SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter

baner

 

Train The Trainers: Jak budować unikatowe autorskie ćwiczenia, gry i symulacje - warsztat dla trenerów wewnętrznych wraz z follow-up'em po warsztacie

Warszawa, 22 - 23 listopada 2013 r.

Komentarz:

Warsztat przeznaczony jest dla trenerów wewnętrznych oraz wszystkich, którzy chcą samodzielnie tworzyć autorskie ćwiczenia uwzględniające aktywne metody nauczania. Każdy uczestnik na podstawie standardowych wzorów, stworzy własne ćwiczenia, symulacje, gry decyzyjne i edukacyjne. Ćwiczenia będą osadzone w ścisłych ramach celu szkolenia z uwzględnieniem szczegółowego planu, specyfiki branży i pozostałych aktywnych metod szkoleniowych.
Warsztat prowadzony jest przez doświadczonego trenera-metodyka z ponad 18-letnim doświadczeniem, autorem wielu podręczników dla trenerów.
Warsztat odbywa się w grupie max. 12 osobowej i trwa pełne 16 godzin.
Dodatkowo po szkoleniu gwarantujemy uczestnikom follow-up (konsultacje telefoniczne i mailowe) w cenie szkolenia.

Cele:

 • Repetytorium - przypomnienie pełnej listy aktywnych metod stosowanych w trakcie warsztatów i szkoleń.
 • Utrwalenie celów i zasad ich stosowania wybranych metod na sali szkoleniowej.
 • Nabycie umiejętności samodzielnego tworzenia ćwiczeń, symulacji, opisów sytuacji krytycznej.
  • tworzenie prawidłowej instrukcji w tym instrukcji wieloetapowej,
  • przygotowanie opisu i/lub tekstu,
  • sporządzenie katalogu pytań do omówienia ćwiczenia.
 • Poznanie zasad pisania gier oraz stworzenie samodzielnie gry edukacyjnej.

Program:

Moduł wstępny - Wzajemne poznanie się. Wprowadzenie w tematykę.

 • Zasady współpracy,logistyka i metodyka pracy.
 • Rola trenera.
 • Środki przekazu, metody aktywne.

Moduł I - Ramy i kregosłup oraz ograniczenia każdego działania edukacyjnego.

 • Stawianie celów i ich opisywanie - wytyczne do ustalenia ram brzegowych szkolenia.
 • Określenie warunków grupowych i sytuacyjnych stosowania przykładowych metod.
 • Potrzeby uczestników, ich style uczenia, a dobór metod pracy.

Moduł II - Ćwiczenie i ich rodzaje oraz sposoby omówienia.

 • Tworzenie projektu prostych ćwiczeń indywidualnych i handout'ów do nich.
 • Różnice charakteru scenki i grania ról (role-play'e).
 • Przygotowanie instrukcji i tekstów do odgrywania ról:
  • przygotowanie scenek,
  • przygotowanie role-play'ów,
  • trenerska informacja zwrotna.

Moduł III - Analiza i tworzenie różnych typów opisów przypadków - case studies:

 • określenie celów jakie można postawić przed uczestnikami,
 • określenie zasad tworzenia prawidłowego opisu: katalog błędów i katalogu dobrych praktyk,
 • dobór poleceń dla uczestników do wybranych case study.
  • Tworzenie w mniejszych grupach pełnego opisu studium.
  • Rodzaje dyskusji oraz unikatowa debata oxfordzka - zasady i celowość ich prowadzenia.

Moduł IV - Trening tworzenia i prowadzenia gry decyzyjnej:

 • Omówienie rodzajów gier.
 • Prowadzenie przykładowej gry decyzyjnej.
  • analiza pod kątem zasad prowadzenia gry, czytelności instrukcji, sposobu omawiania wyników.
 • Projektowanie, opis gry edukacyjnej.
  • określenie celów edukacyjnych jaki ma spełniać gra,
  • projekktowanie gry i pomocy do jej przeprowadzenia,
  • opis instrukcji i przebiegu gry,
  • przygotowanie katalogu pytań do omówienia gry.

Moduł V - Superwizja.

 • Przeprowadzenie gry.
  • Omówienie przebiegu.
  • Udzielenie prowadzącym informacji zwrotnej dotyczącej jasności instrukcji, przebiegu, wyciągnięcia wniosków i omówienia.

Modu VI - Sesja końcowa - zakończenie warsztatu.

 • Refleksje uczestników.
  • Podsumowanie trenerskie.
 • Ankiety ewaluacyjne.
 • Certyfikaty.

Prowadząca:

Maryna Brywczyńska
Trener z 18-letnim doświadczeniem, twórca autorskich programów szkoleniowych.
Absolwentka Instytutu Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych. Ukończyła, jako jedna z pięciu osób w Polsce, jedną z najbardziej prestiżowych szkół trenerów - "Train The Trainer" Dale Carnegie Training. Absolwentka rocznego Studium Trenerów Biznesu pracowni TROP, Treningu Trenerów Voss&Partner's oraz szeregu innych szkoleń trenerskich.
Ma wieloletnie doświadczenie w budowaniu, rozwoju i zarządzaniu zespołami. Pracowała na stanowiskach: od menadżera zespołu, aż po trenera i Dyrektora ds. Szkoleń w Towarzystwach ubezpieczeniowo-finansowych: Amplico Life, Royal PBK, Allianz, Euro-Finanz, Nordea Życie.
Jej działania szkoleniowe połączone z autorskimi konkursami sprzedażowymi realizowanymi we współpracy z Departamentem Wspierania Sprzedaży przyczyniły się bezpośrednio do wzrostu poziomu sprzedaży produktów finansowych firm z którymi współpracowała.
Zrealizowała szereg projektów szkoleniowych dla takich firm, jak: TP S.A (kierownicy Tele Punktów - zmiana, zarządzanie sprzedażą, coaching, wywieranie wpływu, przedsiębiorczość) Ruch S.A. (sprzedaż, wystawiennictwo, TtT), Polfa Kutno S.A. (sprzedaż, Komunikacja interpersonalna), Orbis S.A. (obsługa klienta, komunikacja interpersonalna), szkoliła przez ponad 3 lata menadżerów i pracowników Banku BPH i PKO S.A. a po fuzji Bank PKO S.A.
Specjalizuje się w następujących obszarach szkoleniowych: komunikacja zmiany, zarządzanie zmianą, osiąganie celów w okresie przejściowym, wprowadzanie zmiany w firmie, zarządzanie zespołem w sytuacji zmiany, przedsiębiorczość wewnątrz firmy, planowaniu zadań w czasie i budowanie efektywności pracy, komunikacja i autoprezentacja, kreatywność w pracy.
Jest autorką i współautorką wielu podręczników dla trenerów, m.in. podręcznika wdrażania zmiany oraz podręcznika trenerskiego dla trenerów wewnętrznych banków BPH i PKO do prowadzenia szkoleń z tego tematu.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:

1.250 PLN + VAT

ZAPISZ SIĘ

Cena szkolenia bez VAT dla osób opłacających szkolenie w 70% lub w całości ze środków publicznych. Formularz oświadczenia>>  

Warunkiem uczestnictwa:

jest wysłanie załączonej karty zgłoszenia pod nr faxu: 22 203 47 01 lub skanu karty mailem: szkolenia@mayagency.com.pl

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • organizację i poprowadzenie szkolenia przez trenera,
 • materiały szkoleniowe,
 • Certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwisy kawowe i obiad.

Harmonogram:

1 dzień
godz. 09.00 - 09.15 - powitanie przy kawie
godz. 09.15 - 11.30 - zajęcia
godz. 11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
godz. 11.45 - 13.00 - zajęcia
godz. 13.00 - 14.00 - obiad
godz. 14.00 - 16.00 - zajęcia
godz. 16.00 - 16.15 - przerwa kawowa
godz. 16.15 - 18.00 - zajęcia

2 dzień
godz. 09.00 - 09.15 - powitanie przy kawie
godz. 09.15 - 11.30 - zajęcia
godz. 11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
godz. 11.45 - 13.00 - zajęcia
godz. 13.00 - 14.00 - obiad
godz. 14.00 - 16.00 - zajęcia
godz. 16.00 - 16.15 - przerwa kawowa
godz. 16.15 - 18.00 - zajęcia

Warunki rezygnacji:

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Prawa Autorskie Copyright © 2013 MAY AGENCY TRAINING 

Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące portal www.mayagency.pl są własnością MAY AGENCY TRAINING. Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że są oznaczone jako "COPY FREE" lub "BEZ OGRANICZEŃ". Zawartość stron, oraz innych publikacji autorstwa MAY AGENCY TRAINING podlega ochronie prawa autorskiego.

Prawa autorskie programów szkoleniowych należą do ich autorów. MAY AGENCY TRAINING zezwala na kopiowanie dokumentów publikowanych na stronie www.mayagency.com.pl tylko w celach prywatnych. Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Radcą Prawnym MAY AGENCY TRAINING (tel. 606 830 709).

Pojedyncze dokumenty publikowane przez MAY AGENCY TRAINING w internecie mogą zawierać inne notki z prawami autorskimi związane z tymi dokumentami.

 

Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


GRUPA EN BLOC © 2018 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3