SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter

Zabezpieczenie transakcji handlowych

Wrocław, 19 marca 2014 r.


Pobierz program szkolenia w formacie .pdf

 

Cel szkolenia:

 • prezentacja aspektów prawnych związanych z zabezpieczeniem roszczeń w umowach handlowych wraz z przykładami zapobiegania niekorzystnym skutkom.
 • prezentacja umownych, prawnych form zabezpieczenia płatności, niezbędnej dokumentacji, skutków stosowania wybranych form dla późniejszego dochodzenia i egzekwowania roszczeń, ponoszonych kosztów, ocena i porównanie skutków prawnych dla stron zobowiązania, wzory dokumentów stosowanych w praktyce.

Szkolenie adresowane jest do:

 • właścicieli przedsiębiorstw, w szczególności podmiotów konstruujących umowy, kontrakty handlowe, dochodzące należności od kontrahentów,
 • osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwach za windykację należności,
 • Dyrektorów Finansowych,
 • doradców podatkowych,
 • księgowych,
 • prawników

Program:

I. Zabezpieczenia rzeczowe.

 1. Hipoteka
 2. Zastaw rejestrowy
 3. Zastaw na zasadach ogólnych
 4. Przewłaszczenie na zabezpieczenie
 5. Blokada środków na rachunku bankowym
 6. Kaucja na zabezpieczenie
 7. Skutki podatkowe ustanawiania, realizacji i umarzania zabezpieczeń rzeczowych wierzytelności.
 8. Kazusy, wzory dokumentów wraz ze szczegółowym opisem

II. ZABEZPIECZENIA OSOBISTE.

 1. Zabezpieczenia osobiste - ogólnie
 2. Weksel i poręczenie wekslowe
 3. Poręczenie według prawa cywilnego
 4. Gwarancje bankowe.
 5. Przelew wierzytelności na zabezpieczenie
 6. Przystąpienie do długu
 7. Przejęcie długu
 8. Ubezpieczenie
 9. Pełnomocnictwo
 10. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji
 11. Oświadczenia dłużników- zabezpieczenie czy tylko wymóg prawny?
 12. Skutki podatkowe ustanawiania, realizacji i umarzania zabezpieczeń osobistych wierzytelności
 13. Kazusy, wzory dokumentów wraz ze szczegółowym opisem

III. KLAUZULE UMOWNE PEŁNIĄCE FUNKCJE ZABEZPIECZEŃ

 1. Odsetki umowne na wypadek zwłoki dłużnika.
 2. Kara umowna.
 3. Zadatek i zaliczka.
 4. Umowne prawo odstąpienia
 5. Klauzule określone jako niedozwolone
 6. Klauzule umowne w przypadku niewypłacalności lub upadłości dłużnika.
 7. Kazusy, wzory dokumentów wraz ze szczegółowym opisem

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:

450 PLN + VAT

ZAPISZ SIĘ

Cena szkolenia bez VAT dla osób opłacających szkolenie w 70% lub w całości ze środków publicznych. Formularz oświadczenia>>    

Warunkiem uczestnictwa:

jest wysłanie załączonej karty zgłoszenia pod nr faxu: 22 203 47 01 lub skanu karty mailem: szkolenia@mayagency.com.pl

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • organizację i poprowadzenie szkolenia przez trenera,
 • materiały szkoleniowe,
 • Certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwisy kawowe i obiad.
 • bezpłatny parking.

Harmonogram:

godz. 09.45 - 10.00 - powitanie przy kawie 
godz. 10.00 - 11.30 - zajęcia 
godz. 11.30 - 11.45 - przerwa kawowa 
godz. 11.45 - 13.00 - zajęcia 
godz. 13.00 - 14.00 - obiad 
godz. 14.00 - 16.00 - zajęcia / zakończenie szkolenia

Warunki rezygnacji:

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej 14 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty

Prawa Autorskie Copyright © 2014 MAY AGENCY TRAINING 

Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące portal www.mayagency.pl są własnością MAY AGENCY TRAINING. Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że są oznaczone jako "COPY FREE" lub "BEZ OGRANICZEŃ". Zawartość stron, oraz innych publikacji autorstwa MAY AGENCY TRAINING podlega ochronie prawa autorskiego.

Prawa autorskie programów szkoleniowych należą do ich autorów. MAY AGENCY TRAINING zezwala na kopiowanie dokumentów publikowanych na stronie www.mayagency.com.pl tylko w celach prywatnych. Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Radcą Prawnym MAY AGENCY TRAINING (tel. (22) 201 28 22).

Pojedyncze dokumenty publikowane przez MAY AGENCY TRAINING w internecie mogą zawierać inne notki z prawami autorskimi związane z tymi dokumentami.

 

 

 

Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


GRUPA EN BLOC © 2018 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3