SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter
Łukasz Świderek

Przewód doktorski w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;  wykładowca na uczelniach wyższych; akredytowany wykładowca na Kursie dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (Kurs Ministerstwa Skarbu Państwa);  od wielu lat prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe (zrealizowanych ponad 1120 godzin dydaktycznych). 


Prawnik;  ponad 10-letnia praktyka w obsłudze prawnej klientów korporacyjnych i procesów inwestycyjnych – specjalizacja w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego (w tym prawa spółek i kontraktów), prawa upadłościowego i naprawczego;  ekspert kilku renomowanych kancelarii prawnych (adwokackich i radcowskich). 


Prelegent na międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konferencjach naukowych;  autor licznych publikacji naukowych (artykuły, książki) m.in.:


Książki:

 • „Spółki handlowe w pytaniach i odpowiedziach", wyd. I i II
 • "Umowy handlowe w pytaniach i odpowiedziach", wyd. I i II (m.in. rozdziały dotyczące: sprzedaży, reklamacji)
 • "Instytucje prawa handlowego w projekcie kodeksu cywilnego" - "Prokura", Przegląd Prawa i Administracji LXXXIV

Artykuły:

 • „Prawno-podatkowe skutki przekształcenia spółki. Wybrane regulacje”
 • „Status notariusza jako punkt wyjścia do zmian w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze”
 • „Proponowane zmiany w prawie upadłościowym i naprawczym – wybrane regulacje”
 • „Czy faktura VAT jest wystarczająca, by udokumentować wniesienie wkładu do spółki cywilnej lub handlowej”
 • "Arbitraż - alternatywa dla sądownictwa powszechnego" 
 • "Sąd Arbitrażowy przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej - nowe możliwości" 

Referaty wygłoszone na konferencjach naukowych:

 • „Dokument elektroniczny”
 • „Ochrona konsumenta w prawie wspólnotowym”
 • „Prawa i obowiązki stron umowy gospodarczej”
 • „Projektowane zmiany w Prawie upadłościowym i naprawczym”
 • „Kandydat na członka rady nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa”
 • „Ochrona praw osób o szczególnych uprawnieniach w przypadku łączenia się spółek kapitałowych”
 • „Arbitraż – alternatywne metody rozstrzygania sporów”
 • „Etyka w życiu gospodarczym”
 • „Transfer innowacyjnych technologii i wiedzy - tryby i formy zawierania umów handlowych” 

Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


GRUPA EN BLOC © 2018 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3