SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter

baner

 

Lider i menedżer projektu. Zarządzanie zespołem projektowym

Wrocław, 7 – 8 kwietnia 2015 r.

Warszawa, 11 – 12 maja 2015 r.
 

 

Zapisz się - karta zgłoszenia 
 

Cel szkolenia:  

Szkolenie pomoże rozwinąć Twoje umiejętności zarządzania zespołem projektowym, zarówno osobami pracującymi „na pełny etat” w projekcie jak i osobami, które w trakcie realizacji projektu mają też inne obowiązki w organizacji.

Szkolenie skierowane:

Osób pełniących funkcje kierowników projektów, chcących rozwinąć  umiejętności miękkie, niezbędne do zarządzania zespołem projektu 

Program:

 1. Zarządzanie zespołem projektowym.
  • Charakterystyka zespołu projektu: zespół stworzony na czas określony, wybrany, aby dobrze zrealizować projekt, podwójne relacje zespołu w trakcie realizacji projektu,
  • Rola menedżera projektu: koordynacja, wspieranie, motywowanie, komunikowanie, stworzenie warunków dla rozwoju kreatywności
  • Kryteria i sposoby dobierania ludzi do projektu – ilustracja filmowa (reportaż z pracy najbardziej kreatywnej firmy projektowej na świecie) – dyskusja i wnioski
 2. Analiza twojego własnego potencjału przywódczego.
  • Diagnoza twojego własnego stylu przywództwa
  • Typologia zachowań wg Freuda w modyfikacji Maccoby’ego – przyjrzyj się sobie i wyciągnij wnioski
  • Identyfikacja Twoich mocnych i słabych stron, co poprawisz?
  • Cechy liderów, którzy zawiedli, czyli czego im zabrakło
 3. Różnica pomiędzy zarządzaniem a przywództwem.
  • Typy zarządzania oraz kluczowe elementy zarządzania sytuacyjnego
  • Etapy rozwoju zespołu projektowego (formowanie, burza, normowanie, działanie) – styl kierowania zespołem na poszczególnych etapach - ćwiczenie
  • Od zarządzania do przywództwa
   • czy szef projektu jest menedżerem czy liderem?
   • oczekiwania wobec lidera projektu – ćwiczenie: idealny szef/idealny pracownik
  • Rozwijanie umiejętności przywódczych podczas pełnienia funkcji menedżera projektu
  • Tworzenie spójności zespołu projektowego – jak z grupy roboczej stworzyć zespół – nowoczesne spojrzenie na motywację: model Mariana Mazura i Adama Granta „give & take ” – ćwiczenie: jak odróżnisz „tych co dają” od „tych co biorą?”
  • Zespół wielokulturowy – nowe wyzwanie dla lidera, różne style zarządzania w zależności od kultury członków zespołu
  • Rozwijanie umiejętności budowania relacji w zespole
   • jakie spotkania zaplanujesz w swoim projekcie i jak je przeprowadzisz? Ćwiczenie – kometa „Halley’a” - wnioski
 4. Rozwijanie pewności siebie, koniecznej do osiągnięcia celów.
  • Promowanie dobrych relacji w zespole projektowym – rola spotkania otwierającego projekt – ćwiczenie „kick off”
  • Identyfikowanie i radzenie sobie z konfliktami
   • rodzaje konfliktów i różne sposoby ich rozwiązywania
  • Umiejętność komunikacyjne
   • Trudne sytuacje komunikacyjne – ćwiczenie „przeciek” – jak sobie poradzisz w trudnej i nieprzyjemnej sytuacji
   • informacja zwrotna – jej znaczenie dla sukcesu projektu, lidera i zespołu, dawanie i przyjmowanie informacji zwrotnej w różnych realiach kulturowych, najczęstsze błędy – ćwiczenie „pilot”
   • asertywność – co to jest i jak z niej mądrze korzystać w naszych warunkach
  • Negocjacje – co ważniejsze wynik czy relacje – wyciągamy wnioski z ćwiczenia
 5. Dowartościowywanie projektu i zespołu projektowego.
  • Przekazywanie informacji nt. sukcesów projektu
  • Kapitalizacja i dzielenie się “dobrymi praktykami” i trudnościami
   • „Crash meeting” – czemu służy, jak pokonać bariery i opory, zaufanie jako fundament sprawnego działania zespołu projektowego – ćwiczenie: jak budować swoją wiarygodność
   • „budujemy miasto” –współpraca w zespole a rola lidera – ćwiczenie podsumowujące
Powyższy program możemy przygotować również w formule szkolenia zamkniętego,  uwzględniając specyfikę Państwa Organizacji oraz szczegółowe potrzeby.
Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: (22) 201 07 75 | (22) 378 17 68 | (22) 207 21 15 | (22) 201 28 22

Prowadzący:

Andrzej Lewandowski 

Trener i konsultant biznesowy, chirurg, nauczyciel akademicki, biznesmen, menedżer, tłumacz, współpracujący z Francuskim Instytutem Zarządzania, gdzie prowadzi zajęcia z negocjacji międzydzykulturowych oraz kultury organizacyjnej ze studentami MBA. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, Wydział‚ Lekarski (lekarz, specjalizacja II stopnia z chirurgii ogólnej, doktorat z patofizjologii choroby oparzeniowej) oraz Uniwersytetu Londyńskiego, Royal Holloway College (Master of Business Administration in International Management). Pracował w wielu krajach, w dużych korporacjach międzynarodowych, na różnych stanowiskach - od kierownika produktu po dyrektora generalnego. Autor szkoleń: "Jak zbudować kulturę innowacji", "Pokonywanie różnic międzykulturowych w biznesie", "Zarządzanie zespołem wielokulturowym", "Etykieta w biznesie", "Komunikacja w wielokulturowej firmie". Prowadził‚ szkolenia i konsultacje między innymi dla takich firm jak: Coca Cola, Orlen, Shell, HP, Adecco, TRW, Motorola, Linklaters, Lafarge, ABB University - Baden Szwajcaria, Warbud, Hellmann, Lurgi, Bovis, Nestle, Aegis Media, DZ Bank, WBK, Unilever, Maspex, Elite, Eniro, Phoenix Pharma, Schott.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:

1.050 PLN + VAT

Cena szkolenia bez VAT dla osób opłacających szkolenie w 70% lub w całości ze środków publicznych. Formularz oświadczenia>>    

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • organizację i poprowadzenie szkolenia przez trenera,
 • materiały szkoleniowe,
 • Certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwisy kawowe i obiad.

Harmonogram:

dzień 1
godz. 09.00 - 09.15 - powitanie przy kawie
godz. 09.15 - 11.30 - zajęcia
godz. 11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
godz. 11.45 - 13.00 - zajęcia
godz. 13.00 - 14.00 - obiad
godz. 14.00 - 15.30 - zajęcia
godz. 15.30 - 15.45 - przerwa kawowa
godz. 15.45 - 17.00 - zajęcia

dzień 2
godz. 09.00 - 09.15 - powitanie przy kawie
godz. 09.15 - 11.30 - zajęcia
godz. 11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
godz. 11.45 - 13.00 - zajęcia
godz. 13.00 - 14.00 - obiad
godz. 14.00 - 15.30 - zajęcia
godz. 15.30 - 15.45 - przerwa kawowa
godz. 15.45 - 17.00 - zajęcia

Warunki rezygnacji:

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. 

Zapisz się - karta zgłoszenia

 

Prawa Autorskie Copyright © 2015 MAY AGENCY TRAINING 

Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące portal www.mayagency.pl są własnością MAY AGENCY TRAINING. Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że są oznaczone jako "COPY FREE" lub "BEZ OGRANICZEŃ". Zawartość stron, oraz innych publikacji autorstwa MAY AGENCY TRAINING podlega ochronie prawa autorskiego.

Prawa autorskie programów szkoleniowych należą do ich autorów. MAY AGENCY TRAINING zezwala na kopiowanie dokumentów publikowanych na stronie www.mayagency.com.pl tylko w celach prywatnych. Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Radcą Prawnym MAY AGENCY TRAINING (tel. 606 830 709).

Pojedyncze dokumenty publikowane przez MAY AGENCY TRAINING w internecie mogą zawierać inne notki z prawami autorskimi związane z tymi dokumentami.

 

Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


GRUPA EN BLOC © 2018 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3