SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter
Renata Kaczyńska-Maciejowska
obrazek

Jest psychologiem społecznym i pedagogiem (absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego). Ukończyła również Podyplomowe Studium Treningu Kierowniczo-Menedżerskiego (Wydział ZiE Politechniki Gdańskiej), a także Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Studium Zarządzania Projektami Europejskimi oraz bardzo liczne szkolenia z dziedziny HR, rozwoju kariery i poradnictwa zawodowego oraz pomocy psychologicznej. Była doktorantką Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Tematy wielu jej publikacji fachowych oraz prac naukowych obejmowały problematykę etycznych i nieetycznych zachowań. Od wielu lat wykłada na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania ludźmi – współpracując m.in. z Uniwersytetem Gdańskim, i Politechniką Gdańską i in. Prowadzone przez nią zajęcia są wysoko oceniane przez ich uczestników z uwagi na bardzo praktyczny, warsztatowy charakter, dużą użyteczność ich treści w codziennej pracy oraz odnoszenie się do wielu doświadczeń z praktyki biznesu.
 

Od ponad 22 lat pracuje jako konsultant HR, trener, coach, doradca zawodowy i personalny, prowadząc projekty rozwojowe i badawcze, doradztwo organizacyjne, szkolenia i sesje coachingowe m.in. na temat: profesjonalnej obsługi klienta, autoprezentacji, motywowania i oceniania pracowników, marketingu personalnego, rekrutacji i doboru personelu, budowania efektywnych zespołów, asertywności, efektywnej komunikacji międzyludzkiej, negocjacji, zarządzania ludźmi i kształtowania umiejętności kierowniczych, opisu stanowisk pracy, zarządzania zmianą, kształtowania kultury organizacyjnej, etyki w biznesie oraz w życiu publicznym, profilaktyki zjawisk patologicznych w funkcjonowaniu organizacji, psychologicznych aspektów wdrażania controllingu oraz innych nowoczesnych narzędzi zarządzania itp. Poprowadziła ponad 1000 szkoleń i treningów dla różnych grup odbiorców. Dla swoich klientów zatrudniła ponad 500 pracowników (na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie). Kierowała też realizacją wielu projektów doradczych z zakresu HR (np. audyty personalne i kompetencyjne, badania opinii i satysfakcji pracowników i kompleksowe programy motywacyjno-rozwojowe, opisywanie stanowisk pracy, systemy ocen pracowników i planowania rozwoju ich kompetencji, coaching menedżerów). Opracowała kilkadziesiąt autorskich programów szkoleniowych, w tym m.in. programów studiów podyplomowych z zakresu HRM.
 

W miarę możliwości chętnie włącza się w działalność społeczną. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Związku Pracodawców Pomorza, Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami oraz członkiem-założycielem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, której ideą jest m.in. promowanie wysokich standardów zawodowych i Kodeksu Dobrych Praktyk w branży szkoleniowej (uczestniczyła w pracach nad utworzeniem PIFS). Jest również czynnym instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego.
 

Pracowała jako dziennikarz, m.in. w „Dzienniku Bałtyckim”, pisuje teksty fachowe zakresu zarządzania i psychologii społecznej (opublikowała ich blisko sto), dzieląc się swym zawodowym doświadczeniem - m.in. w miesięcznikach „Personel i Zarządzanie”, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”, „Sekretariat”, „Pracodawca” oraz w miesięczniku psychologicznym „Charaktery”. Publikowała również w „Gazecie Prawnej”. Przygotowuje do druku książkę pt. „Patologie w życiu organizacji”, będącą efektem m.in. wieloletniej współpracy z Redakcją miesięcznika „Personel i Zarządzanie”, w którym opublikowała wiele artykułów poświęconych właśnie tej problematyce (m.in. nt. mobbingu, molestowania seksualnego, zjawiska „szklanego sufitu”, pracoholizmu i wypalenia zawodowego, Work-Life Balance, znaczenia kontraktu psychologicznego, „toksycznych” – tj. niekonstruktywnych relacji międzyludzkich w pracy, manipulacji, korupcji, konfliktu interesów i nieetycznych zachowań związanych z nadużywaniem stanowiska służbowego, wdrażania kodeksu etycznego, budowania programów rozwoju organizacyjnego, oceniania pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich). Pracuje również nad kolejną publikacją pt. „Meandry kariery”, poświęconą tematom związanym z kształtowaniem rzetelnej, satysfakcjonującej i realizującej pełnię potencjału człowieka kariery zawodowej.

 

Jest osobą pogodną, komunikatywną, energiczną, samodzielną i kreatywną, ale też pracowitą, wytrwałą i cierpliwą w dążeniu do celów. Ma dar przekazywania wiedzy. Zaraża ludzi entuzjazmem, optymizmem, życzliwością i wolą sensownego działania. W życiu osobistym i zawodowym kieruje się mottem Aleksandra Kamińskiego: „Człowiek jest tyle wart, ile czyni dobrego”. Jej osobistą misją zawodową jest „popychać ludzi do rozwoju”...

Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


GRUPA EN BLOC © 2018 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3