SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter

Wystąpienia publiczne z Krystyna Jandą

 

Jak walczyć z nieuczciwą konkurencją?

Tajemnica przedsiębiorstwa i zakaz konkurencji - aspekty prawne

Katowice, 10 grudnia 2013 r.


Pobierz program szkolenia w formacie .pdf

    

Szkolenie adresowane jest do:

menedżerów, członków zarządu, właścicieli firm, pracowników działów prawnych oraz działów kadr.

Komentarz:

Kryzys sprawia, że konkurencja staje się bezwzględna. Byli pracownicy i konkurenci znacznie chętniej, niż w czasach przed kryzysem, sięgają po zakazane metody rywalizacji.
W działalności gospodarczej coraz częściej przedsiębiorcy spotykają się konkurencją sprzeczną z prawem lub dobrymi obyczajami. Jednym z najczęstszych czynów nieuczciwej konkurencji jest bezprawne wykorzystywanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Cenne informacje, decydujące o przewadze konkurencyjnej firm, bardzo często są bezprawnie wykorzystywane przez odchodzących pracowników czy zleceniobiorców, w interesie własnym lub konkurentów.
Szkolenie ma na celu pokazanie, jak chronić tajemnicę przedsiębiorstwa przed naruszeniem oraz jakie roszczenia przysługują w razie jej naruszenia. Także wówczas, gdy nie zawarto umowy o zakazie konkurencji. W trakcie szkolenia podane zostaną praktyczne wskazówki dotyczące ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, sposób postępowania w przypadku naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa oraz aktualne orzecznictwo.

Po szkoleniu Uczestnik dowie się:

 • jak bronić się przed nieuczciwymi pracownikami i konkurentami,
 • jak bronić się przed kradzieżą informacji,
 • jak utworzyć w firmie prawo tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • czy i jak stosować umowy o zakazie konkurencji,
 • jak postępować w razie odejścia kluczowego pracownika,
 • jak postępować w razie naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa lub zakazu konkurencji ,

Program:

Tajemnica przedsiębiorstwa.

I. Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa. Różnice pomiędzy tajemnicą przedsiębiorstwa a zakazem konkurencji i innymi prawami własności intelektualnej.

 1. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji.
 2. Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa.
 3. Tajemnica przedsiębiorstwa a zakaz konkurencji.
 4. Tajemnica przedsiębiorstwa a patent i inne prawa własności intelektualnej.
 5. Rodzaje informacji, które mogą być chronione jako tajemnica przedsiębiorstwa.

II. Utworzenie prawa tajemnicy przedsiębiorstwa. Prawne i techniczne sposoby jego zabezpieczenia.

 1. Powstanie tajemnicy przedsiębiorstwa i jej wartość ekonomiczna.
 2. Prawne sposoby chronienia tajemnicy przedsiębiorstwa.
 3. Jak powinna wyglądać umowa o zachowaniu poufności (NDA).

III. Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa i inne czyny nieuczciwej konkurencji związane z kradzieżą informacji.

 1. Typowe przykłady naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa (case studies).
 2. Czyny nieuczciwej konkurencji związane z naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa.
 3. Reverse engineering a tajemnica przedsiębiorstwa i nieuczciwa konkurencja.

IV. Odpowiedzialność cywilna i karna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

 1. Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa przez pracownika.
 2. Odpowiedzialność cywilna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa.
 3. Odpowiedzialność karna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa.
 4. Postępowanie w razie naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa.

V. Zakaz konkurencji.

 1. Różnica pomiędzy zakazem konkurencji a tajemnicą przedsiębiorstwa.
 2. Rodzaje zakazów konkurencji.
 3. Umowa o zakazie konkurencji z pracownikiem.
 4. Odpowiedzialność pracownika za naruszenie umowy o zakazie konkurencji .

Prowadzący:

Robert Solga - radca prawny, wspólnik kancelarii prawnej zajmującej się doradztwem prawnym dla przedsiębiorców. Autor bloga "Jak walczyć z nieuczciwą konkurencją: "tajemnica przedsiębiorstwa i zakaz konkurencji" (www.tajemnica-przedsiebiorstwa.pl). Posiada doświadczenie w tworzeniu polityki ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i zakazu konkurencji dla firm różnej wielkości i doradztwie prawnym w tym zakresie. Reprezentuje klientów w sprawach gospodarczych. Publikuje w serwisie www.podatki.biz. Doświadczony trener - od 2005 roku prowadzi szkolenia o tematyce prawnej. Zdobył szerokie doświadczenie w zakresie prawa korporacyjnego, zarządzając projektami połączeń spółek, nabywania przedsiębiorstw lub udziałów w spółkach, sporządzając audyty prawne przedsiębiorstw.
Posiada praktyczne umiejętności w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego, pełni funkcje syndyka masy upadłości, reprezentuje wierzycieli, występuje w sprawach dotyczących odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych.
Specjalizuje się w prawie konkurencji i własności intelektualnej.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:

750 PLN + VAT 

ZAPISZ SIĘ

Cena szkolenia bez VAT dla osób opłacających szkolenie w 70% lub w całości ze środków publicznych. Formularz oświadczenia>>     

Warunkiem uczestnictwa:

jest wysłanie załączonej karty zgłoszenia pod nr faksu: (22) 203 47 01 lub skanu karty mailem: szkolenia@mayagency.com.pl

Ilość miejsc ograniczona! Decyduje kolejność nadesłanych kart zgłoszenia.

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • organizację i poprowadzenie szkolenia przez trenera,
 • serwis kawowy, obiad,
 • materiały szkoleniowe,
 • Certyfikat ukończenia szkolenia,

Harmonogram:

godz. 09.00 – 09.15 - powitanie przy kawie

godz. 09.15 – 11.30 - zajęcia

godz. 11.30 – 11.45 - przerwa kawowa

godz. 11.45 - 13.00 - zajęcia

godz. 13.00 - 14.00 - obiad

godz. 14.00 - 15.30 - zajęcia

godz. 15.30 – 15.45 - przerwa kawowa

godz. 15.45 - 17.00 - zajęcia

Warunki rezygnacji:

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Prawa Autorskie Copyright © 2013 MAY AGENCY TRAINING 

Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące portal www.mayagency.pl są własnością MAY AGENCY TRAINING. Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że są oznaczone jako "COPY FREE" lub "BEZ OGRANICZEŃ". Zawartość stron, oraz innych publikacji autorstwa MAY AGENCY TRAINING podlega ochronie prawa autorskiego.

Prawa autorskie programów szkoleniowych należą do ich autorów. MAY AGENCY TRAINING zezwala na kopiowanie dokumentów publikowanych na stronie www.mayagency.com.pl tylko w celach prywatnych. Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Radcą Prawnym MAY AGENCY TRAINING (tel. 606 830 709).

Pojedyncze dokumenty publikowane przez MAY AGENCY TRAINING w internecie mogą zawierać inne notki z prawami autorskimi związane z tymi dokumentami.

 

Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


GRUPA EN BLOC © 2018 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3