SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter
Artur Bartoszewicz
obrazek

Ekspert ds. budżetu zadaniowego. Przygotowywał budżety zadaniowe na zlecenie Kancelarii Premiera Rady Ministrów na rzecz: Ministerstwa Transportu, Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiej Organizacji Turystyki, Urzędu Regulacji Energetyki, Polskiej Akademii Nauk oraz na zlecenie Ministerstwa Finansów. 
Absolwent Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim, Wydziału Zarządzania i Ekonomii na Politechnice Gdańskiej oraz Kolegium Analiz Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, doświadczony wykładowca, doradca, konsultant w zakresie zarządzania dotacjami UE, ekspert ds. funduszy europejskich. W zakresie pozyskiwania środków z funduszy unijnych, przygotowywania wniosków o dotacje, tworzenia biznes planów, studium wykonalności i analiz ekonomicznych współpracował m.in. z Rządowym Centrum Studiów Strategicznych, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, oraz z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy. 
Prezes Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej, Ekspert ds. funduszy europejskich - Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych LEWIATAN. 
Doradca ds. funduszy europejskich z 9-letnim doświadczeniem w obszarze zarządzenia dotacjami, w tym pisania wniosków o dotacje ze funduszy UE, biznesplanów oraz studium wykonalności; analiz finansowych; monitoringu; ewaluacji; prowadzenia warsztatów szkoleniowych; seminariów i szkoleń; zarządzania projektami zgodnie z regułami UE; składania aplikacji i opracowywania odpowiedzi na TOR; analiz i ocen studiów wykonalności. 
Członek zespołów roboczych przy ministerstwach zaangażowanych w proces wdrażania funduszy europejskich w latach 2004-2006 oraz przygotowujących zadania na 2007-2013. Członek Komitetów Monitorujących programami na lata 2004-2006 oraz 2007-2013 
Ekspert z listy krajowej Ministra Rozwoju Regionalnego w dziedzinie umacniania społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych; poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców; przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; szkolnictwo wyższe w ramach PO Kapitał Ludzki, oceny wniosków m.in. dla MRR, MPiPS i MNiSzW. 
Trener przygotowujący administracje w ramach systemu wdrażania, w tym członków Komisji Oceny Projektów instytucji systemu wdrażania funduszy unijnych, z tematyki: pomocy publicznej, monitoringu, sprawozdawczości, pomocy technicznej, przygotowania projektów, oceny projektów, podpisywania umów itd. 
Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Akademia Handlu Zagranicznego MG, OLYMPUS Szkoła Wyższa im. Romualda Kudlińskiego w Warszawie oraz Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie. 
Przygotowywał budżety zadaniowe 2008-2010 na zlecenie Kancelarii Premiera Rady Ministrów na rzecz: Ministerstwa Transportu, Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiej Organizacji Turystyki, Urzędu Regulacji Energetyki, Polskiej Akademii Nauk oraz na zlecenie Ministerstwa Finansów budżety zadaniowe na lata 2009-2011 (warsztaty dla pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości i jednostek podległych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i jednostek podległych, Ministerstwa Finansów i jednostek podległych, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Urzędów Wojewódzkich itd.). 

Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


GRUPA EN BLOC © 2018 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3