SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter

baner

 

Finanse dla niefinansistów
Identyfikacja głównych elementów wpływających na pieniężną wartość działań i planów

Katowice, 6 - 7 maja 2015 r.
Zapisz się - karta zgłoszenia

Komentarz: 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób ze wszystkich działów przedsiębiorstw - nie tylko działów bezpośrednio zarządzających finansami - które są zainteresowane zrozumieniem podstawowych mechanizmów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Szczególne zaproszenie kierujemy również do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są poznaniem podstaw wpływu decyzji biznesowych na rezultaty finansowe firmy.

Program:

 1. Różnica między księgowością a finansami.
  • jakie finansowe cele może mieć przedsiębiorstwo
  • jak mierzyć realizację tych celów
  • jak powstaje bilans, rachunek wyników, sprawozdanie z przepływów
  • jakie elementy kształtują finansową wartość przedsiębiorstwa
  Ćwiczenie: rozpoznawanie finansowej natury decyzji biznesowych. Czynniki wpływające na finansowe rezultaty przedsiębiorstwa.
 2. Wpływ zmiany wartości pieniądza w czasie na postrzeganie i ocenę przyszłości.
  • elementy matematyki finansowej (prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej)
  • dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest deflacja czy inflacja
  • jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych
  Ćwiczenie: Przeliczanie kwot z przyszłości na mierzalne w pieniądzu na dzień dzisiejszy.
 3. Ocena przyszłych działań przedsiębiorstwa oparta o kryteria decyzyjne.
  • jak stosować okres zwrotu, poprawiony (zdyskontowany) okres zwrotu, NPV, IRR
  • jak interpretować kryteria decyzyjne
  • kiedy nie stosować IRR
  Ćwiczenie: na podstawie danych liczbowych wyznaczanie i interpretacja kryteriów decyzyjnych
 4. Podstawowe informacje o wolnych przepływach pieniężnych wypracowywanych przez przedsiębiorstwo.
  • zasady prawidłowego szacowania wolnych przepływów pieniężnych
  • jakich parametrów nie bierzemy pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych
  • różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i do jakich celów właściwe wybrać
  Ćwiczenie: podstawowe przykłady pokazujące sposób szacowania przepływów pieniężnych.
 5. Aktywa bieżące (aktywa płynne).
  • przegląd podstawowych elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami
  • jak zarządzać zapasami
  • jakie poziomy należności utrzymywać
  • ile gotówki powinna mieć firma
  Dyskusja nad elementami wchodzącymi w skład aktywów bieżących.
 6. Zakończenie szkolenia.

Powyższy program możemy przygotować również w formule szkolenia zamkniętego,  uwzględniając specyfikę Państwa Organizacji oraz szczegółowe potrzeby.

Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: (22) 201 07 75 | (22) 378 17 68 | (22) 207 21 15 | (22) 201 28 22

Prowadzący:

dr hab. Grzegorz Michalski

Polski ekonomista, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Encyklopedysta, autor "Leksykonu Zarządzania Finansami" wydanego przez C.H. Beck. Autor koncepcji "Rosetta Stone" w ocenie finansowej kondycji przedsiębiorstwa. Twórca koncepcji Value-Based Current Assets Management (ukierunkowanego na wzrost wartości zarządzania aktywami bieżącymi) z wykorzystaniem modelu FLIEM opublikowanych w monografii wydanej w prestiżowym wydawnictwie Palgrave Macmillan, pt. Value-Based Working Capital Management (2014).

Grzegorz Michalski otrzymał tytuł magistra na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i stopieńdoktora nauk ekonomicznych na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz stopień doktora habilitowanego na TUKE - Technical University of Kosice na wydziale Wydziale Ekonomicznym.

W kwietniu 2014 roku uzyskał tytuł docenta w zakresie finansów, bankowości i inwestowania (odpowiednik polskiego stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dziedzinie ekonomia w dyscyplinie finanse) na TUKE - Technical University of Kosice na wydziale Wydziale Ekonomicznym na podstawie badań w zakresie "Ukierunkowanego na maksymalizację wartości przedsiębiorstwa zarządzania kapitałem pracującym" (Value-Based Working Capital Management: Determining Liquid Asset Levels in Entrepreneurial Environment). W grudniu 2002 roku uzyskał stopień doktora na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na podstawie badań w zakresie "Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami".

Specjalista z zakresu Finansów Przedsiębiorstw pracujący w Instytucie Zarządzania Finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, gdzie wykłada finanse przedsiębiorstw oraz zarządzanie płynnością finansową. Jest rozpoznawalnym autorem wielu naukowych i praktycznych publikacji z zakresu finansów przedsiębiorstwa, oraz zarządzania płynnością finansową.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:

1.050 PLN + VAT


Cena szkolenia bez VAT dla osób opłacających szkolenie w 70% lub w całości ze środków publicznych. Formularz oświadczenia>>   

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • organizację szkolenia
 • materiały szkoleniowe;
 • certyfikat ukończenia szkolenia;
 • serwis kawowy podczas szkolenia

Harmonogram: 

2 dni:
godz. 9.00 - 9.15 - powitanie przy kawie 
godz. 9.15 - 11.00 - zajęcia 
godz. 11.00 - 11.15 - przerwa kawowa 
godz. 11.15 - 12.45 - zajęcia 
godz. 12.45 - 13.45 - obiad 
godz. 13.45 - 15.15 - zajęcia 
godz. 15.15 - 15.30 - przerwa kawowa 
godz. 15.30 - 17.00 - zajęcia  

Warunki rezygnacji:

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
 

Zapisz się - karta zgłoszenia

 

Prawa Autorskie Copyright © 2015 MAY AGENCY TRAINING 

Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące portal www.mayagency.pl są własnością MAY AGENCY TRAINING. Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że są oznaczone jako "COPY FREE" lub "BEZ OGRANICZEŃ". Zawartość stron, oraz innych publikacji autorstwa MAY AGENCY TRAINING podlega ochronie prawa autorskiego.

Prawa autorskie programów szkoleniowych należą do ich autorów. MAY AGENCY TRAINING zezwala na kopiowanie dokumentów publikowanych na stronie www.mayagency.com.pl tylko w celach prywatnych. Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Radcą Prawnym MAY AGENCY TRAINING (tel. (22) 201 28 22).

Pojedyncze dokumenty publikowane przez MAY AGENCY TRAINING w internecie mogą zawierać inne notki z prawami autorskimi związane z tymi dokumentami.

 

Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


GRUPA EN BLOC © 2018 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3