SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter

  << powrót <<
  

Sławomir ZielińskiSławomir Zieliński

Tematy wykładów:

Komunikacja

Struktura organizacji innowacyjnej, Tektonika budowy zespołu,

Zarządzanie jako służba sprawie.

Zarządzanie zgodą - negocjacje

Ja ,Coach-Firm. ( 4xi ) identyfikuję, inicjuję, inspiruję, implementuję (4xi )


Wielokrotnie piastował kierownicze stanowiska w amerykańskich, niemieckich i polskich korporacjach. Prezes Dr Oetker Poland , Prezes Intersnack Poland, Dyrektor Finansowy EBS, Dyrektor Dpt. Sprzedaży Banku Pocztowego, Dyrektor Marketingu Bayer, Dyrektor Handlowy Schoeller, Field Menadżer i European Trener w Johnson & Johnson .
Specjalizuję się w FMCG, firmach Medycznych i Farmaceutycznych. Działa na polu zarządzania zmianami, kontrolingu, restrukturyzacji i rozwoju. Zielona Budka, Jutrzenka SA, Colian, EBS, Bank Pocztowy, PZU, Dekade , Medim, to tylko kilka organizacji, dla których pracował jako doradca i interim menadżer. Bogate doświadczenia w pracy z ludźmi przechodzącymi przez proces zmian, wzbogacił o certyfikat Coacha ICC. Rozwija swoją praktykę niezależnego coacha i szkoleniowca. Jest członkiem ICF.
Certificated Coach ICC , Top Management Training" Mercuri International"- Edinburg,Time Management " Learning International Co" Budapest,Competitive Marketing Strategies,,Richards Training Institute International” London, People Management & Coaching ,, R.M.I Resource Management International”- Denver,Professional Selling „Johnson & Johnson Sales Institute"- Paris, Post Graduated Specialisation : History of Art ,, Perugia Universita per gli Stragnieri "Perugia, Mgr inż. architekt, Politechnika Warszawska . Grafik projektant, Specjalista d/s zarządzania, Menadżer,Trener,Coach. Certyfikowany pilot Drona, bezzałogowego helikoptera –Sasscatuan-Canada.


 Prezentacja również w języku angielskim 


Competence aras:

Communications

Innovation organization structure, team building

Managing as serving a cause

Managing consents –negotations

Me, Coach-Firm. ( 4xI ) Identify, Initiate, Inspire, Implement (4xI )


He executed several times leading positions in American, German and Polish companies. Former CEO of Dr Oetker Poland , Intersnack Poland, CFO of EBS, Postal Bank Sales Director, Marketing Director of Bayer, Sales Director of Schoeller,  Field Manager and European Trainer in Johnson & Johnson.

He specialises in FMCG, Medical and Pharmaceutical Companies and actively works in change management, controlling, restructuring and development areas. He was a counsellor and interim manager for Zielona Budka, Jutrzenka SA, Colian,  EBS, Postal Bank, PZU, Dekade and Medim companies – just to mention those few.

He enriched his work experience in transformation systems with Coach ICC certificate. He has been developing his career of independent coach and trainer. He is a member of ICF.

Certificated ICC Coach , Top Management Training" Mercuri International"- Edinburgh, Time Management " Learning International Co" Budapest, Competitive Marketing Strategies, Richards Training Institute International” London, People Management & Coaching ,,R.M.I Resource Management International”- Denver, Professional Selling „Johnson & Johnson Sales Institute"- Paris, Post Graduated Specialisation: History of Art ,,Perugia Universita’ per gli Stranieri" Perugia,
Warsaw Technology University MD. DTP and management expert, Manager, Trainer, Coach. Certified pilot of unmanned  Drone helicopter – Sasscatuan - Canada. 

Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


GRUPA EN BLOC © 2018 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3