyfikowalności wymagań
 4. Etap planowania.
  • Określenie kluczowych elementów składowych planu projektu oraz procesu planowania
  • Konstruowanie struktury podziału pracy przedstawiającej wszystkie składniki prac
  • Opracowanie harmonogramu projektu
  • Szacowanie czasu trwania, zasobów i kosztów
  • Omówienie planowania zarządzania ryzykiem i planowania reakcji na ryzyka
  • Omówienie planów uzupełniających, w tym planu zarządzania komunikacją, zamówieniami i jakością
 5. Etap projektowania.
  • Omówienie podstawowych działań związanych z projektowaniem wstępnym i szczegółowym
  • Określenie zawartości typowego dokumentu specyfikacji technicznej
  • Poznanie wybranych technik projektowania wykorzystywanych w tworzeniu rozwiązania technicznego
  • Opis metodyki podejmowania decyzji o produkcji samodzielnej lub zleconej
 6. Etap konstrukcji.
  • Kształtowanie zespołu projektu tworzącego i dostarczającego produkt
  • Opis działań związanych z zapewnianiem jakości, testowaniem i auditami
  • Ocena wykonania projektu
  • Opracowanie i wykorzystanie metodyki żądań zmiany
  • Określanie strategii reagowania na ryzyka
 7. Etap dostawy.
  • Omówienie kluczowych działań związanych z etapem dostawy
  • Opis czterech podstawowych strategii konwersji produktu/systemu
  • Zrozumienie obowiązków kierownika projektu związanych z przekazaniem produktu do użytkowania
  • Opracowanie strategii weryfikacji zakresu i akceptacji przez klienta

Certyfikat: 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują prestiżowy certyfikat amerykańskiej uczelni - George Washington University.

Punkty: 
PDUs: 28, CDUs: 28, CEUs:2,8 

Prowadzący:

Hans deVries 

Trener TwentyEighty Project Execution (wcześniej pod nazwą ESI International). Doświadczony Program Manager / Project Manager / Scrum Master oraz trener w obszarze zarządzania projektami, zarówno Waterfall, jak i Agile.

 

W trakcie swojej kariery zawodowej był zaangażowany we wszystkie aspekty związane ze szkoleniem, rozwojem oraz facylitacją zespołów.

 

Choć specjalizuje się w zarządzaniu projektami IT (między innymi dużymi projektami rozwoju oprogramowania), ma także obszerne doświadczenie we wszystkich obszarach zarządzania projektami, takich jak zarzadzanie kosztami i budżetem czy przywództwo w zespołach projektowych. Oprócz doświadczenia w bezpośrednim prowadzeniu przedsięwzięć jako kierownik projektu, jest także cenionym trenerem, facylitatorem oraz prelegentem podczas konferencji.

 

Swoją karierę rozpoczynał jako menedżer do spraw szkoleń w firmie Nixdorf Computers w Holandii, gdzie był między innymi odpowiedzialny z opracowanie szkolenia „Analiza punktów funkcyjnych” dla jednego z klientów – Unisys. Następnie zarządzał i wdrażał wielomilionowe projekty IT w firmie Mobil Oil w Kanadzie, a także w firmach Intel, Bayer oraz Philip Morris w Stanach Zjednoczonych.

 

Od 2010 roku deVries zdobywa praktyczne umiejętności w zakresie ekspertyz Agile oraz konkretnych metodyk zwinnych, takich jak Scrum, XP i Kanban. W trakcie swojej kariery pełnił m. in. funkcję Scrum Mastera w takich firmach, jak Capital One, NTT Data czy Blue Cross Blue Shield.

 

Hans de Vries pracował również jako adiunkt na Uniwersytecie Richmond w Wirginii, gdzie opracowywał i przeprowadzał zajęcia z systemów i usług informatycznych. Wielokrotnie prowadził także liczne prezentacje na temat architektury i rozwoju oprogramowania dla przedsiębiorstw w takich organizacjach, jak Texas Instruments (Australia) oraz Zurich Insurance (Szwajcaria).

 

EDUKACJA:

 • BS and an MS in economics from Erasmus University in Rotterdam, Netherlands.


CERTIFIKATY:

 • Project Management Professional - PMP®, Project Management Institute

Koszt uczestnictwa:

3.950 PLN + VAT 

Warunkiem uczestnictwa:

jest wysłanie załączonej karty zgłoszenia pod nr faxu: (22) 203 47 01 lub skanu karty mailem: szkolenia@mayagency.com.pl


Zapisz się - karta zgłoszenia 

Warunki rezygnacji:

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej 21 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty

Prawa Autorskie Copyright © 2016 MAY AGENCY SPEAKERS TRAINING & CONSULTING

Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące portal www.mayagency.pl są własnością MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING. Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że są oznaczone jako "COPY FREE" lub "BEZ OGRANICZEŃ". Zawartość stron, oraz innych publikacji autorstwa MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING podlega ochronie prawa autorskiego.

Prawa autorskie programów szkoleniowych należą do ich autorów. MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING zezwala na kopiowanie dokumentów publikowanych na stronie www.mayagency.com.pl tylko w celach prywatnych. Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Radcą Prawnym MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING (tel. (22) 201 28 22).

Pojedyncze dokumenty publikowane przez MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING w internecie mogą zawierać inne notki z prawami autorskimi związane z tymi dokumentami.

 

 

Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


GRUPA EN BLOC © 2018 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3