SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter
Agnieszka Bernabiuk – Perkowska
obrazek

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych z zakresu procesu inwestycyjnego (Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie), studium Funduszy Unii Europejskiej, radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Obecnie jest Dyrektorem Departamentu Prawnego w jednej z firm konsultingowych.

W ramach swojej cywilistycznej i gospodarczej praktyki od wielu lat w sposób szczególny specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, w tym w zagadnieniach związanych z przygotowaniem i kompleksową realizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Koordynowała procesy przetargowe w ramach wielu projektów doradczych i inwestycyjnych dofinansowywanych z Funduszy Strukturalnych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie przygotowywania i realizacji projektów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych, zarówno dla sektora prywatnego jak i publicznego. Zajmuje się obsługą formalno – prawną całego procesu ubiegania się o wsparcie ze środków funduszy UE, w tym również przygotowywaniem skutecznych odwołań i protestów od negatywnych decyzji instytucji zaangażowanych w proces oceny projektów oraz korespondencji z instytucjami monitorującymi realizację projektów.

Uczestniczyła w tworzeniu regulacji wewnętrznych dotyczących udzielania zamówień publicznych i tworzenia struktury organizacyjnej komórki odpowiedzialnej za ich realizację w jednostce sektora finansów publicznych. Posiada doświadczenie praktyczne w reprezentowaniu stron (zarówno Zamawiających jak i Wykonawców) w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Urzędzie Zamówień Publicznych oraz doradztwie związanym z korzystaniem ze środków ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom.

W ciągu ostatnich pięciu lat prowadziła szereg szkoleń - warsztatów, w zakresie praktycznego stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, kontroli udzielania zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień budowlanego procesu inwestycyjnego (prawo budowlane oraz procedura administracyjna), oraz z zakresu procedur przetargowych obowiązujących beneficjentów środków unijnych. 

Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


GRUPA EN BLOC © 2018 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3