SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter

baner

 

NegoPM – Negotiation Skills for Project Managers
Umiejętności negocjacyjne dla kierowników projektów

Warszawa, 10 - 13 października 2016 r.
Warszawa, 19 - 22 grudnia 2016 r
Zapisz się - karta zgłoszenia


Naucz się negocjować w sposób partnerski przynoszący obustronne korzyści


Umiejętność negocjowania ma nieocenione znaczenie dla wszystkich kierowników projektu. Negocjują oni nie tylko warunki umów z dostawcami i wykonawcami, ale także przez cały cykl życia projektu muszą skutecznie negocjować z interesariuszami, klientami i członkami swych zespołów. Ten czterodniowy, wysoce interaktywny kurs obejmuje swym zakresem dynamikę, procesy oraz techniki związane z wewnętrznymi i zewnętrznymi sytuacjami, w których kierownicy projektu muszą stosować umiejętność negocjowania.

 

Przeważającą część szkolenia stanowią ćwiczenia, dzięki czemu jego uczestnicy zyskują możliwość sprawdzenia swych sił zarówno w negocjacjach jeden na jednego, jak i negocjacjach prowadzonych w ramach zespołu. Kurs pomoże zrozumieć, jak analizować styl negocjowania (swój własny oraz partnera negocjacyjnego), jak rozwiązywać pojawiające się konflikty i wykorzystywać je dla swoich celów oraz jak skuteczniej prowadzić same negocjacje. Umożliwi również poznanie metod negocjowania sprawnej realizacji budżetu i harmonogramu i terminowego osiągania pomyślnych wyników. Uczestnicy uzyskają wiele wskazówek i informacji zarówno od prowadzącego, jak i siebie nawzajem.

 

W trakcie kursu omówiona zostanie dynamika konkurencyjnego i partnerskiego modelu negocjacji oraz pewne implikacje związane z negocjacjami zespołowymi. Uczestnicy nie tylko zdobędą nowe umiejętności, ale również będą mieli możliwość wykorzystania ich w rzeczywistych sytuacjach. Wykorzystanie w trakcie kursu Planu Rozwoju Zawodowego pomoże w zdobyciu i ugruntowaniu tych umiejętności. Jest on skonstruowany w taki sposób, aby umożliwić uczestnikom skoncentrowanie się na najważniejszych dla nich kwestiach omawianych w trakcie zajęć, a w przyszłości ułatwić rozwój zawodowy i wykorzystanie nowo zdobytej wiedzy i umiejętności w praktycznym działaniu.

Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu?

 • kierownicy projektów
 • liderzy zespołów projektowych
 • członkowie zespołów projektowych

Cele szkolenia:

Po ukończeniu tego szkolenia będziesz w stanie:

 • Skutecznie wykorzystywać konkurencyjną i partnerską strategię negocjacyjną
 • Uratować negocjacje, które zabrnęły w ślepą uliczkę za pomocą strategii przełamania
 • Dopasować własny styl negocjacyjny do preferencji partnera negocjacyjnego
 • Minimalizować wpływ emocji i skupiać się na poszukiwaniu porozumienia
 • Stosować umiejętności negocjacyjne w celu osiągania efektywnych wyników kosztowych i harmonogramowych
 • Planować strategie skutecznego rozwoju i zarządzania relacjami partnerskimi, które mają kluczowe znaczenie dla danego projektu 

Korzyści z udziału:

 • Uzyskanie użytecznych narzędzi do natychmiastowego zastosowania w praktyce
 • Możliwość przeprowadzenia konsultacji z międzynarodowym ekspertem (w trakcie i po szkoleniu)
 • Wymiana doświadczeń z uczestnikami i poszerzenie sieci kontaktów biznesowych
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się biznesowym językiem angielskim
 • Otrzymanie dwujęzycznych materiałów szkoleniowych wzbogaconych o dodatkowe teksty referencyjne

Obszary wiedzy PMBOK® Guide

 • Zarządzanie zakresem projektu
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie
 • Zarządzanie zamówieniami w projekcie
 • Zarządzanie komunikacją w projekcie 

Program:

 1. Negocjowanie w warunkach projektu
  • Analiza interesariuszy
  • Metody negocjowania z kluczowymi interesariuszami
  • Negocjowanie a potrójne ograniczenie
  • Problemy pojawiające się na różnych etapach cyklu życia projektu
 2. Naturalne tendencje w negocjowaniu
  • Negocjowanie przez pryzmat zajmowanego stanowiska
  • Przekształcanie celów
  • Utrata zaufania
  • Potrzeba wygrania
  • Reakcje emocjonalne
 3. Ustalanie najlepszej alternatywy dla wynegocjowanego porozumienia (BATNA)
  • Określanie BATNY
  • Ustalenie potrzeby negocjowania
  • Wzmacnianie BATNY
  • Wykorzystywanie BATNY
  • BATNA partnera negocjacyjnego
 4. Dwie podstawowe szkoły negocjowania
  • Strategia konkurencyjna
  • Strategia partnerska
  • Co trzeba uwzględnić wybierając strategię
 5. Negocjacje konkurencyjne
  • Określanie zagadnień podstawowych i drugorzędnych
  • Określanie warunków progowych (maksymalnych i minimalnych)
  • Ustalanie zakresu konfliktu
  • Ocena zakresu negocjacyjnego
 6. Rozumienie i kształtowanie własnego stylu negocjacyjnego
  • Wskaźnik Typów Myers-Briggs a styl komunikowania się
  • Preferencje i styl wynikające z osobowości
  • Współpraca przez pryzmat teorii temperamentu
 7. Negocjacje partnerskie: osiąganie obustronnych korzyści poprzez poznawanie różnic
  • Wyjaśnianie obszarów interesów
  • Wypracowanie dostępnych opcji
  • Ustalanie kryteriów
 8. Negocjowanie w ramach zespołu
  • Określanie obszarów interesów
  • Definiowanie procesu
  • Określanie ról
 9. Negocjowanie pomiędzy zespołami
  • Ustalanie sposobu podejścia
  • Monitorowanie dialogu
  • Wyjaśnianie wszystkich obszarów interesów
 10. Przygotowania do negocjacji we własnym projekcie
  • Analiza sytuacji
  • Przewidywanie sytuacji partnera negocjacyjnego
 11. Konflikty w negocjacjach
  • Wnioski wynikające ze Wskaźnika Typów Myers-Briggs
  • Kolejność mocnych stron w miarę narastania
 12. Strategie przełamania pozwalające ominąć "nie" w negocjacjach
  • Sterowanie emocjami
  • Kiedy i dlaczego reagować, a kiedy powstrzymywać się od reakcji
  • Jak zbudować "złoty most"
  • Uświadamianie a eskalacja
 13. Ugruntowanie i rozwój nowo zdobytych umiejętności
  • Własny Plan Rozwoju Zawodowego
  • Inne użyteczne strategie osiągania celów długoterminowych

Certyfikat: 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat PMI® Registered Education Provider - MT&DC.

 

Punkty: PDUs: 28

Prowadzący:

George R. Sifri


Trener TwentyEighty Project Execution (wcześniej jako ESI International)
. Posiada ponad 25 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami informatycznymi. W swojej karierze prowadził wiele szkoleń oraz wykładów z zakresu zarządzania projektami, wśród nich dotyczących strategicznych systemów informatycznych, zarządzania procesem tworzenia oprogramowania, relacyjnych baz danych, elektronicznych systemów zarządzania dokumentacją, oceny ryzyka związanego z oprogramowaniem, audytu systemów informatycznych, systemów obiegu dokumentów, systemów kontroli projektów i dokumentów oraz zarządzania wiedzą. Prowadząc programy szkoleniowe na sześciu kontynentach świata współpracował z takimi firmami jak: Motorola, HP,  Dow Jones, bp, Peoplesoft, ABB, Eurotel i Novartis. Jest również autorem wielu artykułów na temat zarządzania projektami. Obecnie pracuje nad swoją pierwszą książką “Strategic Project Management – How to Align Projects with Corporate Strategy”, która ma się ukazać nakładem wydawnictwa Gower Publishing. 

 

Od roku 2004 intensywnie współpracuje z bp przy programie “Project Management College”. Jest głównym autorem ich flagowego kursu “Podstawy zarządzania projektami”, który doczekał się już ośmiu edycji oraz recenzentem merytorycznym kilku innych kursów, takich jak “Zarządzanie ryzykiem w projektach”. W ciągu ostatnich kilku lat prowadził dla bp kursy w Wielkiej Brytanii, Singapurze, Chinach, Egipcie oraz USA. Również od ponad pięciu lat dr Sifri współpracuje z ABB w Arabii Saudyjskiej, gdzie prowadzi różnorodne kursy z zarządzania projektami.
 

Przez ponad 10 lat dr Sifri był dyrektorem Działu Rozwoju Oprogramowania w firmie Consolidated Contractors International, będącej jednym z 16 światowych liderów w branży budowlanej. Odpowiadał za projektowanie i zarządzanie systemami informatycznymi, jak również za nadzorowanie projektów programistycznych, ocenę i wybór oprogramowania dla firmy oraz opracowanie procedur tworzenia oprogramowania i szkoleń.

Wcześniej dr Sifri przez ponad sześć lat kierował elektronicznym przetwarzaniem danych w Save the Children Federation, organizacji pozarządowej z siedzibą w USA, która ściśle współpracuje z UNICEF. Odpowiadał za analizę systemów, projektowanie oprogramowania, prototypy, programowanie, zamówienia informatyczne oraz zarządzanie projektami tworzenia oprogramowania.

W latach 1999 – 2001 dr Sifri był szefem Działu Rozwoju Produktów w firmie Computers and Communication Technology (CCT), specjalizującej się w internetowych systemach zarządzania projektami. CCT to spółka stowarzyszona z Consolidated Contractors International, która zajmuje się tworzeniem systemów produkcji, planowania i kontroli, systemów kontroli i odwzorowania dokumentów, systemów zaopatrzeniowych, systemów szacowania i ewidencji kosztów oraz systemów informacji kierowniczej.

 

WYKSZTAŁCENIE 

D.B.A.; Advanced Master’s Certificate in Project Management from George Washington University; Master’s Certificate in Information Technology Project Management;  Master's degree in Engineering Management; Bachelor's degree in Electrical Engineering; Certified Information System Auditor; Certified Computer Professional; Project Management Professional; Certified Cost Engineer, Earned Value Professional; Certified Planning and Scheduling Professional; Certified Professional Manager.

 

George Sifri jest również członkiem licznych stowarzyszeń: Institute of Electronics and Electrical Engineers; and International Who's Who of Professionals.     

Koszt uczestnictwa:

3.950 PLN + VAT 

Warunkiem uczestnictwa:

jest wysłanie załączonej karty zgłoszenia pod nr faxu: (22) 203 47 01 lub skanu karty mailem: szkolenia@mayagency.com.pl


Zapisz się - karta zgłoszenia 

Warunki rezygnacji:

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej 21 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty

Prawa Autorskie Copyright © 2016 MAY AGENCY SPEAKERS TRAINING & CONSULTING

Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące portal www.mayagency.pl są własnością MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING. Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że są oznaczone jako "COPY FREE" lub "BEZ OGRANICZEŃ". Zawartość stron, oraz innych publikacji autorstwa MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING podlega ochronie prawa autorskiego.

Prawa autorskie programów szkoleniowych należą do ich autorów. MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING zezwala na kopiowanie dokumentów publikowanych na stronie www.mayagency.com.pl tylko w celach prywatnych. Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Radcą Prawnym MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING (tel. (22) 201 28 22).

Pojedyncze dokumenty publikowane przez MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING w internecie mogą zawierać inne notki z prawami autorskimi związane z tymi dokumentami.

 

 

Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


GRUPA EN BLOC © 2018 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3